Lê Hồng Hà - Mấy suy nghĩ về tình hình, nhiệm vụ [của phong trào dân chủ] hiện nay

 • Bởi Admin
  28/03/2014
  13 phản hồi

  Lê Hồng Hà

  (Việc phân tích tình hình đất nước và tìm con đường tiến lên là một vấn đề cực kỳ phức tạp, khó khăn, đòi hỏi một sự tổng hợp và đóng góp của hàng trăm ngàn người.

  Đây chỉ là một sự tham gia nhỏ nhoi vào công việc chung đó mà thôi. Dù sao thì đó cũng là 1 sự phản biện.)

  I

  1. Nhờ sự phát huy truyền thống cứu nước của cha ông ta trong lịch sử, mà nhân dân ta đã tiến hành Cách mạng Tháng 8 và giải phóng đất nước thành công. Đó là công lao vĩ đại của nhân dân ta, có sự đóng góp quan trọng của các nhà yêu nước, đặc biệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Chúng ta phải biết ơn nhân dân, các nhà yêu nước, đặc biệt là Đảng Cộng sản dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh.

  2. Nhưng do sự lựa chọn 1 học thuyết sai lầm, học thuyết Mác – Lênin, do đi theo con đường sai lầm xây dựng chủ nghĩa xã hội (để tiến lên chủ nghĩa cộng sản), đi theo đường lối đấu tranh giai cấp (cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, đàn áp nhân văn giai phẩm, đàn áp nhóm xét lại chống Đảng, đấu tranh quyết liệt: ai thắng ai, lấy quốc doanh làm chủ đạo, hợp tác hóa nông nghiệp, thủ công nghiệp, v..v...) nên trong việc xây dựng đất nước, Đảng Cộng sản đã hoàn toàn thất bại, tiêu diệt tất cả các tinh hoa của dân tộc, đưa đất nước vào con đường ngày càng suy thoái.

  Năm 1986, do sức ép của tình hình, đã có sự đổi mới lần thứ nhất, nhưng đó chẳng qua chỉ là sự đổi mới nửa vời, bộ phận, còn nói chung vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, vẫn kiên trì chủ nghĩa xã hội, nên đất nước vẫn đi theo con đường sai lầm, đất nước vẫn tiếp tục tụt hậu. (So sánh với các nước xung quanh)

  3. Mấy năm gần đây, do hậu quả của đường lối sai lầm nói trên, xã hội với sự biến động bất lợi của tình hình thế giới, đất nước đang rơi vào một trạng thái tổng khủng hoảng toàn diện (kinh tế, chính trị, xã hội, đạo đức, giáo dục, y tế) và ngày càng trầm trọng, đòi hỏi ngày càng gay gắt phải có 1 sự đổi mới căn bản.

  Tình hình có thể coi như 1 cuộc khủng hoảng chính trị, báo trước 1 sự chuyển biến tất yếu?

  II

  Tình hình quốc tế mấy năm gần đây ra sao ?

  1/ Điều đáng chú ý, sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, thì các nước lớn đều chú ý đẩy mạnh sự phát triển và điều chỉnh chiến lược của mình, tạo ra 1 tình hình thế giới rất đa dạng, phức tạp.

  2/ Trung Quốc vươn lên đứng hàng thứ 2 của thế giới, đang tiến hành 1 bước bành trướng ráo riết ở các châu, bành trướng ở biển Đông.

  3/ Nhật Bản, Hàn Quốc, dù đang còn có mâu thuẫn, vẫn đang đoàn kết để trở thành 1 lực lượng mạnh ở Đông Bắc Á, liên minh với Hoa Kỳ.

  3.1/ EU vẫn đang phấn đấu vượt qua khủng hoảng để phát triển và trở thành lực lượng vững mạnh, để cùng Hoa Kỳ chi phối thế giới.

  4/ Nga vẫn đang cố giữ thế và lực trên thế giới.

  5/ Ấn Độ và một vài nước ở Nam Mỹ, Nam Phi cũng đang cố gắng mạnh lên.

  6/ Trung Quốc nhất quán thi hành 1 chính sách bành trướng đối với Việt Nam. Mục tiêu là muốn bắc thuộc hóa Việt Nam, qua các biện pháp lấn chiếm về đất đai trên bộ, biển, đánh chiếm Hoàng Sa và 1 phần Trường Sa, áp đảo về kinh tế, gặm nhấm tài nguyên, ngầm đưa nguồn lực vào tất cả các địa phương, chuẩn bị toàn diện để lệ thuộc hóa Việt Nam.

  7/ Trong những năm qua, Việt Nam qua hội nhập với quốc tế, đã mở rộng được quan hệ về các mặt, rất thuận lợi cho sự phát triển về kinh tế và các mặt.

  Nhưng riêng với Trung Quốc, nhất là từ Hội nghị Thành Đô, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhất quán áp dụng 1 đường lối nhượng bộ, thỏa hiệp, thậm chí coi là đầu hàng, rất có hại cho đất nước, làm cho mọi người liên tưởng tới hiện tượng Lê Chiêu Thống trong lịch sử.

  8/ Vấn đề đặt ra cho đất nước là:

  Đi đôi với vấn đề đấu tranh để dân chủ hóa đất nước, loại trừ chế độ Đảng trị độc tài, chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, chấm dứt con đường XHCN, thì phải kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, độc lập của Tổ quốc..

  Đó là 1 vấn đề rất khó, rất phức tạp vì cùng 1 lúc phải giải quyết 2 nhiệm vụ chiến lược trọng đại, khó khăn.

  Đó là 1 điều chưa được làm rõ đối với nhân dân, và các lực lượng dân chủ trong nước.

  III

  Những vấn đề đặt ra cần giải đáp là:

  - Vì sao chưa xảy ra sự chuyển biến đó ?

  - Độ bao giờ thì sẽ xảy ra sự chuyển biến đó ?

  - Sự chuyển biến đó sẽ có thể diễn ra như thế nào ? Bạo lực hay hòa bình ?

  - Tính chất của sự chuyển biến đó ?

  - Lực lượng nào sẽ thúc đẩy sự chuyển biến ?

  - Liệu có xảy ra 1 cuộc đàn áp đẫm máu gì không ?

  - Thái độ của quốc tế đối với cuộc chuyển biến đó ra sao ?

  - Vậy trong thời gian tới, các lực lượng dân chủ nên làm gì?

  - Thái độ của các nhà cầm quyền hiện nay có thể làm gì ?

  Dưới đây, tôi thử nêu lên 1 cách suy nghĩ cá nhân, để góp phần vào việc đi tới giải đáp các vấn đề nói trên:

  1/ Vì sao chưa xảy ra sự chuyển biến ?

  Đó là vì các lực lượng dân chủ đối lập, tuy đã hình thành nhưng còn quá yếu so với tình hình. Vì vậy tới đây, 1 mặt phải ủng hộ việc thành lập các tổ chức dân sự, mặt khác phải hợp đồng phối hợp các tổ chức đó theo 1 chương trình hành động phối hợp, tạo nên 1 sức mạnh tổng hợp, bỏ qua được những sự khác nhau cụ thể để nhằm vào 1 mục tiêu chung.

  Do đó, phải phát hiện, tôn vinh các nhân vật lão thành có uy tín, các nhân vật xuất sắc, xuất hiện trong quá trình đấu tranh những năm qua. Phải tránh các quan niệm hẹp hòi, đố kỵ.

  2/ Độ bao giờ có thể xảy ra sự chuyển biến ?

  Về vấn đề này, còn nhiều ý kiến khác nhau.

  Có ý kiến cho rằng: có thể xảy ra ngay trong năm 2014 này ?

  Có ý kiến cho rằng: còn lâu lắm, phải 5, 7, 10 năm nữa ?

  Theo tôi, có thể có sự chuyển biến trong khoảng thời gian vài 3 năm tới (2014 – 2016) ?

  3/ Sự chuyển biến đó sẽ diễn ra như thế nào ? Bạo lực hay hòa bình ? Tính chất của cuộc chuyển biến đó ?

  Theo tôi: đó không phải là 1 cuộc đảo chính ? Không phải là 1 cuộc khởi nghĩa ? Không phải là 1 cuộc bạo lực đổi thay.

  Có thể nó xuất hiện như 1 cuộc đổi mới hệ thống chính trị cơ bản, nghĩa là chuyển đổi hòa bình.

  Đó không phải là 1 cuộc lật đổ chính quyền (vẫn giữ Chính phủ và giữ Quốc hội), mà chỉ là loại bỏ sự cai trị của Đảng Cộng sản.

  Không còn chế độ các cấp ủy (tỉnh, thành, quận, huyện, xã, phường…), lãnh đạo chỉ huy các ủy ban hành chính, Hội đồng nhân dân các cấp.

  Không còn chế độ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ thị cho Quốc hội và Chính phủ.

  Không còn chế độ Cương lĩnh của Đảng, đặt trên Hiến pháp.

  Không còn chế độ Quốc hội, Chính phủ phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Quốc hội và Chính phủ hoạt động độc lập theo Hiến pháp.

  Việc cải thiện nhân sự trong Chính phủ, Quốc hội sẽ được tiến hành từng bước theo thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm, chứ không phải theo kiểu lật đổ ?

  4/ Đến kỳ Bầu cử Quốc hội, cần bỏ chế độ hiệp thương trước đây, không cho phép gạt những người không theo Đảng, mà phải bầu 1 cách dân chủ, bầu ra 1 Quốc hội của nhân dân, chứ không bầu ra 1 thứ Đảng trị.

  Tới đây, trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Đảng viên không nên chiếm tới 50% đại biểu.

  5/ Sở dĩ cần giữ nguyên Chính phủ và Quốc hội, là để đảm bảo các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, được bảo đảm bình thường.

  Mọi chế độ lương bổng, hưu trí, phụ cấp cho những người về hưu, những đối tượng xã hội vẫn bình thường, không để xảy ra xáo trộn, đình trệ.

  V

  Những việc cần làm trước mắt

  1/ Khuyến khích, ủng hộ việc thành lập các hội dân sự. Lấy lý do thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp mới được thông qua, nhấn mạnh các quyền của nhân dân, nhất là quyền lập hội, quyền tự do tư tưởng, để mở rộng việc lập các hội dân sự: hội Dân oan, hội Báo chí,… (chọn các tên gọi rất bình thường), càng nhiều, càng tốt.

  2/ Dựa vào các bậc lão thành (Ví dụ: Nguyễn Trọng Vĩnh,…) và các nhân vật đang nổi lên (Tống Văn Công, Phạm Đình Trọng, Phạm Sĩ Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiền Đức, v..v…) để liên hiệp, phối hợp hoạt động của các hội, các tổ chức dân sự thành 1 lực lượng thống nhất, tạo nên 1 sức mạnh chung, không để rời rạc, không câu nệ những chi tiết còn khác nhau.

  3/ Từng bước đấu tranh đòi sửa sai, thanh minh, khôi phục quyền lợi cho các vụ án oan sai trước đây như vụ Nhân văn tác phẩm, vụ án xét lại chống Đảng, các vụ xử sai trong cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Điều này phải lâu dài, chờ đợi, không nóng vội.

  4/ Phát động đòi giải phóng cho tất cả các tù nhân lương tâm hiện đang còn bị giam giữ, tất cả những tù nhân bị kết án về điều 258, điều 88 của Bộ luật Hình sự, tội tuyên truyền chống đối Nhà nước (vì những điều này vi phạm quyền tự do ngôn luận trong Hiến pháp).

  Có sự vận động các tổ chức quốc tế tham gia như lâu nay họ vẫn làm.

  5/ Tổ chức việc thăm nom, an ủi, giúp đỡ các tù nhân lương tâm đã được tha ở các địa phương, có thông tin tuyên truyền rộng rãi.

  6/ Tổ chức các nhà lý luận viết bài phê phán chủ nghĩa Mác – Lênin (1 học thuyết phản khoa học đã bị thế giới vứt bỏ), phê phán chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, là những học thuyết không tưởng đã bị thế giới bác bỏ. Phải giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi chủ nghĩa Mác – Lênin, khỏi CNXH.

  7/ Tổ chức phê phán 1 cách hệ thống các tội ác mà Đảng Cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt Nam trong mấy chục năm qua (từ cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, hợp tác hóa nông nghiệp, trấn áp nhân văn giai phẩm, trấn áp vụ án xét lại chống Đảng, đi vào con đường XHCN).

  Những thắng lợi về Cách mạng tháng 8 và giải phóng dân tộc là công lao của nhân dân, của Đảng Cộng sản, của Bác Hồ, là do phát huy truyền thống dân tộc mấy nghìn năm lịch sử, không phải do chủ nghĩa Mác – Lenin, do chủ nghĩa xã hội.

  Kết luận

  Chúng ta tiến hành 1 cuộc chuyển biến lớn lao nhưng chủ yếu là:

  - Xóa bỏ sự cai trị của Đảng

  - Xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp

  - Xóa bỏ sự cai trị của các cấp ủy Đảng từ trung ương, qua các: tỉnh thành, quận huyện, xã phường,

  Nhưng vẫn giữ nguyên hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các Ủy Ban Hành chính và Hội đồng Nhân dân các cấp để đảm bảo toàn bộ các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước vẫn tiến hành bình thường.

  Toàn bộ chế độ lương bổng, lương hưu, phụ cấp xã hội cho lớp người có công, các đối tượng xã hội vẫn được tiến hành bình thường, không bị gián đoạn.

  Điều thay đổi lớn là:

  Đảng Cộng sản trong 1 – 2 năm tới phải tự sống bằng kinh phí của Đảng viên. Không thể tùy tiện cắt ngân sách của Nhà nước.

  - Trường Đảng trung ương nên nhập sang Đại học Hành chính Quốc gia.

  - Các Ban của Đảng nên nhập sang các cơ quan tương ứng của Quốc hội và Chính phủ.

  - Các ủy viên cấp ủy các cấp nên chuyển sang Hội đồng Nhân dân và ứng cử vào các cấp ủy ban.

  - Các cán bộ về hưu bên Đảng, cứ coi như cán bộ về hưu của viên chức Nhà nước hiện nay.

  Như vậy, cuộc biến chuyển không xảy ra đổ vỡ gì lớn.

  Đảng Cộng sản chuyển sang là 1 Đảng chính trị tham chính, 1 tổ chức dân sự trong xã hội.

  Sẽ không có sự đàn áp, bắt bớ gì trong xã hội cả.

  Xã hội vẫn hoạt động 1 cách hòa bình. Không trải qua bạo lực, đổ vỡ.

  Đảng Cộng sản sẽ tìm mọi cách ngăn trở các công việc kể trên, nhưng sẽ rất khó khăn.

  Cố giữ quân đội cùng đứng khách quan đối với các sự việc trên đây.

  Trên đây chỉ mới là những suy nghĩ cá nhân, có thể không tưởng để đóng góp vào chung.

  Lê Hồng Hà

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  13 phản hồi

  Phong Uyên viết:
  Chỉ cần nhìn Nga và Tàu thì đủ biết trong tương lai ĐCSVN sẽ ra làm sao. Đối với tôi đó cũng là một sự tiến bộ. Nếu cụ LHH có đọc bài ca tụng TT Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc thăm viếng Hòa Lan mới đây thì thấy ai là người có tham vòng muốn làm Tập Cận Bình hay Putin VN.

  Đồng ý và đồng tình với @Phong Uyên, đọc bài của cụ LHH và các comment thì thấy là các bác đều có tấm lòng với Dân tộc và Đất nước, nhưng dân ta là con cháu Chí Phèo và Thị Nở, lại có dòng dõi tổ tiên nhà A.Q. nên không thể hiện thực hoá được những điều cao xa to tát như mấy bác trí thức hoang tưởng ngồi trong phòng lạnh gõ phím tự sướng mà dệt kế xe mưu đâu. Hãy xem giống dân da trắng oai hùng văn minh như Nga la tư đấy mà cũng có tự sức xoay vấn thế cuộc được đâu, chẳng qua là nhờ sự giác ngộ, lòng hảo tâm và ý chí cải cách mãnh liệt của Gorbachov và Elsin mà đến tận bây giờ cũng chỉ mới được nếm mùi dân chủ cuội mà thôi. Chỉ trăm sự mong chờ có một hay hai ông lãnh đạo chóp bu nào đó tự diễn biến và tự chuyển hoá (tất nhiên là đầu tiên và trên hết là vì lợi ích và tham vọng cùa cá nhân họ, cùng gia đình và tập đoàn thân hữu) mà làm thay trời đổi đất, thì đám dân den chúng em cũng hân hạnh và may mắn mà được hít hà và hơi sái chót dân chủ cuội chăng.

  Khách Quang Minh Chính Đại viết:

  Tuy vậy, để đất nước tiến lên mà không gặp cảnh binh đao máu lửa, nhân dân được chuyển sang chế độ dân chủ thực sự mà không bị đổ máu, thiệt thòi, thì cần phải theo giải pháp của bác Lê Hồng Hà đề xuất. Đừng nên khát máu vì tư thù cá nhân mà làm hại cả dân tộc, khi cứ khăng khăng đòi thanh toán bè lũ Đảng CS hay đấu tố ông Hồ. Không phải lúc! Lúc này mà đòi làm những chuyện ấy có nghĩa là phá thối con đường tiến lên, chuyển hoá của cả dân tộc, dìm cả dân tộc ta vào cảnh "nồi da nấu thịt" đã quá đủ rồi, làm mồi để nhử cho bọn Tàu xâm lược.

  Những ai khát máu bạo lực thì nên đi chỗ khác chơi nhé, xin cảm ơn!

  Giời ơi, dư lận viên nì tệ wá.
  Này nhá, ai, bọn nầu "cần phải theo giải pháp của bác Lê Hồng Hà đề xuất" hử. Lừa hay bọn quản Lừa?
  Ai đang khát máu, đang dùng bạo lực với Lừa, hử?
  Ai đang dìm cả dân tộc vào cảnh nồi da xáo thịt, hử?
  Xứ lừa éo là mồi nhử cho bọn tàu xâm lược nhá, nhà sản đang nằm trong miệng bọn tàu nhá, bọn tàu đang đớp dần, sắp nuốt gọn nhà sản nhá.

  Bọn côn an còn đảng còn mình nên đi chỗ khác chơi nhá, Lừa cám ơn ạ.

  Chán bỏ miẹ, bọn dư lận viên thiếu trình độ.

  Xin cụ Lê Hồng Hà cho biết cái đảng Cộng sản đã gây ra " các tội ác cho dân tộc Việt Nam trong mấy chục năm qua (từ cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, trấn áp NVGP, trấn áp những xét lại chống Đảng...) " là cái đảng Cộng sản nào, vì tất cả những tội ác này đều xẩy ra dưới thời Cụ Hồ cả ? Không có lẽ cụ LHH cũng như các cụ "lão thành Cách mạng" khác, tới giờ phút này vẫn chưa hiểu nối là chỉ có một ĐCS duy nhất "dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh". Cái đảng cộng sản đã " tiến hành CM tháng Tám, giải phóng đất nước thành công ", chỉ là cái đảng Cộng sản trong mộng của các cụ từ thời niên thiếu, không hề có trong thực tế. Không có lẽ ở tuổi các cụ, sau 70 năm mộng du, mà vẫn muốn vực lại cái đảng trong mộng - không bao giờ có hiện hữu - trong thời niên thiếu của mình ? thật là hoàn toàn không tưởng hay vẫn chỉ rào trước đón sau, khi tự thanh minh " không phải là 1 cuộc lật đổ chính quyền mà chỉ là loại bỏ sự cai trị của ĐCS ". Loại bỏ sự cai trị của ĐCS khác với lật đổ chính quyền (CS) ở chỗ nào ?

  Cụ Lê Hồng Hà, là một bực lão thành trong bộ máy Đảng, chắc phải biết từ trước tới nay vẫn có 2 phái trong Đảng. Chỉ có cái khác là hiện nay có 3 chóp bu tranh giành nhau 2 phái đó. Hai thì còn chia nhau đuợc chứ 3 thì một người trong số đó phải loại 2 người kia để nắm toàn quyền và trong Đảng sẽ không còn 2 phái, chế độ sẽ biến chuyển theo chiều hướng những chế độ độc tài cá nhân trên thế giới trong đó, một đảng hay nhiều đảng cũng chỉ là công cụ của nhà độc tài đó. Chỉ cần nhìn Nga và Tàu thì đủ biết trong tương lai ĐCSVN sẽ ra làm sao. Đối với tôi đó cũng là một sự tiến bộ. Nếu cụ LHH có đọc bài ca tụng TT Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc thăm viếng Hòa Lan mới đây thì thấy ai là người có tham vòng muốn làm Tập Cận Bình hay Putin VN. Cái ông viết bài đề cao NTD cứ một mực kêu Tập Cận Bình là Tổng Bí thư Chủ tịch nước, để chức vụ TBT lên trên CTN, rõ ràng là có ý muốn NTD sẽ loại trừ phái Tổng bí thư "Bắc kỳ" để trở thành một Tập Cận Bình. Tất nhiên là để chức vụ TBT trước chức vụ Chủ tịch nước là có ý đó, chứ đối với thế giới, TBT một đảng chỉ ngang hàng với TBT của những đảng khác dù là một đảng cầm quyền. Tập Cận Bình vừa mới qua Pháp với tư cách là một Tổng thống (President), đâu có gặp và trong lễ tân cũng đâu có mời TBT của ĐCS Pháp, một đảng đang tàn lụi, chỉ thu thập được 2% số phiếu bầu.

  Tôi kính trọng và không nghi ngờ gì tấm lòng đau đáu vì dân vì nước của cụ Lê Hông Hà (năm nay đã 88 tuổi).

  Nhưng cái việc đánh giá tình hình, nêu ra nhiệm vụ và vẽ ra con đường cho phong trào dân chủ hiện nay thì quả thực cụ chỉ có thể nằm mơ. Và bài này là giấc mơ đẹp và lớn đó của cụ.

  Xin không đi vào chi tiết, nhưng theo tôi, giấc mơ của Cụ LHH không chỉ là không tưởng và không khả thi, mà nó còn đi ngược lại tư duy logic hay nhân quả cơ bản.

  Làm sao có thể xóa bỏ hoàn toàn sự lãnh đạo của đáng CSVN thể hiện từ trong HP đến các cấp ủy tại phường xóm mà vẫn giữ lại chính phủ, nhà nước, quốc hội, UBND... của đảng, bởi sự lãnh đạo đó tồn tại trong tư tưởng và qua hành vi của hầu như toàn bộ cán bộ (các đảng viên) trong các tổ chức được "giữ lại" đó? Giông như, chỉ thay đổi phân gio, nước tưới và ánh sáng và mong cây chanh chua sẽ mùa sau sẽ đậu trái cam ngọt?

  Đảng Dân chủ đang cầm quyền ở Mỹ, họ có cần được ghi tên là lãnh đạo trong Hiến pháp Mỹ đâu, họ có các cấp ủy đảng trong các cơ quan của nhà nước, chính phủ, lưỡng viện của Mỹ đâu, những vẫn có thể nói họ đang có tiếng nói chi phối (tức là lãnh đạo) nước Mỹ hiện nay, ít nhất là trong nhiệm kỳ của họ, bởi vì họ có các nhà lãnh đạo chủ chốt là đảng viên Dân chủ là tổng thống hay các bộ trưởng,(mà chẳng cần biết ai là chủ tịch đảng hay trụ sở đảng DC cắm ở những đâu)?

  Nói thế để thấy, cải cách thể chế như cụ LHH nói chính là, thực chất là và phải là cải cách hệ thống nhân sự lãnh đạo nhà nước, chính phủ, quốc hội, các HĐNN..., còn tổ chức của các đảng chính trị ra sao thì kệ họ, miễn là họ phải hoạt động đúng theo Hiến pháp và pháp luật (đã cải cách).

  Nhìn từ phía những cán bộ nhà nước và chính phủ sẽ được "giữ lại trong cải cách", họ vốn tham gia "phục vụ đất nước" theo "phân công và lãnh đạo" của đảng CS, cả đời họ chỉ biết làm theo "phân công" đó, nay đảng biến mất thì ai phân công họ giữ các chức vụ đó? Theo bản năng "được phân công" của họ vốn cũng chỉ là vỏ bọc cho những quyền lợi cụ thể của cá nhân, họ vốn đã chỉ làm được những điều tệ hại cho dân cho nước nên chúng ta mới có ngày hôm nay, sao ta lại có thể hy vọng họ sẽ làm khác đi? Một thủ tướng chuyên nói đối, hứa lèo và trùm tham nhũng (theo sự phân công của đảng!) chỉ vì không có đảng nữa sẽ thành thủ tường vì dân ư?

  PCT

  Thật cảm ơn bác Lê Hồng Hà. Giải pháp bác nêu ra, tôi thấy có lẽ là tối ưu để VN ta bước nhanh tới con đường dân chủ, dân giàu nước mạnh, mà không đổ máu, chuyển hoá nhanh nhất, giúp đất nước ổn định mà phát triển nhanh nhất.

  Từ lâu, mọi người dân đều cảm thấy ĐCS VN là nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến đất nước nghèo hèn mãi; dân lao khổ mãi, quyền con người tạo hoá ban cho bị họ bóp nghẹt; ngân khố quốc gia bị khánh kiệt do chia năm xẻ bảy rơi vào túi tham nhũng (các quan tham, các tập đoàn quốc doanh... với biết bao dự án, đại dự án tham nhũng), chảy qua các hệ thống ăn bám ăn hại đái nát (là Đảng, Đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Mặt trận, Công đoàn, hội nọ hội kia của quốc doanh,...); đạo đức suy đồi cực kỳ nghiêm trọng; xã hội phân tản, lòng người ly tán; chủ quyền quốc gia bị đe doạ nghiêm trọng; chân lý bị nhận thức méo mó vặn vẹo; lực lượng võ trang và trị an xã hội bị lừa gạt (lừa sang trung thành với một đảng phái chính trị, thay vì lẽ ra nó chỉ có trách nhiệm trung thành với tổ quốc, nhân dân); giáo dục bị kìm hãm trong vòng cổ hủ, lạc hậu.

  Tuy vậy, để đất nước tiến lên mà không gặp cảnh binh đao máu lửa, nhân dân được chuyển sang chế độ dân chủ thực sự mà không bị đổ máu, thiệt thòi, thì cần phải theo giải pháp của bác Lê Hồng Hà đề xuất. Đừng nên khát máu vì tư thù cá nhân mà làm hại cả dân tộc, khi cứ khăng khăng đòi thanh toán bè lũ Đảng CS hay đấu tố ông Hồ. Không phải lúc! Lúc này mà đòi làm những chuyện ấy có nghĩa là phá thối con đường tiến lên, chuyển hoá của cả dân tộc, dìm cả dân tộc ta vào cảnh "nồi da nấu thịt" đã quá đủ rồi, làm mồi để nhử cho bọn Tàu xâm lược.

  Xin cảm ơn bác Lê Hồng Hà - đàn anh của bọn em về cả tuổi đời lẫn trí tuệ và tấm lòng!

  Những ai khát máu bạo lực thì nên đi chỗ khác chơi nhé, xin cảm ơn!

  Xin đưa vài nhận xét:

  * Tác giả không nói gì đến việc tổ chức đảng phái đối lập. Ít nhất trong ngắn hạn thì các tổ chức xã hội dân sự/công dân nổi lên lấy trớn (trong thời gian này lập đảng rất dễ bị đàn áp), nhưng trong lâu dài hơn nhất định phải có những đảng phái đối lập.

  Chứ vẫn còn độc đảng thì "mèo lại hoàn mèo" thôi!

  * Phần bôi đậm trong đoạn trích dưới đây tỏ ra mâu thuẫn, bỏi vì không trải qua bạo lực thì không cần xét đến yếu tố quân đội. Còn tỏ ra muốn quân đội đứng trung lập nghĩa là có hàm ý "nhân dân sẽ đánh trả lại công an" và quân đội không can thiệp.

  Ý của tôi có tối nghĩa không? Và thật sự ý của tác giả là gì?

  Trích dẫn:
  Như vậy, cuộc biến chuyển không xảy ra đổ vỡ gì lớn.

  Đảng Cộng sản chuyển sang là 1 Đảng chính trị tham chính, 1 tổ chức dân sự trong xã hội.

  Sẽ không có sự đàn áp, bắt bớ gì trong xã hội cả.

  Xã hội vẫn hoạt động 1 cách hòa bình. Không trải qua bạo lực, đổ vỡ.

  Đảng Cộng sản sẽ tìm mọi cách ngăn trở các công việc kể trên, nhưng sẽ rất khó khăn.

  Cố giữ quân đội cùng đứng khách quan đối với các sự việc trên đây.

  Lê Hồng Hà - Đã nêu lên các suy nghĩ cho Nước Việt tìm cách thoát khỏi tình trạng trì trệ,đang đi thụt lùi của quốc gia,dân tộc.Đóng góp vào hướng đi cho phong trào dân chủ,diễn đàn dân luận...để Nước Việt thoát khỏi chế độc độc quyền,độc Đảng đang làm bang hoại đất nước và đó là viễn cảnh mơ ước của những con người yêu nước,thương nòi muốn thoát khỏi sự thống trị của Đảng Cộng Sản VN,bàng con đường hòa bình,cải lương. Đó là một ước mơ đẹp, đáng trân trọng ...nhưng để có được điều đó,là một quá trình đấu tranh gian nan,các chính ĐẢNG DÂN CHỦ phải ra đời,hoạt động có tổ chức, phải có người đứng mũi chịu sào...Dân Việt đang chờ có những yếu nhân đứng lên lãnh đạo phong trào...

  Bài này chỉ bàn chuyện vạch ra con đường sắp tới, sao cho không bỏ lỡ thời cơ và ít tốn máu xương nhất.
  Nếu ai chủ trương bạo lực, xin tự lập riêng diễn đàn mà tự bàn với nhau.

  Tôi không vạch nổi con đường; nhưng nếu nhận ra con đường nào tốt nhất, tôi có thể dành sức thực hiện một việc cụ thể nào đó.
  Ví dụ tác giả nêu: Cần tiếp tục lý luận (không chửi bới) để chứng minh Mác-Le là sai. Tôi xin hỏi: Có cần như vậy không? Tôi nghe mãi, nay cảm nhận sâu sắc rằng "nó sai rành rành ra rồi" sao còn phải chứng minh nó sai nữa?

  Các ý kiến chi tiết mang sắc thái tình cảm cá nhân, xin phát biểu ở nơi khác; ví dụ tranh luận xem ông Hồ là người thế nào.

  Tôi vào đây để học hỏi, ngay mở đầu đã đọc phải phát biểu lạc đề của hai bác (ở phía dưới comment của tôi).

  Tôi vẫn hy vọng được đọc các ý kiến không lạc đề.

  thang Bom viết:
  Các cụ cần nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, đừng suy nghĩ về việc nước nữa, vì các cụ cứ mang cả cuộc đời của các cụ để suy nghĩ và áp dụng vào xã hội bây giờ thì uổng công phí sức các cụ lắm...!!!

  Chẳng hiểu vì lý do gì cụ vẫn công nhận công lao Hồ Chí Minh người đã mang vào Việt Nam một Chủ nghĩa sai lầm, thành lập một Đảng đi lạc đường đến bây giờ....???

  Hãy thoát ra cái kiểu suy nghĩ: hành động "cướp của và giết những người giàu để mang cho dân nghèo" là một hành động xấu của một người tốt...!!!

  Hãy để cho thế hệ trẻ bây giờ giải quyết chuyện xã hội bây giờ đối với Đảng CSVN bây giờ các cụ ạ.

  Nếu cần, Các Cụ nên là những thành viện trong hàng đầu tiên dẫn đầu chúng cháu tiến ra Quảng trường Ba Đình trong một ngày đẹp nhất.

  Mong rằng ngày đó sắp đến...!!!

  Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên của bạn thang Bom. Các cụ "lão thành cách mạng" như cụ LÊ HỒNG HÀ đương nhiên là nhìn lịch sử một cách méo mó và chủ quan do những tâm tư và liên đới với ĐCSVN trong quá khứ của họ. Qua ánh sáng của những tài liệu lịch sử rõ ràng, đầy đủ và rộng rãi, trong thời đại thông tin internet hiện nay, cái gọi là CÔNG của "kụ" Hồ và ĐCSVN trong cái gọi là "cách mạng mùa thu 1945" thực chất là một cái TỘI. Bởi vì sự xuất hiện của ông Hồ và ĐCSVN trong giai đoạn lịch sử này đã làm đảo ngược hoàn toàn tiến trình GIẢI PHÓNG của dân tộc ta ra khỏi sự đô hộ của thực dân PHÁP để tiến tới ĐỘC LẬP, TỰ DO thực sự (như tiến trình của đa số các nước đã bị thực dân, đế quốc Anh, Pháp, Hòa Lan, v.v... đô hộ đã giành được, thí dụ như INDONESIA, MALAYSIA, ẤN ĐỘ, chẳng hạn). Bởi vì hành động của ông Hồ và ĐCSVN khi CƯỚP chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, thực chất chỉ là giành quyền cai trị đất nước từ tay thực dân cũ PHÁP để đưa nước ta vào tròng cai trị của thực dân, đế quốc mới là Liên Xô, Trung Quốc, chứ không đưa đất nước đến ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC. Hậu quả là TỘI LỖI này kéo theo TỘI LỖI khác do ĐCSVN thực hiện trong hơn 60 năm qua, đưa đất nước đến cảnh DIỆT VONG, mất hết chủ quyền và đang trên đường bị TQ thôn tính, và xóa sổ trên bản đồ quốc tế trong tương lai không xa.

  Tầm nhìn lớn, kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng và tấm lòng đau đáu với nước với dân hội tụ trong bác Lê Hồng Hà. Tiếc thay, sức khoẻ của bác hình như đã không cho phép bác làm nhiều hơn. Cầu chúc cho bác Lê Hồng Hà sống khoẻ mạnh để tiếp tục góp ý, góp sức cho đất nước.

  Hy vọng những nhà đấu tranh dân chủ và cả những vị lãnh đạo CS đọc kỹ , suy gẫm ý kiến của bác Lê Hồng Hà và ... tỉnh người ra !

  Các cụ cần nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, đừng suy nghĩ về việc nước nữa, vì các cụ cứ mang cả cuộc đời của các cụ để suy nghĩ và áp dụng vào xã hội bây giờ thì uổng công phí sức các cụ lắm...!!!

  Chẳng hiểu vì lý do gì cụ vẫn công nhận công lao Hồ Chí Minh người đã mang vào Việt Nam một Chủ nghĩa sai lầm, thành lập một Đảng đi lạc đường đến bây giờ....???

  Hãy thoát ra cái kiểu suy nghĩ: hành động "cướp của và giết những người giàu để mang cho dân nghèo" là một hành động xấu của một người tốt...!!!

  Hãy để cho thế hệ trẻ bây giờ giải quyết chuyện xã hội bây giờ đối với Đảng CSVN bây giờ các cụ ạ.

  Nếu cần, Các Cụ nên là những thành viện trong hàng đầu tiên dẫn đầu chúng cháu tiến ra Quảng trường Ba Đình trong một ngày đẹp nhất.

  Mong rằng ngày đó sắp đến...!!!

  Viễn ảnh chuyển hóa không đổ máu có tính cách kế thừa và canh cải của Lê Hồng Hà là tối ưu. Tuy nhiên mức độ khả thi cao thấp thế nào thì cần suy xét, bàn bạc.

  Trong khi chờ đợi kết luận các nhóm thuộc phong trào dân chủ cần tiến hành các khâu trọng yếu:

  Một là đẩy mạnh sinh hoạt từng nhóm và tiến tới liên kết tạo thành phong trào toàn quốc và thế giới. Cần thúc đẩy đưa ra một đảng phái chính trị đối lập với đảng cầm quyền.

  Hai là tranh thủ trong các cuộc bầu cử hội đồng nhân dân địa phương cũng như quốc hội đưa người của đảng dân chủ vào làm thành phần đối lập, bí mật hay công khai tùy tình thế. Khi tình hình chín mùi có thể nắm đa số trong các thể chế dân cử này.

  Ba là không ngừng tranh thủ nhân tâm trong cỗ máy đảng và NN tiến tới giải thể đảng bằng tuyên truyền, vận động lôi kéo, thuyết phục. Tôi tin số người yêu nước trong đảng là nhiều, số người thấy đường lối của đảng là sai lầm ngày mỗi là đa số. Cơ bản làm sao họ tiến tới điểm bản lề để quay về với tình tự dân tộc.

  Chắc không ai nghi ngờ gì tâm tư của bác lão thành cách mạng Lê Hồng Hà. Bác "vẽ" ra một cuộc cách mạng tuyệt vời chưa bao giờ xảy ra trên hành tinh nầy, một cuộc cách mạng quả thật là "đỉnh cao trí tuệ loài người". Ai mà không "nằm mơ" một cuộc cách mạng như thế cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta! ! !

  Một cuộc cách mạng như thế không bao giờ là từ nhân dân mà ra, mà có; Nó hoàn toàn phải từ " đỉnh cao trí tuệ loài người" đảng CSVN và phải có sự nhất trí của đa số lãnh đạo đảng CSVN? Nhìn lịch sử Đảng CSVN từ bác Hồ đến các lãnh đạo Đảng kế tiếp đến tận ngày nay và trong tương lai gần thì tôi nhận thấy đây là một giấc mơ hoang đường!