Minh Châu - Hoàng Sa nhỏ lệ - Dân tộc nhỏ máu

 • Bởi Admin
  20/01/2014
  0 phản hồi

  Minh Châu  Kính viếng hương hồn
  74 anh hùng liệt sỹ Hoàng Sa

  Hoàng Sa bốn mươi năm về trước,
  Các anh tuổi còn xanh
  Vị quốc vong thân
  Lao mình vào tàu giặc
  Dù thế ít chọi nhiều
  Các anh vẫn nổ súng
  Vào giặc Tàu xâm lăng
  Khí phách của các anh
  Viết lên trời xanh
  Đã tạo hình, tạc tượng
  Tổ Quốc, núi sông
  Cho con cháu ngàn đời
  Mãi mãi!

  ***

  Nhưng than ôi !
  Trong hơn nửa thế kỷ
  Lũ chúng nó,
  Là cái thá gì !?
  Đứng trên đầu dân tộc
  Dám đem giang sơn gấm vóc,
  Của Tổ tiên
  Đi bán lén !
  Sự phản trắc,
  Vô cùng, vô tận
  Lũ chúng nó,
  Dáo da, dáo dác
  Ù ù cạc cạc
  Nửa khùng, nửa điên !

  ***

  Khí phách Bạch Đằng Giang,
  Bị lũ chúng bay
  Đập cho nát tan
  Không thương tiếc điều gì
  Thời đại của những nghịch lý
  Những em nhỏ,
  Tuổi thơ không tròn
  Ăn thịt chuột thay cơm
  Đu dây đến trường
  Phơi trym giữa mùa đông giá lạnh !
  Những cô gái
  Nụ cười len lén
  Hạnh phúc không bao giờ đến !
  Bởi phải đem thân
  Đánh đĩ khắp bốn phương trời
  Trong lịch sử chống ngoại xâm,
  Dài đằng đẵng
  TỔ QUỐC TÔI,
  CHƯA NHỤC THẾ BAO GIỜ !

  ***

  Chúng con đứng đây
  Tạ tội cùng Tổ tiên, sông núi
  Hỡi anh linh các anh !
  Hòa hồn thiêng sông núi
  Hãy nổi trận cuồng phong
  Quét sạch lũ chúng nó
  Xuống biển Đông
  Cho Hoàng Sa - Trường Sa
  Trọn vẹn trở về trong vòng tay Mẹ !

  Minh Châu, 19/1/2014

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi