Quốc hội Việt Nam: Sẽ chỉ có hai mức lấy phiếu tín nhiệm

 • Bởi Admin
  18/06/2014
  1 phản hồi

  Xê Nho NVP: Tôi rất ngưỡng mộ các vị đại biểu Quốc hội phát biểu thẳng thắn, nói được tiếng nói của người dân mà họ đại diện.

  Tuy nhiên, nếu gần cả 500 vị mà né tránh thực tế như hiện nay là điều khó lòng chấp nhận.

  Thực tế đó là gì. Là Nghị quyết 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm do chính Quốc hội thông qua năm 2012 và thực hiện lần đầu tiên vào năm ngoái - Nghị quyết này cho đến bay giờ vẫn còn hiệu lực, trong đó quy định “Quốc hội… tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hằng năm kể từ năm thứ hai của nhiệm kỳ”.

  Vậy mà tự dưng ở đâu ra cái ý tạm ngưng và Quốc hội ngưng, không thực hiện chính cái Nghị quyết của mình nữa và cả gần 500 vị im lặng nghe theo!!! Muốn ngưng thì phải sửa Nghị quyết này ngay từ đầu phiên họp chứ. Làm như hiện nay không khéo Quốc hội lại vi phạm pháp luật do chính mình đẻ ra.

  Cái thứ hai, Hiến pháp vừa được chính Quốc hội thông qua và đã có hiệu lực ghi rất rõ: Quốc hội có nhiệm vụ “BỎ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn” – không hề có chuyện LẤY phiếu tín nhiệm. Vậy mà cứ đem chuyện lấy phiếu tín nhiệm ra để tranh cãi?

  Nói thẳng là hiện nay đất nước đang đối diện những vấn đề lớn; lẽ ra Quốc hội phải họp bàn những chuyện đó, lại đi chất vấn những chuyện năm nào cũng đem ra nói, kỳ họp nào cũng thấy đem ra bàn.

  Quốc hội quyết định chỉ có hai mức đánh giá là "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp", mỗi cá nhân lấy phiếu hai lần trong nhiệm kỳ.

  “Thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chúng ta cũng phải nghe ý kiến của đại biểu. Vì thế, Quốc hội quyết định lấy phiếu tín nhiệm hai lần mỗi nhiệm kỳ, vào cuối năm thứ 2 và thứ 4 để các đại biểu, những người được lấy phiếu có điều kiện thể hiện hết khả năng của mình. Đồng thời, Quốc hội, HĐND tiện giám sát việc thực hiện chức trách của người được lấy phiếu thường xuyên hơn”, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nương cho biết sáng 18/6.

  Về mức phiếu tín nhiệm, dự thảo thay đổi theo hướng chỉ còn "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp". Theo bà Nương, “người có số phiếu tín nhiệm thấp trên 50% thì được quyền xin từ chức. Cơ quan quản lý cán bộ cần bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý hơn. Nếu số phiếu tín nhiệm thấp quá 2/3 thì phải bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó luôn”.

  Về đối tượng và quy trình lấy phiếu, bà Nương cho biết vẫn giữ như Nghị quyết 35, sẽ trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp này.


  Lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Ảnh: TTXVN

  Dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (Nghị quyết 35) được thảo luận tại Quốc hội ngày 13/6. Nhiều đại biểu đã bức xúc khi Nghị quyết giữ nguyên 3 mức lấy phiếu và sửa đổi chỉ còn lấy một lần trong mỗi nhiệm kỳ.

  Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền nhận xét, cái dở thì giữ còn cái hay thì sửa. Trong khi đại biểu Lê Nam cho rằng, dự thảo "không lắng nghe ý kiến của nhân dân".

  Chí Hiếu

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  [quote="Tên tác giả"]Về mức phiếu tín nhiệm, dự thảo thay đổi theo hướng chỉ còn "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp". Theo bà Nương, “người có số phiếu tín nhiệm thấp trên 50% thì được quyền xin từ chức. Cơ quan quản lý cán bộ cần bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý hơn. Nếu số phiếu tín nhiệm thấp quá 2/3 thì phải bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó luôn”. [/quote]

  dui nhẩy! Tín nhiệm dà tín nhiệm thấp,, là vẫn tín nhiệm, éo là không tín nhiệm.
  Rùi lại "được quyền xin từ chức" nữa giời ạ!
  Éo bị bắt buộc từ chức nhá. Được quyền đấy nhá, dưng éo xử dụng quyền thì..... tía má nó ơi, vẫn cứ ngồi lại nhá, giữ chức, đóng thêm đinh dô ghế cho lần sau nhá.