Sao Hồng - Tản mạn ngày Nhân Quyền (10/12/2013)

 • Bởi Admin
  11/12/2013
  0 phản hồi

  Sao Hồng

  Ngày 10/12, Ngày Nhân Quyền Quốc tế (Human Rights Day) trôi qua cho mình nhiều cảm xúc buồn.

  Cách đây 65 năm (1948), bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền được công bố. Ba năm sau, 1950, Liên Hiệp Quốc quyết định (phiên họp 317, 04/12/1950) chọn ngày 10/12 hằng năm làm Ngày Quốc tế Nhân Quyền.

  Mục đích của Liên Hiệp Quốc là nhằm kêu gọi cộng đồng nhân loại vinh danh và bênh vực những người tranh đấu chống lại những vi phạm nhân quyền mà điển hình là sự kỳ thị lọai bỏ, áp bức, bạo hành đối với những kẻ yếu thế trong xã hội. Mọi quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đều phải có trách nhiệm tham gia và hưởng ứng Ngày Nhân Quyền.

  Năm 1919, Hội những người An Nam yêu nước (Associationdes Patriotes Annamites) ở Pháp, với ý thức đấu tranh cho Quyền Con Người của nhân dân mình đã ra "THỈNH NGUYỆN THƯ DÂN TỘC AN NAM" (Revendications du peuple annamite), yêu sách 8 điểm đòi nhân quyền cho nhân dân Việt Nam.

  Đó là:

  1. Tổng ân xá tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị.

  2. Cải cách nền pháp lí Đông Dương bằng cách để người bản xứ cũng được quyền hưởng những bảo đảm pháp lí như người châu Âu. Xóa bỏ hoàn toàn những tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam.

  3. Tự do báo chí và tự do ngôn luận.

  4. Tự do lập hội và hội họp.

  5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương.

  6. Tự do họp tập, thành lập các trường kĩ thuật tại tất cả các tỉnh cho người bản xứ.

  7. Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật.

  8. Có đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản xứ bầu ra tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được nguyện vọng của người bản xứ.

  Họ tìm cách trao 8 “yêu sách” đó cho các nguyên thủ đồng minh đang dự Hội nghị Véc-xây. Họ cũng phân phát 6000 bản cho công dân Pháp trên đường phố Paris.

  Tại Việt Nam, sau 95 năm thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp, những thanh niên, phụ nữ trẻ em kỷ niệm Ngày Nhân Quyền bằng phân phát bóng bay, bản tuyên bố về Nhân Quyền, các văn bản về Quyền Con Người của Liên Hiệp Quốc; tổ chức họp mặt ở Hà Nội và Sài Gòn để kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Bắt đầu từ Chủ Nhật, 08/12 đến 10/12/2013.

  Chính quyền ở 2 thành phố Hà Nội, Sài Gòn đã cho “ba thứ quân” áp đảo, cản trở hoạt động và còn đàn áp công khai những phụ nữ tập hợp vì nhân quyền. Các nhà chức trách đã vi phạm quyền con người và bôi nhọ nhà nước Việt Nam trong con mắt của truyền thông thế giới.

  Việc làm của những người dân hiền lành đó cũng giống như các nhà yêu nước Việt Nam Phan Châu Trinh, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn Ái Quốc, Phan Văn Tường đã làm. Nhưng chính quyền thực dân xưa cũng không đàn áp công khai và trắng trợn như vậy.

  Điều trớ trêu là Việt Nam vừa được Đại hội đồng LHQ bầu vào Ủy ban Nhân Quyền với sốphiếu cao nhất. Báo điện tử ĐCSVN hôm nay cũng giật tít: “Ngày Nhân quyền quốc tế (10/12/2013): 20 năm hành động vì quyền con người "

  Ngày Nhân Quyền, 10/12/3012, gần 90 nguyên thủ quốc gia và cựu nguyên thủ cùng tụ hội tại Johannesburg(Nam Phi) để tưởng niệm ông Nelson Mandela, một “nhà cách mạng vĩ đại” đấu tranh cho dân chủ và quyền con người của thế giới. Đó là sự biểu dương lực lượng "cấp Nhà nước" ở phạm vi quốc tế nhằm tôn vinh tự do, dân chủ và nhân quyền.

  Ngày Nhân Quyền, tại nước láng giềng Căm-pu-chia, chính phủ cho phép đảng đối lập tổ chức cuộc biểu tình nhân quyền lớn với hàng vạn người tham gia.

  So sánh những gì chính quyền Hà Nội và Sài Gòn đang làm với những người dân có ý thức về quyền con người, thì…

  - Dân chủ và Nhân quyền ở Việt Nam đang bị đàn áp như chính quyền thuộc địa Pháp thực hiện với những nhà cách mạng cách đây gần MỘT THẾ KỶ;

  - Dân chủ và Nhân quyền ở Việt Nam đang “tụt hậu” so với Căm-pu-chia. (một nước đã từng được Việt Nam đổ xương máu để giành lại QUYỀN CON NGƯỜI từ bè lũ diệt chủng Polpot).

  - Việt Nam tham gia Ủy Ban Nhân quyền LHQ nhưng lại không tôn trọng những Tuyên bố, Công ước về Nhân quyền.

  - Quyền Con Người mà Nguyễn Ái Quốc (người thống nhất các tổ chức cộng sản VN) cả đời đấu tranh, bắt đầu từ “Thỉnh Nguyện Thư của Dân An Nam”) đang được những người cộng sản hậu thế hắt… mắm tôm.

  Câu hỏi đặt ra là...

  - Mục đích và thành quả cả cuộc đời của Nguyễn Ái Quốc và biết bao xương máu những người cộng sản và nhân dân Việt Nam có còn được những người (mang danh) cộng sản thời nay tôn trọng?

  - Lực lượng trấn áp những người có ý thức về quyền con người, họ đại diện cho ai?

  10/12/2013
  Sao Hồng

  - http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30257&cn_id...

  - http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Day

  - http://www.voatiengviet.com/content/vietnam-tran-ap-cac-su-kien-mung-nga...

  - http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/12/131209_vietnam_humanrigh...

  - http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25311513
  http://edition.cnn.com/2013/12/10/politics/mandela-obama-remarks/index.h...

  - http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/camb-rally-int-hum-rig-1210201308...

  - https://www.facebook.com/menamnhuquynh?fref=ts


  Thỉnh Nguyện Thư Dân An Nam (19/6/1919) và đàn áp nhân quyền tại Hà Nội (Công viên Thống Nhất) ngày 08/12/2013


  Bóng bay có chữ NHÂN QUYỀN cũng bị nhốt bởi lực lượng an ninh thủ đô

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi