Stephen B. Young - Ai thống trị Việt Nam ngày nay?

 • Bởi Biên tập viên
  17/01/2014
  14 phản hồi

  Stephen B. YOUNG

  Có một tổ chức hiện nay cai trị Việt Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau như là vua chúa Phong kiến ở Tàu hay ở Âu châu thời Trung cổ. Một bộ máy võ trang tập trung các quyền hành lớn trong tay; không được dân bầu lên, và dân tuyệt đối không có quyền kiểm soát hay phê bình. Tổ chức này mang tên là “Đảng Cộng Sản Việt Nam”. Nhưng, thực sự, tổ chức nầy có phải là một Đảng đúng nghĩa của một đảng hay không?

  Đáng lẽ ra một Đảng chánh trị phải có một chánh nghĩa, một sức mạnh do một lý tưởng, một nền tảng triết lý hay lý thuyết, một khuynh hướng thể hiện nguyện vọng của đảng viên để hành động nhằm phục vụ đất nước và dân tộc của mình. Vì vậy, nếu cái gọi là Đảng Cộng Sản mà không phải là một Đảng đúng nghĩa, thì bộ máy đó là cái gi?

  Một tập thể những người có chung một chí hướng tôn thờ người ngoài, một công ty làm ăn, một tổ chức mafia khai thác thị trường đất nước của họ chăng? Như vậy chúng ta có vài tiêu chuẩn để đánh giá cái gọi là Đảng Cộng Sản bây giờ, đó là một đảng phái hay chỉ là một bọn làm ăn thiếu lương thiện?

  Tôi đồng ý đã có thời gian cái goi là đảng Cộng Sản ngày nay có những hoạt động như là đảng phái đúng nghĩa. Nhưng những hoạt động ấy tốt xấu, hay dở, có lợi hay có hại cho đất nước Việt nam là chuyện khác. Tôi nói đó là một “thứ đảng phái” vì lúc ấy đảng Cộng Sản theo ý thức hệ Mác-Lê, vận dụng chủ thuyết Mác-Lê làm cách mạng võ trang cướp chánh quyền thực dân. Tiếp theo, đảng cộng sản phát động cuộc cách mạng xã hội, tiến hành giai cấp đấu tranh, đấu tố địa điền chủ, ám sát công chức, trí thức, lãnh đạo tôn giáo, tịch thâu tài sản của người giàu có để sau cùng đưa giới lao động, những tên du thủ du thực, lên cầm quyền và khi vào Bộ chánh trị, lại lãnh đạo đất nước, dân tộc. Hành động của đảng cộng sản lúc đó có mục đích thi hành "chính nghĩa xã hội chủ nghĩa” theo ý hệ Mác-Lê.

  Nhưng từ lâu lắm rồi, cái gọi là đảng Cộng Sản không còn giống như trước đó nữa. Nó đã hoàn toàn biến chất để trở thành một cái gì khác hẳn. Tức nó không phải cộng sản, không mang nội dung Mác-Lê, không chủ trương giai cấp đấu tranh để tiến lên xã hội công bằng, người không bốc lột người, như kinh điển Mác-Lê dạy người cộng sản.

  Cách đây vài năm, ông Đặng Quốc Bảo, Khoa giáo trung ương, trong một báo cáo phổ biến hạn chế cho đảng viên cao cấp, nói rằng “hiện tại đảng Cộng Sản không còn chính nghĩa chút nào vì thuyết Mác-Lê lỗi thời và cũng không đúng, không khoa học”. Theo ông Bảo, thì đảng cộng sản không nên áp dụng thuyết ấy nữa. Hai ông Mác và Lê đã nghĩ sai về vũ trụ, về trời đất, về đời sống nhân loại. Vậy người thông minh phải vứt bỏ chủ thuyết Mác-Lê.

  Nếu ông Bảo đánh giá lý thuyết Mác-Lê đúng, thì đảng Cộng Sản không có một chính nghĩa nào để vẫn khẳng định tiếp tục đưa Việt nam đi theo con đường của Mác-Lê.

  Vậy đảng cộng sản là cái gì? Chỉ là một tập hợp những người đầy tham vọng và quyền lực. Họ không khác gì một thứ giặc cướp đối với nhân dân. Ông Bảo nói thêm rằng “tổ chức anh chị em cán bộ phải giữ quyền cai trị Việt Nam vài năm nữa, vì nếu không có một lực lượng mạnh giữ ổn định chính trị xã hội, thì nước sẽ loạn và dân sẽ khổ”.

  Lấy sự ổn định làm chính nghĩa của mình không có ý nghĩa tốt đẹp vì hoàn toàn thiếu thuyết phục. Chính nghĩa ổn định, nhiều người bình thường có thể nói và thi hành. Cần gì phải có cái gọi là đảng Cộng Sản với 3 triệu đảng viên, với vai trò lãnh đạo toàn diện đất nước và xã hội? Quân Đội làm được. Phật Giáo làm được. Việt Quốc làm được. Ai cũng hy vọng làm được. Cái gọi là đảng Cộng Sản không thể tự cho là chỉ có họ mới làm được.

  Theo tuyên truyền của đảng cộng sản, trong quá khứ, họ có công đức lớn để đứng trên và trước mọi người khác. Tức họ cho rằng họ có vai trò lịch sử Có đúng như vậy không?

  Để trả lời, giờ đây, Bộ Chính Trị hãy tổ chức gọi hồn các đồng chí của họ đã chết, chết vì hi sinh hay chết oan vì đảng cũng được, để hỏi công việc đảng làm. Rồi, có lẽ họ nên gọi hồn để hỏi cái gọi là đảng cộng sản thật sự có công đức với dân tộc Việt Nam hay không? Rồi, họ có thể gọi hồn để hỏi đảng cộng sản tại sao ngày nay vẫn nói đi theo mác-lê, mà trên thực tế không thấy xã hội việt nam chuyển biến theo mô hình” chính nghĩa Mác-Lê.” một chút nào nữa. Vậy thì cái đảng này nên tự giải tán, và có mang tội với đất nưóc, với dân tộc không?

  Chúng tôi cũng có thể gọi hồn như Bộ Chính Trị. Chúng tôi có thể gọi hồn các vị cũng nằm xuống, vì nhiều lý do khác nhau, hỏi họ về công đức của cái gọi là đảng Cộng Sản.

  Thí dụ, hỏi Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo, hỏi ông Trương Tử Anh, Đảng trưởng Đại Việt Quốc Dân Đảng, ông Lý Đông A, Thư ký trưởng Đảng Duy Dân, các nhân sĩ yêu nước Ngô Đình Khôi, Nguyễn văn Bông, Tạ Thu Thâu, Nguyễn An Ninh, Hồ văn Ngà, Phan Văn Hùm, Nguyễn Văn Sâm,… và những người dân Huế chết hồi Tết Mậu Thân, vân vân,… cho đến 1,2 triệu người Việt Nam bình thường khác, chết trên biển cả, trong rừng sâu, trong các trại tù rải rác khắp cả nước.

  Gọi hồn tất cả những người này về và lắng tai nghe họ nói số phận của dân tộc Việt Nam từ khi Đảng Cộng Sản vận dụng “chính nghĩa Mác-Lê” để cướp lấy quyền lãnh đạo đất nước và giữ độc tôn cho đảng.

  Xin trả lời: Công đức ở đâu?

  Bằng chứng thứ hai cho thấy cái gọi là đảng Cộng Sản là một đảng thì đảng ấy có hành động cụ thể như thế nào? Ngoài sự hiểu biết, sự suy nghĩ, sự tính toán của con người, các hành động của người đó phải cho chúng ta thấy rõ, một cách minh bạch, để kết luận người đó tốt hay xấu, giỏi hay dở, đạo đức hay gian ác, cần tồn tại hay nên vứt đi thôi?

  Cái gọi là đảng Cộng Sản đó, cách đây 8 năm, đã tự động hiến dâng đất đai của tổ tiên để lại cho Bắc Triều mới. Và cả biển nữa! Tại sao?

  Để đáp ứng sự đòi hỏi của Bắc Triều mới? Phải.

  Ở điểm này, chúng ta hãy nhìn rõ. Cái gọi là đảng Cộng Sản đó vì nhu cầu tồn tại đã dâng đất, dâng biển cho Bắc kinh. Đây là nhu cầu sanh tử. Đảng cộng sản phải làm một việc tội lỗi như vậy chỉ vì đảng lo sợ nhân dân Việt Nam hỏi tội của họ đối với Tổ Quốc và nhân dân từ trước đến giờ. Mà nhân dân hỏi tội có nghĩa là đảng sẽ bị mất quyền cai trị. Hoặc một vụ Thiên An Môn Việt Nam sẽ xảy ra. Trước nỗi ám ảnh mất quyền lực, đảng cộng sản cần sự ủng hộ, sự tiếp tay của Bắc Triều mới, mặc dầu có tổn hại đến quyền lợi tối thượng của Quốc gia.

  Như vậy đảng cộng sản ở Hà nội không thể tự cho là một đảng có chính nghĩa yêu nước được, mà phải bị kết án là một đảng bán nước mới đúng.

  Nếu đảng Cộng Sản Hà nội chuyên tâm phục vụ cho đòi hỏi, tham vọng của Bắc Triều mới, thì Việt Nam tất nhiên phải lâm nguy làm thân nô lệ cho Hán Tộc. Nếu chỉ có riêng cái đảng cộng sản làm nô lệ Hán tộc thì chúng ta hà tất phải tốn lời.

  Thực tế ở Việt Nam cho ta thấy công an, tình báo của Việt Nam đều do công an, tình báo Trung Quốc đào tạo và cố vấn. Nhờ đó mà công an, tình báo Hà Nội mới có đủ bản lãnh đàn áp những người dân chủ ở Việt Nam, đàn áp dân oan nạn nhân của những vụ đất đai bị đảng cộng sản tước đoạt, đàn áp những vụ biểu tình chống Trung quốc xâm chiếm đất đai bằng vũ lực và thô bạo.

  Nhìn lại lịch sử Việt nam thì từ thời Ngô Quyền đến nay, chỉ có vài nhà vua Việt nam theo Bắc Triều một cách xấu hổ như vậy. Có Nhà Mạc phải xin sự ủng hộ của Hoàng đế phương Bắc để đối phó với Nhà Lê. Có vua Lê Chiêu Thống xin Trung Quốc gởi binh qua Hà Nội để đánh anh em Nhà Tây Sơn. Có vua Gia Long và Minh Mạng lấy y thức hệ Tống Nho của Nhà Thanh bên Tàu để làm nền tảng đạo lý xây dựng uy quyền cho Nhà Nguyễn. Nhưng các ông vua này không làm mất đất, mất biển vào tay ngoại bang chỉ vì quyền lợi riêng tư như đảng cộng sản ngày nay.

  Cầu viện thường hay lệ thuộc tư tưởng của kẻ khác, khó tránh khỏi bị dẩn đến mất chánh nghĩa quốc gia. Phải chăng vì thế mà Nhà Mạc đã không thắng Nhà Lê, vua Lê Chiêu Thống thua Quang Trung Nguyễn Huệ. Riêng Nhà Nguyễn vì chọn lựa sai lầm học thuyết lỗi thời mà cứ khăng khăng ôm giữ nên thua người Pháp. Tức một thứ lệ thuộc tư tưởng. Khi có được chỗ dựa mạnh là Bắc kinh, cái gọi là đảng Cộng Sản sẽ đánh bại được toàn dân Việt Nam chăng? Tức đảng cộng sản vĩnh viễn đàn áp, bốc lột nhân dân chăng?

  Mới đây khi nghe tin Bắc Kinh tổ chức Hoàng Sa và Trường Sa trở thành môt đơn vị hành chánh mới trực thuôc Tỉnh Hải Nam, lập tức xảy ra nhiều cuộc biểu tình của dân chúng thanh niên, sinh viên ở TP Hồ Chí Minh, ở Hà nội, chống chánh sách xâm lược của Trung Quốc. Cái gọi là Đảng Cộng Sản không dám lên tiếng phản đối kẻ cướp đất, trái lại thô bạo đàn áp dân chúng công khai bày tỏ lòng yêu nước. Khí thế của nhân dân Việt Nam bây giờ làm cho đảng cộng sản Hà Nội bắt đầu lo sợ. Nếu đảng cộng sản khôn ngoan thì hãy thấy ở đây, tức ở nhân dân, mới là chỗ dựa vững chắc hơn thế của Trung Quốc.

  Nhưng cái gọi là Đảng Cộng Sản nghe theo ai?

  Buồn mà nói. Vì nói cho đúng thì phải nói lớn và nói rõ phe nhóm cai trị Việt Nam hiện nay là một bọn Hán Ngụy. Tiếc vì chúng tôi biết chắc chắn có nhiều đảng viên của cái gọi là Đảng Cộng Sản không muốn như vậy. Họ thương dân, yêu nước thật lòng. Nhưng họ lo sợ, có thể vì bất lực, cho sự an nguy của bản thân và gia đình trước những thủ đoạn khéo léo, gian ác, đê hèn của lực lượng Công An, Tình Báo đang có mặt khắp nơi rình rập.

  Bọn Hán Ngụy thật sự không có nhiều người, nhưng họ có thế mạnh và nhiều tiền bạc. Họ quyết tâm giữ quyền lực cai trị đất nước mãi mãi. Họ sẽ làm cái gì phải làm để không mất địa vị cầm quyền, tức quyền làm ăn, làm giàu của họ.

  Lệ thuộc Bắc Kinh, đối với họ, là một giá phải trả, họ chấp nhận trả, để có phương tiện ổn định xã hội chính trị Việt nam, tức duy trì chế độ độc tài toàn trị. Ổn định là cho quyền lợi của họ. Đất nước đối với họ chỉ là phương tiện trao đổi. Trung Quốc có một triết lý bình định thiên hạ từ đời Tần Thủy Hoàng. Ông ấy lấy ý kiến của phái Pháp Gia gồm lý thuyết âm dương, ngũ hành để kiến tạo thái hòa. Làm chính trị như vậy không theo sự giảng dạy của Khổng Mạnh, trái lại, đưa ra chính sách đại đoàn kết, giữ phép nước dưới sự lãnh đạo đọc tôn theo một vị hoàng đế. Đó là thuyết của Mặc Địch.

  Cái đạo chính trị này – “hoàng đế chính thuyết”– là lý thuyết xây dựng xã hội không cần nghe ý dân. Đi từ trên xuống, không phải từ dân lên. Ngày nay là tập trung dân chủ, tức dân chủ xã hội chủ nghĩa và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hoàng Đế nghe trời, ra lịnh và thiên hạ phải tuân theo. Dân không nghe theo thì sẽ bị phạt, nặng nhẹ tùy theo mức độ của sự phản bội, bất hiếu đối với chế độ.

  Một ông Hoàng Đế không cần đức, không cần uy tín mà vẫn giữ được ổn định xã hội. Hiếu nghĩa thay thế nhân nghĩa. Cấp trên nói cái gì thì cấp dưới vâng dạ theo răm rắp. Nói vô phép, mất dạy, thì bị phạt, không được phần thưởng.

  Đạo làm hoàng đế có mục đích lấy ý trời và qua cơ cấu hành chánh, ép thiên hạ vâng lệnh làm theo ý đó, mặc cho họ muốn hay không.

  Trong lịch sử Việt Nam, các Nhà Lý, Trần và Lê không lấy đạo Hoàng Đế của Bắc Triều để trị dân. Nhà Lý và Nhà Trần theo đạo Phật. Nhà Lê cho đến Vua Lê Thánh Tôn theo quan điểm nhân nghĩa do Nguyễn Trãi viết ra.

  Vua Lê Thánh Tôn bắt đầu theo chủ nghĩa Bắc Triều, tức lấy Tống Nho bênh vực ngôi vị Hoàng Đế một cách mù quáng với đạo hiếu nghĩa cha mẹ, vua chúa. Đến Nhà Mạc, Chúa Trịnh, thì ảnh hưởng Tống Nho ở cấp quan văn và các đại gia đình quan chức mở rộng. Nhà Nguyễn áp dụng Tống Nho và quan điểm hoàng đế, đưa triều đình Huế đi theo gương Nhà Thanh bên Tàu.

  Trước đây, cái gọi là đảng Cộng Sản chụp mũ những người Việt Nam không Cộng Sản mà hợp tác với Mỹ Quốc để giữ độc lập cho miền Nam Việt Nam là “Mỹ Ngụy”.

  Bây giờ, nhìn về quá khứ thì chúng ta có thể đánh giá ai có công lớn hơn cho Dân Tộc Việt nam: “Mỹ Ngụy” hồi đó hay “Hán Ngụy” bây giờ?

  Người Mỹ khi họ giúp các Chính Phủ Việt nam Cộng Hòa, khi họ làm cố vấn cho Chính phủ và quân đội quốc gia, họ thật sự muốn gì? Họ khuyến khích người Quốc Gia làm gì? Họ đòi hỏi Chính Phủ Sài gòn có chính sách nào?

  Nói chung, người Mỹ từ Tổng Thống Eisenhower cho đến Tổng Thống Nixon, từ Đại Sứ Elbridge Durbrow cho đến Đại Sứ Ellsworth Bunker, tất cả đều yêu cầu Chính Phủ Sài Gòn lo cho dân, áp dụng chế độ hiến trị, tổ chức các cuộc bầu cử từ xã ấp đến trung ương, trong sạch, dân chủ, cải cách ruộng đất, phát triển kinh tế, mở rộng giáo dục theo tôn chỉ “nhân bản, khoa học, khai phóng ”… Đối với Mỹ thì ý dân là hơn ý trời. Mỹ không bao giờ theo “hoàng đế chính thuyết”.

  Như vậy làm “Mỹ Ngụy” là chọn phương pháp lo cho dân, cho quê hương Việt Nam, cho văn hóa, đạo đức dân tộc. Người Mỹ đến Việt Nam, không ở lại Việt Nam. Và “dân Ngụy.” không hiến dâng đất dai, biển cả cho ngoại bang. Hơn nữa, trong lịch sử, người Mỹ không làm thuộc địa, không làm Thái thú, chỉ làm bạn đồng minh giai đoạn.

  Còn người Việt nào bây giờ làm Hán Ngụy thì phục vụ ai? Họ có lo sợ số phận Tổ quốc của họ không? Hay chỉ có chung một thứ tập hợp những người cùng chí hướng tôn thờ quyền lợi bản thân mà thôi?

  Giáo sư người Mỹ Stephen B. Young là một nhà nghiên cứu Việt Nam học, đã có nhiều bài viết có giá trị về chính trị, xã hội Việt Nam. Ông lấy vợ Việt và nói, viết tiếng Việt rất chuẩn. Rất có thể ông là người sáng tạo ra danh từ Hán-Nguỵ trong bài viết bằng tiếng Việt trên đây.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  14 phản hồi

  Phản hồi: 

  Ông Stephen này chơi chữ Việt rất cao cường, và theo cách dùng gậy ông đập lưng ông.

  Có lẽ nguyên thuỷ là "Mỹ và VNCH" rồi thành "Mỹ và Nguỵ" rồi "Mỹ-Nguỵ", rồi kế nữa là "Mỹ Nguỵ", nhưng ý nghĩa chính vẫn là "Mỹ và Nguỵ".

  Tuy nhiên ông này (cố tình?) hiểu Mỹ Nguỵ là "bọn Nguỵ làm tay sai cho Mỹ" nên đập ngược lại phong cho phía bên kia là Hán Nguỵ với nghĩa "bọn Nguỵ làm tay sai cho Hán tộc".

  Phản hồi: 

  Cũng trong buổi lễ giới thiệu Phong Trào tại phòng họp trong Quốc hội Mỹ, lại có sự ủng hộ của tướng Vessey, đặc sứ toàn quyền của Tổng Thống Bush về vấn đề tù binh tại Việt Nam, giáo sư Stephen Young, cố vấn của Bộ Ngoại Giao Mỹ, dân biểu Robert Dornan, Chủ tịch Phân bộ Hoa Kỳ Uỷ Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do và nhiều nhân vật khác đã ca ngợi sự ra đời của Phong Trào. Phải chăng Phong Trào đã có những liên hệ với Hoa Kỳ?

  ------------------------------

  Việt Nam đã mất một cơ hội dân chủ hóa năm 1993, sau khi phe cấp tiến trong Đảng CSVN yếu thế và để cho phe bảo thủ của Lê Đức Anh bố ráp cuộc hội thảo về dân chủ tại Sài Gòn của Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ.

  ------------------------------

  Dư luận tháng qua xôn xao về một cuộc “hội thảo quốc tế về phát triển Việt Nam” dự định tổ chức vào ngày 27.11.93 tại khách sạn Métropole Sài Gòn.

  Hai nhân vật trung tâm của vụ này là một người Việt, ông Nguyễn Đình Huy, và một người Mỹ, ông Stephen Young. Ông Young đã bị trục xuất ngày 13.11 khỏi Việt Nam sau khi ký vào một “biên bản vi phạm”. Còn ông Huy bị công an tạm giữ. Danh nghĩa của họ: ông Huy là chủ tịch một tổ chức gọi là Phong trào thống nhất dân tộc và xây dựng dân chủ Việt Nam, thực chất là một nửa của Đảng Tân Đại Việt do ông Nguyễn Ngọc Huy (đã từ trần) thành lập (nửa kia chống lại); còn ông Young nhân danh Uỷ ban quốc tế vì Việt Nam Tự do bao gồm một vài chính khách cực hữu Âu-Mỹ.

  Ông Huy bị giam trong trại cải tạo 17 năm, cho đến đầu 1992 mới được trả tự do, chắc vẫn còn bị công an theo dõi chặt chẽ. Song người ta thấy ông thoải mái ra tổ chức, trả lời phỏng vấn qua đường điện thoại viễn thông hàng giờ đồng hồ và đóng cọc... 100 đôla để giữ phòng ở khách sạn Métropole. Còn ông Young, cựu nhân viên USAID, nói sõi tiếng Việt, luật sư, con rể một quan chức Đại Việt, thì đã công bố một lịch trình dân chủ hoá Việt Nam theo đó đảng cộng sản được độc quyền trong 5 năm, nhưng chấp nhận có thêm một đảng đối lập là Phong trào thống nhất dân tộc và xây dựng dân chủ Việt Nam của ông Huy.

  Cuộc “hội thảo” được quảng cáo miệng khá hấp dẫn: hai chính phủ Việt-Mỹ đã thoả thuận, ngân sách 10 triệu đô, tham dự sẽ có ông Phạm Chánh Trực, phó chủ tịch thành phố và hai người bạn quý là tướng Westmoreland và ông Colby, nguyên giám đốc CIA, với thành tích để đời là đã thủ tiêu 70.000 cán bộ và cơ sở Việt cộng.

  Chỉ cần nghe quảng cáo, người bình thường tất nhận ra tính chất tiếu lâm khá lộ liễu. Cần tìm hiểu thêm chăng, là: ai đùa? với mục đích gì?

  Điều đáng ngạc nhiên là phản ứng nhiệt tình của chính giới Việt Nam hải ngoại. Một bên thì kịch liệt lên án sự ăn chia giữa đảng cộng sản và nhóm hai ông Huy và Young. Một bên có quan niệm thoáng hơn về quyền lợi thì mong rằng cuộc hội thảo sẽ mở ra triển vọng dân chủ hoá ở Việt Nam. Tóm lại cả hai xu hướng đều... tưởng thật.

  Như vậy, kế hoạch của ông Young tuy không ăn nhằm gì tới dân chủ và tới Việt Nam, nhưng cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm nhiệt tình của nhiều người. Còn bộ máy công an ở Việt Nam, nếu có tính đến chuyện thả lưới, thì tuy không được mẻ cá nào đáng kể, song với cuộc hội thảo quốc tế cuội này, cũng có thể triển lãm bằng chứng về âm mưu đế quốc phản động muốn diễn biến hoà bình ở ngay giữa khách sạn Métropole!

  Chỉ còn ông Young, người viết bài này xin chịu thua, không hiểu ông muốn gì khi bày ra câu chuyện khiêu khích trẻ con như vậy.

  ---------------------------------

  Đặc biệt là những "thủ đoạn" (mua chuộc hay lèo lái) của chính giới Hoa Kỳ, lợi dụng lòng tham danh vọng, tiền tài của một số khoa bảng, một số cựu quân nhân, một số chức sắc tôn giáo, một số tổ chức chính trị, v.v... thành lập những tổ chức văn hóa, xã hội, chính trị có xu hướng "Xóa Ngăn Cách" với chế độ Hà Nội hợp với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ; thí dụ: năm 1986, thành lập Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt (National Congress of Vietnamese in America - NCVA) mà người Hội trưởng đầu tiên là ông Bùi Diễm, cựu Đại sứ VNCH tại Hoa Kỳ từ 1967 tới 1972, (điều đặc biệt là từ TT Reagan đến Bush, mỗi lần Nghị Hội họp là ngày kế tiếp đã có thư của Tổng thống đương nhiệm gửi Nghị Hội "Khen Ngợi và Chúc Thành Công"; năm 1992 Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ do Stephen Young và nhóm Liên Minh Dân Chủ VN (của GS Nguyễn Ngọc Huy) phối hợp với Nguyễn Đình Huy (Đại Việt/Cấp Tiến) ở VN; năm 1995, Phong Trào Dân Chủ Việt Nam, trong nước thì có Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, GS Trần Khuê, v.v. Ở Mỹ thì có BS Nguyễn Quốc Quân, GS Lê Xuân Khoa, v.v...

  Đặc biệt Hoa Kỳ đã đạo diễn một màn trình diễn ngày 4-7-05 tại tòa nhà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ Sài Gòn, "Mỹ Trình Diện Đối Lập Tại VN" (Tòa TLS Mỹ ở Sài Gòn mời các nhà hoạt động dân chủ dự tiếp tân mừng Quốc Khánh Hoa Kỳ, các ông Lê Xuân Khoa, Lm Chân Tín, BS Nguyễn Đan Quế và GS Trần Khuê. v.v... Trích Việt-Báo Miền Nam, số 511, Thứ Sáu & Thứ Bảy 08 & 09-7-05.

  ------------------------------

  Người của thời cuộc Việt Nam trong năm con Gà là một người Mỹ da trắng. Tên Stephen B. Young là tên được nói tới nhiều nhất trong chính giới và báo giới năm 1993. Việc làm của ông luật sư này, có ảnh hưởng tới tương lai của cả nước, khiến không ai có thể bỏ qua. Thế nhưng, tác giả "Tiến Trình Dân Chủ Hóa Sáu Giai Đoạn" là người thế nào? Tại sao ông "nhảy xổm" vào vấn đề Việt Nam sâu đậm như vậy?

  Người chống kế hoạch, gọi ông Stephen Young, hiện hành nghề luật sư tại thành phố đôi Saint Paul, Minneapolia, có cô vợ Việt Nam, cựu nữ sinh trường Couvent Des Oiseaux và Văn Khoa Sài Gòn, là tay phù thủy quốc tế, tên Việt Nam, kẻ trở cờ, tên đầu cơ chính trị, tay sai của Hà Nội, một diễn viên hạng hai, một cố vấn dại khờ; kế hoạch của ông là một trò hề, một sự gian trá. Người khác bảo, ông là bạn của dân tộc Việt Nam, con rể quí của nước Việt Nam; kế hoạch nếu được thực hiện sẽ đưa nước Việt Nam tới một chân trời mới có tự do dân chủ.

  Riêng CSVN thì kêu ông đi chỗ khác chơi. Tờ Sài Gòn Giải Phóng ở Việt Nam viết: cuộc hội thảo là một âm mưu hoàn toàn vi phạm luật nhà nước. Theo tờ Pioneer Press, phát hành ở Saint Paul, một cán bộ của Tòa Đại Sứ Hà Nội ở Liên Hiệp Quốc nói rằng, ông Stephen Young bị mời ra khỏi nước, vì ông có "những hành động chống chính phủ, vi phạm nền an ninh quốc gia" Cũng theo báo này, Ông Stephen Young đã phủ nhận việc ông có liên hệ đến CIA. Tuy nhiên, theo lời ông, chẳng ai tin điều ông nói.

  Ông Stephen Young, cựu khoa trưởng Trường Luật Manline Saint Paul, và cũng là giáo sư về Lịch Sử Việt Nam tại trường Đại Học Minnesota, đã qua Việt Nam hồi tháng 10/93 để giúp ông Nguyễn Đình Huy, Chủ Tịch Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ (PTTNDT/XDDC) thực hiện một cuộc hội thảo về phát triển Việt Nam. Cuộc hội thảo bất thành. Người tổ chức bị bắt giam. Kẻ Yểm trợ bị mời ra khỏi nước.

  Theo dự trù, cuộc hội thảo sẽ diễn ra ở Sài Gòn, có khoảng 300 người tham dự. Trong đó có vài nhân vật ngoại quốc và Chủ Tịch Ủy Ban Tổ Chức Quốc Hội của CSVN. Hội thảo này, nằm trong phần ba của kế hoạch, nhằm thành lập các hiệp hội không chính trị, gồm tín đồ các tôn giáo lớn và các câu lạc bộ thuộc các khuynh hướng chính trị, văn hóa trong xã hội.

  Trả lời câu hỏi về đảng Đại Việt, ông thanh minh ông không phải là đảng viên của Đại Việt. Theo ông, đảng Đại Việt dựa vào lý thuyết dân tộc sinh tồn, "Tôi là người Mỹ, tổ quốc tôi là nước Mỹ. Tôi là người bạn của Đại Việt."

  Ông nói rất thích lý thuyết dân tộc sinh tồn của Đại Việt. Ông cho hay ông đã đọc nhiều lần cuốn sách nói về lý thuyết sinh tồn này. Kế hoạch mà ông soạn thảo, dựa vào lý thuyết đó. Cộng Sản có nhu cầu sinh tồn. Họ không muốn bị diệt, họ phải thay đổi. Dân chủ là một điều tất yếu. Do đó, họ phải thực thi dân chủ. Mình dựa vào nhu cầu của họ để thực hiện mục tiêu của mình là tạo ra một nước Việt Nam có tự do dân chủ.

  Nói về kinh nghiệm rút được sau khi tiếp xúc với phía Cộng Sản Việt Nam và làm việc nhiều với phe quốc gia, ông cho biết cả hai bên đều có một số người, có tinh thần: nếu không ăn được thì đập bể. Điều này, theo ông đã làm cho những người có thiện chí và giỏi không muốn làm chính trị, sợ mang tiếng, sợ bị chửi.

  Lối làm chính trị đó, ông nói tiếp, sẽ làm khó giải quyết vấn đề căn bản. Người tốt sẽ tránh xa, nhường sân khấu chính trị cho những tài tử có lẽ biết hát, nhưng không đẹp. Hiện nay, các tái tử hát trên sân khấu chính trị Việt Nam cảm thấy, họ chỉ có năm phút nữa thôi, họ cố giữ, cố ve vét, cố thu thậ nhiều."

  Ông cho biết, ông vẫn tiếp tục... Một phần lớn là vì quyền lợi chính nghĩa của nước Mỹ. "Tôi không nản. Tôi muốn nói trong trận chiến này, phút cuối cùng mình phải nói rõ cho cả thế giới biết, người miền Nam yêu tự do và người Mỹ thắng. Cái đó mình phải làm."

  Vẫn theo ông, hiện nay Cộng Sản Việt Nam muốn xây dựng một chế độ quân phiệt. Họ có khả năng làm điều này vì họ có tiền và bộ máy công an. Nếu họ thành công thì nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam sẽ thiệt thòi lớn. Tài của người Việt sẽ không được tận dụng. Ông nói trong nước 70 triệu dân là phần thân thể. Hải ngoại có hai triệu dân là phần trí óc. Người Cộng Sản không giỏi. Muốn cứu dân tộc Việt Nam phải làm sao cho trí óc và thân thể dính lại với nhau. Muốn làm chính trị cứu Việt Nam thì làm trong nước trước. Hải ngoại quan trọng nhưng không phải là ưu tiên.

  --------------------------------------

  Stephen Young vì tin tưởng vào chương trình giải thể đảng Cộng Sản qua 6 giai đoạn nằm dưới chiêu bài dân chủ hóa Việt Nam do Stephen Young tung ra vào năm 1993. Không biết có phải vì thiếu kinh nghiệm về Cộng Sản, hoặc vì một lý do đi đêm nào khác, Stephen Young đã gặp và trao thẳng cho Bộ chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam chương trình giải thể chế độ Cộng Sản qua 6 giai đoạn dưới hình thức 6 giai đoạn dân chủ hóa Việt Nam. Để ve vãn, Stephen Young tổ chức buổi hội thảo quốc tế phát triển Việt Nam tại khách sạn Metrophole, Saigon vào tháng 11 năm1993. Nhưng lũ Cộng Sản xảo quyệt đã khám phá ra sự vô dụng của con bài Stephen Young, cuộc hội thảo bị dẹp bỏ, Stephen Young bị trục xuất khỏi Việt Nam, ông Nguyễn Đình Huy và các nhân vật chủ chốt của Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ khác bị bắt và bị cầm tù. Hiện nay ông Nguyễn Đình Huy vẫn còn bị Cộng Sản giam giữ với bản án 17 năm.

  -------------------------------------

  KẾ HOẠCH SÁU TẤM

  Giáo sư Stephen B. Young đã yểm trợ mạnh mẻ các hoạt động của nhóm LMDCVN và Phong Trào TNDT & XDDC. Sau khi vào Việt Nam gặp và bàn luận với Giáo sư Nguyễn Đình Huy, ông đã viết một bài dưới đầu đề “Vietnam’s turn” (Đến lượt Việt Nam) đăng trên tờ Washington Post số ra ngày 13/7/1993 đưa ra những sự kiện cho thấy sắp có những thay đổi quan trọng ở Việt Nam và một đề án giúp cho sự chuyển đổi này được tốt đẹp.

  Giáo sư Stephen B. Young là một nhân vật có thế giá tại Hoa Kỳ. Ông là Phụ Tá Viện Trưởng Trường Đại Học Luật Khoa Harvard, Viện Trưởng và Giáo sư Trường Đại Học Luật Khoa Hamline, Giáo sư Trường Đại Học Minnesota và Minnesota State University. Ông đã viết rất nhiều bài khảo cứu về chính trị, luật và lịch sử trên các báo The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post và The Star Tribune. Ông cũng là người sáng lập và là Chủ Tịch “Center of the American Experiment” và chủ tọa nhiều cuộc thảo luận về toàn cầu hóa (globalization)... Thế nhưng khi đọc “Đề án dân chủ hóa Việt Nam” của ông, chúng ta đều thất vọng. Đại lược, đề án gồm 6 giai đoạn như sau:

  Giai đoạn 1: Thực hiện vào Tết Nguyên Đán 1996: Thả tất cả những người bị giữ vì tin tưởng và hoạt động chính trị hay tôn giáo.

  Hội Đồng Thống Nhất Dân Tộc sẽ thảo luận về số phận của Việt Nam và tương lai của Việt Nam. Chủ Tịch Đoàn của các cuộc thảo luận này gồm có Lê Quang Đạo và “một số nhân vật nổi tiếng” như Trần Văn Lắm, Đỗ Mậu và cụ Năm Liểu. Mặt Trận Tổ Quốc đứng ra bảo trợ cuộc thảo luận này.

  Giai đoạn 2: Giải quyết trong Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam kỳ VIII. Đại Hội sẽ biểu quyết chấp thuận các điểm sau đây:

  1.- Thay đổi tên Đảng Cộng Sản thành Đảng Công Nông Việt Nam và đưa ra kế hoạch “Đoàn Kết và Thắng Lợi” (Unity and Success). Đảng đóng vai trò vận động dân chúng vào việc phát triển kinh tế quốc gia.

  2.- Hữu sản hóa nhân dân và đảng viên: Chính quyền cấp giấy cho những người này được làm chủ các tài sản mà họ đang chiếm hữu như đất đai, nhà cửa, xe cộ, tàu bè, công ty.

  Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt trở thành Cố Vấn Tối Cao của Đảng. Đoàn Khuê, Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình và Võ Trần Chí từ chức để nắm chức vụ giám đốc một hay hai cơ sở quốc doanh.

  Giai đoạn 3: Thực hiện sau Đại Hội Đảng kỳ VIII: Hình thành các tổ chức sau đây:

  1.- Thành lập nhiều Khối (Groups) khác nhau được tổ chức và điều hành bất bạo động để đưa ra các ý kiến cứu quốc, chẳng hạn như: Khối Dân Chủ Xã Hội của những người như Nguyễn Hộ, Khối Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ của nhóm Nguyễn Đình Huy, và những khối do các lãnh tụ khác thành lập. Các Khối này không phải là đảng phái chính trị.

  2.- Thành lập các Câu Lạc Bộ để trình bày các ý kiến khác nhau về chính trị và văn hóa. Các Câu Lạc Bộ này cũng không phải là các đảng phái chính trị.

  3.- Thành lập các tổ chức thờ phụng của các tôn giáo cho những người cùng đạo. Các tổ chức này không làm chính trị, chỉ hổ trợ cho các dịch vụ xã hội và giáo dục.

  Các Khối và các Câu Lạc Bộ nói trên sẽ gia nhập Mặt Trận Tổ Quốc, còn các tổ chức thuộc các tôn giáo thì gia nhập Mặt Trận Thống Nhất Dân Tộc.

  Giai đoạn 4: Thực hiện trong năm 1996: Tách các lực lượng công an ra khỏi tổ chức của Đảng và thành lập một chính phủ mới trong đó có 1/4 các thành phần không cộng sản.

  Giai đoạn 5: Thực hiện trong năm 1997 năm việc sau đây:

  1.- Tổ chức bầu cử Hội Đồng Xã và Hội Đồng Thành Phố. Mặt Trận Tổ Quốc giới thiệu các ứng cử viên thuộc Đảng Cộng Sản, các Khối hay các Câu Lạc Bộ. Đảng Cộng Sản cũng có thể đưa ứng cử viên ra ứng cử. Số ứng cử viên của các Khối và Câu Lạc Bộ không được quá 20% tổng số ghế.

  2.- Trong và sau thời gian bầu cử, quyền tự do báo chí và quyền tự do tôn giáo được công nhận, trừ trường hợp bảo vệ an ninh quốc gia và đoàn kết xã hội.

  3.- Các sĩ quan quân đội và các thẩm phán phải ra khỏi Đảng Cộng Sản. Đảng không được mang ai ra xét xử trừ khi vi phạm các luật thành văn.

  4.- Những người đã tham gia Phong Trào Việt Minh chống Pháp phải ra khỏi Đảng, từ chức trong chính quyền, về hưu và được trả tiền hưu dưỡng.

  5.- Các sơ sở quốc doanh được tư nhân hóa.

  Giai đoạn 6: Thực hiện trong năm 1998: Tổ chức bầu cử Quốc Hội gồm các thành phần của Đảng Cộng Sản, của các Khối và các Câu Lạc Bộ. Các thành phần này do Mặt Trận Tổ Quốc giới thiệu. Mỗi ghế phải có ít nhất 2 ứng cử viên của hai tổ chức khác nhau ra tranh cử.

  Sau bầu cử, Quốc Hội sẽ sửa đổi Hiến Pháp, chấp nhận chế độ đa đảng. Các Khối và các Câu Lạc Bộ có thể trở thành đảng chính trị nếu muốn. Mặt Trận Tổ Quốc không còn được quyền giới thiệu các ứng cử viên. Các vụ truy tố phải do Bồi Thẩm Đoàn xét xử (bắt chước Mỹ).

  Với đề án này, “Phong trào thống nhất dân tộc và xây dựng dân chủ’’ sẽ trở thành một tổ chức chính trị đối lập cùng tồn tại với Đảng Cộng Sản Việt Nam, tham gia chánh quyền từ cấp cơ sở đến trung ương, tiến tới thay đổi hiến pháp, lật đổ Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thiết lập ‘’Nhà Nước Việt Nam Cộng Hòa’’.

  Phản hồi: 

  >>> Người Mỹ khi họ giúp các Chính Phủ Việt nam Cộng Hòa, khi họ làm cố vấn cho Chính phủ và quân đội quốc gia, họ thật sự muốn gì? Họ khuyến khích người Quốc Gia làm gì? Họ đòi hỏi Chính Phủ Sài gòn có chính sách nào?

  Ông Young ơi,

  Sự giúp đỡ của Mỹ ở miền Nam Việt nam nói chung thì cũng tốt, không ai có thể phủ nhận sự hy sinh mạng sống của khoảng 58,286 người Mỹ, 153,000 bị thương; không ai có thể phủ nhận kinh tế thị trường, những khái niệm tam quyền phân lập, quyền con người, đại học tự trị, mà chính quyền miền Nam đã có từ những năm 1960, v.v.

  Nhưng sự giúp đỡ trong quá khứ này đã vướng mắc tối thiểu hai lỗi lầm chết người cơ bản:

  (1) Ngô đình Diệm dù sao chăng nữa cũng là do dân miền Nam bầu lên bằng lá phiếu; nếu chính quyền Mỹ không đồng ý với chính sách của ông ấy (ví dụ ý muốn thương thuyết với Hà nội, không cho quân Mỹ đổ vào Việt nam v.v. ), thì theo ngay tiêu chuẩn chính trị của Mỹ lúc đó, chính quyền Mỹ không có cơ sở gì hết nhưng đã móc nối một nhóm tướng lãnh miền Nam để lật đổ và giết chết hai anh em họ Ngô. Tôi cho rằng sự can thiệp thô bạo và thiếu trí tuệ này của Mỹ đã làm máu của hai anh em họ Ngô văng tung toé; nhưng ngược lại, mùi thuốc súng, mùi xác chết của hai anh em bay đến và ám ảnh văn phòng làm việc của Kennedy và các chính phủ Mỹ sau Kennedy.

  (2) Ngược với chính phủ họ Ngô, khi chính phủ Nguyễn Văn Thiệu hoàn toàn tuỳ thuộc vào viện trợ quân sự, kinh tế Mỹ để sống còn, thì chính phủ và quốc hội Mỹ lúc đó lại thẳng tay bỏ rơi (1975).

  Dĩ nhiên là người ta có thể kể ra là quốc hội Mỹ 1974-1975 cắt ngân sách, hạn chế hành pháp này kia, nhưng vấn đề cơ bản là chính sách của Mỹ thường là nhất thời, tạm bợ, thiếu kiên nhẫn. Cũng không thể trách được quốc hội Mỹ, vì rằng đại biểu quôc hội Mỹ phải chịu trách nhiệm trước cử tri Mỹ mà bản chất là nhất thời, thiếu kiên nhẫn. Đó là chưa kể đến chính sách thân thiện với Trung quốc cộng sản và bỏ rơi Sài gòn.

  Chỉ tiếc là chính phủ Nguyễn Văn Thiệu ở miền Nam nói riêng, các chính phủ trước đó nói chung, đã không học được bài học này, hay học được bài học này quá trễ.

  Ông hỏi thì tôi trả lời vậy thôi, tôi cũng chẳng muốn lôi quá khứ ra để bàn sâu hơn nữa để làm gì.

  Phản hồi: 

  [quote=3]
  Nhưng đó không phải là vấn đề của VN, ta phải thấy được Chuyên Chính một số người (cs) phản động hơn chuyên chính một người (Tần Thủy Hoàng) là như thế nào? [/quote]
  Có phải Chuyên Chính một số người (cs) thì tồn tại lâu dài, có thể mị dân còn chuyên chính một người thì khi người đó chết hoặc bị truất phế thì thể chế đó cũng mất đi (Park Chung Hee, Pinochet...).
  Cảm ơn bác nhiều. Tôi chỉ là kẻ hậu sinh, lại không phải chuyên môn trong lĩnh vực này nên có gì các bác chỉ giáo thêm.
  Nhặt tiếp một hạt sạn nữa:
  [quote=Tác giả]..VNCH mở rộng giáo dục theo tôn chỉ “nhân bản, khoa học, khai phóng ”…[/quote]
  Thực ra tôn chỉ giáo dục VNCH là: dân tộc - nhân bản - khai phóng. Súc tích và đầy đủ.
  Bác chưa chỉ ra thuốc giải !!
  Có người nói: dân trí – dân sinh của VN hiện tại không tệ. Chỉ có dân khí ươn hèn. Có thể người ta chưa ý thức về dân quyền?
  Một đề nghị: trước hết khai sáng cho lớp thanh niên. Cho họ làm quen với các tác phẩm kinh điển của các triết gia phương Tây như Socrates, Plato, Aristotle, Rousseau, Descartes, Kant, Mill, Hayek… Nhất thiết bằng tiếng Việt. Các bác có thể tập hợp giúp và cho địa chỉ link được không?
  Ý kiến của các bác ra sao?

  Phản hồi: 

  [quote=3]Nhặt giúp bạn Stephen mấy hạt sạn thay lời cảm ơn:
  Nho gia Khổng Mạnh và Pháp gia Mặc Địch là 2 triết thuyết tư tưởng chính trị khác nhau, nếu lẫn lộn sẽ bị độc giả đặt dấu hỏi về kiến thức chính trị cơ bản.
  Cốt lõi Nho gia Khổng Mạnh là Nhân Nghĩa, mà Nhân lại chủ ở Hiếu..
  Cốt lõi Mặc Địch không phải là Hiếu Nghĩa mà lấy sự phục tùng thay thế Nhân Nghĩa.., tức là súc vật hóa con người (SÚC NGHĨA)- Mặc Địch tạo ra thể chế chính trị Chuyên Chính của môt người (Tần Thủy Hoàng Đế).
  [quote=Stephen Young]Trung Quốc có một triết lý bình định thiên hạ từ đời Tần Thủy Hoàng. Ông ấy lấy ý kiến của phái Pháp Gia gồm lý thuyết âm dương, ngũ hành để kiến tạo thái hòa. Làm chính trị như vậy không theo sự giảng dạy của Khổng Mạnh, trái lại, đưa ra chính sách đại đoàn kết, giữ phép nước dưới sự lãnh đạo đọc tôn theo một vị hoàng đế. Đó là thuyết của Mặc Địch.[/quote][/quote]

  Nhìn hạt đậu đen thành hạt sạn hả bác ? Bác cứ đọc chầm chậm nhá.

  'Kiến thức chính trị cơ bản' của ông Young chắc cũng không tệ, cũng hiểu Nho Gia Khổng Mạnh vs Pháp Gia Mặc Địch y chang như bác chứ có sai chỗ nào đâu. Dù sao cũng cám ơn mấy câu giải thích thêm của bác :)

  Phản hồi: 

  Đồng ý!
  Nhặt giúp bạn Stephen mấy hạt sạn thay lời cảm ơn:
  Nho gia Khổng Mạnh và Pháp gia Mặc Địch là 2 triết thuyết tư tưởng chính trị khác nhau, nếu lẫn lộn sẽ bị độc giả đặt dấu hỏi về kiến thức chính trị cơ bản.
  Cốt lõi Nho gia Khổng Mạnh là Nhân Nghĩa, mà Nhân lại chủ ở Hiếu..
  Cốt lõi Mặc Địch không phải là Hiếu Nghĩa mà lấy sự phục tùng thay thế Nhân Nghĩa.., tức là súc vật hóa con người (SÚC NGHĨA)- Mặc Địch tạo ra thể chế chính trị Chuyên Chính của môt người (Tần Thủy Hoàng Đế).
  Tương tự vậy, Chủ nghĩa ML tư tưởng HCM tạo ra thể chế chính trị Chuyên Chính nhưng của một số người (BCT-Đế).
  Còn Nhân Nghĩa Khổng Mạnh tạo ra.. Quân Chủ Tống Nho văn minh tiến bộ hơn Chuyên Chính một người - Chỉ cần bỏ đi một điểm hạn chế thôi là có được nền chính trị Dân Chủ rồi, vì vậy Anh Nhật là Quân chủ Lập hiến còn bạn Thái đến nay vẫn chưa có được Dân Chủ..
  Nhưng đó không phải là vấn đề của VN, ta phải thấy được Chuyên Chính một số người (cs) phản động hơn chuyên chính một người (Tần Thủy Hoàng) là như thế nào? Nếu không xác định được thì chúng ta đã và sẽ còn thất bại trong cuộc tranh đấu đòi Tự Do Dân Chủ cho VN.. Nhé!

  Phản hồi: 

  [quote=Minh Châu]Bác này chắc là tây ăn rau muống mắm nêm rồi. Chỉ hỏi bác một câu thôi: làm sao giải độc khỏi lũ Hán-Ngụy và Đại Hán? Xin cảm ơn.[/quote]

  Các bác thử tìm hiểu xem gs Stephen B. Young và gs Nguyễn Đình Huy thành lập “Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ" vào năm 1992 và đã tạo dựng được 1 cơ hội thay đổi to lớn như thế nào nhưng bị chính quyền chặn vào phút chót ở Sài Gòn. Thời kỳ đó mà chính quyền Việt Nam không thẳng tay dẹp thì có lẽ nhóm của họ sẽ tạo ra được một cơ hội dân chủ hóa cho VN phát triển theo con đường tương tự như Miến Điện hiện nay.

  Phản hồi: 

  [quote=Minh Châu]Bác này chắc là tây ăn rau muống mắm nêm rồi. Chỉ hỏi bác một câu thôi: làm sao giải độc khỏi lũ Hán-Ngụy và Đại Hán? Xin cảm ơn.[/quote]

  Ông Mỹ này và ông Tây Mandres có lòng với dân Việt như thế thì quí hoá quá rồi. Có lẽ nên dành câu hỏi đó cho tất cả người Việt chính gốc như chúng ta.

  Phản hồi: 

  Bác này chắc là tây ăn rau muống mắm nêm rồi. Chỉ hỏi bác một câu thôi: làm sao giải độc khỏi lũ Hán-Ngụy và Đại Hán? Xin cảm ơn.

  Phản hồi: 

  [quote=Trần Hữu Cách]Không đồng ý lắm với cách hiểu từ "Mỹ Nguỵ" và cách lập từ "Hán Nguỵ" của GS Young. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhân ông nói về cách bành trướng thế lực của Trung Quốc, tôi cũng xin có vài ý.

  Trái với Mỹ, tìm cách xác định quan hệ đồng minh trên khắp thế giới, Trung Quốc dường như chỉ biết mở rộng dần lãnh thổ. Đối với các đế quốc cận đại như Anh và Mỹ, sự xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới là quan trọng, thì đối với Trung Quốc, dường như diện tích phủ trùm ảnh hưởng quanh "Trung Nguyên" mới là quan trọng.

  Nếu Trung Quốc đóng vai siêu cường toàn cầu với cách hành xử văn minh hơn, có lẽ họ không bị la ó chống đối ở khắp chung quanh như hiện nay. Tôi nghĩ dân tộc Trung Quốc không thiếu nhân tài để nhìn ra những hướng đi và cách thức mới, nhưng tâm lý 100,000 đô cứu trợ bão lụt dường như vẫn còn đang là thứ tâm lý ngự trị ở nước này.[/quote]

  [quote=Wikipedia]Ngụy là một từ gốc Hán trong tiếng Việt có nhiều nghĩa tùy thuộc vào văn cảnh và từ ghép với nó. Nghĩa hay gặp có nghĩa là làm cho giống như trong từ ngụy trang và một nghĩa khác chỉ phần thừa ra, phần không chính thống, không được công nhận như là trong ngụy triều, ngụy binh, ngụy quân, ngụy quyền.

  Tại Việt Nam, có hai từ ngụy đồng âm khác nghĩa thường được sử dụng trong văn hóa giao tiếp và văn học của người Việt.[cần dẫn nguồn] Một từ ngụy (偽) là giả, như ngụy tạo, ngụy quân tử, ngụy trang, ngụy triều, ngụy quyền. Trong chính trị, từ này được dùng để chỉ một triều đình hoặc chính quyền do soán đoạt mà có, hoặc do quân xâm lược dựng lên để hợp thức hóa sự xâm lược, đô hộ và phục vụ cho sự đô hộ, xâm lược đó. Còn bản thân chính quyền đó không có thực quyền, thực lực, hữu danh vô thực [1], không đủ tiêu chuẩn, phẩm chất của một chính quyền hay triều đình đúng nghĩa[cần dẫn nguồn], mang tính chất bất hợp pháp và không chính danh.[2] Tuy nhiên, trong lịch sử Trung Quốc và Việt Nam, từ ngụy thường được các lực lượng cầm quyền sử dụng để chỉ những đối thủ chính trị của họ. Thuật ngữ này có cách gọi khác là Chính phủ bù nhìn (Puppet State). Tùy theo cách đánh giá và quan điểm cá nhân của mỗi nhà sử học mà một chính phủ trong điều kiện một quốc gia bị lực lượng quân đội nước ngoài chiếm đóng có được xem là bù nhìn hay không.

  Một từ Ngụy (魏) là danh từ dùng để chỉ nước Ngụy thời Chiến Quốc bên Trung Quốc, nhà Ngụy thời Tam Quốc bên Trung Quốc, hay họ Ngụy tại Đông Á, trong đó có Việt Nam. Từ này thường được viết hoa.
  .[/quote]

  VNCH là một thực thể, có lãnh thổ, có chính quyền, được Liên Hiệp Quốc công nhận, nhưng với bọn CSVN, thì chúng vẫn coi chính quyền này là giả tạo. Chính quyền này chưa ký, chưa cho, chưa thỏa hiệp để mất một tức đất vào tay tàu cộng.

  VNDCCH cũng là một thực thể, có lãnh thổ, có chính quyền, được Liên Hiệp Quốc công nhận, chúng tự nhận là không giả tạo, nhưng chúng lại ký, cho, thỏa hiệp với tàu cộng để mất biển đảo.
  Vậy ai là Ngụy? VNCH hay VNDCCH

  Phản hồi: 

  Không đồng ý lắm với cách hiểu từ "Mỹ Nguỵ" và cách lập từ "Hán Nguỵ" của GS Young. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhân ông nói về cách bành trướng thế lực của Trung Quốc, tôi cũng xin có vài ý.

  Trái với Mỹ, tìm cách xác định quan hệ đồng minh trên khắp thế giới, Trung Quốc dường như chỉ biết mở rộng dần lãnh thổ. Đối với các đế quốc cận đại như Anh và Mỹ, sự xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới là quan trọng, thì đối với Trung Quốc, dường như diện tích phủ trùm ảnh hưởng quanh "Trung Nguyên" mới là quan trọng.

  Nếu Trung Quốc đóng vai siêu cường toàn cầu với cách hành xử văn minh hơn, có lẽ họ không bị la ó chống đối ở khắp chung quanh như hiện nay. Tôi nghĩ dân tộc Trung Quốc không thiếu nhân tài để nhìn ra những hướng đi và cách thức mới, nhưng tâm lý 100,000 đô cứu trợ bão lụt dường như vẫn còn đang là thứ tâm lý ngự trị ở nước này.

  Phản hồi: 

  Từ "Hán Nguỵ" của Stephen Young dùng để nói về ĐCSVN và chính quyền CSVN thật chính xác.
  Bài viết chứng tỏ một kiến thức lịch sử và con người Việt sâu rộng, với một lối suy nghĩ, lập luận vững chắc, chặt chẽ. Đúng cách của một người thường xuyên viết sách, tham luận nghiên cứu, của một trí thức đúng nghĩa, chánh hiệu con nai vàng. So sánh bài viết trên và các bài viết khác của Young vể Việtnam với một vài bài viết của "nhà xã hội-king tế-chính trị học" Jonathan London, hay "trí thức" cỡ Nguyễn Quang A sẽ thấy khác hẳn. Khoan bàn về đúng sai, nhưng phong cách viết sắc bén, lập luận có trình tự, bài bản với kinh nghiệm kiến thức thực tiễn rộng của Young bỏ xa cách viết sáo rổng, viễn vông, kiến thức thì hời hợt à ới kiểu "biết mà thiệt ra không biết gì" của những quý vị "trí thức" mà thật ra "ngủ" nhiều hơn "thức." A real McCoy vs bunch of BSters! Có lẽ ông Hoàng Xuân Phú là những cá biệt hiếm hoi.

  [quote="Stephen Young"]Thực tế ở Việt Nam cho ta thấy công an, tình báo của Việt Nam đều do công an, tình báo Trung Quốc đào tạo và cố vấn. Nhờ đó mà công an, tình báo Hà Nội mới có đủ bản lãnh đàn áp những người dân chủ ở Việt Nam, đàn áp dân oan nạn nhân của những vụ đất đai bị đảng cộng sản tước đoạt, đàn áp những vụ biểu tình chống Trung quốc xâm chiếm đất đai bằng vũ lực và thô bạo.[/quote]

  Đây là lý do theo tôi viễn cảnh một Thiên An Môn tái hiện ở VN xác xuất cao hơn nhiều so với những gì xảy ra ở Đông Âu, hay thậm chí là Nga. Tổng Cục Chính Trị QĐNDVN vẫn thường xuyên gửi các nhóm sỉ quan cao cấp sang "học tập chính trị" bên TC. Mà TC thì có thể dạy cái gì ngoài kinh nghiệm Thiên An Môn? Ngoài ra trùm tình báo quân đội tướng Nguyễn Chí Vịnh đã thậm thụt với Bắc Kinh từ thời còn mang lon cấp tá trong tổng cục 2. Bên Côn An CSVN cũng thế, chỉ là âm thầm hơn mà thôi. Cả dàn BCT đảng CSVN phải thường xuyên đi "chầu thiên tử." Ông "Trăm Xanh" cũng phải đi Bắc Kinh về rồi mới dám cho diễn vở kịch đ/c Thượng Mã bị Phong.
  Bởi vậy từ "Hán nguỵ" là thập phần chính xác, và đem đến tai hại và tàn hại đất nước và dân tộc.

  Phản hồi: 

  Ông Stephen Young này vốn là 'đồng chí' 'đồng điệu' với cố GS Nguyễn Ngọc Huy và cố GS Nguyễn Văn Bông.

  Sự am hiểu tinh tường của ông Young về VN, nhất là csvn, thì khỏi phải bàn.

  Các con giời anti-CCCĐ sao chưa thấy ho hen gì nhẫy ? Lão GS này đã chỉ mặt đặt cả tên là Hán Nguỵ kia mà, xem ra còn cao thủ ác liệt hơn nhiều lần bọn gọi là CCCĐ í chứ !

  Phản hồi: 

  [quote=Stephen Young]Bây giờ, nhìn về quá khứ thì chúng ta có thể đánh giá ai có công lớn hơn cho Dân Tộc Việt nam: “Mỹ Ngụy” hồi đó hay “Hán Ngụy” bây giờ?[/quote]

  Ông bà người Việt nào mà mở miệng, nói ngược lại hình ảnh lãnh tụ, nói ngược lại nhà nước ta, thì chả biết sao, các cháu bác, các DLV nhẩy vào cứ như ruồi thấy mật, thôi thì tiếng chì tiếng bấc như CCCĐ, có tâm không tầm... và rồi chỉ có bác và đảng mới đem dân tộc này đến độc lập tự do...

  Steve Young, chửi cũng có sách vở ra phết, chờ cả ngày xem có các cháu ngoan nào của bác phản biện, mờ con mắt không một bóng, thế mới biết, não trạng các cháu ngoan của bác cũng chỉ đứng ở lũy tre làng, la ó, đấu khẩu với người mình và rất tự hào, nhưng đối với anh da trắng, nói tiếng Việt thì ý tứ lắm thay, mà còn nể nữa.

  Nhỡ mai sau, còn có đường đi..., Dương Chí Dũng, cháu ruột đỏ của bác, còn muốn vào Mỹ.