Con Đường Việt Nam - Tuyên bố về việc chính quyền Việt Nam trả tự do cho hai nhà hoạt động nổi tiếng ngày 12/4/2014

 • Bởi Admin
  13/04/2014
  2 phản hồi

  PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

  Tuyên bố của Con Đường Việt Nam
  về việc chính quyền Việt Nam trả tự do cho các nhà hoạt động
  Nguyễn Tiến Trung và Vi Đức Hồi

  Hình ảnh mới nhất của Nguyễn Tiến Trung tại nhà riêng, ngày 12/04/2014.

  Hà Nội, 12/4/2014 - Phong trào Con đường Việt Nam nhận được tin các nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung và Vi Đức Hồi vừa được trả tự do ngày 12-4 theo lệnh đặc xá của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Chúng tôi cho rằng đây là một chuyển biến tích cực về quyền con người ở Việt Nam, vốn là mục tiêu hoạt động của PT CĐVN kể từ khi được thành lập đến nay.

  Chúng tôi hoan nghênh động thái này của chính quyền Việt Nam và cho rằng, việc trả tự do cho các nhà hoạt động này là kết quả của những nỗ lực đấu tranh không mệt mỏi vì quyền con người của đồng bào trong nước và nước ngoài, trong đó có các nhà hoạt động và các tổ chức đấu tranh. Chúng tôi cũng lưu ý rằng, hiện nay vẫn còn hàng trăm tù nhân lương tâm tại Việt Nam và các hồ sơ của các nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần, Bùi Thị Minh Hằng cùng nhiều nhà hoạt động khác vẫn đang là tâm điểm thu hút các nỗ lực đấu tranh và các sức ép trong, ngoài nước. Phong trào CĐVN sẽ tiếp tục đấu tranh không chỉ cho sự tự do của các nhà hoạt động này mà còn cho sự tôn trọng tuyệt đối các quyền con người của mọi người dân Việt Nam.

  Động thái trả tự do cho một số tù nhân lương tâm gần đây của chính quyền chứng tỏ tính hiệu quả của các hoạt động đấu tranh dân sự, ôn hòa và bất bạo động. Chúng tôi cũng kêu gọi các nhà hoạt động và các tổ chức dân sự đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bảo vệ quyền con người của mình để cải thiện tình hình nhân quyền vốn vẫn đang ở mức nghiêm trọng của Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt các hành vi sách nhiễu và kiểm soát trái pháp luật đối với các nhà hoạt động dân sự, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để xã hội dân sự ở Việt Nam hình thành và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

  Ngày 12 tháng Tư, năm 2014
  TM. Phong trào Con Đường Việt Nam
  Nguyễn Xuân Ngãi

  ----------- oOo -----------

  THE VIETNAM PATH MOVEMENT

  Statement regarding the Vietnamese government’s
  release of activists Nguyen Tien Trung and Vi Duc Hoi

  Hanoi, 4/12/2014 - The Vietnam Path Movement has received news of activists Nguyen Tien Trung and Vi Duc Hoi being released from prison today following an order signed by Vietnam President Truong Tan Sang. We believe the release of these two activists is a positive change toward human rights in Vietnam, which is the main operational objective of the Vietnam Path Movement ever since the movement is founded.

  We welcome this decision by the government of Vietnam and believe that recent release of activists is the result of the relentless struggle for human rights by people from within the country and abroad, which includes the activists themselves and many other organizations. We also want to note that there are hundreds of prisoners of conscience who are still imprisoned in Vietnam. Profiles of activists Tran Huynh Duy Thuc, Le Quoc Quan, Dinh Nguyen Kha, Nguyen Van Hai (Dieu Cay), Ta Phong Tan, Bui Thi Minh Hang, and many others are still the main focus for struggles and pressures both domestically and abroad. The Vietnam Path Movement will not only continue to fight for the freedom of activists but also for the absolute respect for human rights of all citizens of Vietnam.

  The recent release of some prisoners of conscience by Vietnam government proved are proofs for the efficient of peaceful and non-violent struggle. We encourage activists and civil groups to further promote activities aiming for the protection and improvement of human rights, which is still a serious concern in Vietnam. Meanwhile, we urge the government of Vietnam to terminate all acts of harassment and unlawful control/monitor toward civil activists, create a legal and broader corridor for civil society in Vietnam to form and contribute toward the overall development of the country.

  April 12, 2014
  On behalf of the Vietnam Path Movement
  Nguyen Xuan Ngai

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Phản hồi: 

  Mở Miệng (MM) căn cứ trên một tiền đề sai lầm khi hỏi cái nhà naỳ là của ai .

  Đất nước này không phải của nhóm đảng viên mà là của cả 100 triệu người . Dẫu đảng muốn hay không muốn .

  Ngày xưa khi kinh tế ruộng đồng, dân trí còn dốt, đất nước khép kín, truyền thống phong kiến còn đậm nét thì dân là cục bột, đảng nắn sao thành vậy . Ngày nay khi dân tự túc kinh tế, đời sống được đô thị hóa, kinh tế được công nghệ hóa, dân trí ngày càng cao, đất nước mở cửa, thời đại công nghệ thông tin, tư duy và ước vọng của dân đổi khác: thích thể hiện mình, thích tham dự vào quyết định chung chi phối quyền lợi và đời sống của mình . Đảng nghĩ mình là Vua, cai trị như thời Trung Cổ Đại thì bé cái lầm .

  Những người bịt mắt trước đổi thay, không đáp ứng mà chèn ép nhân dân như Nicolae Ceaușescu hay Muammar Gaddafi nhận hậu quả thế nào hẳn MM đã biết đấy!

  Phản hồi: 

  Xin các người tỉnh táo lại chút đi! Phát ngôn dù nghiêm túc đến đâu mà rỗng và xa sự thật quá cũng là phát ngôn bừa bãi đấy.

  Mấy người này chịu (hoặc đã) ký cam kết rồi, để trong tù hay thả ra cũng vậy thôi, vấn đề là thả ra lúc nào cho có lợi nhất. Thả một loạt lúc này là động tác "bắn một phát rớt 2 con chim" đấy! Con chim thứ nhất là vụ Đinh Đăng Định đã đi quá trớn, phải xoa dịu. Con chim thứ hai là vấn đề TPP. Xin đừng mơ chuyện "vận động" có kết quả.

  Mình có mấy câu trích, đưa ra đây hy vọng mấy "nhà vận động nhân quyền" đang tí tửng tỉnh người lại một chút:

  "Who is the master of this house? We are the masters of this house! And each time it's up to us to decide how to act! Who can force us?" (Ai là chủ căn nhà này? Chúng ta là chủ căn nhà này. Và mỗi khi có vấn đề gì thì tùy chúng ta quyết định sẽ hành động như thế nào! Ai có thể ép buộc chúng ta?)

  Đó là "phương án", là cách "xử lý" vấn đề nhân quyền trong thế giới cộng sản. Mà là nhân quyền có ký kết trên giấy trắng mực đen hẳn hoi đấy!

  Nói chuyện với trí thức mình sẽ không dẫn nguồn, để trí thức tự tìm và tự hiểu.