Phủ nhận và xuyên tạc Hiến pháp là phạm pháp

 • Bởi Admin
  13/01/2014
  12 phản hồi

  Dân Luận: Đúng là "Hiến pháp là văn kiện chính trị-pháp lý quan trọng nhất của một quốc gia dân tộc, đó là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước. Hiến pháp phản ánh ý chí, nguyện vọng, lợi ích của toàn dân tộc."

  Thế những điều luật dưới Hiến Pháp được đưa ra để cản trở những quyền tự do mà Hiến Pháp công nhận, ví dụ quyền tự do ngôn luận bị cản trở bởi chỉ thị 37CP của Thủ tướng "cấm báo chí tư nhân", thì đó có gọi là phủ nhận và xuyên tạc Hiến Pháp không? Thế có vi phạm pháp luật không?

  Ngày 9-12-2013, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi (HPSĐ) và Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Văn kiện này. Theo đó, HPSĐ có hiệu lực từ ngày 1-1-2014. Thế nhưng, ngay sau khi HPSĐ được thông qua, trên một số trang mạng xã hội và blog đã có những bình luận không thể chấp nhận được cả về mặt chính trị, pháp lý và đạo lý. Sự xuyên tạc Hiến pháp trên thực tế là hành động phạm pháp.

  Hiến pháp vừa được Quốc hội nhất trí bấm nút thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối thì đã có người bình luận một cách vô trách nhiệm: “Quốc hội khóa XIII đã thông qua một bản hiến pháp thể chế hóa cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi thường nguyện vọng của đông đảo nhân dân… Như vậy, Quốc hội khóa XIII đã tự chứng tỏ không đại diện cho nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc; hiến pháp này không thật sự là hiến pháp của nhân dân và người dân có thể sử dụng quyền bất tuân dân sự của mình”.


  97,59% đại biểu Quốc hội kỳ họp thứ 6 (khóa XIII) tán thành thông qua Hiến pháp sửa đổi. Ảnh minh họa. Nguồn: Tuoitre.vn

  Không thể phủ nhận được kết quả biểu quyết của Quốc hội, người ta dùng quan điểm dân chủ “phải bảo vệ quyền thiểu số” để lập luận rằng: “Dân chủ phải thực hiện nguyên tắc bảo vệ thiểu số... như vậy, nếu Quốc hội và Ban soạn thảo Hiến pháp làm việc theo tinh thần dân chủ thì đáng lẽ phải ghi nhận những ý kiến đối lập như nhóm 72 (mà Quốc hội đã đón tiếp long trọng), nhóm Công dân tự do, nhóm Công giáo, nhóm 8406... vân vân”. Ai cũng biết những kiến nghị của các nhóm mà họ nói đến ở đây là: Xóa bỏ Điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “gợi ý” chúng ta xây dựng nhà nước ta theo chế độ cộng hòa tổng thống với thể chế tam quyền phân lập… Đây là điều mà các vị đại biểu Quốc hội và tuyệt đại nhân dân ta không nhất trí.

  Hiến pháp là văn kiện chính trị-pháp lý quan trọng nhất của một quốc gia dân tộc, đó là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước. Hiến pháp phản ánh ý chí, nguyện vọng, lợi ích của toàn dân tộc. Chúng ta không phủ nhận việc xây dựng Hiến pháp cần và có thể học hỏi, tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia-dân tộc khác, nhưng chúng ta không thể chấp nhận sự áp đặt một mô hình Hiến pháp nào đó cho mình. Xây dựng và hoàn thiện Hiến pháp mới của dân tộc ta cần dựa vào chính kinh nghiệm lịch sử, những thành quả của cách mạng của dân tộc, những giá trị mà chúng ta phải bảo vệ. Hiến pháp mới phải kế thừa các Hiến pháp trước đồng thời hướng tới những đòi hỏi sự phát triển của đất nước. Mặt khác, cũng như các quốc gia khác, Hiến pháp phải được thông qua theo nguyên tắc dân chủ tập trung bởi những đại biểu hợp hiến. Hiến pháp không xây dựng bởi những góp ý, “gợi ý”, bình luận của nhóm này, bloger kia, nhà khoa học khác, cho dù đó thật sự là những ý kiến tâm huyết. Bởi vậy, những tuyên bố, của nhóm này, cá nhân kia sau khi HPSĐ được thông qua cần phải làm rõ về mặt chính trị, pháp lý và đạo lý.

  Trước hết, về việc người ta phủ nhận Quốc hội khóa VIII - “không đại diện cho nhân dân”…, đây là một quan điểm chính trị và pháp lý sai trái. Không một cá nhân, tổ chức nào có quyền phủ nhận một Quốc hội được bầu ra bởi các nguyên tắc dân chủ hợp hiến. Trên thế giới, chỉ có những tổ chức phản loạn mới ra tuyên bố phủ nhận Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ được bầu ra một cách hợp pháp. Đây có thể xem là một hành vi vi phạm pháp luật.

  Thứ hai, về quan điểm cho rằng: HPSĐ chỉ là sự “thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng”, HPSĐ “đặt Đảng trên Hiến pháp, trên Quốc hội”…, đây là một nhận định ấu trĩ về chính trị và lịch sử. Có lẽ mọi người đều biết trên thế giới không có những tiêu chí chung về nội dung cụ thể của một bản Hiến pháp. Xây dựng văn kiện này là quyền và trách nhiệm của mỗi dân tộc. Ở Việt Nam, tất cả những ai không có định kiến, không có hận thù với cách mạng, ít nhiều có hiểu biết về lịch sử, thì đều thấy rằng, con đường cách mạng của nhân dân Việt Nam, đi từ giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống đế quốc xâm lược, thống nhất đất nước đến sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay đều do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Trong suốt chiều dài trên 2/3 thế kỷ (1930-2013), sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ bằng Cương lĩnh mà còn bằng cả tinh thần cách mạng kiên cường, bằng sự hy sinh xương máu, bằng sự nêu gương vượt qua gian khổ, khó khăn của không biết bao nhiêu cán bộ, đảng viên của Đảng. Trong thời kỳ đất nước nô lệ, lầm than, khi cách mạng trong thời kỳ trứng nước không thấy ai hỏi Cương lĩnh của Đảng đâu, Hiến pháp đâu? Và vì sao nhân dân ta lại đi theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ ra? Trên thực tế, trong quá trình sửa đổi Hiến pháp lần này, việc đưa tinh thần, nội dung Cương lĩnh của Đảng vào HPSĐ là điều tự nhiên, dễ hiểu và hoàn toàn đúng đắn vì Cương lĩnh của Đảng đã khẳng định: “Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân là chủ… có nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân…” (1).

  Nếu phân tích kỹ thì thấy, Điều 4 HPSĐ về vai trò lãnh đạo của Đảng so với Hiến pháp năm 1992 đã có nhiều chỉnh sửa quan trọng. Chẳng hạn, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động, mà còn là đội tiên phong “của dân tộc Việt Nam”. Về trách nhiệm của Đảng, HPSĐ đã bổ sung vào Điều 4 nội dung sau: “Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Ý kiến cho cho rằng, HPSĐ “đặt Đảng lên trên Nhà nước” là sự xuyên tạc thô thiển. Chính một số ít những kẻ đang tự cho mình quyền bình luận, xuyên tạc HPSĐ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, xóa bỏ sự đồng thuận xã hội, xóa bỏ chế độ xã hội ta mới là những kẻ đang đứng trên Hiến pháp, đứng trên xã hội.

  Thứ ba, về cái gọi là “nguyên tắc bảo vệ thiểu số”, thực tế chính trị và pháp lý trên thế giới không ở đâu người ta lại dựa vào ý kiến thiểu số để phủ nhận Hiến pháp, pháp luật. Không được quên rằng, “pháp luật tối thượng” là nguyên tắc số một của nhà nước pháp quyền. Tuyên bố bảo vệ quyền “bất tuân dân sự của mình” là hành vi vi phạm pháp luật. Có lẽ chỉ có trong những phiên tòa xét xử tội phạm, người ta mới nói đến “quyền được bảo lưu đối với nội dung bị tố cáo”. Còn những tổ chức ảo hoặc tổ chức chống cộng phản đối HPSĐ bảo lưu quyền “bất tuân dân sự” thì đó cũng là điều dễ hiểu.

  Với Hiến pháp, nhân dân ta thông qua các cơ quan đại diện, hệ thống chính trị và chính bản thân mỗi người thực hiện quyền làm chủ nhà nước và xã hội. Hiến pháp sửa đổi là cơ sở chính trị-pháp lý vững chắc để bảo vệ các quyền công dân, quyền con người, đồng thời bảo vệ chế độ xã hội, bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia. Bảo vệ HPSĐ là bảo vệ điều kiện cơ bản cho thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta trong thời kỳ mới. Việc triển khai thi hành HPSĐ phải dựa trên tinh thần “thượng tôn pháp luật”, bảo vệ tất cả tinh thần và lời văn của văn kiện này. Chúng ta không cho phép bất cứ tổ chức, cá nhân nào xuyên tạc, cản trở việc thực hiện hoặc thoái thác trách nhiệm tuân thủ Hiến pháp.

  BẮC HÀ - LINH NGHĨA

  (1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội XI, NXBCTQG, HN, 2011, tr70

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  12 phản hồi

  Phản hồi: 

  Con người nào thì hiến pháp đó.
  Trình độ nào thì hiến pháp đó.
  Tư tưởng nào thì hiến pháp đó.
  Mưu đồ nào thì hiến pháp vậy.
  Thể chế nào thì hiến pháp vậy.
  Từ trước tới nay vẫn vậy thôi,nhưng:
  Tất cả những nước giầu có văn minh, hiến pháp của họ thỏa mãn cho tất cả mọi công dân.
  Là công dân thì phải hiểu hiến pháp có ưu việt hay không ưu việt, sự giống và khác nhau, sự hay sự dở của hiến pháp giữa các nước với nhau, sau đó mới ngẫm xem bản thân mình thích một bản hiến pháp như thế nào là phù hợp.

  Phản hồi: 

  Như vậy là nhà bác học Ga-Li-Lê sai hoàn toàn vì chỉ có một mình ông nói trái đất hình cầu, đa số hơn thiểu số mà !

  Phản hồi: 

  [quote="Tên tác giả"]Phủ nhận và xuyên tạc Hiến pháp là phạm pháp[/quote]

  Ông này không chỉ ra được như vậy là vi phạm điều luật nào thì sao bảo là phạm pháp được?
  Trong cuộc sống hàng ngày thiếu gì những điều luật vi hiến được ban ra, nhưng có ai bị đị tù hoặc ra toà đâu.

  Phản hồi: 

  Tác giả bài viết "Phủ Nhận và Xuyên Tạc Hiến Pháp Là Phạm Pháp" tính chơi trò lập lờ đánh lận con đen.

  "Phủ nhận" và "xuyên tạc" là các hành vi (acts). "Phủ nhận hiến pháp" chỉ có thể xảy ra khi có cá nhân hay một nhóm nào đó lập ra một hiến pháp mới rối tuyên bố sẽ dùng hiến pháp mới để phủ nhận hiến pháp hiện đang có. Chuyện này rất khó xảy ra. Tôi cũng chưa từng nghe thấy ai "xuyên tạc hiến pháp" vì chữ nghĩa của hiến pháp rành rành ra đó, ai mà xuyên tạc được.

  Tuy nhiên, việc người ta chỉ trích, phê bình hiến pháp là việc từng xảy ra. Người ta cũng có thể đưa ra các đề nghị, các dự thảo thay đổi hiến pháp. Tất cả chỉ là việc thực hiện quyền tự do tư tưởng, một nhân quyền căn bản được công nhận trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

  Vậy tác giả bài viết đừng lập lờ, cố tình dùng sai từ ngữ để đánh đồng quyền tự do tư tưởng (chỉ trích hiến pháp, góp ý hay đề nghị sửa đối hiên pháp) với hành động như "phủ quyết hay "xuyên tạc" (không phải luôn luôn được công nhận bởi Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền) để de doạ và ngăn cản việc xử dụng quyền tự do tư tưởng của các công dân VN, hay có cớ đàn áp những người xử dụng quyền tự do tư tưởng.

  Phản hồi: 

  Ở VN sao người ta mở miệng kết tội một cá nhân hay một hành động là "phạm pháp" quá ư là dễ dãi và cẩu thả. Nếu phạm pháp thì phải nêu ra đạo luật nào trong bộ hình luật đã bị vi phạm, điều luật ấy có được quốc hội biểu quyết thành luật hay chưa, và sự trừng phạt của điều luật ấy là gi, tối thiểu bao nhiêu năm tù, tối đa bao nhiêu năm tù?

  Những quyết định hay nghị quyết nào của chính phủ ban ra tùy hứng và trái ngược với hiến pháp đều là vi hiến và không thể dùng để kết tội người dân là phạm pháp được.

  Phản hồi: 

  [quote]Trong thời kỳ đất nước nô lệ, lầm than, khi cách mạng trong thời kỳ trứng nước không thấy ai hỏi Cương lĩnh của Đảng đâu, Hiến pháp đâu? Và vì sao nhân dân ta lại đi theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ ra? [/quote]

  Ừ nhỉ, tại sao hồi nào đến giờ không hỏi Hiến pháp đâu, bây giờ lại hỏi?

  Ngày mai các câu hỏi sẽ còn nhức nhối hơn nữa!

  Phản hồi: 

  Thế những kẻ "ngồi xổm" trên pháp luật xử thế nào? Ở VN kẻ ăn trộm gà vịt thì xử nhanh nhưng "ăn trộm" vài triệu đô thì đành bó tay!?
  Xử ai, ai xử bây giờ xử ai!? Tội bán nước chẳng hạn?

  Phản hồi: 

  Dân luận mất tài nguyên trên mạng vì những bài ú ớ nầy ư? Nên chọn bài nào ít bốc mùi hơn.

  Phản hồi: 

  Đây là một bài báo ba lăng nhăng của những người vừa thiếu kiến thức pháp luật vừa thiếu vốn sống thực tế hoặc né tránh thực tế.

  Tớ chỉ xin hỏi hai đồng chí là tác giả bài này mấy câu xem các đồng chí trả lời ra sao?
  - Các đ/c hiểu Đảng là cái gì? Tại sao quân đội phải "trung với Đảng"?
  - Vì lý đo gì mà Đảng CS đéo cho người ta lập ra các đảng khác?
  - Đã dân chủ thì phải bình đẳng giữa mọi người với nhau, các đồng chí được lập ra đảng của các đ/c thì tớ cũng có quyền lập ra đảng của tớ chứ. Hiểu chưa hai đ/c?
  Đã "thượng tôn pháp luật" thì Đảng phải tuân theo hiến pháp chứ, cớ sao Đảng lại ở trên pháp luật?

  Nếu các đ/c trả lời được thì tớ hỏi tiếp nhiều câu nữa, nhưng tớ đoán vài câu hỏi abc trên các đồng chí cũng đéo biết trả lời. Vì đầu óc các đ/c chỉ là cái bô được tống những lý luận rác rưởi vào thôi.

  Phản hồi: 

  Cụ Tổng Trọng phát biểu: "Hiến Pháp là văn kiện quan trọng thứ hai sau cương lĩnh đảng".
  Thế cụ có phạm pháp không, bị truy tố không?
  Hay cụ tổng thuộc vế hai trong câu: "Tất cả các con đều bình đẳng. Nhưng có một số con bình đẳng hơn" Một tiên bố xanh rờn trong "trại súc vật"

  Phản hồi: 

  Đưa mười mấy thằng trong bộ chính trị vào tù vì chúng vi hiến. Nói một đằng làm một nẻo là bản chất bố láo của CS