Hà Hiển - Điểm sáng trong thông điệp của thủ tướng

 • Bởi Admin
  05/01/2014
  6 phản hồi

  Hà Hiển

  Nhà văn Phạm Thị Hoài trong bài viết có tiêu đề “Xã luận đầu năm” của mình đã nhận xét rằng “thông điệp đầu năm” của Thủ tướng Dũng “không có bóng dáng nào của người dân trong đó” và “đối tượng gửi gắm” của nó cũng “phi diện mạo như tác giả của nó”.

  Đúng là hầu như “không có bóng dáng của người dân” trong bản “thông điệp” này nhưng mình cho rằng đấy mới là điểm sáng của nó.

  Mình không có ý định đi sâu vào nội dung của bản “thông điệp” này nhưng thông qua văn phong của nó có thể thấy rất rõ “đối tượng gửi gắm” của nó là ai. Nhà văn Phạm Thị Hoài nhận xét đúng – đó không phải là người dân, nhưng hoàn toàn không phải như nhà văn nhận xét rằng “đối tượng” đó là “phi diện mạo”.

  Nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy trong bản “thông điệp” của Thủ tướng, động từ “phải” được sử dụng nhiều nhất. Theo thống kê của người viết bài này thì động từ này được sử dụng 40 lần, trong đó hoặc là nó đi với những chủ ngữ chỉ các đối tượng hoàn toàn có diện mạo như “nhà nước” phải thế này, “Đảng ta” phải thế nọ, “hệ thống chính trị” phải thế kia…, hoặc nếu nó không đi với một chủ ngữ xác định thì người đọc cũng dễ dàng đoán được chủ thể mà người viết muốn hướng đến là ai, ví dụ như đoạn trích sau: “… phải đặt mối quan hệ giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trong tổng thể các giải pháp bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Phải mở rộng dân chủ trực tiếp và hoàn thiện cơ chế bầu cử Quốc,… phải hoàn thiện cơ chế phản biện xã hội, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng chính sách và lựa chọn cán bộ…”. Đọc đoạn vừa trích, ai cũng phải hiểu các đối tượng phải thế nọ phải thế kia, mặc dù không được nêu cụ thể, không thể là người dân mà phải là “nhà nước”, là “Đảng ta”, là “Hệ thống chính trị” thôi.

  Mình không có ý kiến gì về cảm nhận riêng của nhà văn Phạm Thị Hoài rằng bản “thông điệp” mà bà Hoài gọi là “xã luận” này của người đứng đầu chính phủ “không phải là chất lượng sống đáng ước ao” khi “không có bóng dáng người dân” trong đó. Nhưng mình thì nghĩ nhân dân nói chung chắc không ước ao thấy có mình ở trong đó. Nếu người dân, những người đã không thể có vai trò quyết định gì, mà lại bị đòi hỏi phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia thì “chất lượng sống” còn kém “ước ao” hơn nhiều. Cũng may là trong bài “xã luận” ấy, Thủ tướng gần như đã không đòi hỏi người dân phải làm gì. Vì thế mà nó có một giá trị thực tế nhất định. Trong bản “thông điệp” ấy, cứ chữ “phải” xuất hiện ở lĩnh vực nào là người ta nhìn thấy những món nợ mà “Đảng ta”, “Nhà nước” hay “Hệ thống chính trị”… còn đang nợ nhân dân ta ở lĩnh vực ấy. Thủ tướng Dũng đã nói lên được thực tế ấy. Nếu bỏ qua những chuyện xa xỉ như “nghi thức của văn hóa chính trị” nêu trong bài viết của nhà văn Phạm Thị Hoài thì việc nói lên được cái thực tế ấy chính là điểm sáng trong bức “thông điệp đầu năm” này của Thủ tướng.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  Phản hồi: 

  - TT Nguyễn Tấn Dũng: [Ngày nay, thế và lực của chúng ta đã mạnh hơn nhiều. Nhất định bản lĩnh đó sẽ lại tỏa sáng để Đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của đảng, đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lên tầm cao mới vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.] (Thông điệp đầu năm 2014).

  Đoạn kết thượng dẫn làm tớ nhớ sơ sơ mới đây:

  - TBT Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: [Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng Chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ (21) này không biết đã có Chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.] (Hà Nội, 23-10-2013);

  rồi xuôi theo dòng hồi tưởng tớ nhớ lại luôn vài lời ngắn gọn nhưng theo tớ đầy đủ, đáng thay cho lời Trạng:

  1.- [«Các lãnh đạo (*) hứa rất nhiều mà khắc phục không được bao nhiêu và toàn những lời... hứa đi hứa lại.»] (ĐBQH, Dương Trung Quốc – Hà Nội, 09/05/2008);

  2.- [«Mỗi lần sửa chữa sai lầm, chúng ta lại biến thành... “một thành tựu đổi mới”, còn người chịu trách nhiệm thì vô can!»] (như trên).

  Thôi thì để tránh mang tiếng yếm thế chủ bại, thêm một lần nữa (chẳng nhớ lần này là lần thứ mấy) tớ mạo muội đề nghị cư dân mạng chúng ta chịu khó bấm bụng chờ đến đầu năm 2015 mới chứng nghiệm lời Trạng còn đúng-sai thế nào và tiếp tục thưởng thức cuộc đọ Chữ trên nước mắt, mồ hôi, thuế má của 90 triệu con người giữa 2 trùm ông họ Nguyễn ở 2 miền Nam-Bắc! (VTP)
  ________________
  (*) Nguyên văn nói về các Bộ trưởng.

  Phản hồi: 

  "Đặc biệt thông điệp đã tập trung vào ba chủ đề lớn, đó là phát triển dân chủ, cải cách thể chế..." (MP)
  Làm sao cải cách thể chế được khi mà Hiến pháp vẫn giữ nguyên điều 4?
  Làm sao mà dân tin được khi mà đuôi điều 4 HP gắn thêm vào "đảng phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình"? Thể chế về chịu trách nhiệm này rất mơ hồ, mang nhiều ẩn ý lừa bịp! Ví dụ các vụ Vina... vừa xử xong có thấy bóng dáng của đảng đứng ra chịu trách nhiêm không?
  Đúng là ghét của nào trời trao của ấy! Đấu năm mới nhân dân muốn biết về việc làm chứ không muốn nghe nói nhàm,dông suốt năm, gây ô nhiễm làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của dân. Cái cụm từ phát huy "quyền làm chủ tập thể" dày đặc trên nhiều trang báo có từ thời Lê Duẩn cơ mà! Ông này còn coi đây là một trong những khám phá lớn đóng góp cho nhân loại chỉ sau việc tìm ra lửa và động cơ hơi nước!!!

  Phản hồi: 

  [quote=Tác giả Hà Hiển]

  Trong bản “thông điệp” ấy, cứ chữ “phải” xuất hiện ở lĩnh vực nào là người ta nhìn thấy những món nợ mà “Đảng ta”, “Nhà nước” hay “Hệ thống chính trị”… còn đang nợ nhân dân ta ở lĩnh vực ấy. Thủ tướng Dũng đã nói lên được thực tế ấy. Nếu bỏ qua những chuyện xa xỉ như “nghi thức của văn hóa chính trị” nêu trong bài viết của nhà văn Phạm Thị Hoài thì việc nói lên được cái thực tế ấy chính là điểm sáng trong bức “thông điệp đầu năm” này của Thủ tướng.[/quote]

  Những món nợ mà Đảng, Nhà nước hay Hệ thống chính trị (tức ĐCSVN) còn nợ nhân dân ta là:

  ĐỘC LẬP + TỰ DO + HẠNH PHÚC

  Từ khi có Bác và Đảng thì NƯỚC TA chưa bao giờ có độc lập ("Nước ta 'độc lập' trong phe XHCN do Liên Xô lãnh đạo.

  Từ khi có Bác và Đảng thì NHÂN DÂN TA chưa bao giờ có tự do (có cần nói rõ không???)

  Từ khi có Bác và Đảng thì NHÂN DÂN TA chưa bao giờ có hạnh phúc (lại có cần nói rõ không???)

  Còn đây Nguyễn Tấn Dũng còn nợ nhân dân ta:

  "Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay."

  "Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ rộng rãi, nhất là dân chủ trực tiếp, xây dựng xã hội đồng thuận, cởi mở."

  CHXHCNVN hết tham nhũng chưa??? Nhân dân CHXHCNVN có quyền "dân chủ trực tiếp" chưa??? Xã hội CHXHCNVN có "đồng thuận, cởi mở chưa"??? ===> Có cần dẫn chứng thêm nữa không??? Có phải đấy toàn là những lời nói bịp bợm không??? ===> Khổ cho đất nước và dân tộc tôi từ khi có Bác và Đảng ! ! ! ! ! !

  Phản hồi: 

  Phải xác định "thông điệp" ấy là "thông điệp" của ai và "thông điệp" để làm gì thì mới ra vấn đề.
  "Thông điệp" của ông Nguyễn Tấn Dũng là "thông điệp" của đảng CSVN, chính phủ VN và hệ thống chính trị hiện nay ở VN. Vì vậy, thông điếp ấy phải nêu lên được những vấn đề mà đảng CSVN, chính phủ VN và hệ thống chính trị hiện nay ở VN phải làm những gì và làm như thế nào để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong những năm qua để vượt qua khó khăn, thách thức nhằm đă đất nước ổn định, phát triển. Đất nước ổn định, phát triển là có lợi cho dân, cho nước.
  Nếu đọc thật kỹ "Thông điệp" đầu năm 2014 của ông Nguyễn Tấn Dũng thì thấy ông đã đề cập đến các vấn đề hết sức căn bản và toàn diện về các vấn đề phát triển của Việt Nam. Đặc biệt thông điệp đã tập trung vào ba chủ đề lớn, đó là phát triển dân chủ, cải cách thể chế và phát triển nông nghiệp, thì đều là những vấn đề hết sức quan trọng đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.
  Như vậy dù trong trong "thông điệp" của ông Nguyễn Tấn Dũng không đề cập nhiều đến người dân, nhưng lại có bóng dáng của nhân dân rất rõ ở trong đó.

  Phản hồi: 

  [quote=Hà Hiển]Mình không có ý kiến gì về cảm nhận riêng của nhà văn Phạm Thị Hoài rằng bản “thông điệp” mà bà Hoài gọi là “xã luận” này của người đứng đầu chính phủ “không phải là chất lượng sống đáng ước ao” khi “không có bóng dáng người dân” trong đó. Nhưng mình thì nghĩ nhân dân nói chung chắc không ước ao thấy có mình ở trong đó. Nếu người dân, những người đã không thể có vai trò quyết định gì, mà lại bị đòi hỏi phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia thì “chất lượng sống” còn kém “ước ao” hơn nhiều. Cũng may là trong bài “xã luận” ấy, Thủ tướng gần như đã không đòi hỏi người dân phải làm gì. Vì thế mà nó có một giá trị thực tế nhất định.[/quote]
  Thật độc đáo. Hay lắm !

  Phản hồi: 

  [quote="Tên tác giả"]Cũng may là trong bài “xã luận” ấy, Thủ tướng gần như đã không đòi hỏi người dân phải làm gì. Vì thế mà nó có một giá trị thực tế nhất định. Trong bản “thông điệp” ấy, cứ chữ “phải” xuất hiện ở lĩnh vực nào là người ta nhìn thấy những món nợ mà “Đảng ta”, “Nhà nước” hay “Hệ thống chính trị”… còn đang nợ nhân dân ta ở lĩnh vực ấy. Thủ tướng Dũng đã nói lên được thực tế ấy.[/quote]

  Cha ba dê toát mồ hôi hột nhá.