THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC VIDEO “QUYỀN CON NGƯỜI VÀ TÔI 2013”

 • Bởi Admin
  09/12/2013
  0 phản hồi


  Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (1945) được bắt đầu bằng:

  "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

  Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

  Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.

  Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được."

  Đã gần 70 năm trôi qua kể từ khi những lời này được nói tại quảng trường Ba Đình, thế nhưng cho đến nay bạn có nghĩ rằng mình đã hiểu thế nào là bình đẳng? Bạn đã thấy bản thân mình hay những người xung quanh mình đã được đối xử bình đẳng, có quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc hay chưa? Bạn có sáng kiến gì để thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam sao cho xứng với Tuyên Ngôn Độc Lập này không?

  Phong trào Con Đường Việt Nam, Mạng Lưới Blogger Việt Nam và trang tin Dân Luận xin mời bạn chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ và cảm nhận của bạn về đề tài này qua cuộc thi sáng tác video clip "Quyền Con Người và Tôi 2013" nhé! Chúng tôi sẽ có những phần thưởng hấp dẫn dành cho những video clip hay nhất!

  Thể lệ cuộc thi

  - Tất cả những ai trên 16 tuổi đều có thể tham gia, không giới hạn quốc tịch, tôn giáo, giới tính hay quan điểm chính trị.

  - Video clip dự thi có độ dài tối đa là 4 phút, phải là tác phẩm của bạn và chưa từng được đăng tải ở nơi khác trước cuộc thi. Bạn có thể chọn bất kỳ hình thức trình bày nào mà bạn muốn, từ hoạt hình, phỏng vấn, ca nhạc, kịch, múa rối v.v... [1].

  - Không hạn chế số lượng bài dự thi từ mỗi thí sinh. Ban Tổ Chức khuyến khích thí sinh tham gia theo nhóm, nhưng khi đó phải có 01 người đại diện cho nhóm để nộp bài dự thi.

  - Người dự thi chịu trách nhiệm bản quyền đối với các hình ảnh và âm thanh sử dụng trong video clip. Con Đường Việt Nam, Mạng Lưới Blogger Việt Nam và Dân Luận có toàn quyền sử dụng, đăng tải và chia sẻ các video clip này trong và sau cuộc thi.

  - Nếu có vấn đề phát sinh trong khi tiến hành cuộc thi, quyết định của Ban Tổ Chức là quyết định cuối cùng.

  Thời hạn và cách thức gửi bài dự thi

  Thời hạn gửi bài dự thi từ ngày 10/12/2013 tới 15/02/2014. Thí sinh gửi video lên YouTube dưới dạng không công khai [4] và gửi đường link tới email [email protected]. Kèm theo đường link video là bút danh, tên thực (của cá nhân hay người đại diện cho nhóm), tuổi, địa chỉ thường trú, email và số điện thoại để tiện liên lạc khi trao giải. Ngoại trừ bút danh, Ban Tổ Chức sẽ không công khai các thông tin cá nhân của tác giả các bài dự thi.

  Ban Tổ Chức và Ban Giám Khảo

  Ban Tổ Chức cuộc thi là các thành viên tình nguyện của phong trào Con Đường Việt Nam, Mạng Lưới Blogger Việt Nam và trang tin Dân Luận, đứng đầu là ông Nguyễn Công Huân, Trưởng Ban Điều Hành của phong trào CĐVN.

  Để đảm bảo tính khách quan của cuộc thi, Ban Tổ Chức đã mời một Ban Giám Khảo có tên tuổi và có vị trí độc lập, gồm 07 người có tên sau đây:

  - Tiến sĩ Nguyễn Quang A
  - Đạo diễn Song Chi
  - Giáo sư Jonathan London
  - Blogger Bùi Thanh Hiếu (aka Người Buôn Gió)
  - Luật sư Trịnh Hội
  - Nhạc sĩ Tuấn Khanh
  - Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh

  Giải thưởng

  - 01 giải nhất: Một máy tính xách tay Macbook Air [2, 3]
  - 01 giải nhì: Một điện thoại iPhone 5S
  - 01 giải ba: Một máy tính bảng iPad Air
  - 01 giải do độc giả bầu chọn: Một máy tính bảng iPad Air
  - 10 giải khuyến khích: Thẻ cào điện thoại trị giá 1 triệu đồng.

  Kết quả sẽ được công bố công khai trên trang web của phong trào Con Đường Việt Nam, Mạng Lưới Blogger Việt Nam và Dân Luận trong vòng 02 tuần sau khi thời hạn nộp bài kết thúc (2/3/2014). Ban Tổ Chức sẽ liên lạc trực tiếp với người trúng giải để thương lượng hình thức chuyển giải thưởng tới người trúng giải. Người trúng giải có thể quy đổi giải thưởng sang tiền mặt.

  Cách chấm và công bố bài dự thi

  Mỗi thành viên Ban Giám Khảo sẽ cho điểm video clip dự thi theo thang điểm từ 1 đến 10. Bài dự thi phải có số điểm trung bình trên 5 mới được đăng tải công khai trên trang web và Facebook của Con Đường Việt Nam, Mạng Lưới Blogger Việt Nam và Dân Luận.

  Các video được đăng trên Facebook của Con Đường Việt Nam sẽ có cơ hội đoạt giải do độc giả bầu chọn.
  Ba video có điểm số cao nhất, nhì, ba sẽ đoạt giải. Trong trường hợp có nhiều hơn một video có cùng số điểm trong 3 thứ hạng này, Ban Giám Khảo sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu vòng hai để chọn video clip đoạt giải.

  ________________________

  Chú thích

  [1] Một số mẫu video ví dụ để các bạn lấy ý tưởng:

  http://www.youtube.com/watch?v=8zLuVfCPEmA

  http://www.youtube.com/watch?v=iGXt--BCz_g

  http://www.youtube.com/watch?v=n_bGcSg7ZJM

  http://www.youtube.com/watch?v=5HEunF7uXPg

  Nếu bạn chưa biết cách làm video clip? Yên tâm, Ban Tổ Chức sẽ có những bài hướng dẫn bạn làm video clip. Xin gửi câu hỏi về kỹ thuật tới hòm thư [email protected], chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ bạn!

  [2] Để khuyến khích thí sinh tham gia theo nhóm, nếu bạn tham gia theo nhóm, giải nhất ngoài một máy tính Macbook Air còn được thêm 5 triệu đồng tiền mặt.

  [3] Cấu hình giải thưởng: Macbook Air 13.3" 128GB Intel Core i5 1.3GHz / iPhone 5S 4" 16GB / iPad Air WiFi 9.7" 16GB.

  [4] Cách thiết lập để YouTube video ở chế độ "không công khai":

  https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=vi

  * * *

  “HUMAN RIGHTS AND ME 2013” VIDEO CONTEST

  The Proclamation of Independence of the Democratic Republic of Vietnam (1945) begins with the following statement:

  “All men are created equal; they are endowed by their Creator with certain inalienable Rights; among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness.

  This immortal statement was made in the Declaration of Independence of the United States of America in 1776. In a broader sense, this means: All the peoples on the earth are equal from birth, all the peoples have a right to live, to be happy and free.

  The Declaration of the Rights of Man and Citizen of the French Revolution made in 1791 also states: All men are born free and with equal rights, and must always remain free and have equal rights.

  Those are undeniable truths."

  Nearly 70 years ago, those words were spoken at the heart of Ba Dinh Square. A long time has passed since then with many historical changes to our country. At present, are you confident that you fully understand what equality is? Based on your observation, have you or people around you been treated equally and got the rights to liberty and pursuit of happiness? Do you have any initiative to help promote human rights in Viet Nam, so that the spirit of our Proclamation of Independence is truly celebrated?

  The Vietnam Path Movement, The Network of Vietnamese Bloggers and Dan Luan online newspaper would like to invite you to share with us your thoughts and feelings about this topic via our Video Contest titled “Human Rights and Me 2013”.

  Last but not least, have we mentioned that many great prizes are waiting for the best video clips?

  Rules

  - Any person of or above 16 years of age - regardless of nationality, religion, gender, sexual orientation or political viewpoint - can join the contest.

  - Videos shall not exceed 4 minutes. The submitted video must be an original work of your ownership and has not been published anywhere else prior to the contest. Videos can be in the forms of animation, interview, musical or theatrical performance, video blog or any other form at contestants’ discretion [1].

  - The number of videos submitted by each contestant is not limited. A contestant can be an individual or a group. We encourage participation in groups, in which case groups must be represented by a group member on submission and the prize will be awarded to the whole group.

  - Contestants are responsible for any copyright issues related to contents (for example: images and sounds) used in their video clips. The Vietnam Path Movement, The Network of Vietnamese Bloggers and Dan Luan hold the right to use, publish and share contestants’ video clips during and after the contest.

  - If a problem arises during the contest, as the Organizer we reserve the rights to make the final decision.

  Deadline and Submission

  Time for video submission is from December 10th 2013 to February 15th 2014. Contestants will upload their videos in "unlisted" or "private" mode on YouTube [2]. Then they will send the links to this email address: [email protected]. In their submissions, contestants will also provide their pen-name, real name (of an individual contestant or a member representing a group), age, place of residence, email address and telephone number for prize delivery purpose. Except for pen-name, personal information of contestants will be kept confidential.

  Organizer and Judge Panel

  The Contest Organizer is comprised of voluntary members of the Vietnam Path Movement, the Network of Vietnamese Bloggers and Dan Luan online newspaper. It is headed by Mr. Nguyen Cong Huan, Executive Director of the Vietnam Path Movement.

  For purpose of impartiality, we have invited a Panel of Judges, which consists of well-established and independent figures as follows:

  - Doctor Nguyen Quang A
  - Film director Song Chi
  - Professor Jonathan London
  - Blogger Bui Thanh Hieu (aka Nguoi Buon Gio)
  - Lawyer Trinh Hoi
  - Composer Tuan Khanh
  - Priest Anton Le Ngoc Thanh

  Prizes

  - Winner: 01 Macbook Air laptop [3,4]
  - First runner-up: 01 iPhone 5S
  - Second runner-up: 01 iPad Air
  - The most popular video voted by the public: 01 iPhone 5S
  - 10 consolation prizes: prepaid mobile phone cards of 1 million VND (~ 50 USD) each

  The results will be announced on websites of the the Vietnam Path Movement, the Network of Vietnamese Bloggers and Dan Luan on March 2nd 2014 (02 weeks after submission deadline).

  We will directly contact winners to discuss how the prizes should be delivered. Winners can choose to receive prizes in cash.

  Scoring and Publication of Contestants’ Works

  - Each member of the Judge Panel will score each video on a scale of 1 to 10. Three videos with the overall highest score will win the top three prizes. In the event that any of the top three prizes has more than one video of the same overall score, the Judge Panel will conduct a poll to decide the ultimate winning video for that prize.

  - Only videos scoring 5 points or above will be published on websites and facebook fan pages of the Vietnam Path Movement, the Network of Vietnamese Bloggers and Dan Luan. These videos will contend for the most popular video voted by the public.

  ________________________

  [1] Some inspiring examples for your reference:

  http://www.youtube.com/watch?v=8zLuVfCPEmA

  http://www.youtube.com/watch?v=iGXt--BCz_g

  http://www.youtube.com/watch?v=n_bGcSg7ZJM

  http://www.youtube.com/watch?v=5HEunF7uXPg

  You haven’t got a clue how to make a video clip? Don’t worry, we will provide you with 101 guidelines very soon. For questions regarding technicality, please write to [email protected]. We will try our best to be of help!

  [2] How to set “Private Mode” for videos on YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=vi

  [3] To encourage participation in groups, beside a Macbook Air laptop, the group that win the first prize will also be awarded 5 million VND in cash.

  [4] Configuration of the prizes:

  - Macbook Air: 13.3" 128GB Intel Core i5 1.3GHz
  - iPhone 5S: 4" 16GB
  - iPad Air: WiFi 9.7" 16GB

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi