Bài phát biểu của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ tại buổi họp báo về nhân quyền Việt Nam tổ chức tại Quốc Hội Mỹ

 • Bởi Mắt Bão
  07/05/2014
  11 phản hồi

  Cù Huy Hà Vũ

  Khuyến nghị về việc chấm dứt các hành vi xâm phạm nhân quyền ở Việt Nam


  Ts Cù Huy Hà Vũ tại cuộc họp báo

  Tôi, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, công dân Việt Nam, bị Nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cầm tù về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 88 Bộ Luật hình sự Việt Nam, có một số khuyến nghị sau đây nhằm chấm dứt các hành vi xâm phạm nhân quyền ở Việt Nam.

  Cụ thể là trong khuôn khổ đối thoại nhân quyền giữa Chính phủ Mỹ và Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Mỹ cần yêu cầu chính quyền Việt Nam:

  1. Hủy bỏ các điều luật phản nhân quyền của Việt Nam và trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm;

  2. Luật hóa Công ước Liên Hợp quốc về chống tra tấn.

  I. HỦY BỎ CÁC ĐIỀU 88, 258, 79 BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VÀ TRẢ TỰ DO VÔ ĐIỀU KIỆN CHO CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM

  Chắc chắn ở trong Luật hình sự của mọi quốc gia đều có quy định trừng phạt hành vi “lật đổ chính quyền”, tức hành vi dùng bạo lực để chấm dứt sự tồn tại của chính quyền. Trong Bộ Luật hình sự Việt Nam quy định đó là Điều 82 - “Tội bạo loạn” (Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức nhằm chống chính quyền nhân dân). Thế nhưng đối với chính quyền Việt Nam thì bất đồng chính kiến, tức bày tỏ quan điểm chính trị một cách hòa bình hay phi bạo lực cũng được xem là nguy hiểm, đe dọa đến sự tồn tại của chính quyền này. Do đó, chính quyền Việt Nam đã đặt ra “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Điều 88 Bộ luật hình sự) hoặc “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” (Điều 285 Bộ luật hình sự) để đàn áp những người bất đồng chính kiến với tư cách cá nhân và “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (Điều 79 Bộ luật hình sự Việt Nam) để đàn áp những người bất đồng chính kiến tập hợp thành tổ chức. Nói cách khác, không chỉ đảng phái mà mọi tổ chức chủ trương cạnh tranh chính trị với Đảng cộng sản Việt Nam một cách phi bạo lực đều là đối tượng của Điều 79 Bộ luật hình sự Việt Nam.

  Từ trước tới nay, Mỹ nói riêng, các nước dân chủ nói chung, thiên về yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm như bằng chứng của việc cải thiện nhân quyền ở Việt Nam. Thế nhưng phương thức làm việc như vậy không giải quyết triệt để được vấn đề tù nhân lương tâm ở Việt Nam vì các Điều 88, 258, 79 Bộ Luật hình sự Việt Nam vẫn tồn tại. Thực tế cho thấy chính quyền Việt Nam trả tự do cho một số tù nhân lương tâm nhưng tiếp tục dựa vào các điều luật hình sự này để bỏ tù những người bất đồng chính kiến khác. Mới hôm qua thôi, chính quyền Việt Nam đã bắt ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sàm và cộng tác viên của ông là cô Nguyễn Thị Minh Thúy.

  Do đó, Chính phủ Mỹ cần yêu cầu chính quyền Việt Nam hủy bỏ các điều luật phản nhân quyền này với lý do các điều luật này là hoàn toàn trái pháp luật, cụ thể là trái Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên và trái với chính Hiến pháp và các luật liên quan của Việt Nam, như tôi chứng minh sau đây.

  Điều 88 -Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

  • Khoản 1 Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị quy định: “Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp”. Quy định này có nghĩa “không ai có thể bị Nhà nước sách nhiễu, truy bức, càng không bị bắt bớ, bỏ tù do có những quan điểm chính trị trái với quan điểm của Nhà nước”.

  Điều 12 Hiến pháp Việt Nam 2013 quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.

  Khoản 1 Điều 6 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế Việt Nam quy định: “Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế”.

  • Khoản 2 Điều 16 Hiến pháp Việt Nam 2013 quy dịnh: “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị”, điều này có nghĩa không ai có thể bị Nhà nước sách nhiễu, truy bức, càng không bị bắt bớ, bỏ tù do có những quan điểm chính trị trái với quan điểm của Nhà nước.

  Điều 258 -Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

  • Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 2013 quy định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội”. Khoản 4 Điều 15 Hiến pháp 2013 quy định: “Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”. Như vậy theo Hiến pháp Việt Nam quyền con người, quyền công dân hoặc được thực hiện hoặc không được thực hiện trong trường hợp luật định chứ không thể bị “lợi dụng”.

  Khoản 1 Điều 119 Hiến pháp Việt Nam 2013 quy định:Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp”. Do Hiến pháp Việt Nam 2013 loại trừ hành vi “lợi dụng quyền con người, quyền công dân” nên “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” quy định tại Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam mặc nhiên vô hiệu.

  Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

  Trước hết, mọi công dân Việt Nam có quyền thành lập hoặc tham gia tổ chức với những căn cứ pháp luật sau:

  • Khoản 1 Điều 22 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên quy định “Mọi người có quyền tự do lập hội với những người khác, kể cả quyền lập và gia nhập các công đoàn để bảo vệ lợi ích của mình”.

  • Điều 25 Hiến pháp Việt Nam 2013 quy định “Công dân có quyền lập hội”.

  Tiếp theo, căn cứ Khoản 1 Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên và Khoản 2 Điều 16 Hiến pháp Việt Nam 2013 như trên đã nói, hội/tổ chức của công dân Việt Nam có quyền bày tỏ quan điểm chính trị của mình cho dù quan điểm đó trái với quan điểm của chính quyền đến đâu.

  Như vậy, việc công dân Việt Nam thành lập hoặc tham gia tổ chức chủ trương đấu tranh chính trị một cách phi bạo lực là hoàn toàn hợp pháp và không thể bị coi là nhằm lật đổ chính quyền.

  Kết luận lại, do trái với luật pháp quốc tế về quyền con người và trái với chính Hiến pháp của Việt Nam, Nhà nước Việt Nam phải hủy bỏ không chậm trễ các Điều 88,285,79 Bộ luật hình sự và trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho những tù nhân lương tâm bị kết án theo những điều luật phản nhân quyền này.

  II. LUẬT HÓA CÔNG ƯỚC LIÊN HIỆP QUỐC VỀ CHỐNG TRA TẤN

  Ngày 7 tháng 11 năm 2013 Việt Nam đã tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về chống Tra tấn và những hình phạt hoặc sự đối xử tàn ác, hạ nhục nhân cách (UNCAT). Ngay sau đó, ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc Hội Việt Nam đã thông qua Hiến pháp mới, ghi nhận nội dung cơ bản của Công ước này. Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.

  Thực ra từ 1982 Việt Nam đã là thành viên của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị trong đó Điều 7 quy định “Không ai có thể bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt một cách tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm. Đặc biệt, không ai có thể bị sử dụng để làm thí nghiệm y học hoặc khoa học mà không có sự đồng ý tự nguyện của người đó”. Ngoài ra, trong Bộ luật hình sự Việt Nam có Điều 298 – Tội dùng nhục hình và Điều 299 – Tội bức cung. Thế nhưng tra tấn không những không giảm mà còn gia tăng và điều này tỷ lệ thuận với sự gia tăng số người chết do bị tra tấn bởi quy định nói trên của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị cũng như các biện pháp răn đe, phòng ngừa, giảm thiểu tra tấn đã không được luật hóa một cách đầy đủ và chi tiết. Vì vậy, Chính phủ Mỹ cần yêu cầu chính quyền Việt Nam khẩn trương luật hóa Công ước Liên hợp quốc chống tra tấn cũng như Khoản 1 Điều 20 Hến pháp Việt Nam năm 2013, trong đó:

  1. Tội danh hóa các hành vi tra tấn được quy định trong Công ước bổ sung cho “Tội dùng nhục hình” và “Tội ép cung” đã được quy định trong Bộ luật hình sự;

  2. Ban hành luật bảo đảm luật sư được tự do tiếp cận người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án phạt tù;

  3. Ban hành luật bối thường cho các nạn nhân của tra tấn;

  Chỉ khi nào chính quyền Việt Nam hủy bỏ các điều luật được dùng làm căn cứ để bỏ tù những người bất đồng chính kiến ôn hòa và trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm cũng như luật hóa Công ước Liên Hợp quốc về chống tra tấn thì Việt Nam mới có thể đóng được vai trò của mình trong Hội đồng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và người dân Việt Nam mới có thể hy vọng có được một nền Dân chủ đích thực.

  Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

  Email: [email protected]

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  11 phản hồi

  Phản hồi: 

  [quote=visitor]
  Tại vì CHHV đang chịu án tù, trong cái mớ thủ tục với phía Mỹ ấy nếu ông ta không ký vào cái giấy xin chính quyền VN cho đi Mỹ với lý do chữa bệnh thì chính quyền VN làm gì cho đi. Còn nếu phía Mỹ ghi lý do cho đi Mỹ là tị nạn chính trị thực thị quyền tự do dân chủ thì chính quyền VN chắc chắn không bao giờ chấp nhận.

  Thời đại bây giờ là internet toàn cầu rồi, nói láo thì phải dòm trước dòm sau, còn cái kiểu nói láo trắng trợn, lừa dối dư luận trong nước và cộng đồng quốc tế nhiều lần như vợ chồng nhà này là không thể chấp nhận được. Không nói ra, chắc vợ chồng CHHV cho rằng người việt trong và ngoài nước toàn là bọn ngu nên dễ cho ăn thịt lừa hết lần này tới lần khác.[/quote]

  Bạn Visitor được trông thấy giấy tờ xin xuất cảnh và nhập cảnh của ông Vũ rồi à? Nếu chưa nhìn thấy mà thì chỉ là sự suy đoán kiểu "suy bụng ta ra bụng người."

  Bà Trần Khải Thanh Thủy, bà Dương Thu Hương và một bà khác (không nhớ tên) cũng đi ra khỏi Việt Nam sau một thời gian khi bị bắt giam. Họ đi bằng lý do gì thế?

  Phản hồi: 

  [quote=mvt]Tôi không hiểu tại sao bạn nặng lời với ông Vũ như vậy với mục đích gì? Ông đã nói là tiếp tục đấu tranh thì hãy xem ông có đấu tranh tiếp không rồi hẵng phán xét chứ sao bạn vội qui kết ông "hết sài" như vậy?

  Cả một đoạn trên bạn nói rất dài về thủ tục xin tị nạn đối với Mỹ thế nào thì tự nhiên ở dưới bạn lại kết luận việc ông "ông nói ông không hề xin chính quyền Việt Nam cho đi chữa bệnh như lời công bố là ông đang nói láo", không hiểu logic ở đâu. Ông Vũ muốn đi Mỹ tị nạn thì phải xin phép Mỹ chứ sao phải xin phép Việt Nam. Bao nhiêu thuyền nhân tị nạn từ trước đến giờ chắc đều được Hà Nội cho phép? Tóm lại tôi mong bạn bình tĩnh, không nên vội vàng qui chụp như vậy chỉ có hại cho công cuộc dân chủ hóa và cho uy tín của bạn.[/quote]

  Tại vì CHHV đang chịu án tù, trong cái mớ thủ tục với phía Mỹ ấy nếu ông ta không ký vào cái giấy xin chính quyền VN cho đi Mỹ với lý do chữa bệnh thì chính quyền VN làm gì cho đi. Còn nếu phía Mỹ ghi lý do cho đi Mỹ là tị nạn chính trị thực thị quyền tự do dân chủ thì chính quyền VN chắc chắn không bao giờ chấp nhận.

  Thời đại bây giờ là internet toàn cầu rồi, nói láo thì phải dòm trước dòm sau, còn cái kiểu nói láo trắng trợn, lừa dối dư luận trong nước và cộng đồng quốc tế nhiều lần như vợ chồng nhà này là không thể chấp nhận được. Không nói ra, chắc vợ chồng CHHV cho rằng người việt trong và ngoài nước toàn là bọn ngu nên dễ cho ăn thịt lừa hết lần này tới lần khác.

  Phản hồi: 

  [quote=visitor]

  Tiếp xúc vói báo chí, ông Cù Huy Hà Vũ cho biết ông không hề xin chính quyền Việt Nam cho đi chữa bệnh như lời công bố của Hà Nội.

  http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/cu-huy-ha-vu-press-conference-050...

  Để nói rõ thêm.

  Chúng tôi thừa biết tất cả thủ tục xin tị nạn nó ra sao, tất cả điều phải có lý do của người xin đi trong đó. VOICE đã giúp hàng ngàn người Việt rồi nên biết rõ như thế.

  1. Trên thực tế, Hà Nội rất hạn chế thông tin về sự ra đi của ông, hầu như chưa bao giờ công bố chính thức điều gì, gần như tất cả do phía Mỹ và do chính ông công bố mà thôi.

  2. Thủ tục xin sang Mỹ với phía Mỹ, ông phải nêu lý do với phía Mỹ và phải do chính ông ký trước mặt đại diện của phía Mỹ. Chứ không ai có thể thay ông ký, kể cả vợ ông cũng không thể ký dùm ông, ông cũng là 1 tiến sĩ luật, nên ông không thể nói là ông không hề biết lý do ông đề nghị được xin đi Mỹ trong đó.

  3. Nếu như ông không đồng ý đi Mỹ thì không ai có thể éf buộc được ông đi Mỹ. Kể cả chính quyền VN, chính quyền Mỹ, hay vợ ông không thể éf buộc được ông đi nếu không có sự đồng ý của ông. Chính quyền Mỹ rất nghiêm túc và tôn trọng luật pháp Mỹ, luật pháp quốc tế. Nếu như ông không đồng ý đi Mỹ, ông không chấp nhận đi, thì chính quyền Mỹ sẽ không bao giờ chịu tiếp nhận ông.

  Cho nên khi tiếp xúc với báo chí, ông nói ông không hề xin chính quyền Việt Nam cho đi chữa bệnh như lời công bố là ông đang nói láo. Ông không thể gạt được người có hiểu biết. Ông hiểu không?

  Nếu không từ chính miệng ông nói ra, chắc còn rất rất nhiều người tin vào cái lý do đi chữa bệnh kia mà vẫn biện minh cho ông.

  Cũng từ chính miệng ông nói ra như thế, ông cũng "vô tình" tố cáo chính vợ ông và người buôn gió bịa đặt ra câu chuyện, nói láo để biện minh cho ông đi chữa bệnh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên gia đình ông lừa dối dư luận và cộng đồng ủng hộ ông, thuộc ở vào tầm cở thế giới.

  Đó chính là lý do vì sao tôi nói vợ chồng CHHV hết sài được rồi.[/quote]

  Tôi không hiểu tại sao bạn nặng lời với ông Vũ như vậy với mục đích gì? Ông đã nói là tiếp tục đấu tranh thì hãy xem ông có đấu tranh tiếp không rồi hẵng phán xét chứ sao bạn vội qui kết ông "hết sài" như vậy?

  Cả một đoạn trên bạn nói rất dài về thủ tục xin tị nạn đối với Mỹ thế nào thì tự nhiên ở dưới bạn lại kết luận việc ông "ông nói ông không hề xin chính quyền Việt Nam cho đi chữa bệnh như lời công bố là ông đang nói láo", không hiểu logic ở đâu. Ông Vũ muốn đi Mỹ tị nạn thì phải xin phép Mỹ chứ sao phải xin phép Việt Nam. Bao nhiêu thuyền nhân tị nạn từ trước đến giờ chắc đều được Hà Nội cho phép? Tóm lại tôi mong bạn bình tĩnh, không nên vội vàng qui chụp như vậy chỉ có hại cho công cuộc dân chủ hóa và cho uy tín của bạn.

  Phản hồi: 

  ập luận của Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ về Nhân quyền ở Việt Nam không ổn, không đả động gì đến thực tế ở Việt Nam Nhân quyền mới được Đảng Cộng Sản Việt Nam chú ý, nhưng đang bị phân thành Đảng quyền và Dân quyền, trong đó Đảng quyền tuyệt đối đã ăn hiếp Dân quyền và tiếng nói, quyền căn bản của người dân bị tước đoạt. Điều 4 ghi Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo trong Hiến pháp là một sự áp đặt mà không hề có 1 cuộc trưng cầu dân ý hay 1 thủ tục công khai minh bạch . Một người đấu tranh cho dân chủ thì không được quên điều này khi đang sống trong một chế độ độc tài Đảng trị toàn diện. Thôi thì cho các vị đi lại như thoi đưa, tôi chấp nhận mình là thành phần khó tính, cô đơn, cô độc và ghim mình trong hang đá.

  Phản hồi: 

  Ra tù tị nạn tại nước ngoài vẫn hay hơn bị ngồi trong tù tại VN.

  Hoan nghênh bài nói TS CHHV, rất thiết thực trong hoàn cảnh hiện nay.
  ---------------------------------
  Old-visitor.

  Phản hồi: 

  [quote=visitor]

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ mang bệnh tim mạch thật sự. Nếu ai không biết nhìn bề ngoài của anh to béo tưởng anh khỏe mạnh. Nhưng nếu gặp anh lâu, chỉ cần anh đi lại nói một hồi là anh ngồi thở gấp, mặt đỏ gay. Dáng người to béo đó thực ra là sự béo phì, triệu chứng của bệnh tim mạch, huyết áp. Không phải tôi viết những dòng này để biện minh, mà sự thực là vậy. Anh Vũ tính cao ngạo không bao giờ muốn thổ lộ những điều về sức khỏe bản thân.

  Nhưng bây giờ thì chắc anh Vũ không còn lựa chọn để ở lại, thứ nhất bệnh tật trong mình rất trầm trọng. Thứ hai là vợ anh, chị Dương Hà, một người thương chồng con hơn chính bản thân mình, đã quyết định thuyết phục anh phải đi chữa bệnh. Tôi nghĩ tất cả những phụ nữ là mẹ, là vợ trong hoàn cảnh chị Dương Hà tất đều phải làm như vậy. Thời gian hơn 3 năm còn lại trong tù của một người bệnh tim mạch tuổi gần 60 thì không thể chắc điều gì xấu không đến. Quyết định khiến anh phải đi có lẽ là quyết định từ phía của một người vợ chung thủy, hết mực thương chồng chứ anh không hề muốn đi một chút nào như lời anh tuyên bố.

  http://www.danluan.org/tin-tuc/20140305/nguoi-buon-gio-tan-man-chuyen-an...

  Thế này là thế nào nhỉ? Lại bị cho ăn thịt lừa à?

  Nhiều người tin và viết bài để biện minh cho CHHV đi chữa bệnh thật lắm. CHHV tự phát biểu như vày, nhiều người bây giờ mới biết bị vợ chồng CHHV lừa lần nữa chắc thất vọng lắm. Vợ chồng nhà này lừa hết lần này đến lần khác, lừa lần nào cũng ở vào tầm cở thế giới, mà lại nhằm vào phe mình không.

  http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/cu-huy-ha-vu-press-conference-050...

  Tiếp xúc vói báo chí, ông Cù Huy Hà Vũ cho biết ông không hề xin chính quyền Việt Nam cho đi chữa bệnh như lời công bố của Hà Nội.

  Vợ chồng CHHV hết sài được rồi.[/quote]

  Theo tôi biết qua các thông tin trên mạng, ông Hà Vũ và gia đình chưa bao giờ nói đến việc xin cho ông Vũ đi Mỹ để chữa bệnh.

  Ủng hộ hay không ủng hộ ông Vũ là quyền tự do của mỗi cá nhân, nhưng dựa theo phát ngôn của NBG để phê phán ông Vũ là không hợp lý và không công bằng.

  Phản hồi: 

  [quote=""]can bo lao lang (khách viếng thăm) gửi lúc 12:44, 07/05/2014 - mã số 116776

  Thế là CHHV đã lộ rõ bản chất tay sai, phản động, nay đang 'hết mình' bám chân các thế lực đế quốc ngoại bang để quay lại chống phá tổ quốc, chống lại nhân dân hết sức thâm độc. Cái mặt nạ 'đấu tranh dân chủ' màu mè của CHHV bấy lâu nay đã rớt xuống, để lộ nguyên chân tướng một kẻ phán bội hèn hạ. Thật vô ơn bạc nghĩa, uổng công cha mẹ đồng bào đồng chí đã sinh thành dưỡng dục ![/quote]

  Bác Vũ đọc còm này chắc cười khỏi cả bệnh! :-)

  Phản hồi: 

  Tiếp xúc vói báo chí, ông Cù Huy Hà Vũ cho biết ông không hề xin chính quyền Việt Nam cho đi chữa bệnh như lời công bố của Hà Nội.

  http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/cu-huy-ha-vu-press-conference-050...

  Để nói rõ thêm.

  Chúng tôi thừa biết tất cả thủ tục xin tị nạn nó ra sao, tất cả điều phải có lý do của người xin đi trong đó. VOICE đã giúp hàng ngàn người Việt rồi nên biết rõ như thế.

  1. Trên thực tế, Hà Nội rất hạn chế thông tin về sự ra đi của ông, hầu như chưa bao giờ công bố chính thức điều gì, gần như tất cả do phía Mỹ và do chính ông công bố mà thôi.

  2. Thủ tục xin sang Mỹ với phía Mỹ, ông phải nêu lý do với phía Mỹ và phải do chính ông ký trước mặt đại diện của phía Mỹ. Chứ không ai có thể thay ông ký, kể cả vợ ông cũng không thể ký dùm ông, ông cũng là 1 tiến sĩ luật, nên ông không thể nói là ông không hề biết lý do ông đề nghị được xin đi Mỹ trong đó.

  3. Nếu như ông không đồng ý đi Mỹ thì không ai có thể éf buộc được ông đi Mỹ. Kể cả chính quyền VN, chính quyền Mỹ, hay vợ ông không thể éf buộc được ông đi nếu không có sự đồng ý của ông. Chính quyền Mỹ rất nghiêm túc và tôn trọng luật pháp Mỹ, luật pháp quốc tế. Nếu như ông không đồng ý đi Mỹ, ông không chấp nhận đi, thì chính quyền Mỹ sẽ không bao giờ chịu tiếp nhận ông.

  Cho nên khi tiếp xúc với báo chí, ông nói ông không hề xin chính quyền Việt Nam cho đi chữa bệnh như lời công bố là ông đang nói láo. Ông không thể gạt được người có hiểu biết. Ông hiểu không?

  Nếu không từ chính miệng ông nói ra, chắc còn rất rất nhiều người tin vào cái lý do đi chữa bệnh kia mà vẫn biện minh cho ông.

  Cũng từ chính miệng ông nói ra như thế, ông cũng "vô tình" tố cáo chính vợ ông và người buôn gió bịa đặt ra câu chuyện, nói láo để biện minh cho ông đi chữa bệnh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên gia đình ông lừa dối dư luận và cộng đồng ủng hộ ông, thuộc ở vào tầm cở thế giới.

  Đó chính là lý do vì sao tôi nói vợ chồng CHHV hết sài được rồi.

  Phản hồi: 

  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ mang bệnh tim mạch thật sự. Nếu ai không biết nhìn bề ngoài của anh to béo tưởng anh khỏe mạnh. Nhưng nếu gặp anh lâu, chỉ cần anh đi lại nói một hồi là anh ngồi thở gấp, mặt đỏ gay. Dáng người to béo đó thực ra là sự béo phì, triệu chứng của bệnh tim mạch, huyết áp. Không phải tôi viết những dòng này để biện minh, mà sự thực là vậy. Anh Vũ tính cao ngạo không bao giờ muốn thổ lộ những điều về sức khỏe bản thân.

  Nhưng bây giờ thì chắc anh Vũ không còn lựa chọn để ở lại, thứ nhất bệnh tật trong mình rất trầm trọng. Thứ hai là vợ anh, chị Dương Hà, một người thương chồng con hơn chính bản thân mình, đã quyết định thuyết phục anh phải đi chữa bệnh. Tôi nghĩ tất cả những phụ nữ là mẹ, là vợ trong hoàn cảnh chị Dương Hà tất đều phải làm như vậy. Thời gian hơn 3 năm còn lại trong tù của một người bệnh tim mạch tuổi gần 60 thì không thể chắc điều gì xấu không đến. Quyết định khiến anh phải đi có lẽ là quyết định từ phía của một người vợ chung thủy, hết mực thương chồng chứ anh không hề muốn đi một chút nào như lời anh tuyên bố.

  http://www.danluan.org/tin-tuc/20140305/nguoi-buon-gio-tan-man-chuyen-an...

  Thế này là thế nào nhỉ? Lại bị cho ăn thịt lừa à?

  Nhiều người tin và viết bài để biện minh cho CHHV đi chữa bệnh thật lắm. CHHV tự phát biểu như vày, nhiều người bây giờ mới biết bị vợ chồng CHHV lừa lần nữa chắc thất vọng lắm. Vợ chồng nhà này lừa hết lần này đến lần khác, lừa lần nào cũng ở vào tầm cở thế giới, mà lại nhằm vào phe mình không.

  http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/cu-huy-ha-vu-press-conference-050...

  Tiếp xúc vói báo chí, ông Cù Huy Hà Vũ cho biết ông không hề xin chính quyền Việt Nam cho đi chữa bệnh như lời công bố của Hà Nội.

  Vợ chồng CHHV hết sài được rồi.

  Phản hồi: 

  Thật sự bạn Vũ nghĩ động cơ thể chế cs Vn vận hành bằng pháp luật sao?
  Không có những điều luật bạn nêu trên thì đảng vinh quang của bác Hồ vĩ đại của bạn, vẫn có thể dùng luật pháp nghiền nát bạn như thường.., bạn nên tĩnh dưỡng một thời gian để phát biểu có chất lượng, nhé!

  Phản hồi: 

  Thế là CHHV đã lộ rõ bản chất tay sai, phản động, nay đang 'hết mình' bám chân các thế lực đế quốc ngoại bang để quay lại chống phá tổ quốc, chống lại nhân dân hết sức thâm độc. Cái mặt nạ 'đấu tranh dân chủ' màu mè của CHHV bấy lâu nay đã rớt xuống, để lộ nguyên chân tướng một kẻ phán bội hèn hạ. Thật vô ơn bạc nghĩa, uổng công cha mẹ đồng bào đồng chí đã sinh thành dưỡng dục !