Trà Giang - Cám ơn trung ương

 • Bởi Khách
  20/04/2014
  1 phản hồi

  Trà Giang

  Vậy là lại thêm một ông bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi nữa, được trung ương điều về, rồi lại rút đi. Cái điều tôi đã dự báo trước, cùng với một số thảo luận khác trong một số entry trước làm cho ông bí thư giận dữ, cho người truy tìm để trừng trị, đã thành sự thật.

  Chỉ có cái khác của trường hợp ông này so với hai vị tiền nhiệm là khi được điều về, ông chẳng dính dáng gì đến Quảng Ngãi; ông lại quá trẻ mà hay nổ nên không ít người căm ghét; và ông lại rút đi quá nhanh đến nỗi ông chưa nhớ hết tên của các vị trong Ban Chấp Hành, chưa đi hết dọc những tuyến tỉnh lộ.

  Không biết trường hợp như ông, cả hai vị tiền nhiệm, và nhiều trường hợp khác, trong công tác nhân sự của đảng, được gọi là qui trình gì. Hiện nay đang rộ lên cái gọi là sự luân chuyển, với nội dung là đưa cán bộ từ cấp trên về cấp dưới để bồi dưỡng, thử thách với một vị trí công tác tương đương nhưng khác với lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn để sau đó, hoặc rút lại về chỗ cũ với chức vụ cao hơn, hoặc để lại chỗ mới cũng với sự đề bạt tương đương. Tiếng là luân chuyển, tức là chuyển vòng tròn; các bản tiếng Anh của các báo mạng của đảng, nhà nước đều dùng từ rotate. Thế nhưng, thực tế, chỉ là cách thuyên chuyển chủ yếu là con lắc. Đó là nói về hình thức. Còn về nội dung, mục đích của qui trình, cũng có lắm chuyện bàn. Không phải mọi trường hợp đều là nhằm bồi dưỡng, thử thách; và cũng không phải mọi trường hợp đều dân chủ, công khai, công tâm, đúng qui hoạch từ đầu. Ngay cả phương pháp thực hiện, đôi khi cũng vô cùng tùy tiện. Nhà báo Huy Đức đã nhận xét rằng sau luân chuyển, chưa bao giờ Ban tổ chức các cấp có đánh giá đầy đủ hiệu quả của quá trình cán bộ được luân chuyển thực hiện nhiệm vụ ở ví trí công tác mới mà thường là trái khuấy về lĩnh vực chuyên môn của đương sự, để bảo đảm tính đáp ứng yêu cầu bổ nhiệm sau luân chuyển.

  Như trường hợp ông bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi đang nói, vốn đang là bí thư trung ương đoàn thanh niên, ủy viên trung ương; khi Quảng Ngãi khuyết bí thư tỉnh ủy do việc rút người tiền nhiệm, cũng là diện “luân chuyển” từ trung ương về tỉnh, ông được điều về điền vào đấy. Dựa vào thế được trung ương điều về, ông mạnh miệng phán dạy Quảng Ngãi vài việc, cũng chưa được gì. Không biết qua đó ông tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo, làm chính trị ở một tỉnh nông nghiệp, báo cáo với trung ương về kết quả tích lũy đó và được đánh giá cao để có thể chuyển về vị trí phó bí thư trực một thành phố lớn nhất nước, với đặc trưng đô thị, không giống chút nào với Quảng Ngãi. Đó là chuyện xem như chính thống, nếu họa hoằn là có; còn đàng sau chuyện ấy, việc vận động, chạy chọt, chỉ có ông, ông trưởng ban tổ chức trung ương cùng một vài vị khác, và trời mới biết được.

  Trong lễ công bố quyết định ông tại TP. Hồ Chí Minh ngày 15/4/2014, ông trưởng ban tổ chức trung ương đánh giá rất cao tài đức của khách hàng của mình, đồng thời cũng khẳng định quá trình này đã có chuẩn bị từ trước. Không biết quá trình đó bắt đầu từ lúc nào, hồ sơ tài liệu làm việc liên quan của các cơ quan, tổ chức liên quan ra sao, và như đã nói, có trời mới biết được. Chỉ thấy, nếu trung ương đã có những đối tượng được chuẩn bị trước như vậy thì có lẽ trung ương cũng biết rằng đưa ông Thưởng về Quảng Ngãi, rồi lại rút đi một cách đột ngột như vậy là làm trống cùng lúc 3 vị trí lãnh đạo cao nhất của tỉnh thuộc diện ban bí thư quản lý. Không lẽ trung ương hoàn tất sự chuẩn bị từ trước cho phía này, lại tự mình làm lộ sự không chuẩn bị cho một phía khác, mà cả hai phía đều thuộc quyền lãnh đạo, quản lý toàn diện và tuyệt đối của đảng.

  Hậu quả thực tế từ một số động thái về công tác cán bộ thời gian qua với qui hoạch, tiến cử, điều động, luân chuyển, vừa thể hiện sự lúng túng nhằm đối phó với “hẫng hụt”, vừa thể hiện bước “phát triển” công tác đảng đến mức độ quan liêu, thư lại, hành chính hóa, đồng thời tạo điều kiện cho những mục đích đục nước béo cò, chạy chọt, gây dựng vây cánh, nhóm lợi ích.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  Với chức năng , vai trò và vị trí của Ban tổ chức trung ương ( TCTW) từ thời ông Lê Đức Thọ đến ông Tô huy Rứa (răng) hiện nay đều là một khuôn đúc mà ra. Tham mưu cho ban bí thư, Bộ chính trị tron g việc điều động, bố trí, sắp xếp, đề bạt thăng thưỏng và kỷ luật, kết tội bát bỏ tù .. đối với cán bộ cao cấp hoặc dự bị cao cấp trong toàn quốc. Tối quan trọng và tối quyền lực đối với tổ chức đảng và đối với quan chức của đảng. Do đó rất bí mật, bí hiểm, thâm hiểm, nguy hiểm .. chỉ có trời biết, đất biết và các ngài ấy biết . Ngày nay việc cơ cấu theo lệ COCC, mua -bán diễn ra mọi cấp, mọi nơi, nhất là thời gian trước các kỳ đại hội đảng toàn quốc. Nhân dân đã đúc kết thành châm ngôn về nạn "cơ cấu nhân sự của đảng CVSVN" để truyền lại cho đời sau chê cười và né tránh : " hậu duệ, tiền tệ, quan hệ, trí tuệ" .Đó cũng là một trong những tệ nạn mà các triều đại phong kiến vẫn sử dụng để giữ và củng cố quyền lực cho giai cấp cầm quyền thống trị. C/m 1945 đã đánh đổ chế độ phong kiến cũ để tái lập chế độ phong kiến kiểu mới, với cái tên đồng bóng và bịp bơm : Nhà nước XHCN VN.