Trương Nhân Tuấn - "Quốc Tổ" của Việt Nam hiện đại là ai?

 • Bởi Admin
  10/04/2014
  4 phản hồi

  Trương Nhân Tuấn

  Quốc tổ không phải là người « đẻ » ra dân tộc mà là người « dựng » lên đất nước. Quốc tổ chớ đâu phải tiên tổ. Quốc ở đây là nước.

  Người dân tộc gốc Hmong, gốc Nùng, Dao, Thái... ở thượng du Bắc Việt có phải là người Việt hay không?

  Người dân tộc gốc Ba Na, Hrê, Mnong... ở Tây nguyên có phải là người Việt hay không?

  Người Khmer, người Chăm... có phải là người Việt hay không? Vân vân và vân vân.

  Những người thuộc các dân tộc nói trên đều là công dân Việt (có quốc tịch Việt Nam). Những dân tộc, như dân Chăm, Khmer, các dân tộc ở Tây nguyên... đã sinh sống, an cư lạc nghiệp ở địa phương đó, nếu không nói quá, có thể trước cả vua Hùng lập quốc (nước Văn Lang).

  Trong khi đó, trước nước Văn Lang (của vua Hùng), tổ tiên người Việt cũng đã có « nước » rồi (văn hóa Phùng Nguyên, Đông sơn v.v...; nhà Hồng Bàng, nước Xích Quỹ...)!

  Và nói « quốc tổ » VN là vua Hùng, thì « nước » của vua Hùng này chỉ ở châu thổ sông Hồng mà thôi! Mặt khác, « nước » của vua Hùng đã mất vào tay người Tàu cả ngàn năm. Sau một ngàn năm, đất nước đó còn lại cái gì?

  Chúng ta (người Việt gốc) vui chơi, mừng ngày giỗ tổ, trong khi một bộ phận lớn công dân Việt đứng ngoài cuộc. Người trong cuộc càng vui chơi, người ngoài cuộc càng xa cách.

  Vì vậy cần tương đối hóa ý nghĩa của ngày « giỗ tổ », để giữ chất keo liên kết giữa những người dân sống trong một nước.

  Có ngày giỗ « quốc tổ » là đúng. Mà người Việt Nam có nhiều « quốc tổ » chứ không phải chỉ có vua Hùng.

  Ngô Quyền cũng là một vị « quốc tổ », vì đã dành lại độc lập cho dân Việt sau 1 ngàn năm đô hộ.

  Gia Long, Minh Mạng... cũng là những vị « quốc tổ ». Nếu không có những vị vua này thì đất nước Việt Nam chỉ ngừng ở Đèo Ngang.

  Nếu tôn vinh, thờ phụng vua Hùng mà không tôn vinh những người có công mở nước và dựng nước, như Ngô Quyền, Gia Long, Minh Mạng... ta thấy có công bằng hay không?

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  >>> Gia Long, Minh Mạng... cũng là những vị « quốc tổ ». Nếu không có những vị vua này thì đất nước Việt Nam chỉ ngừng ở Đèo Ngang.

  Tớ thì khẳng định các đồng chí Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev cũng là "quốc tổ" hiện đại của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Các đồng chí đã chi viện cho miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giúp người, giúp quân viện và tinh thần để nhân dân ta đánh Mỹ đến người Việt nam sau cùng, đưa cả nước tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

  Nếu không có những "quốc tổ" này thì đất nước Việt Nam đâu có như hiện nay? Ngàn đời nhớ ơn các đồng chí lãnh đạo Liên xô, Trung quốc, "quốc tổ" hiện đại của Đảng và Nhà nước ta.

  có tên viết:
  Trương Nhân Tuấn viết:
  Nếu tôn vinh, thờ phụng vua Hùng mà không tôn vinh những người có công mở nước và dựng nước, như Ngô Quyền, Gia Long, Minh Mạng... ta thấy có công bằng hay không?

  Có công mở nước và dựng nước, như Ngô Quyền, Gia Long, Minh Mạng mà không còn có công bằng, thì cở Hồ Chí Minh và con cháu y phải cho vào vạc dầu mà thiêu vì đã dâng đất biên giới, biển đảo cho Tàu qua công hàm.

  Vì công hàm PVD mà mất biển đảo cho Tàu thì TS đã mất từ lâu rồi. Thế nhưng TS vẫn còn đó chứng tỏ nó không phải là lí do mất biển mất đảo. Thực tế công hàm PVD chưa làm mất một tí biển đảo nào cho đến nay. Phần biển đảo đã mất thì chẳng liên quan gì tới CH cả. Việc đòi chủ quyền HS, TS và cả biển Đông của TQ có từ thời Trung Hoa Dân Quốc, trước năm 1958 lâu. Còn tương lai CH PVD có làm mất biển đảo không thì phải chờ tới tương lai.

  Quay lại đề tài chính, đã là ông Tổ thì dù là tổ nào (quốc tổ hay tiên tổ) cũng chỉ nên có 1 tổ mà thôi. Chỉ như 1 họ cũng chỉ có một ông tổ họ mà thôi.

  Trương Nhân Tuấn viết:
  Nếu tôn vinh, thờ phụng vua Hùng mà không tôn vinh những người có công mở nước và dựng nước, như Ngô Quyền, Gia Long, Minh Mạng... ta thấy có công bằng hay không?

  Có công mở nước và dựng nước, như Ngô Quyền, Gia Long, Minh Mạng mà không còn có công bằng, thì cở Hồ Chí Minh và con cháu y phải cho vào vạc dầu mà thiêu vì đã dâng đất biên giới, biển đảo cho Tàu qua công hàm.