Bài học từ Ukraine cho phong trào dân chủ VN là phải thành lập Hội, Nhóm

 • Bởi Admin
  27/02/2014
  2 phản hồi

  Sự kiện tháng 02/2014, người dân Ucraina lật đổ thế chế độc tài có nhiều bài học mà những người đấu tranh cho dân chủ trên thế giới cần phải rút ra bài học lịch sử cho mình. Một số đặc trưng của xã hội Ucraina:

  1 - Nhân dân Ucraina lật đổ được chế độ độc tài là do quân đội tuyên bố trung lập trong khủng hoảng chính trị ở đất nước này. Quân đội Ucraina không phải trung thành với đảng cầm quyền như Việt Nam (được ghi vào hiến pháp 2013) mà quân đội có nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân theo đúng bổn phận của nó.

  2- Quốc hội Ucraina là đại diện cho các đảng phái hay đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Quốc hội không phải là công cụ của đảng cầm quyền.

  3- Các đảng phái chính trị ở Ucraina đã biết liên kết, thống nhất với nhau mục tiêu lật đổ thể chế độc tài của Tổng thống đương nhiệm; đã tổ chức, lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công mục tiêu đề ra.

  Có thể còn nhiều nguyên nhân khác dưới con mắt, nhận thức khác nhau. Có nhiều người cho rằng: đến khi nền kinh tế đất nước rơi vào khủng hoảng, sụp đổ thì nhân dân sẽ nổi dậy lật đổ thể chế toàn trị. Bằng chứng một nền kinh tế nghèo đói, lạc hậu như Bắc Triều Tiên hoặc các nhà nước phong kiến trước đây thể chế độc tài vẫn tồn tại. Nếu chỉ hy vọng nền kinh tế sụp đổ để dẫn tới sụp đổ thế chế chính trị là không thực tế. Từ đó để thấy rằng vấn đề chính trị chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ chính trị. Muốn xóa bỏ một chế độ độc đảng, toàn trị để thiết lập chế độ dân chủ thì phải xây dựng một xã hội đa đảng và vận hành theo pháp luật. Đối chiếu tình hình hiện nay của Việt Nam với các đặc trưng như của Ucraina thì chưa đáp ứng được về lượng và về chất. Tôi cho rằng một trong những bài học quan trọng nhất đối với người đấu tranh hiện nay là phải liên kết thành những hội, nhóm để tiến xa hơn là thành lập các đảng phái chính trị. Việc liên kết thành hội, nhóm là quy luật khách quan và thực tế cuộc sống. Các cá nhân đơn lẻ không thể duy trì sự tồn tại mà độc lập quan điểm và hành động khác với ý chí của đảng cầm quyền. Các hội, nhóm được thành lập và hoạt động trong thức tế mới có thể tương trợ nhau, tạo nên sự cộng hưởng sức mạnh để phát triển, từng bước đương đầu với chế độ độc tài.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Phản hồi: 

  Tác giả nhấn mạnh đến hội nhóm để liên kết bảo vệ nhau là chính xác. Nhưng chưa đủ.

  Hai mươi ba năm độc lập khỏi Liên xô cũ, Ukraina xây dựng một Nhà nước tuy chưa hoàn thành- nghĩa là thúc đẩy tốt nền kinh tế thị trường tự do, và có các thể chế dân chủ vững mạnh để chống độc tài, tham nhũng- nhưng NN Ukraina không chống phá triệt để đa nguyên, đa đảng. Bằng chứng là các đảng đối lập ứng cử tự do và có chân trong Quốc Hội. Báo chí và đài phát hanh, phát hình tư nhân được phép hoạt động.

  Cái chúng ta cần là đấu tranh để có sự hợp pháp của các chính đảng và sự bình đẳng cơ hội giữa các chánh đảng trong tranh cử cùng với tam quyền phân lập để có Tòa án độc lâp và Quốc Hội có thể kiểm soát độc tài. Không có các cơ chế này, hội, đoàn, đảng chỉ nằm trong nanh vuốt của đảng cầm quyền!!!

  Phản hồi: 

  [quote=Tác giả]

  Các hội, nhóm được thành lập và hoạt động trong thức tế mới có thể tương trợ nhau, tạo nên sự cộng hưởng sức mạnh để phát triển, từng bước đương đầu với chế độ độc tài.[/quote]

  Không biết tác giả có ý kiến lập hội, nhóm là lập thêm nhiều hội, nhóm, đảng (?) nữa ngoài những hội, nhóm, đảng đang có hay không?

  Một người bạn người Canada gốc Ý hoạt động trong cộng đồng người Canada gốc Ý ở Toronto có thắc mắc với tôi rằng : "Sao cộng đồng của anh (người Canada gốc Việt ở Toronto) có khoảng 80 nghìn người mà có hơn 100 hội, nhóm; Còn cộng đồng của tôi (người Canada gốc Ý ở Toronto) có khoảng 500 nghìn người mà có không đến 20 hội, nhóm?", tôi chỉ biết cười trừ :-).

  Đó là thực tế của người Việt trên khắp thế giới (đương nhiên cũng ở trong nước). Tại sao không tham gia các hội, đảng sẳn có nếu thấy có cùng mục tiêu như mình. Một khi đã ở trong hội, đảng nào đó rồi thì cùng thảo luận, đưa ý kiến để cải thiện, hoàn chỉnh hội, đảng để phát triển hội, đảng lớn mạnh hơn.

  Tôi có ý kiến, ý nghĩ trên nhưng tôi biết là đối với đa số người Việt thì việc đoàn kết, biết lắng nghe lẽ phải, ý kiến trái với mình (nhưng hay, đúng hơn mình) là một việc vô cùng khó khăn do bản chất "ta đây", "cái tôi", muốn làm "lãnh đạo" chứ không muốn lĩnh hội.