Nguyễn Hồng Khoái - Về với Nhân Dân

 • Bởi Khách
  14/05/2014
  2 phản hồi

  Nguyễn Hồng Khoái

  Kính tặng Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh

  84 năm dong ruổi cuộc trường kỳ
  Đã nhiều lúc nằm gai nếm mật
  Cùng nhân dân xông lên phía trước
  giữ yên bờ cõi sơn hà.
  Kể từ khi thống nhất nước nhà
  Tự vẽ ra nhiều điều xảo trá:
  Xã hội chủ nghĩa ư! Đến bao giờ thì có?
  Rồi kinh tế thị trường định hướng,
  Mở các tập đoàn lợi ích nhóm vơ vét của cải của nhân dân.
  Nghiêm trọng hơn lấy 16 chữ vàng,
  Lấy 4 tốt làm kim chỉ nam hành động!
  Bán đất, bán tài nguyên, mở cửa non sông cho Tầu cộng.
  Và đàn áp dân lành!
  Những trò bỉ ổi hôi tanh,
  Dùng công an, dùng côn đồ giữ yên chế độ?

  NHẦM

  Những thàng lú, những thằng điên những thằng xảo trá
  Chúng bay đã nhầm:
  Chỉ có NHÂN DÂN
  NHÂN DÂN của dân tộc Việt Nam anh hùng
  mới làm nên lịch sử.
  Hãy quay đầu lại
  hướng về NHÂN DÂN
  người đã bao năm rộng lượng khoan hồng:
  từ cải cách giảm tô đến nhân văn giai phẩm,

  kể cả những “diễn biến hòa bình” mới đây còn nóng
  Hãy làm lạnh những cái đầu đà điểu đang chui trong cát nóng
  VỀ VỚI NHÂN DÂN
  VỀ VỚI TỔ QUỐC MÌNH

  Tháng 05 năm 2014
  Nguyễn Hồng Khoái, Hà Nội

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Đúng vậy đấy, bác Huy ạ. Chả có thằng chó Tàu nó chứa cấp bọn lưu manh bán nước cả. Nó chứa nó còn chưa xong, lại ôm một lũ ăn hại cho thêm rách việc, hết vai trò lịch sử thì chỉ còn là thây ma rồi. Bọn Tàu còn đối xử với dân Hoa "nạn kiều" trước đây như thế nào, chắc bọn này phải rõ. Những người Hoa "nạn kiều" này bị biệt sống ở những khu gần biên giới VN đó. Mặt khác, bọn Tàu đã "trả công", "đấm mõm" trước rồi, thì bây giờ "bay chết mặc bay", tao đâu rỗi hơi chứa chấp bọn bay làm gì, chúng tao cũng còn lo thân chúng tao đây...
  Thế là, ngay cả thằng "to" nhất trong bè lũ bán nước cũng chẳng sang nổi, chứ đừng tưởng cả bộ sậu! Mà có sang rồi cũng sẽ bị truy tìm sau này... Dân sẽ "tạc" tượng tại HN, ĐN, SG để muôn đời con cháu tới nhìn rõ mặt mà phỉ nhổ và ném cứt đái vào bọn chúng.
  BCT, BCH TW ĐCSVN nghĩ sao đây? Tôi nghĩ, chắc các vị chuyến này sẽ chuộc lại lỗi lầm sau bao nhiêu năm u mê chạy theo cái bả "4 tốt, 16 cữ vàng" của tên phù thuỷ Tàu khựa, như một kẻ say điếm và mê ma tuý. Dân dạy bảo những điều hay lẽ thiệt nhưng vẫn cứ cho là ta khôn, nói những câu dở hơi đến chó nó cũng chẳng nghe nổi "Chuyện biển Đông đã có Đảng và Nhà nước lo". Bây giờ thì bọn bay lo đi, có lo nổi không??? Đất nước của riêng bọn bay hay sao, hả bè lũ bán nước???
  Hãy trở về với Nhân dân và mạnh mẽ chống Tàu để được Nhân dân tha thứ và che chở.