Hiệu Minh - Thông báo tuyển mộ…“lòng yêu nước”

 • Bởi Mắt Bão
  17/06/2014
  0 phản hồi

  Hiệu Minh

  Lâu lắm rồi mới thấy có tuyển mộ “lòng yêu nước” kể từ thế kỷ thứ 19. Tin cho hay, Bộ Nội vụ vừa đề xuất người giữ chức danh quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước phải có “tinh thần yêu nước sâu sắc, chống tham nhũng, thông thạo ngoại ngữ”.

  Dự thảo “Quy định tiêu chuẩn chức danh quản lý của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước” có ba tiêu chuẩn chung:

  (1) Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  (2) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; có ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

  (3) Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.” – Hết trích

  Hang Cua chẳng biết bàn thế nào về Dự thảo này. Nếu như ra đời ở giữa thế kỷ 20 do những cụ sinh vào cuối thế kỷ 19 soạn ra, thì có thể hiểu được. Nhưng Dự thảo này đem áp dụng cho thế hệ sống thế kỷ 21 và đang cố xây dựng thành công CNXH ở thế kỷ 22, thì có lẽ chúng ta cần có chế độ tuyển dụng thật hiện đại và nội qui cơ quan rất rõ ràng.

  Ở địa vị Cua Times sẽ gửi thông báo “Tuyển mộ lòng yêu nước” như sau.

  Kính gửi các đồng nghiệp và còm sỹ,

  Kể từ nay, để đảm bảo yếu tố “lòng yêu nước sâu sắc” được thực hiện trong tuyển dụng cán bộ quản lý, hang Cua áp dụng nguyên tắc vàng “không lương, không phép, không ốm, hạn chế đi vệ sinh để đảm bảo Cua Times lúc nào cũng rộn cả hang” như sau:

  1. Đi thi tuyển, ứng viên phải ăn mặc theo chế độ lương bổng và lòng yêu nước đã có từ trước.
  2. Nếu ứng viên dùng đồng hồ Rolex, túi Prada hay Gucci cỡ từ 10.000USD trở lên, đi xe 100.000USD, và chứng minh được nguồn gốc thu nhập, ban lãnh đạo sẽ tuyển thẳng mà không cần phỏng vấn. Vì cho rằng, những cán bộ này đủ phẩm chất yêu nước sâu sắc nhất và xứng đáng đứng vào hàng ngũ cán bộ nòng cốt. Tuy nhiên, đã đầy đủ như thế, những cán bộ này làm không cần lương bởi thu nhập trước đó đã đủ cho họ và con cháu sống suốt đời còn lại.
  3. Nếu ăn mặc lôi thôi, đi xe cà tàng, chứng tỏ ứng viên không “cần kiệm”, không dùng tiền đúng mục đích, dù lòng yêu nước đủ sâu sắc. Nếu chứng minh được với ban tuyển dụng, ứng viên đủ khả năng quản lý tiền nong cá nhân tốt hơn, đơn xin việc sẽ được cứu xét. Tuy nhiên, khi được nhận, ứng viên này cũng không cần lương, chỉ cần học thuật “cần kiệm”, quản lý tốt hơn số tiền của đang giấu ở nước ngoài, gửi họ hàng, con cháu, cũng đủ cho cuộc đời sung túc.
  4. Nếu ăn mặc tầm trung bình chứng tỏ ứng viên là người tự lo được hết mọi việc “cần kiệm liêm chính chí công vô tư”, kể cả lòng yêu nước mà không cần phải ai hướng dẫn. Một người như thế đi làm sẽ không cần lương. Vì ở nhà nước mình có ai sống bằng lương.

   Cuộc đời Cua Times và các còm sỹ. Ảnh: Internet

   Khi đã được nhận vào làm việc

  1. Nghỉ ốm. Đã gọi là lòng yêu nước thì không thể ốm. Cán bộ phải đủ sức khỏe. Vì thế, chúng tôi không chấp nhận giấy bác sỹ. Đến được bác sỹ, chứng tỏ chưa ốm liệt giường.
  2. Mổ xẻ ở bệnh viện. Mấy cơ quan nội tạng, nhất là trái tim và khối óc, sẽ thuộc về cơ quan quản lý, bởi liên quan đến lòng yêu nước. Nếu mổ xẻ làm tổn hại đến tim óc thì cơ quan có quyền đuổi việc sau khi xuất viện.
  3. Vì xây dựng CNXH là công việc cấp bách, mỗi cán bộ “yêu nước nồng nàn” chỉ được nghỉ phép cá nhân tổng cộng là 104 ngày, đó là tổng những Chúa (Chủ) Nhật và thứ Bảy trong cả năm.
  4. Ngày lễ. Tất cả nhân viên được cùng nghỉ lễ cùng thời gian. Đó là 1 Tết, vì cả thế giới không ai làm việc.
  5. Dùng nhà vệ sinh. Thật là pha phí thời gian và tiền bạc ở trong nhà vệ sinh, vi phạm qui định về “cần kiệm”. Kể từ nay, sẽ theo luật Alphabet A-Z. Mọi nhân viên có tên bắt đầu từ chữ A đi vệ sinh từ 8:00 đến 8:20, vần B dùng WC từ 8:20 đến 8:40. Nếu bạn không thể đi vệ sinh vào thời gian qui định thì phải đợi đến ngày hôm sau.
  6. Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể tráo đổi với người đồng nhiệm, nhưng phải có giám đốc ký nháy vào thỏa thuận.
  7. Mỗi lần đi WC chỉ được 3 phút. Hết giờ, chuông sẽ báo, giấy vệ sinh sẽ không thể kéo ra được, cửa nhà vệ sinh tự động mở ra và ảnh số sẽ tự động lấy chứng cứ. Nếu vi phạm lần 2, cơ quan sẽ công bố ảnh trên báo tường.
  8. Ngoài ra, còn một số qui định khác do các còm sỹ đóng góp để đảm bảo Dự thảo nói trên có thể đi vào cuộc sống.

  Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Giám đốc Cua đã ký. 16-6-2014

  Chủ đề: Thư giãn

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi