Kiến nghị cải cách thể chế, nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của ĐBQH để chống tham nhũng

 • Bởi Admin
  13/01/2014
  9 phản hồi

  Luật sư Ngô Ngọc Trai

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——–o0o——–
  Nam Định, ngày 13 tháng 1 năm 2014

  ĐƠN KIẾN NGHỊ

  (Cải cách thể chế, nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp
  của đại biểu Quốc hội để chống tham nhũng)

  Kính gửi:

  - TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

  - CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG

  - CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN SINH HÙNG

  - THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG

  - CÁC ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ

  - CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

  I/ NGƯỜI KIẾN NGHỊ

  Tôi là: Ngô Ngọc Trai, Trưởng Văn phòng luật sư Ngô Ngọc Trai và Cộng sự, Đoàn luật sư tỉnh Nam Định

  II/ CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN VIỆC KIẾN NGHỊ

  Hiến pháp sửa đổi năm 2013 Điều 28 quy định: 1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước; 2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

  III/ NỘI DUNG VẤN ĐỀ KIẾN NGHỊ

  Hiện tại Đảng và Nhà nước đang quan tâm tới việc cải cách thể chế để chống tham nhũng và thúc đẩy đất nước phát triển, căn cứ theo quy định của Hiến pháp mới tôi làm đơn này kiến nghị tới các Quý ông nội dung vấn đề như sau:

  Quốc hội có hai chức năng là làm chính sách và giám sát, tuy nhiên việc cơ cấu nhân sự đại biểu quốc hội kiêm nhiệm không hợp lý như hiện tại chính là nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng tham nhũng và đất nước chậm phát triển.

  Xem xét danh sách 500 đại biểu quốc hội khóa 13 thì thấy:

  Có 27 người là thành viên Chính phủ gồm Thủ tướng, Phó thủ tướng và Bộ trưởng

  Có 15 người là cán bộ ngành công an gồm Thứ trưởng, Giám đốc và Phó giám đốc công an tỉnh

  Có 10 người là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh

  Có 37 người là Giám đốc, Phó giám đốc hoặc cán bộ chuyên môn thuộc sở

  Tính sơ bộ thì có 89 người vừa là đại biểu quốc hội vừa là cán bộ thuộc cơ quan hành pháp, đó là chưa tính đến số đại biểu đồng thời là sĩ quan quân đội. Những người này đúng ra là cần phải được giám sát chặt chẽ nhất trong việc thực thi pháp luật, làm đúng chính sách, không được tư lợi, thế mà họ lại giữ vai trò giám sát như thì làm sao mà tránh được tham nhũng?

  Những người này là cán bộ thực thi pháp luật, thực thi chính sách nhưng lại được tham gia vào việc làm luật, làm chính sách khi đó họ có thể cài cắm vào luật, chính sách những vấn đề có lợi cho họ khi thực thi. Lâu nay có tình trạng luật được thông qua chỉ là cái khung cơ bản, các cơ quan soạn thảo găm giữ lại những điểm chi tiết nhưng quan trọng để rồi sau đó ban hành bằng nghị định, thông tư phản ánh ý chí quan điểm của họ.

  Ví dụ 1: Nghị định 69/2009/NĐ-CP của chính phủ đã bỏ đi quy định đúng đắn là cơ quan thu hồi đất phải giao quyết định thu hồi đất cho người bị thu hồi (quy định này trước đó được thể hiện tại Nghị định 84/2007/NĐ-CP).

  Ví dụ 2: Luật không quy định nhưng Thông tư 70/2011/TT-BCA của Bộ công an lại quy định người bị tạm giữ, bị can bị cáo bị tạm giam phải tự viết đơn mời luật sư bào chữa hoặc viết thư từ trại giam gửi về nhờ gia đình mời luật sư. Quy định này thực chất trao quyền cho cơ quan điều tra định đoạt việc có hay không, nhanh hay chậm sự tham gia của luật sư bào chữa.

  Việc các cán bộ hành pháp kiêm đại biểu quốc hội dẫn đến tình trạng giảm sút hoạt động chất vấn mà đây là hoạt động chính của đại biểu quốc hội. Khi không chất vấn thì các vấn đề của đất nước không làm rõ được nguyên nhân và xác định trách nhiệm. Lý do giảm sút hoạt động chất vấn là bởi vì có tâm lý là bản thân mình, ngành mình còn chưa ra làm sao thì làm sao dám chất vấn người khác?

  Xem xét thêm thì thấy có 26 người là chủ tịch HĐQT, TGĐ, giám đốc các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân. Quy định này lúc đầu thì tưởng là hay nhưng nay cần xem xét lại. Việc cho phép các lãnh đạo doanh nghiệp đương chức trở thành đại biểu quốc hội sẽ tạo điều kiện cho những người này dễ dàng tiếp cận móc ngoặc với lãnh đạo chính phủ lũng đoạn thao túng chính sách hay chạy dự án.

  Ví dụ: Thông tư số 16/2010/TT-BXD của Bộ xây dựng quy định cách tính diện tích căn hộ chung cư không phù hợp với Luật nhà ở, theo đó bộ hướng dẫn tính cả phần diện tích thuộc sở hữu chung của nhà chung cư thành diện tích riêng của từng căn hộ. Bằng cách đó làm lợi cho chủ đầu tư và các doanh nghiệp xây dựng, gây thiệt thòi cho người mua căn hộ.

  Lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty suốt ngày lo cho các hoạt động của doanh nghiệp còn chưa xong, làm ăn còn thua lỗ thì thời gian đâu mà dành cho các hoạt động nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật?

  Tình trạng kiêm nhiệm như thế là nguyên nhân dẫn đến chất lượng chính sách của quốc hội không cao và tình trạng luật ban hành không được chi tiết nên cứ phải cần văn bản hướng dẫn.

  IV/ KIẾN NGHỊ

  Đề nghị thứ nhất

  Từ các vấn đề trên tôi đề nghị các Quý ông cùng cấp có thẩm quyền xem xét giảm bớt số lượng đại biểu quốc hội kiêm nhiệm. Trong kỳ bầu cử quốc hội tới đây, những người là Chủ tịch, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân, Giám đốc, Phó giám đốc các sở phải thôi không tham gia quốc hội. Các thành viên chính phủ được bầu ra từ số các đại biểu quốc hội cần thôi không có quyền biểu quyết, nhưng vẫn có quyền tham gia và trình bày ý kiến tại các kỳ họp quốc hội.

  Đề nghị thứ hai

  Lãnh đạo các doanh nghiệp tư nhân khi được bầu làm đại biểu quốc hội thì phải thôi chức ở doanh nghiệp để chuyên tâm dành thời gian cho các hoạt động của đại biểu quốc hội. Quốc hội hiện tại có 26 đại biểu kiêm nhiệm thuộc loại này, không biết ở quốc hội thì tham gia bàn luận như thế nào nhưng theo dõi qua báo chí thì hoạt động của các vị rất ít xuất hiện.

  Đề nghị thứ ba

  Nâng cao vị thế quyền hạn cho quốc hội là việc làm đúng đắn không thể không làm. Nhưng khi đó có ảnh hưởng đến quyền lãnh đạo của Đảng hay không? Có thể có, vậy thì giải pháp là Tổng bí thư và các ủy viên bộ chính trị nên kiêm luôn Chủ tịch quốc hội và người đứng đầu các Ủy ban của quốc hội. Việc kiêm nhiệm sẽ giúp tập trung thành một đầu mối cơ quan làm chính sách, và giúp thu gọn bộ máy nhân sự.

  Đề nghị thứ tư

  Số lượng đại biểu chuyên trách mở rộng dành cho những người ngoài đảng hay mạnh dạn hơn thì dành cho cả những người lâu nay vẫn có ý kiến khác với quan điểm của đảng về một số vấn đề. Quốc hội cũng có thể xem xét tiến hành họp nửa buổi vào ban đêm để nhân dân lao động ban ngày có điều kiện theo dõi việc họp của quốc hội.

  Trên đây là mấy nội dung kiến nghị, rất mong được quan tâm.

  Xin trân trọng cảm ơn!

  Thông tin liên hệ: Văn phòng luật sư Ngô Ngọc Trai và Cộng sự, địa chỉ: 106/1 Lương Thế Vinh, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định. Email: [email protected] Website: www.ngongoctrai.com

  Tại Hà Nội quý khách liên hệ với Luật sư Ngô Ngọc Trai theo địa chỉ: Số 62 Thái Thịnh II, Hà Nội;

  Người kiến nghị

  Đã ký

  Luật sư Ngô Ngọc Trai

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  9 phản hồi

  Phản hồi: 

  "Chính để điều 4 mới là đảng tự sát,ở thế cô độc, cái yếu mõi ngày một phát triển và lộ rõ, tiến thoái lưỡng nan!"(Khách Cai Nghiện)
  Giống như học sinh phải lên bảng, loay hoay mãi mà không giải xong được bài tập, càng giải càng quẫn trí!Như vậy là tự sát chứ còn gì nữa?

  Phản hồi: 

  Lại nhớ chuyện thư dãn đầu năm " ý nghĩa của câu : anh em như thể chân tay? nghĩa là : khi chân đau thì tay băng bó cho chân, khi tay đau thì chân đưa tay đi bệnh viện"!!. Nghe sao giông giống câu chuyện " nâng cao thể chế.." mà QH Việt nam hiện tại có tới 89/489 đại biểu QH là quan chức chính phủ (25% ủy viên BCH TW Đảng và hơn 95% đảng viên). Cứ thế suy rộng ra : ai là lập pháp và giám sát hành pháp đây? Hê hê hê!!Dân gian có câu " Không ai tự lấy đá ghè vào chân mình", chỉ có điên khùng mới làm vậy! Nên có câu vịnh thể chế : Trăm năm thể chế Việt nam ; chân ta đá bóng, thổi còi cũng ta .

  Phản hồi: 

  Ở các nước tư bản giãy hoài mà đek chết. Quốc hội có trách nhiệm giám sát và tác động đến các mặt điều hành của nhánh hành pháp. Qui trình giám sát của quốc hội nhắm vào các mục tiêu như ngăn chặn sự lãng phí, các hành vi dối trá, bảo vệ các quyền tự do dân sự cũng như các quyền cá nhân, bảo đảm việc tuân thủ pháp luật của nhánh hành pháp, thu thập thông tin để làm luật và giáo dục quần chúng, cũng như thẩm định những thành quả của hành pháp. Quyền giám sát này được thực thi đối với các bộ của chính phủ, các cơ quan hành pháp... Do vậy nếu thượng nghị sĩ mà trúng cử chức thống đốc bang thôi chứ chưa nói đến việc được tiến cử các chức vụ ở trung ương thì người đó phải từ chức thượng nghị sĩ để chuyển qua làm việc bên cơ quan hành pháp. Nói chung các nước giãy hoài mà đek chết này, công chức không có cái chuyện "2 trong 1" như ở xứ ta. Cuốc ra cuốc, xẻng ra xẻng. Kể cả Tổng thống mà léng phéng, mây mưa cũng phải ra hầu tòa. Quên cái chuyện "bứt dây động rừng" như ở VN đi.
  Cám ơn LS Ngô Ngọc Trai đã làm một việc "thay lời muốn nói" cho muôn triệu người.

  Phản hồi: 

  "Điều này thì Đảng cũng biết và còn biết hơn nữa là "xóa bỏ điều 4 hiến pháp thì Đảng tự sát." (Nguyễn Minh Triết)
  Chính để điều 4 mới là đảng tự sát,ở thế cô độc, cái yếu mõi ngày một phát triển và lộ rõ, tiến thoái lưỡng nan!
  "Bỏ cái Đảng này thì cả một đội quân khổng lồ chuyên môn án bám biết bấu víu vào đâu mà sống? " (Lê Văn Mọi)
  Ít ra cũng cai nghiện chức tước được bọn này!

  Phản hồi: 

  Những điều chồng chéo hại dân hại nước họ nhìn thấy chứ không phải không ! nhưng sửa đổi thì họ ko muốn và có người muốn thì cũng ko thể làm được, bởi gì mọi thứ quá trầm trọng gắn liền với mọi đãng viên ở tất cả các ban ngành , người trên thì ko tự tinh bản lĩnh để thay đổi, kẽ dưới thì nhìn qua ngó lại rồi đợi ở trên ...rốt cuộc thôi thì đang hưởng cứ hưởng mặc kệ dân mặc kệ nước .

  Lúc này mà nói đến lòng tự trọng hay tin thần yêu nước đối với các đãng viên thì hơi khó đó quý vị ạ .

  Phản hồi: 

  Ở nhiều nước trên thế giớí thì họ thực hiên "tam quyền phân lập", còn ở nước CS ta thì Đảng thực hiện "tâm quyền phân nhiệm", nghĩa là Đảng phân phát quyền cho người nào thì người đó được, như thế dẫn đến tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi còi". Thủ tướng thì vừa đứng đầu cơ quan hành pháp lại vừa là thành viên của cơ quan lập pháp.
  Trên giấy tờ thì có cả một rừng luật, nhưng trong thực tế thì toàn dùng luật rừng với dân. Hãy xem những tiếng kêu cứu của đủ mọi loại dân oan thì rõ. Nhiều khi công an đóng giả côn đồ (thực chất công an cũng là một loại côn đồ) đánh người vô cớ, nhưng kiện ai? Ai xử?

  Nếu muốn xóa bỏ tình trạng này thì phải xóa bỏ tận gốc là cái thể chế độc đảng này. Điều này thì Đảng cũng biết và còn biết hơn nữa là "xóa bỏ điều 4 hiến pháp thì Đảng tự sát." Bỏ cái Đảng này thì cả một đội quân khổng lồ chuyên môn án bám biết bấu víu vào đâu mà sống? HỌ đành để đất nước trì trệ mặc lũ đan đen, còn họ giữ nguyên cái ghế vinh thân phì da. Nước ta trả qua 4.000 năm lịch sử (có nhiều giai đoạn hào hùng đáng tự hào), nhưng mới chỉ có Đảng chưa đầy thế kỷ.
  Rồi xem các cơ quan nhà nước xử lý cái kiến nghị này như thế nào sẽ rõ. Họ bỏ qua để thời gian xóa nhòa. Có khi còn gay khó dễ cho người kiến nghị.
  Nên nhớ nhà nước CS không cai trị dân bằng pháp luật mà cai trị dân bằng thủ đoạn xảo trá. Đây là điều khái quất nhất.

  Phản hồi: 

  "Thực chất QH kiểu này chỉ là Hội Nghị mở rộng và triển khai của hội nghị trung ương mà thôi!" (Dân Văn Dân)
  Căn bệnh mãn tính tham và tham nhũng cúa đảng độc quyền làm sao mà chữa được? Họ bảo nhau cùng che dấu tham nhũng trong cùng nhóm lợi ích và hợp tác che dấu giữa các nhóm lợi ích Vì cùng là người đồng chí(cùng chí làm giầu) đằng mình cả!
  Quốc hội nói quốc hội nghe,
  Dân không được nói chỉ nhe răng cười!

  Phản hồi: 

  Cứ tình hình QH gồm 100% UV Trung ương đảng, bí thư chủ tich các tỉnh, đảng viên chiếm gàn 100% thì biến thành Quốc đảng.Dân sẽ không muốn đi bầu và không quan tâm đến kết quả bầu (đã mặc định),chức tước các thành viên và việc hội họp ấn nút của họ nữa. Thực chất QH kiểu này chỉ là Hội Nghị mở rộng và triển khai của hội nghị trung ương mà thôi! Căn bệnh mãn tính tham và tham nhũng làm sao mà chữa được? Cải cách thể chế chỉ là động tác gãi ngoài nghe để an thần thôi.Kêu gọi dân chủ nhằm bóc lột trí khôn của dân phục vụ cho sự dốt nát giáo điều của bọn quyền chức, khác nào cầm b cho chúng nó đái!

  Phản hồi: 

  LS Ngô Ngọc Trai nói: "Có 27 người là thành viên Chính phủ gồm Thủ tướng, Phó thủ tướng và Bộ trưởng
  Có 15 người là cán bộ ngành công an gồm Thứ trưởng, Giám đốc và Phó giám đốc công an tỉnh
  Có 10 người là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh
  Có 37 người là Giám đốc, Phó giám đốc hoặc cán bộ chuyên môn thuộc sở
  Việc các cán bộ hành pháp kiêm đại biểu quốc hội dẫn đến tình trạng giảm sút hoạt động chất vấn mà đây là hoạt động chính của đại biểu quốc hội. Khi không chất vấn thì các vấn đề của đất nước không làm rõ được nguyên nhân và xác định trách nhiệm. Lý do giảm sút hoạt động chất vấn là bởi vì có tâm lý là bản thân mình, ngành mình còn chưa ra làm sao thì làm sao dám chất vấn người khác?"
  Đây là một thực tế chéo cẳng ngỗng đến độ có thể viết thành chuyện cười cho bàn dân thiên hạ xả stress. Hãy xem nhé: ông thủ tướng là người đứng đầu cơ quan hành pháp và kéo theo một lô một lốc các loại bộ trưởng, thứ trưởng; các loại chủ tịch,phó chủ tịch tỉnh thành mà lại kiêm luôn cả công việc của bên cơ quan lập pháp. Thử hỏi ngoài VN còn mấy quốc gia nữa có cái thể thế quái thai như vậy không? Cho nên ở VN mà nói đến hai từ "minh bạch" xem ra nói để cho vui thôi LS Ngô Ngọc Trai ạ !