Trà Giang - Luật tỉnh

 • Bởi Khách
  24/03/2014
  0 phản hồi

  Trà Giang

  Lâu nay, trong nhiều lĩnh vực hành pháp thể hiện bằng hoạt động quản lý nhà nước, nhiều cơ quan hành chính và quản lý chuyên môn có nhiều văn bản pháp qui, gọi là thi hành các luật, rất phi lý, không khả thi và có khả năng vi hiến hoặc trùng lắp, mâu thuẫn với các luật, văn bản pháp luật khác, chẳng hạn chuyện ngực lép đi xe, cộng điểm bà mẹ Việt Nam anh hùng, mũ bảo hiểm, xe chính chủ, đám tang, đám cưới không quá 50 mâm... Dư luận nhân dân, công luận báo chí đã nói – phản ứng rất nhiều.

  Gần đây, trong yêu cầu cải cách hành chính nói chung, mà nhìn chung là nửa vời trong hệ thống và quá trình tổng thể, các cơ quan công quyền lại tập trung vào việc chấn chỉnh hoạt động công vụ của công chức, viên chức, loanh quanh với những yêu cầu và chế tài về việc thực hiện nhiệm vụ và thời gian công vụ, tiếp dân, lê la quán xá, cà phê buổi sáng, nhậu nhẹt, uống bia rượu trong hội họp, tiếp khách và ăn trưa…

  Điều dở hơi, vô bổ là đã có luật lệ về công chức, viên chức; đại đa số công chức viên chức là đảng viên; mỗi cơ quan đều có sự lãnh đạo, theo dõi, quản lý của thủ trưởng, chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên, thanh tra; mọi người đã có nhiều năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng rất tốn kém tiền bạc, thời gian, sức khỏe.

  Ở tỉnh tôi, sau khi tỉnh trưởng ra một quyết định ban hành văn bản chấn chỉnh tương tự như nói trên, đã lập ngay một tổ công tác, giao cho một phó tỉnh trưởng làm tổ trưởng, điều động một số các bộ lãnh đạo của các cơ quan cấp tỉnh tham gia. Tổ chia ra nhiều nhóm, thực hiện công tác kiểm tra, kể cả đột xuất các cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện, các địa chỉ công chức hay la cà (có mời cả phóng viên quay phim làm chứng cứ vi phạm).

  Theo thông lệ, các hoạt động theo chương trình quốc gia hoặc nhiệm vụ chuyên đề như vậy đều được thực hiện bởi một bộ phận giúp việc như ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ giúp việc… Phương thức hoạt động của các tổ chức này chủ yếu là giúp việc, tham mưu thường trực cho cơ quan hành chính cùng cấp hoặc thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp, không có thẩm quyền về kiểm tra, thanh tra các chủ thể có liên quan của hoạt động. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tổ công tác được giao quyền thanh tra kiểm tra. Thử hỏi luật pháp nào, qui chế nào cho phép việc ấy? Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo hành lang pháp luật nào: kiểm tra hay thanh tra; thanh tra hành chính, thanh tra công vụ hay thanh tra nội vụ, thi đua? Thẩm quyền kết luật và xử lý, kiến nghị xử lý ra sao? Quyền và nghĩa vụ của người bị kiểm tra như thế nào? Từ đó, cũng cần nói thêm về tính hợp lý và đúng đắn của việc sử dụng điều động thời gian, tiền bạc, phương tiện, con người tham gia các đoàn kiểm tra, sự hợp hiến hợp pháp của việc phóng viên ghi hình người bị kiểm tra…

  Nói chung, có thể nêu vấn đề, phân tích phê phán, hài hước và thông cảm hiện tượng này như là luật tỉnh.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi