Huy Đức - Cùng Hoàn Chỉnh Danh Sách 74 Liệt Sĩ Hoàng Sa

 • Bởi Admin
  28/12/2013
  7 phản hồi

  Huy Đức

  Từ năm 2006, tôi bắt đầu tiếp xúc với các sỹ quan Hải quân Việt Nam Cộng hòa, tìm kiếm danh sách 74 liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến chống quân Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa ngày 19-1-1974. Tuy nhiên, do không thể tiếp cận hồ sơ mà Hải quân Việt Nam Cộng hòa để lại sau ngày 30-4-1975, do thời gian đã trôi qua quá lâu nên ngay cả Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại cũng không thể có một danh sách có đầy đủ họ tên, quê quán các liệt sĩ.

  Danh sách mới nhất mà Trung tá Vũ Hữu San, Hạm trưởng Khu trục hạm Trần Khánh Dư (HQ 04), người tham gia trận hải chiến này, thu thập được cũng chỉ có 68 liệt sĩ có đủ họ tên. Sắp kỷ niệm 40 năm ngày Hoàng Sa rơi vào tay quân xâm lược Trung Quốc, xin công bố bản danh sách này, hy vọng thân nhân của các liệt sĩ, bạn đọc gần xa, cùng chung tay bổ sung tên họ, quê quán, địa chỉ liên lạc thân nhân của những người đã ngã xuống vì Hoàng Sa thiêng liêng.

  Mong nhà báo Thu Uyên, thông qua chương trình "Như chưa bao giờ có cuộc chia ly", giúp tìm kiếm thông tin, cùng hoàn chỉnh bản danh sách này:

  DANH SÁCH 74 LIỆT SĨ HY SINH TRONG TRẬN HOÀNG SA 19-1-1974

  1, Trung sĩ Trần Văn Ba (HQ 10)

  2, Hạ sĩ Phạm Văn Ba (HQ 10)

  3, Đại úy Vũ Văn Bang (HQ 10)

  4, Hạ sĩ Trần Văn Bảy (HQ 10)

  5, Thượng sĩ nhất quản nội trưởng ... Châu (HQ 10)

  6, Trung sĩ nhất VT Phan Tiến Chung (HQ 10)

  7, Hạ sĩ Nguyễn Xuân Cường (HQ 10)

  8, Hạ sĩ Trần Văn Cường (HQ 10)

  9, Trung sĩ Trần Văn Đàm (HQ 10)

  10, Hạ sĩ nhất vận chuyển Nguyễn Thành Danh (HQ 4)

  11, Hạ sĩ vận chuyển Trương Hồng Đào (HQ 10)

  12, Hạ sĩ nhất Trần Văn Định (HQ 10)

  13, Trung úy Lê Văn Đơn (Người nhái)

  14, Hạ sĩ Nguyễn Văn Đông (HQ 10)

  15, Trung úy Phạm Văn Đồng (HQ 10)

  16, Trung úy Nguyễn Văn Đồng (HQ 5)

  17, Trung sĩ.... Đức (HQ 10)

  18, TT1/TP Nguyễn Văn Đức (HQ 10)

  19, Trung sĩ Lê Anh Dũng (HQ 10)

  20, Hạ sĩ Nguyễn Văn Duyên (HQ 16)

  21, Thượng sĩ Nguyễn Phú Hào (HQ 5)

  22, Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Hòa (HQ 10)

  23, Hạ sĩ Nguyễn Văn Hoàng (HQ 10)

  24, Trung úy Vũ Ðình Huân (HQ 10)

  25, Hạ sĩ Phan Văn Hùng (HQ 10)

  26, Thượng sĩ nhất Võ Thế Kiệt (HQ 10)

  27, Thượng sĩ Hoàng Ngọc Lễ (HQ 10)

  28, TT1/TX Phạm Văn Lèo (HQ 10)

  29, Thượng sĩ nhất CK Phan Tấn Liêng (HQ 10)

  30, Hạ sĩ Nguyễn Văn Lợi (HQ 10)

  31, TT1/CK Dương Văn Lợi (HQ 10)

  32, Hạ sĩ Ðỗ Văn Long (Người nhái)

  33, Trung sĩ Lai Viết Luận (HQ 10)

  34, Hạ sĩ nhất Ðinh Hoàng Mai (HQ 10)

  35, Hạ sĩ nhất Nguyễn Quang Mến (HQ 10)

  36, Hạ sĩ nhất Trần Văn Mộng (HQ 10)

  37, Trung sĩ ... Nam (HQ 10)

  38, TT1/TP Nguyễn Văn Nghĩa (HQ 10)

  39, Trung sĩ Ngô Văn Ơn (HQ 10)

  40, Hạ sĩ Nguyễn Văn Phương (HQ 10)

  41, TT1/PT Nguyễn Hữu Phương (HQ 10)

  42, Thượng sị nhất Nguyễn Ðình Quang (HQ 5)

  43, TT1/TP Lý Phùng Quy (HQ 10)

  44, Trung sĩ Phạm Văn Quý (HQ 10)

  45, Trung sĩ Huỳnh Kim Sang (HQ 10)

  46, Hạ sĩ Ngô Sáu (HQ 10)

  47, Trung sĩ Nguyễn Tấn Sĩ (HQ 10)

  48, TT/TP Thi Văn Sinh (HQ 10)

  49, Trung sĩ Vận chuyển Ngô Tấn Sơn (HQ 10)

  50, Hạ sĩ nhất vận chuyển Lê Văn Tây (HQ 10)

  51, Trung tá Ngụy Văn Thà (HQ 10)

  52, Đại úy Huỳnh Duy Thạch (HQ 10)

  53, Hạ sĩ Nguyễn Văn Thân (HQ 10)

  54, TT/DT.... Thanh (HQ 10)

  55, Trung úy Ngô Chí Thành (HQ 10)

  56, Hạ sĩ Trần Văn Thêm (HQ 10)

  57, Hạ sĩ Phan Văn Thép (HQ 10)

  58, Hạ sĩ nhất vận chuyển Lương Thanh Thi (HQ 10)

  59, Thượng sĩ ... Thọ (HQ 10)

  60, TT1/VT Phạm Văn Thu (HQ 10)

  61, TT1/DT Ðinh Văn Thục (HQ 10)

  62, Trung sĩ Vương Thương (HQ 10)

  63, TT Nguyễn Văn Tiến (Người nhái)

  64, Thiếu tá Hạm phó Nguyễn Thành Trí (HQ 10)

  65, Trung sĩ Nguyễn Thành Trọng (HQ 10)

  66, Hạ sĩ vận chuyển Huỳnh Công Trứ (HQ 10)

  67, Thượng sĩ Ðinh Hữu Từ (Người nhái)

  68, Trung sĩ Nguyễn Văn Tuân (HQ 10)

  69, TT1/CK Châu Túy Tuấn (HQ 10)

  70, Biệt hải Nguyễn Văn Vượng (HQ 4)

  71, Trung úy Nguyễn Phúc Xá (HQ 10)

  72, Trung sĩ Nguyễn Vĩnh Xuân (HQ 10)

  73, Trung sĩ Nguyễn Quang Xuân (HQ 10)

  74, Trung sĩ... Xuân (HQ 16)

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  7 phản hồi

  Phản hồi: 

  Mỗi lần đọc về các chiến sỹ VNCH đã ngã mình cho Hoàng Sa thân yêu của tổ quốc tôi lại bồi hồi xúc động. Cảm ơn anh nguời chiến sỹ của quê hương của dân tộc với khẩu hiệu Tổ Quốc- Danh Dự - Trách Nhiệm đã ngã mình cho biển đảo ngàn đời

  Phản hồi: 

  Cám ơn nhà báo Huy Đức. Kệ, việc đúng thì cứ làm. Còn đợi Nhà nước này công nhận (hoặc thấp hơn một chút, thừa nhận) những người này là những liệt sĩ bỏ mình vì nước thì...chờ đến bao giờ.

  Trong lòng bao người dân Việt, họ đã là những chiến sĩ trận vong.

  Phản hồi: 

  1/ HQ trung tá Ngụy Văn Thà, HT/ HQ 10
  2/ HQ thiếu-tá Nguyễn Thành Trí, HP/ HQ 10
  3/ HQ đại-úy Vũ Văn Bang
  4/ HQ đại-úy HH/TT Huỳnh Duy Thạch
  5/ HQ trung-úy CK Vũ Ðình Huân
  6/ HQ tr/úy Phạm Văn Ðồng
  7/ HQ tr/úy Ngô Chí Thành
  8/ Th/sĩ nhất TP Châu quản nội trưởng
  9/ Th/sĩ nhất CK Phan Tấn Liêng
  10/ Th/sĩ nhất ÐK Võ Thế Kiệt
  11/ Th/sĩ vận-chuyển Hoàng Ngọc Lễ (nhiều tuổi nhất)
  12/ Tr/sĩ nhất VT Phan Tiến Chung
  13/ Tr/sĩ QK Nguyễn Văn Tuân
  14/ Tr/sĩ GL Vương Thương
  15/ Tr/sĩ TP Nam
  16/ Tr/sĩ TP Ðức
  17/ Tr/sĩ TP Huỳnh Kim Sang
  18/ Tr/sĩ TX Lê Anh Dũng
  19/ Tr/sĩ ÐK Lai Viết Luận
  20/ Tr/sĩ Vận chuyển Ngô Tấn Sơn
  21/ Tr/sĩ GL Ngô Văn Ơn
  22/ Tr/sĩ TP Nguyễn Thành Trọng
  23/ Tr/sĩ TP Nguyễn Vĩnh Xuân
  24/ Tr/sĩ CK Phạm Văn Quý
  25/ Tr/sĩ CK Nguyễn Tấn Sĩ
  26/ Tr/sĩ CK Trần Văn Ba
  27/ Tr/sĩ ÐT Nguyễn Quang Xuân
  28/ Tr/sĩ BT Trần Văn Ðàm
  29/ HS1/Vận-chuyển Lê Văn Tây
  30/ HS1/vận-chuyển Lương Thanh Thu
  31/ HS1/TP Nguyễn Quang Mến
  32/ HS1/vận chuyển Ngô Sáu
  33/ HS1/CK Ðinh Hoàng Mai
  34/ HS1/CK Trần Văn Mộng
  35/ HS1/DV Trần Văn Ðịnh
  36/ HS vận-chuyển Trương Hồng Ðào
  37/ HS vận-chuyển Huỳnh Công Trứ
  38/ HS/GL Nguyễn Xuân Cường
  39/ HS/GL Nguyễn Văn Hoàng (nhỏ tuổi nhất)
  40/ HS/TP Phan Văn Hùng
  41/ HS/TP Nguyễn Văn Thân
  42/ TT/DT Thanh
  43/ TT/TP Thi Văn Sinh
  44/ Th/sĩ DT Thọ
  45/ HS/TP Nguyễn Văn Lợi
  46/ HS/CK Trần Văn Bảy

  Khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ 4

  47/ HQ trung-úy Nguyễn Phúc Xá
  48/ HS1 vận chuyển Nguyễn Thành Danh
  49/ Biệt hài Nguyễn Văn Vượng

  Tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ 5

  50/ HQ trung-úy Nguyễn Văn Ðồng
  51/ Th/sĩ ÐT Nguyễn Phú Hào
  52/ TS1/TP Nguyễn Ðình Quang

  Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ 16

  53/ TS/ÐK Xuân
  54/ HS/QK Nguyễn Văn Duyên

  Lực Lượng Người Nhái

  55/Trung-úy NN Lê Văn Ðơn
  56/HS/NN Ðỗ Văn Long
  57/TS/NN Ðinh Hữu Từ
  58/TT/NN Nguyễn Văn Tiến

  Hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ 10

  59/ HS/CK Nguyễn Văn Ðông
  60/ HS/PT Trần Văn Thêm
  61/ HS/CK Phạm Văn Ba
  62/ HS/ÐK Nguyễn Ngọc Hòa
  63/ HS/ÐK Trần Văn Cường
  64/ HS/PT Nguyễn Văn Phương
  65/ HS/PT Phan Văn Thép
  66/ TT1/TP Nguyễn Văn Nghĩa
  67/ TT1/TP Nguyễn Văn Ðức
  68/ TT1/TP Lý Phùng Quy
  69/ TT1/VT Phạm Văn Thu
  70/ TT1/PT Nguyễn Hữu Phương
  71/ TT1/TX Phạm Văn Lèo
  72/ TT1/CK Dương Văn Lợi
  73/ TT1/CK Châu Túy Tuấn
  74/ TT1/DT Ðinh Văn Thục

  Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam Cộng Hoà

  Tuyên Cáo của Bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa
  về hành động Gây hấn của Trung Cộng
  (19.1.1974)

  http://www.nguyenthaihocfoundation.org/lichsuVN/tuyenbo_vnch.htm

  Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands
  Monique Chemillier-Gendreau - book preview
  Chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa (.pdf version)
  La souverainete sur les archipels Paracels et Spratleys

  http://www.nguyenthaihocfoundation.org/lichsuVN/m_bienkhao.php

  Phản hồi: 

  Hy sinh trong cuộc chiến chống kẻ thù ngoại xâm để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ là liệt sỹ, không được phân biệt đối xử. Nhà văn Huy Đức nên sử dụng/lợi dụng uy tín của mình để đề nghị với tất cả các giới truyền thông trong nước phổ biến rộng khắp nhu cầu chính đáng về tên tuổi đích thật, tiểu sử chính xác ... của 74 vị Liệt Sĩ Hoàng Sa. Không lý do gì mà nhà cầm quyền CSVN không cho các phương tiện truyền thông cấm đoán việc làm hợp lý và phải đạo này. Gia đình và thân nhân của 74 Liệt Sĩ Hoàng Sa chắc chắn sẽ sẵn sàng cung cấp các thông tin, tài liệu qúy báu mả lịch sử cần lưu giữ. Cái khó là ở trong nước có được tự do phổ biến nhu cầu cập nhật tin tức về các vị Liệt Sĩ Hoàng Sa trên các phương tiện truyồn thông hay không mà thôi. Đây chính là khâu nhà văn Huy Đức và các vị nhân sĩ trí thức trong nước phải trực diện và công khai đấu tranh với nhà cầm quyền CSVN.

  Phản hồi: 

  [quote=unknown]Để làm gì hả nhà báo Huy Đức? Bác có biết là cả bộ sậu "Trung Ương" đóng đô tại Hà Nội đã bị Trung Quốc "control" hết hay không? Bác có biết là các công trình hạ tầng cơ sở "nhiều tiền" như đập thuỷ điện, nhà máy nhiệt điện, etc., thì các Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm cho các công trình này được chỉ thị phải chọn "nhà thầu từ Trung Quốc"???

  [/quote]

  Để cho thế hệ này và thế hệ sau biết rằng có những người Việt nam có tên có tuổi cụ thể đã hy sinh tính mạng để bảo vệ biển đảo.

  Để cho những tên tuổi này tương phản với tên tuổi của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Chí Vịnh, Phùng Quang Thanh, Phạm văn Đồng là những người quỵ luỵ Trung Quốc.

  Để phân biệt những người yêu nước với đảng sâu bọ tay sai của Trung quốc.

  Phản hồi: 

  Để làm gì hả nhà báo Huy Đức? Bác có biết là cả bộ sậu "Trung Ương" đóng đô tại Hà Nội đã bị Trung Quốc "control" hết hay không? Bác có biết là các công trình hạ tầng cơ sở "nhiều tiền" như đập thuỷ điện, nhà máy nhiệt điện, etc., thì các Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm cho các công trình này được chỉ thị phải chọn "nhà thầu từ Trung Quốc"???

  Một ví dụ thời sự nhất hiện nay là có một công trình thuỷ điện trên Tây Nguyên đang bị một nhà thầu Trung Quốc "đình công" không tiếp tục với lý do là "giá bỏ thầu của bọn chúng vào đời điểm ấy thấp quá, bây giờ lỗ to nên không làm nữa." Bọn này đề nghị phải tăng giá lên gấp 2 hay 3 lần gì nữa thì bọn chúng mới làm, kg thì bọn chúng cứ nằm ỳ ra đó.

  Điều quái gỡ là viên Tổng Giám Đốc cho công trình này (vốn là một liên doanh nhà nước/tư nhân với tỉ lệ 51/49 lại không thể tống cổ bọn thầu khốn nạn này để chọn một nhà thầu khác, vì "Trung Ương" bảo là không thể làm như thế được! Ha ha...