Xích Tử - Nghị định 4 xin

 • Bởi Khách
  23/04/2014
  0 phản hồi

  Xích Tử

  Chính phủ Việt Nam là một chính phủ rất mạnh, trong so sánh tương quan về lực lượng với người dân.

  Chính phủ giữ quyền hành pháp, thực thi mọi chủ trương chính sách của đảng nên quản lý không sót một lĩnh vực nào của xã hội, một hành vi nào của công dân.

  Trong hệ thống thiên la địa võng các công cụ quản lý đó, chính phủ ban hành vô số những văn bản dưới luật trong khuôn khổ các nghị định, nghị quyết chính phủ và quyết định, chỉ thị thủ tướng. Oái ăm là có những văn bản không giống ai, can thiệp sâu vào xã hội dân sự, đến quyền công dân và quyền con người; vô lý trong việc điều chỉnh hành vi và không khả thi.

  Ví như, thời gian qua, chính phủ có nghị định về internet, về hồi ký cá nhân, về tổ chức khoa học độc lập, về lễ tang, về kính thưa, về chào cờ và hát Quốc ca... Nói chung, những văn bản như vậy hạn chế tự do cá nhân, làm nặng nề không khí đời sống xã hội, không tạo được những điều kiện mở miệng, sáng tạo, năng động và khó thực hiện. Đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dù đã được chuẩn bị đối phó bằng nghị định lễ tang nói trên, nhưng tự nó đã vi phạm nghị định. Đám tang của tướng công an Phạm Quý Ngọ cũng vậy. Đến như cái nghị định về kính thưa, chẳng ai buồn đoái hoài. Có những cuộc họp cấp huyện người ta kính thưa tới 20 đối tượng khác nhau. Bởi, cũng như, nếu có, một nghị định chống sợ ma chẳng hạn, làm sao có hiệu lực khi tâm lý sợ ma đã thâm căn cố đế vào mấy chục năm rồi. Không kính thưa thì sợ bị bắt lỗi, bị đàn hạch, bị xử trị, nhất là với phía đối tượng là cán bộ đảng. Ngay cả cái Luật Thanh niên được quốc hội thông qua hơn chục năm qua, không ai nhắc đến vì nó làm phật lòng phía đoàn thanh niên và rồi tới bên đảng.

  Bây giờ, chính phủ, qua ông Nguyễn Xuân Phúc, tại cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính trung ương ngày 17/4, lại muốn chuẩn bị ra nghị định về việc công chức phải biết 4 xin : xin chào, xin lỗi, xin cám ơn, xin phép. Nếu như vậy, sắp đến, khi giao dịch, người dân sẽ phải xin dự án, xin sổ hồng sổ đỏ, xin giấy phép xây dựng... để nhận được cái cho hoặc không cho cụ thể; ngược lại , sẽ được xin 4 cái, nhưng người dân không có cái gì để cho cả, lại còn có thể lo sợ nữa.

  Chuyện hạ hồi phân giải.

  Xích Tử

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi