Kiến nghị số 5 của luật sư Trần Vũ Hải về vụ án Trương Duy Nhất

 • Bởi Admin
  24/06/2014
  3 phản hồi

  Luật sư Trần Vũ Hải

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014


  KIẾN NGHỊ SỐ 5 CỦA LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI

  (V/v: Yêu cầu làm rõ những bài viết được nêu trong Bản án Sơ thẩm đã xâm phạm đến lợi ích nào của Nhà nước và triệu tập theo yêu cầu của bị cáo Trương Duy Nhất một số người liên quan và thực hiện giám định đến phiên tòa phúc thẩm, đảm bảo xét xử đúng Hiến pháp và luật định)

  Kính gửi: Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng (Thẩm phán Nguyễn Văn Bường)

  Đồng kính gửi: Đại diện Viện kiểm sát Phúc thẩm – Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa xét xử Phúc thẩm bị cáo Trương Duy Nhất

  Tôi – luật sư Trần Vũ Hải, bào chữa cho bị cáo Trương Duy Nhất (“TDN”) trong vụ án “Trương Duy Nhất lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” sẽ được xét xử phúc thẩm ngày 26/06/2014 xin trình bày như sau:

  Vụ án TDN đã được xét xử sơ thẩm vào ngày 04/03/2014, bị cáo TDN đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

  Phần kết luận của bản Cáo trạng số 03/VKSTC-V2, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định “…Nội dung 12 bài viết này (11 bài của TDN và 01 bài TDN đăng) không đúng sự thật, tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước….”. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 04/03/2014, tôi đã đề nghị đại diện Viện kiểm sát cho biết tại sao xác định những bài viết của TDN đã xâm phạm đến quyền và lợi ích của một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Nhà nước, Đảng, vậy tại sao không triệu tập các vị lãnh đạo này và đại diện các cơ quan Nhà nước, Đảng để làm rõ có hay không việc xâm phạm này, mức độ, hậu quả cũng như quan điểm của các vị này. Sau đó, vị đại diện Viện Kiểm sát đã thay đổi quan điểm so với bản Cáo trạng, cho rằng những bài viết và bài đăng của TDN xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước (tức không thuộc đối tượng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân) nên không cần triệu tập các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nhưng khi tôi đề nghị vị đại diện Viện Kiểm sát xác định những lợi ích nào của Nhà nước bị xâm phạm trong vụ án này (những lợi ích Nhà nước được quy định trong điều khoản nào của văn bản pháp luật nào, có gây ra hậu quả được đo lường như thế nào), vị đại diện Viện Kiểm sát đã không tranh luận lại. Mặc dù vậy, Tòa sơ thẩm vẫn chấp nhận ý kiến của vị đại diện Viện Kiểm sát, cho rằng các bài viết và đăng xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, và cũng không xác định là lợi ích Nhà nước nào được quy định trong điều khoản nào của văn bản pháp luật nào, có gây ra hậu quả được đo lường như thế nào.

  Với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo TDN (đang kêu oan) tại phiên tòa phúc thẩm, chúng tôi đề nghị đại diện Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử Phúc thẩm như sau:

  I. Cần làm rõ các bài viết và đăng ghi trong Bản án sơ thẩm có thực sự xâm phạm đến lợi ích Nhà nước không – cụ thể các bài viết và đăng sau:

  (1) Bài “Trong Đảng và ngoài Đảng”

  Bài viết kể lại 4 câu chuyện vui có thật về đảng và đảng viên mà ông TDN trực tiếp chứng kiến, nhân ngày thành lập Đảng.

  Bài viết này đã xâm phạm đến lợi ích Nhà nước nào được quy định trong điều khoản nào của văn bản pháp luật nào, có gây ra hậu quả được đo lường như thế nào?

  (2) Bài “Chấm điểm Thủ tướng”

  Bài viết nêu lên những nhận xét của cá nhân TDN về Thủ tướng Chính phủ.

  Bài viết này đã xâm phạm đến lợi ích Nhà nước nào được quy định trong điều khoản nào của văn bản pháp luật nào, có gây ra hậu quả được đo lường như thế nào?

  (3) Bài “Chấm điểm bộ tứ nguyên thủ”

  Bài viết nêu lên những nhận xét của cá nhân TDN về 04 vị lãnh đạo: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

  Bài viết này đã xâm phạm đến lợi ích Nhà nước nào được quy định trong điều khoản nào của văn bản pháp luật nào, có gây ra hậu quả được đo lường như thế nào?

  (4) Bài “Tại sao chỉ là bóng đá

  Bài viết thể hiện quan điểm của TDN phê phán về tình trạng hiện nay của một số hội, đoàn

  Bài viết này đã xâm phạm đến lợi ích Nhà nước nào được quy định trong điều khoản nào của văn bản pháp luật nào, có gây ra hậu quả được đo lường như thế nào?

  (5) Bài “Bóng đá và Đảng”

  Bài viết có nêu một số thông tin về bóng đá và đặt vấn đề đề lãnh đạo hội, đoàn không nhất thiết phải là Đảng viên.

  Bài viết này đã xâm phạm đến lợi ích Nhà nước nào được quy định trong điều khoản nào của văn bản pháp luật nào, có gây ra hậu quả được đo lường như thế nào?

  (6) Bài “Việt Nam 2011”

  Bài viết này, TDN đã nêu những số liệu chứng minh nền kinh tế Việt Nam năm 2011 đã không đạt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Các nhà lãnh đạo và Quốc hội chưa tìm được giải pháp để khắc phục vấn đề này.

  Bài viết này đã xâm phạm đến lợi ích Nhà nước nào được quy định trong điều khoản nào của văn bản pháp luật nào, có gây ra hậu quả được đo lường như thế nào?

  (7) Bài “Chất lượng Chính phủ quá tệ”

  Bài viết tổng hợp số liệu thông qua một cuộc khảo sát các bạn đọc trên trang truongduynhat.vn để đánh giá chất lượng Chính phủ.

  Bài viết này đã xâm phạm đến lợi ích Nhà nước nào được quy định trong điều khoản nào của văn bản pháp luật nào, có gây ra hậu quả được đo lường như thế nào?

  (8) Bài “Khi Chủ tịch nước tập làm văn”

  Bài viết nêu nhận xét của cá nhân TDN về một bản thông điệp của Chủ tịch nước.

  Bài viết này đã xâm phạm đến lợi ích Nhà nước nào được quy định trong điều khoản nào của văn bản pháp luật nào, có gây ra hậu quả được đo lường như thế nào?

  (9) Bài “Từ Đồng Nọc Nạn đến Đoàn Văn Vươn”

  Bài viết là những cảm tưởng, suy nghĩ của TDN về vụ Đoàn Văn Vươn và vụ Đồng Nọc Nạn.

  Bài viết này đã xâm phạm đến lợi ích Nhà nước nào được quy định trong điều khoản nào của văn bản pháp luật nào, có gây ra hậu quả được đo lường như thế nào?

  (10) Bài “Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi”

  Bài viết là những nhận xét, suy nghĩ của TDN về tình hình kinh tế, chính trị của đất nước.

  Bài viết này đã xâm phạm đến lợi ích Nhà nước nào được quy định trong điều khoản nào của văn bản pháp luật nào, có gây ra hậu quả được đo lường như thế nào?

  (11) Bài “Bỏ phiếu cùng Quốc hội”

  Bài viết đưa ra số liệu thống kê trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cùng quốc hội qua “thùng phiếu điện tử” trên website Một góc nhìn khác.

  Bài viết này đã xâm phạm đến lợi ích Nhà nước nào được quy định trong điều khoản nào của văn bản pháp luật nào, có gây ra hậu quả được đo lường như thế nào?

  (12) Bài “Những chiếc lồng son”

  Bài viết này của một tác giả ký tên Nguyễn Dương gửi đến website truongduynhat.vn, có nội dung là những cảm nghĩ của tác giả về nghề báo, về thực trạng tại các bệnh viện, trường học….

  Bài viết này đã xâm phạm đến lợi ích Nhà nước nào được quy định trong điều khoản nào của văn bản pháp luật nào, có gây ra hậu quả được đo lường như thế nào?

  II. Triệu tập những vị lãnh đạo nguyên và đương chức của Đảng, Nhà nước, đại diện Đảng, các cơ quan Nhà nước được nêu trong những bài viết của Trương Duy Nhất được ghi trong Bản án sơ thẩm, trong đó có:

  1. Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước, liên quan đến bài “Chấm điểm bộ tứ nguyên thủ” của TDN.

  2. Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, liên quan đến bài “Khi Chủ tịch nước tập làm văn” của TDN.

  3. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, liên quan đến 03 bài “Chấm điểm bộ tứ nguyên thủ”, “Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi”, “Việt Nam 2011” của TDN.

  4. Ông Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, liên quan đến bài “Chấm điểm bộ tứ nguyên thủ” của TDN.

  5. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến 03 bài viết “Chấm điểm Thủ tướng”, “Chấm điểm bộ tứ nguyên thủ”, “Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi” của TDN.

  III, Triệu tập những người đã tham gia ký Kết luận Giám định (“KLGĐ”) ngày 04/11/2013 (do Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào KLGĐ trên để kết tội TDN) để làm rõ (i) có phải là giám định viên hợp lệ, có thẩm quyền hay không, (ii) những nội dung được nêu trong bản KLGĐ này.

  Theo quy định của Luật Giám định Tư pháp 2012 và Nghị định 85/2013/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông phải lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. Đến nay (ngày 17/06/2014), tra cứu trên trang điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, chúng tôi vẫn không thấy đăng tải danh sách giám định viên vụ việc.

  Các giám định viên có tên trong Kết luận Giám định ngày 04/11/2013 gồm:

  a. Ông Đặng Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ TT-TT (người ký KLGĐ).

  b. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng phòng Thông tin điện tử, Cục Quản lý PTTH và thông tin điện tử, Bộ TT-TT (ký KLGĐ).

  c. Ông Ngô Huy Toàn, Trưởng phòng Thanh tra báo chí, xuất bản, Thanh tra Bộ TT-TT, Bộ TT-TT (ký KLGĐ).

  d. Ông Lưu Đình Phúc, Trưởng phòng Quản lý báo chí trung ương, Cục báo chí, Bộ TT-TT (ký KLGĐ).

  e. Ông Đỗ Đình Rô, Phó trưởng phòng thanh tra viễn thông và CNTT, Thanh tra Bộ TT-TT, Bộ TT-TT (ký KLGĐ).

  f. Ông Đinh Tiến Dũng, chuyên viên Vụ pháp chế, Bộ TT-TT (ký KLGĐ).

  Chúng tôi rất mong đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa và Tòa Phúc thẩm – Tòa án Nhân dân Tối cao tại thành phố Đà Nẵng quan tâm, giải quyết những nội dung kiến nghị, yêu cầu trên, đồng thời tham khảo các kiến nghị, văn bản chúng tôi đã gửi và lưu trong hồ sơ gồm: (i) gửi Cơ quan điều tra (kiến nghị ngày 05/11/2013), (ii) gửi Viện Kiểm sát (05/12/2013), (iii) gửi Tòa sơ thẩm (ngày 25/02/2014) và (iv) Bản bào chữa cho bị cáo Trương Duy Nhất trong phiên tòa xét xử sơ thẩm.

  Trân trọng.

  Luật sư Trần Vũ Hải

  Nơi gửi:

  - Như trên;

  - Bị cáo và gia đình bị cáo;

  - Lưu vp

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Phản hồi: 

  Trong hệ thống Tòa án ở Việt Nam hiện nay, 100% Thẩm phán là đảng viên Đảng Cộng sản. Không có luật nào quy định Thẩm phán phải là đảng viên vì quy định vào văn bản chính thức sẽ bị mấy nước phương Tây và các thế lực thù địch lợi dụng, yêu sách, đòi hỏi. Cũng tương tự như việc người theo đạo Thiên chúa, Tin lành không có trong lực lượng Công an vậy. Đố ai tìm được văn bản pháp luật nào quy định Công an không nhận người có đạo vào ngành. Nhưng các chính trị gia ở VN rất tài tình, dùng tiểu xảo để lái vấn đề theo ý mình. Ví dụ: ngành Tòa án chỉ cần quy định thủ tục bổ nhiệm Thẩm phán phải có ý kiến hiệp thương với cấp ủy địa phương thì đương nhiên người muốn được bổ nhiệm phải là đảng viên rồi hoặc ngành Công an chỉ cần nêu trong quy chế nội bộ rằng phải điều tra, xác minh thật kỹ càng lý lịch những người có đạo xin vào ngành thì những người có đạo sẽ nản lòng không giám nộp hộ sơ vào ngành CA nữa, mà có cố đấm xin vào thì suốt đời cũng chỉ làm lính quèn, đừng dại. Những anh phương Tây không bao giờ nghĩ ra được các chiêu đơn giản, hiệu quả như thế này.
  Quay lại vấn đề liên quan đến kiến nghị của Luật sư Hải. Như đã nói, Thẩm phán Tòa án đều là đảng viên nhưng phần lớn là đảng viên quèn. Trong một Tòa án cấp huyện và tỉnh, thông thường chỉ có Chánh án mới được là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ ở địa phương đó, rất hãn hữu mới được là ủy viên Ban Thường vụ. Còn ở Tòa án tối cao thì hầu hết thẩm phán là đảng viên quèn, chỉ giữ chức vụ về đảng trong Đảng bộ của ngành hoặc đảng khối. Trong khi đó những người liên quan chính trong vụ án TDN, bị TDN đánh giá, chê bai, phần lớn là ủy viên Bộ Chính trị. So với ủy viên Bộ Chính trị thì các Thẩm phán xét xử vụ án TDN chỉ là tép riu. Người đứng đầu ngành Tòa án cũng chỉ người chầu rìa nghe các UVBCT phán và sai bảo. Vậy nên bản kiến nghị của Luật sư Hải không có giá trị gì trong vụ án này, Thẩm phán không cần đọc nội dung, trừ trường hợp Thẩm phán đó muốn giải nghệ. Không thèm nghe ý kiến của luật sư chẳng sao cả nhưng trái ý những người quyền sinh, quyền sát đối với mình thì chỉ có cửa tử. Thực tế thấy rằng, nếu những người trong cấp ủy muốn loại Thẩm phán nào thì rất dễ, rất nhiều cách. Ví dụ: khi Thẩm phán đó hết nhiệm kỳ (5 năm một lần), cấp ủy nơi hiệp thương về Thẩm phán đó chỉ cần phán một câu rất chung chung, đại loại: tư tưởng, lập trường không vững vàng; ý thức chấp hành chưa tốt, cần rèn luyện thêm trước khi xem xét bổ nhiệm; ... là xong, không cần giải thích nhiều.
  Nói thế nhưng cũng có Thẩm phán có tư tưởng tiến bộ, TDN viết họ đồng tình. Họ không giám tuyên TDN vô tội nhưng ủng hộ bằng cách giảm án cho TDN. Hãy chờ xem.

  Phản hồi: 

  [quote]
  Các giám định viên có tên trong Kết luận Giám định ngày 04/11/2013 gồm:

  a. Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ TT-TT (người ký KLGĐ).

  b. Trưởng phòng Thông tin điện tử, Cục Quản lý PTTH và thông tin điện tử, Bộ TT-TT (ký KLGĐ).

  c. Trưởng phòng Thanh tra báo chí, xuất bản, Thanh tra Bộ TT-TT, Bộ TT-TT (ký KLGĐ).

  d. Trưởng phòng Quản lý báo chí trung ương, Cục báo chí, Bộ TT-TT (ký KLGĐ).

  e. Thanh tra Bộ TT-TT, Bộ TT-TT (ký KLGĐ).

  f. chuyên viên Vụ pháp chế, Bộ TT-TT (ký KLGĐ).
  [/quote]

  Vụ án này liên quan đến "xâm phạm đến lợi ích Nhà nước" thì cần phải khách quan về mọi khía cạnh.

  Phải chỉ rõ lợi ích Nhà nước trong việc này là cái gì, nó có vi phạm hiến pháp, chống lại lợi ích chung của công dân hay không, có định lượng cụ thể hay không ... ?
  Ví dụ Trương Tấn Sang công nhận là có một bầy sâu tham nhũng trong hệ thống nhà nước thì Sang có bị coi là chống lại lợi ích nhà nước vì bôi nhọ uy tín của nhà nước hay không ?

  Các giám định viên đều là người của nhà nước như các bộ như vậy họ là giám định viên hợp lệ trong vụ án vì là người của cùng một phe.
  Phải có giám định viên độc lập, không liên quan gì đến nhà nước và đảng, để giám định công bằng
  Các giám định viên này phải được các bên chấp nhận