Phan Thành Đạt - Một vài suy nghĩ về học thuyết Mác-Lênin

 • Bởi Mắt Bão
  03/12/2013
  17 phản hồi

  Phan Thành Đạt

  Le marxisme n'est pas mort, il continuera à exister (…) ce n'est pas une science mais une croyance .

  (Chủ nghĩa Mác không chết, học thuyết này tiếp tục tồn tại, đó không phải là một môn khoa học mà là đức tin.)

  Verdès-Leroux, Đức tin của những người thất bại, La foi des vaincus

  Hiến pháp mới sửa đổi khẳng định Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng cho chế độ chính trị hiện nay, phải chăng đây là lựa chọn đúng đắn? Lựa chọn này của riêng đảng hay của nhân dân Việt Nam? Hiến pháp năm 1992 đánh dấu thời kì đổi mới vì hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu không còn tồn tại. Chỉ còn lại 4 nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa, mỗi nước áp dụng mô hình này theo hoàn cảnh riêng. Tuy nhiên một số nguyên tắc chung dễ nhận thấy ở tất cả các nước này là: Lấy hệ tư tưởng Mác-LêNin làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của một chính đảng duy nhất (Trung Quốc lấy chủ nghĩa Mác-LêNin và tư tưởng Mao cùng thuyết ba đại diện của Đặng Tiểu Bình, Cuba theo chủ nghĩa Mác-LêNin và tư tưởng José Martín, riêng Bắc Triều Tiên trong đợt sửa đổi Hiến pháp năm 2010, đã bỏ tư tưởng Mác-LêNin lấy thuyết Juche của Kim Nhật Thành làm nền tảng, nhưng vẫn công nhận trong Hiến pháp là Nhà nước xã hội chủ nghĩa). Điều kì lạ là các đảng cộng sản đều có quan điểm vô thần, nhưng hệ tư tưởng ở các nước này khiến người ta liên hệ đến một thứ tôn giáo chính trị có 3 ngôi, được khẳng định trong Hiến pháp.

  Khi nghiên cứu các bản Hiến pháp tiến bộ của phương Tây, mỗi người đều dễ nhận thấy các nhà lập hiến không đưa ra bất cứ một hệ tư tưởng nào làm nền tảng cho các chính sách chính trị, xã hội. Các bản Hiến pháp dân chủ chỉ nêu ra một số nguyên tắc mà Nhà nước cũng như công dân phải tuân theo. Đó là bảo vệ quyền con người, bảo vệ nền cộng hòa, khẳng định chủ quyền dân tộc, duy trì tính độc lập của ngành tư pháp...

  Hệ tư tưởng có thể phù hợp cho một giai đoạn nhất định, cho một nhóm người nhất định nhưng không phải là suy nghĩ chung hay quan điểm của nhiều lớp người trong xã hội vì xã hội luôn thể hiện sự đa dạng và ẩn chứa nhiều mâu thuẫn cần được giải quyết trên cơ sở thương lượng để có thỏa thuận chung. Chủ nghĩa Mác-Lênin liệu có phải là lựa chọn đúng đắn và phù hợp với xu thế hiện nay? (I). Những kết quả của học thuyết này ra sao đối với con người hôm qua và hôm nay? (II).

  I. Chủ nghĩa Mác-Lênin có phải là lựa chọn sáng suốt?

  Tuyên ngôn đảng Cộng sản năm 1848 trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của các đảng phái cực tả ở Châu Âu nửa sau thế kỉ XIX. Karl Marx và Friedrich Engels là hai tác giả chính. Mở đầu bản Tuyên ngôn đảng Cộng sản, hai ông viết: "Một bóng ma đang ám ảnh Châu Âu: bóng ma ấy là chủ nghĩa cộng sản. Tất cả các cường quốc của lục địa Châu Âu già cỗi đã tập hợp thành một liên minh thần thánh để tầm nã bóng ma ấy: Từ đức Giáo hoàng đến Sa hoàng, Mettemich và Guizot, những người cấp tiến ở Pháp và những viên cảnh sát ở Đức". Trong phần đầu có tiêu đề "Tư sản và vô sản", các tác giả nhấn mạnh "Lịch sử của mọi xã hội từ xưa cho đến thời đại chúng ta là lịch sử của các cuộc đấu tranh giai cấp". Trước hết khái niệm đấu tranh giai cấp là từ của nhà sử học người Pháp François Guizot, ông nhắc đến từ này đầu tiên trong giáo trình Lịch sử văn minh Châu Âu từ khi đế chế La Mã sụp đổ đến cách mạng Pháp năm 1789, được giảng dạy tại đại học Sorbonne năm 1828. Các nhà trí thức và các nhà chính trị như Augustin Thierry, Adolphe Thiers, François-Auguste Mignet và sau này là Karl Marx và Friedrich Engels đều dùng lại khái niệm này.

  Marx và Engels, hai tác giả của Bản tuyên ngôn đảng Cộng sản, 1848

  Liệu lịch sử của mọi xã hội chỉ là đấu tranh giai cấp? Karl Marx suy luận theo nghĩa hẹp. Ông cho rằng nhân loại đã biết đến một loạt phương thức sản xuất, mỗi phương thức sản xuất dẫn đến một hình thức phân công lao động, phương pháp này sẽ dẫn đến sự đối lập giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, nhưng theo đà tiến hóa của lịch sử, các phương thức sản xuất mới xuất hiện, sẽ tạo ra sự chênh lệch giữa phân công lao động kiểu cũ và kiểu mới. Lực lượng sản xuất mới sẽ thế chỗ cho lực lượng sản xuất cũ trong các mối quan hệ sản xuất, sẽ dẫn đến sự xung đột giữa các lực lượng sản xuất. Đấu tranh giai cấp sẽ dẫn đến một hình thức sản xuất mới ra đời. Sẽ có phân công lao động mới và lịch sử lại bắt đầu.

  Quan điểm này mang nghĩa hẹp và khá hài hước. Marx đã bỏ qua tất cả các sự kiện lịch sử khác và chỉ quan tâm đến đấu tranh giai cấp. Lịch sử phát triển của xã hội loài người còn được tạo lập nhờ các luồng tư tưởng, các ngành khoa học xã hội và tự nhiên như triết học, luật học, toán học, y học, các sáng tạo vĩ đại của con người làm thay đổi xã hội, lịch sử phát triển của xã hội còn nhờ các cuộc cách mạng về tư tưởng và đổi mới mà không hề qua đấu tranh giai cấp, lịch sử tiến triển của xã hội cũng nhờ các phát kiến địa lí và cả các cuộc chiến tranh... Quan điểm nhận thức của Karl Marx và Friedrich Engels không hề chú ý đến thiện chí của con người, ngược lại con người được xác định trong các điều kiện của các phương thức sản xuất, kinh tế quy định lịch sử.

  Tuyên ngôn đảng Cộng sản sau này trở thành tài liệu quan trọng của tất cả các đảng phái cực tả trên khắp thế giới. Chương trình 10 điểm được nêu ra trong bản Tuyên ngôn, được tất cả các đảng Cộng sản tuân thủ, có sự hợp tác chặt chẽ giữa các đảng Cộng sản ở khắp nơi, phương thức hành động đều giống nhau và phù hợp với nội dung văn bản. Điều này này góp phần tạo ra những sự kiện đầy biến động trong thế kỉ XX. Chủ nghĩa Mác-Lênin hướng đến hành động, hệ tư tưởng này được chuyển từ lí thuyết sang hành động trong thực tế.

  Karl Marx chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng của Saint-Simon, kết hợp với triết học biện chứng của Hégel. Năm 1859, Charles Darwin xuất bản cuốn sách, Nguồn gốc các loài qua con đường chọn lọc tự nhiên, lí thuyết tiến hóa trong tự nhiên đã được Karl Marx áp dụng cho quá trình phát triển của các hình thái xã hội. Marx sinh ra vào thời kì đầu của kỉ nguyên công nghiệp, ông quan sát các cuộc di dân từ nông thôn ra thành thị và chứng kiến đời sống cùng khổ của giai cấp công nhân. Marx mất năm 1883. Về chính trị, Marx không được chứng kiến quá trình xây dựng nền dân chủ đa đảng và hình thức bỏ phiếu phổ thông, Marx cũng không có dịp chứng kiến những tiến bộ đầu tiên về chính trị xã hội và giáo dục phổ thông bắt buộc. Marx sống ở Anh và đã biết đến các đạo luật đầu tiên tạo điều kiện cho người nghèo, poor laws. Nền đệ tam cộng hòa bắt đầu hình thành ở Pháp từ năm 1870, mở đầu thời kì vàng son về dân chủ và tự do. Các quyền cơ bản của con người về chính trị và xã hội được bảo vệ. Các tổ chức công đoàn được thành lập để bảo vệ người lao động. Các đạo luật đầu tiên quy định về thời gian làm việc và cấm trẻ em không được lao động ở các nhà máy vào ban đêm. Luật bảo hiểm xã hội đã được thông qua năm 1880 dưới thời Bismarck ở Đức... Marx đã không suy nghĩ những tiến triển tích cực đó.

  Jacques Ellul, trong tác phẩm Tư tưởng Marxiste, 1992 cho rằng chính Karl Marx đã phủ nhận Tuyên ngôn đảng Cộng sản 1848, vì Karl Marx quan sát diễn biến của công xã Paris, và suy luận đây sẽ là Nhà nước đầu tiên của giai cấp vô sản áp dụng lí thuyết của mình. Sau khi công xã thất bại năm 1871, Karl Marx ghi mấy dòng vào sổ: "Tôi xin bổ sung một số điểm quan trọng, điều này có thể làm thay đổi căn bản Tuyên ngôn đảng Cộng sản, từ nay văn bản này không còn áp dụng được nữa".

  Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ 2 đều nhận thức được những nguy cơ của chủ nghĩa Mác-Lênin nhưng không dám lớn tiếng. Có nhiều lí do để giải thích cho sự im lặng này: Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Châu Âu kiệt quệ, mục tiêu hàng đầu của các nước là khôi phục kinh tế và ổn định cuộc sống. Các nước Tây Âu không muốn đối đầu trực tiếp với Liên bang Xô viết, các nước này cũng bỏ rơi các nước Đông Âu, sau hiệp ước Yanta kí kết giữa Stalin, Roosevelt và Winston Churchill. Hơn 1 triệu quân của Liên bang Xô viết đóng tại các nước Đông Âu và Đông Đức, đây là nguy cơ đe dọa thường trực với phương Tây. Những vi phạm về nhân quyền, các biện pháp bóp nghẹt các quyền tự do, hay tin đồn về sự tồn tại của hơn 400 goulag ở Sibéri, nơi giam giữ hàng triệu người bị coi là chống đối Nhà nước Liên bang Xô viết. Các tù nhân phải làm việc trong các điều kiện khắc nghiệt, nhiều người trong số họ nằm lại vĩnh viễn tại các nghĩa trang ở các trại lao động cưỡng bức rải rác khắp nơi. Phương Tây đều biết nhưng nhắm mắt làm ngơ vì các nhà lãnh đạo lo sợ về một cuộc chiến khác với phe Cộng sản, phương Tây muốn hòa bình.

  Các đảng Cộng sản ở Tây Âu sau chiến tranh có ảnh hưởng rất mạnh trong đời sống chính trị và đều ra sức bênh vực Liên bang Xô viết và mô hình xã hội chủ nghĩa. Các lãnh tụ Cộng sản cho rằng Liên bang Xô viết đã có công cứu Châu Âu và thế giới nhờ chiến thắng Đức Quốc xã. Đảng Cộng sản Pháp sau chiến tranh nhận được 14 % số phiếu ủng hộ và chiếm được nhiều ghế trong Nghị viện. Đảng này cũng nhận được 2 triệu đôla tiền viện trợ từ Mascơva để xây dựng phong trào Cộng sản ở Pháp, các nhà trí thức lớn như Jean-Paul Sartre, Paul Eluard, Louis Aragon đều có cảm tình với Chủ nghĩa cộng sản. Louis Aragon tham dự đại hội tại thánh đường Mascơva và ủng hộ việc xây dựng các goulag, nhà văn Marxime Gorki đi thăm và động viên những người đang làm việc ở các goulag vì mục đích giáo dục con người trong xã hội chủ nghĩa.

  Sẽ có ý kiến cho rằng chủ nghĩa Mác có cơ sở nhân đạo và có mục đích giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột. Tư tưởng cộng sản hướng đến một thế giới tốt đẹp, mọi người đều bình đẳng làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Sẽ không còn giai cấp, sẽ không còn Nhà nước và luật pháp. Con người sẽ phát triển hoàn thiện... Những ý tưởng này luôn có sức hấp dẫn đối với các nước thuộc địa và đặc biệt đối với tầng lớp công nhân và nông dân có nhận thức một chiều và có hạn chế về trình độ. Vì vậy các nhà lãnh đạo luôn vội vã xây dựng chủ nghĩa xã hội và đào tạo con người xã hội chủ nghĩa. Quyết tâm của họ dẫn đến những hệ lụy lâu dài vì địa ngục được lát nền từ những ý tưởng tốt đẹp (l’enfer est pavé de bonnes intentions).

  Các nhà lãnh đạo trước đây chưa nhận thức được đầy đủ về chủ nghĩa Mác-Lênin do điều kiện hoàn cảnh lịch sử và mức độ tri thức có hạn. Các nhà lãnh đạo hiện nay, đa số đều ý thức được mô hình chính trị này không còn phù hợp nhưng rất khó thay đổi vì một khi thể chế chính trị được xây dựng và củng cố trong nhiều năm, nó sẽ tiếp tục vận hành theo một chiều hướng định sẵn. Cũng cần nhấn mạnh ở đây, các nhà cầm quyền hiện nay là những người kế thừa những gì đã được xây dựng từ trước, họ không phải là những người sáng lập. Để có sự thay đổi rất cần lòng dũng cảm và tinh thần yêu nước thương dân ở họ, cần có sự thỏa thuận giữa những nhà trí thức tiến bộ và các nhà lãnh đạo để bảo vệ đầy đủ quyền lợi cho họ và gia đình.

  Cũng sẽ có ý kiến cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin luôn đúng nhưng con người áp dụng sai. Điều này không thuyết phục, vì học thuyết này đã được áp dụng và thất bại ở nhiều giai đoạn khác nhau của lịch sử: Thời kỳ Convention năm 1793 ở Pháp, nhóm cực tả gồm Robespierre, Saint-Just, Danton, Babeuf đã biến các ý tưởng của Jean-Jacques Rousseau, (một trong những người thầy đầu tiên về chủ nghĩa cộng sản), thành hiện thực. Kết quả đã dẫn đến những rối loạn trong xã hội và rất nhiều người oan uổng bị đưa lên máy chém. Công xã Paris năm 1871, nơi thử nghiệm đầu tiên cho tư tưởng của Marx, chỉ tồn tại được hơn 2 tháng. Nhà nước Liên bang Xô viết (1917-1991) cũng như tất cả các nước Đông Âu và Trung Âu đã sụp đổ. Các nước vệ tinh ở Châu Á và Châu Phi như Bắc Triều Tiên, Angola, Cuba đều bế tắc về kinh tế và chính trị, cho dù học thuyết Mác-Lênin được tuân thủ đến mức giáo điều, được vận dụng sáng tạo theo hoàn cảnh của mỗi nước và được Liên bang Xô viết giúp đỡ nhiệt tình. Chủ nghĩa xã hội đã để lại những vết thương lòng cho nhiều dân tộc vì những hậu quả xuất phát từ tính không tưởng của nó.

  II. Những hậu quả của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Viện sĩ hàn lâm Pháp Jean-François Revel trong tác phẩm Cuộc thao diễn vĩ đại, la grande parade, (trang 163, 164) nhà xuất bản Plon năm 2000 đã thuật lại câu chuyện của Max Weber và Joseph Schumpeter bàn về chủ nghĩa xã hội, dựa theo tài liệu nghiên cứu của Karl Jasper về Weber. Weber là nhà xã hội học có ảnh hưởng lớn nhất thế kỉ XX, người sáng lập ra ngành xã hội học biện giải. Ông chịu ảnh hưởng của Marx, nhưng cũng là người phê phán những sai lầm của Marx. Schumpeter là nhà kinh tế lớn của thế kỉ, ông từng là học trò của Weber, sau này trở thành giáo sư kinh tế tại Đại học Havard, cả hai người đều có chung văn hóa Đức như Marx.

  Hai người gặp nhau ở một quán café ở Vienne, hai người quen khác là Ludo Moritz Hartmann và Felix Somary cũng có mặt ở đó. Schumpeter khẳng định ông rất vui mừng về cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga. Lí tưởng xã hội chủ nghĩa từ nay không còn trên giấy nữa mà đang trở thành hiện thực, nhìn thấy được. Weber tỏ ra khó chịu và đáp lại: "Chủ nghĩa cộng sản đang phát triển ở Nga và sẽ gây ra nhiều tội lỗi, lí thuyết này sẽ dẫn đến sự đói nghèo và những thảm họa khủng khiếp.» Schumpeter cự lại vẻ mỉa mai: "Nếu mọi việc diễn ra như thế, đó có thể là thí nghiệm tuyệt vời làm sao". Weber đáp lại với giọng rất bực mình:"Thí nghiệm được thực hiện với hàng núi xác người". Schumpeter đáp trả vẻ khó chịu: "Chúng ta có thể ví như công việc của bất kì phòng giải phẫu nào". Hai người tiếp tục tranh luận gay gắt, mọi cố gắng hướng sang chuyện khác đều thất bại. Weber càng ngày càng nói to và tỏ ra giận dữ. Schumpeter im lặng, thỉnh thoảng lại chọc thêm mấy câu khiêu khích. Những người khác lắng nghe với vẻ tò mò đến khi Weber đứng lên và nói: "Tôi không muốn nghe gì thêm nữa", ông bỏ đi và quên cả mũ. Hartmann theo sau và cầm mũ cho Weber. Schumpeter ở lại quán café vừa cười vừa nói: "Làm sao ông ấy có thể to tiếng như thế". Là nhà kinh tế, Shumpeter nghĩ rằng sự phá sản một mô hình kinh tế thể hiện sự sai sót của lí thuyết. Với quan điểm của một nhà xã hội học, Weber cho rằng một lí thuyết không tưởng không bị bác bỏ, ngay cả khi việc thực hiện nó dẫn đến thất bại. Weber mất năm 1920, ông không có dịp chứng kiến những diễn biến của lịch sử. Schumpeter sang Mỹ, ông mất năm 1950, nên cũng không kiểm nghiệm được những suy nghĩ của mình, tuy nhiên sau này suy nghĩ của ông khác đi, ông bác bỏ hoàn toàn quan điểm của Rosa Luxembourg và Lênin về chủ nghĩa đế quốc.

  Hermann Rauschning một cựu quan chức cao cấp của Đức quốc xã đã thuật lại những cuộc thảo luận của ông với Hitler trong tác phẩm Hitler đã nói với tôi, Hitler m’a dit, xuất bản tại Pháp năm 1939, sau khi Rauschning trốn sang Pháp và sau đó sang Anh định cư. Hitler tuyên bố với Rauschning: "Tôi không chỉ là người chiến thắng chủ nghĩa Mác, tôi còn là người thực hiện nó. Tôi đã học được ở chủ nghĩa Mác rất nhiều, tôi không che giấu điều đó. Không phải học các chương chán ngắt về lí thuyết đấu tranh giai cấp hay về chủ nghĩa duy vật lịch sử, cũng không phải học điều vô lí mà ông ấy gọi là giới hạn lợi tức hay những thứ nhảm nhí khác. Điều mà tôi quan tâm và học được ở những người Marxist là phương pháp của họ. Tôi rất coi trọng vai trò của những nhân viên bán hàng vặt vãnh, những thư kí đánh máy chữ. Toàn bộ chế độ Đức quốc xã ẩn chứa nơi họ. Ông hãy nhìn kĩ: Các hiệp hội thợ thuyền, các chi bộ ở các xí nghiệp, các đoàn người diễu hành đông đảo, những tờ truyền đơn được viết ra theo cách đặc biệt để giác ngộ quần chúng. Tất cả những phương thức đấu tranh chính trị mới này gần như đều do những người Cộng sản nghĩ ra. Tôi chỉ cần nắm lấy những phương pháp đó, phát triển lên một bước và như thế là tôi có được công cụ mà chúng ta cần", (trang 96).

  Tranh cổ động vẽ hình các lãnh tụ cộng sản thời Liên bang Xô viết

  Nhiều sự kiện đau thương đã diễn ra trong thế kỉ XX, như chiến tranh, nạn đói...Trong các năm 1932-1933, 6 triệu người Ucraina chết đói, do một nghị quyết của Bộ Chính trị, đứng đầu là Stalin. Quyết định này cấm người nông dân Ucraina không được rời bỏ làng quê, đồng thời Nhà nước tiến hành trưng thu lương thực của người dân. Tin về nạn đói đang hoành hành ở Ucraina đến tai một số nhà lãnh đạo Châu Âu. Edouard Herriot, nghị sĩ đảng cực tả được Stalin mời sang Liên bang Xô viết và đến Ucraina giám sát tình hình. Con tàu đưa viên nghị sĩ đầu đất (cách gọi của viện sĩ hàn lâm Jean-François Revel) đi đến một số nơi, gặp gỡ người dân và nhận thấy không hề có nạn đói. Edouard Herriot nhận xét với báo chí: "Tôi chỉ nhìn thấy những vườn rau ở các nông trang được trồng trọt và chăm sóc cẩn thận, với hệ thống tưới tiêu đáng khâm phục, nếu ai đó bảo tôi có nạn đói ở Ucraina, hãy cho phép tôi nhún vai từ chối". Viên nghị sĩ đầu đất không hề biết, trước khi đoàn đến các nơi đã có chuẩn bị sẵn, bánh mì đã được phân phát từ ngày hôm trước, mọi thứ đã được dọn dẹp ngăn nắp. Với chính sách tuyên truyền của Stalin, Edouard Herriot không hề biết những gì xảy ra.

  Mao áp dụng chính sách đại công nghiệp thực hiện bước nhảy vọt về kinh tế, đã dẫn đến nạn đói kinh hoàng trong những năm 1958 đến 1961. Khoảng 15 triệu người Trung Quốc chết đói, theo thống kê của Nhà nước, trong thực tế con số này có thể lớn hơn. Với kế hoạch sản xuất gang thép phục vụ cho phát triển công nghiệp, hàng triệu người đã buộc phải rời bỏ đồng ruộng để phục vụ cho các ngành công nghiệp nặng. Sản xuất nông nghiệp được thực hiện trong các hợp tác xã, khiến sản lượng rất thấp. Do quản lí điều hành yếu kém cộng với tình hình mất mùa do thiên tai, đã dẫn đến nạn đói. Người dân ở nhiều nơi tập trung ở các kho lương thực của Nhà nước và khẩn khoản: "Đảng Cộng sản và chủ tịch Mao, hãy cứu lấy chúng tôi". Ở hai vùng, kho lương thực đã được mở ra cứu đói cho dân, ở đó không có người chết. Tại những nơi khác, cán bộ chỉ nghĩ đến cách tự cứu mình, bằng cách giao đủ sản lượng cho Nhà nước, ở những nơi đó, có nhiều người chết đói. Mao nói với những người thân cận: "Không có báo chí đưa tin, không có nạn đói". Đã xảy ra hiện tượng ăn thịt đồng loại để sống sót ở Trung Quốc. Năm 1980, Trung Quốc đã tiến hành kiểm điểm và đưa ra kết luận. Nguyên nhân nạn đói 70 % là do yếu tố con người, 30 % do thiên tai mất mùa.

  Bắc Triều Tiên, dưới thời Kim Nhật Thành cũng phải hứng chịu nạn đói khốc liệt năm 1990, do thiên tai và do chính sách tự cấp tự túc được nhà lãnh đạo này để xướng. Không có con số chính xác về số lượng người chết đói, nhưng rất nhiều người Bắc Triều Tiên mất đi người thân trong nạn đói này. Một số người đã thành công đào thoát được sang Nam Triều Tiên.

  Một sự kiện đau thương khác diễn ra năm 1933 trên đảo Nazino. Chính quyền Liên bang Xô viết đưa một đoàn 6000 người, (4000 người sau đó đã chết), chủ yếu là những người được đánh giá là phần tử phản cách mạng và bất phục tùng chế độ, tới đảo Nazino, trên sông ở Sibéri, cách Tomsk khoảng 600 km về phía bắc. Với một số nông cụ, một lượng bột mì để làm bánh, do không có lò làm bánh mì tại chỗ, họ lấy nước sông, trộn với bột mì để ăn. Kết quả là bệnh kiết lị xuất hiện. Sau một vài tuần, bạo lực đã diễn ra để tranh giành lương thực, một số vụ ăn thịt người đã xảy ra. Đảo Nazino, được người dân địa phương mệnh danh là đảo ăn thịt người. Các nhà lãnh đạo đã tiến hành kiểm điểm những người chịu trách nhiệm. Vụ việc này được giấu kín trong nhiều năm. Năm 2000, các tổ chức xã hội ở Nga đã có các hoạt động tưởng nhớ các nạn nhân trên đảo Nazino.

  Nạn đói chỉ tồn tại ở các nước xã hội chủ nghĩa, không có ở các nước dân chủ.

  Hình bìa cuốn sách, Đảo của những kẻ ăn thịt người của Nicolas Werth

  Kết luận

  Chủ nghĩa Mác-LêNin đem lại những bi kịch cho nhiều dân tộc trên thế giới. Việc công nhận học thuyết này là nền tảng cho chế độ chính trị ở Việt Nam, là không hề phù hợp với văn hóa và truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Vì sao các nhà lãnh đạo lại chọn học thuyết Mác-LêNin và trang trọng ghi vào bản Hiến pháp mới sửa đổi? Vì sao lời mở đầu bản Hiến pháp chỉ dành ba dòng như khúc nhạc dạo đầu để nói về lịch sử và truyền thống của Việt Nam trong suốt gần 3000 năm, còn những ý tứ quan trọng và mục đích của Hiến pháp được các nhà lập hiến dành hẳn 13 dòng khác trong lời mở đầu để nói về lịch sử của 68 năm thời hiện đại và về chủ nghĩa xã hội. Bản Hiến pháp sửa đổi lặp lại từ "nhân dân" đến 166 lần, giống như Hiến pháp của các nền dân chủ nhân dân hay dân chủ hình thức ở Liên bang Xô viết và Đông Âu trước đây. Nhưng suy nghĩ kĩ, văn bản này in đậm dấu ấn của đảng Cộng sản.

  Dù Karl Marx và LêNin không được công nhận là những danh nhân văn hóa thế giới và không phải là người Việt Nam nhưng vẫn được nhắc đến trong Hiến pháp. Các nhân vật lịch sử xuất sắc như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, những nhà văn hóa lớn của dân tộc được l’UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới, lại không được nhắc đến. Nền văn hóa Việt Nam đã tồn tại suốt mấy nghìn năm. Những truyền thống tốt đẹp của cha ông đã được giữ gìn qua bao nhiêu thử thách và biến cố lịch sử, phải trở thành nền tảng cho Hiến pháp, kết hợp với những giá trị dân chủ tự do của nhân loại tiến bộ.

  P.T.Đ.

  Tài liệu tham khảo

  1. La grande parade, Jean-François Revel, de l’Académie française, Plon 2000.
  2. Pensées et idées politiques, Nathanie Blanche-Noël, Faculté de droit et

   science politique de l’Université de Bordeaux.

  3. La pensée marxiste, Jacques Ellul, IEP de Bordeaux, 1992.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  17 phản hồi

  Phản hồi: 

  1) Ban Tuyên huấn ĐCSVN chúa giỏi về trò chơi chữ, biến mỗi từ ngữ thành một cái bẫy bất chấp nghĩa đúng của Từ vựng, nên cả 2 bác NGT và Abcxyz đều bị mắc bẫy :

  Bác NGT định nghĩa tư tưởng HCM là " Độc lập dân tộc gắn liền với XHCN". Nếu bác dừng ở đây thì có lẽ bác Abcxyz và ban Tuyên huấn hoan hô bác nhiều lắm. Khổ một cái là bác NGT lại nói trắng ra là CNXH là phe CS Liên Xô, Trung Quốc. Ở thời Bác Hồ nói như vậy thì được chứ ở thời buổi này nói như vậy là phỉ báng tư tưởng HCM đấy bác NGT ạ! Chủ nghĩa của Đảng ta bây giờ là Xã Hội chủ nghĩa (nói lộn ngược theo kiểu Tàu) chứ đâu có phải là chủ nghĩa Xã hội như những nước Dân chủ-Xã hội bịp bợm. Cũng theo cách nói của Đảng, XHCN là đồng nghĩa với chủ nghĩa Mác-Lênin-Tư tưởng HCM. Chỉ nói khống khứ "Chủ nghĩa Mác-Lênin" mà không ghép Tư tưởng HCM vào cũng không được vì như vậy là thiếu mất một nửa khiến những kẻ phản động có thể xuyên tạc CN M-L chỉ là CN Stalinit-Maoit. Ngay cụm từ "TT HCM" này bây giờ cũng đã được đổi mới, thay thế bằng "Đạo đức HCM". Người xấu miệng có thể vặn vẹo không biết tư tường HCM là cái gì chứ không thể không biết Đạo đức HCM là cái gì.

  2) Cũng bàn thêm với các bác về những từ ngữ Hán Việt phải được dùng thế nào để dịch Tiếp tố "isme, iste " khi những tiếp tố này được gắn vào tên riêng của một người như trong những Từ ngữ Marxisme, Darwinisme, Maoisme, Castrisme, Hoisme (Không phải là Hochiminhisme)... Chằng hạn :

  - Nếu những nhân vật này gộp những suy nghĩ, những suy tư của mình trong lãnh vực văn chương, triết học, khoa học thành một hệ thống, thì nhũng suy nghĩ, những suy tư này được gọi là lí thuyết.Lí thuyết được coi là học thuyết nếu được nhiều người cho là xứng đáng được nghiên cứu học hỏi. Trong tiếng Âu Tây lí thuyết, học thuyết, được gọi chung là Theorie. Thí dụ lí thuyết của Marx (Marx's theory), lí thuyết của Darwin... Còn trong lãnh vực kinh tế, chính trị thì "isme" có nghĩa là thuộc về phái nào : thuộc về phái Castro, phái Mao hay phái ông Hồ.

  - Chủ thuyết (Doctrine): có tính cách bị áp đặt bởi một quyền lực nào. Trong lịch sử Âu Tây chỉ trong thời kỳ Trung cổ là những giáo điều của Công giáo bị biến thành một chủ thuyết và đã gây ra chiến tranh tôn giáo. Thời kỳ cận đại chỉ có thuyết Siêu chủng tộc Aryen được Hitler biến thành chủ thuyết cho đảng Quốc Xã của mình. Và chính Hitler đã tự thú: chỉ bắt chước Stalin thôi.

  - Chủ nghĩa : Như tôi đã nói : Trong tiếng Âu Tây không có Từ nào có thể dịch được " chủ nghĩa" của Tàu. Từ gần nhất có lẽ là "doctrine" Trong lịch sử nhân loại, chỉ có một trường hợp duy nhất mà một lý thuyết (đúng ra là một huyền thuyết) được tạo dựng ra dưới tên 2 người đã chết là Marx và Lenine để làm nòng cốt cho một cái được Tàu gọi là "chủ nghĩa" để không những chi phối, hướng dẫn đời sống tinh thần con người như một đạo giáo mà còn chi phối, kiểm sát tất cả mọi hoạt động đời sống vật chất con người nữa. Mác-Lênin là chủ nghĩa duy nhất và cũng là cuối cùng trong lịch sử nhân loại.

  Tôi cũng xin nói thêm là Từ Chủ nghĩa bị lạm dụng rất nhiều. Cái Từ làm tôi bị chối tai nhiều nhất là "chủ nghĩa yêu nước", dịch từ chữ "patriotisme" trong tiếng Pháp chỉ có nghĩa là lòng yêu nước.

  Phản hồi: 

  [quote=NGT]

  "tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH", theo tôi hiểu, ý của Hồ Chí Minh là cần phải theo phe CS (Liên Xô, TQ, ...) để có sự giúp đỡ quân sự, ngoại giao, kinh tế thì mới có thể đuổi Pháp ra khỏi VN. [/quote]

  Không hiểu theo nghĩa hẹp như thế được đâu bác. Chữ CNXH ở đây gắn liền với một học thuyết chứ không thể hiểu là "phải theo phe CS". CNXH ở đây ý nói là tiến bộ , văn minh (ngược với CNTB là lỗi thời, lạc hậu, chắc chắn sẽ bị đào thải theo xu thế thời đại, theo quy luật phát triển).

  Nôm na, tư tưởng HCM là độc lập dân tộc nhưng độc lập dân tộc không đứng riêng một mình hay ... "chạy" lung tung mà phải gắn liền với CNXH để có độc lập dân tộc bền vững...

  Đương nhiên, đây là cách hiểu "thuần" cộng sản (CS Việt Nam). Chưa nói đến chuyện đúng hay sai.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Lê Văn Mọi]Khách CS mạt viết: "Thực ra "học thuyết" hay "chủ nghĩa" là những từ đồng nghĩa và có thể dùng lẫn nhau, đều là "a system of beliefs or principles"

  Chủ nghĩa Mác là cách dịch thông dụng. "Học thuyết" là từ dịch thông dụng của doctrine."

  Như vậy nói "tư tưởng HCM" thì cũng có thể nói là "chủ nghiã HCM" hay sao? Tôi chưa hề thấy ai nói "chủ nghĩa HCM" cả. Lại giải thích "tư tưởng HCM là độc lập gắn liền với CNXH" như vậy cũng có thể nói "chủ nghiã HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH" hay sao?

  Nếu dịch câu "tư tưởng Hồ Chí Minh" ra tiếng Pháp thì dịch là "doctrine de Ho Chi Minh" hay dịch là "Hochiminhisme"? Trên thế giới có ai công nhận là có Hochiminhisme không?[/quote]

  Tiếng Pháp, tư tưởng là pensée, có lẽ chưa là một hệ thống cho nên không phải là chủ nghĩa (thêm isme)

  "tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH", theo tôi hiểu, ý của Hồ Chí Minh là cần phải theo phe CS (Liên Xô, TQ, ...) để có sự giúp đỡ quân sự, ngoại giao, kinh tế thì mới có thể đuổi Pháp ra khỏi VN.
  Nếu vậy thì tư tưởng này chỉ có giá trị cho một phe nào đó như phe CS của HCM và cho nước nào đang bị chiếm đóng bởi phe không CS. Xét cho cùng câu này của HCM không có giá trị vì độc lập dân tộc mà bị gắn chặt vào phe CS thì làm sao có độc lập ? Câu này của HCM có lẽ sửa lại cho chính xác hơn vào thời điểm đó là "tư tưởng HCM là đảng CSVN muốn đánh Pháp, Mỹ thành công thì bắt buộc đảng CSVN phải có sự giúp đỡ cần thiết của khối CS (Đông Âu, TQ, Cuba)".

  Phản hồi: 

  Khách CS mạt viết: "Thực ra "học thuyết" hay "chủ nghĩa" là những từ đồng nghĩa và có thể dùng lẫn nhau, đều là "a system of beliefs or principles"

  Chủ nghĩa Mác là cách dịch thông dụng. "Học thuyết" là từ dịch thông dụng của doctrine."

  Như vậy nói "tư tưởng HCM" thì cũng có thể nói là "chủ nghiã HCM" hay sao? Tôi chưa hề thấy ai nói "chủ nghĩa HCM" cả. Lại giải thích "tư tưởng HCM là độc lập gắn liền với CNXH" như vậy cũng có thể nói "chủ nghiã HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH" hay sao?

  Nếu dịch câu "tư tưởng Hồ Chí Minh" ra tiếng Pháp thì dịch là "doctrine de Ho Chi Minh" hay dịch là "Hochiminhisme"? Trên thế giới có ai công nhận là có Hochiminhisme không?

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Lê Văn Mọi]Trong bài này, tác giả Phan Thành Đạt gọi là "học thuyết Mác-Lênin", thế nhưng Phong Uyên lại cho rằng: "Không có học thuyêt Mác-Lênin mà chỉ có chủ nghĩa Mác-Lênin." Trong một cái còm khác, nếu tôi nhớ không nhầm thì là của bác Phiên Ngung lại cho rằng "Không có chủ nghiã Mác Lê nin mà chỉ có học thuyết Mác Lênin". Tôi chẳng hiểu khi dịch từ Marxisme từ tiếng Pháp sang tiếng ta thì gọi là "học thuyết Mác" hay "chủ nghĩa Mác"? Tôi thấy nhiều sách báo của ta và của Tây vẫn gọi là "chủ nghĩa Mác".
  Bản thân tôi cũng không hiểu "học thuyết" khác "chủ nghĩa" ở chỗ nào? Bác nào biết , xin giảng cho tôi được rõ. Cám ơn.

  [/quote]
  Thực ra "học thuyết" hay "chủ nghĩa" là những từ đồng nghĩa và có thể dùng lẫn nhau, đều là "a system of beliefs or principles"

  Chủ nghĩa Mác là cách dịch thông dụng. "Học thuyết" là từ dịch thông dụng của doctrine.

  Phản hồi: 

  Merci bác Tran Thi Ngự và bác Phong Uyên giải thích.
  Bác Kép Tư Bền, nếu rảnh vào DL bàn luận thêm về Mác-Le

  Các bác ráng giải thích cho các pháp sư, ý lộn, các giáo sư trong hội đồng lý luận trung ương của đảng CSVN bớt bị nhồi sọ, tỉnh táo ra và lương thiện hơn : đọc Mac-Le về học thuật thì OK chứ không cho phép áp đặt, bắt buộc người khác phải theo

  Phản hồi: 

  1) Trả lời bác Lê văn Mọi và bác NGT :

  Tiếp tố "isme" trong "Marxisme" chỉ có nghĩa là "lí thuyết Marx" (theorie de Marx). Lí thuyết gồm những ý tưởng, những khái niệm trừu tượng được tạo ra từ những suy nghĩ, những tư tưởng của một người về một vấn đề nào đó, và chỉ có giá trị với người đó hay những người tán đồng nó vì không thể chứng minh được nó đúng hay sai để có thể áp đặt nó cho tất cả mọi người và áp dụng nó. Trái lại "Chủ nghĩa", 1 từ ngữ do Tàu đặt ra, là một chữ đặc tàu không thể dịch ra tiếng Âu Tây được nếu được hiểu theo cuốn Đại Từ điển tiếng Việt: " Hệ thống những quan điểm,ý thức,tư tưởng làm thành cơ sở lí thuyết chi phối,hướng dẫn hoạt động của con người theo định hướng nào đó". Theo định nghĩa này, quan điểm (opinions) của Marx, tư tưởng (pensee) của Marx đã bị (Đảng ta) bắt hiểu theo một nghĩa nhất định và bị nhập chung lại thành một chủ thuyết (doctrine) để chi phối, hướng dẫn mọi hoạt động của con người (dân) theo một định hướng bắt buộc gọi là chủ nghĩa Mác-Lênin hay Xã hội chủ nghĩa. Tiếng Pháp gọi những người bị nhồi sọ theo một chủ thuyết nào là những người bị "endoctrinés", có nghĩa rất xấu, khác với tiếng Việt khi được vinh danh là những người đã thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lê.

  2) Trả lời bác Khácho :

  Marx không hề cho Dân chủ - Xã hội là lừa bịp dối trá : đó chỉ là những vu khống của Stalin đã mạo danh Marx đả kích những đảng Dân chủ-Xã hội nằm trong Đệ nhị Quốc Tế Dân chủ-Xã hội do chính Engels sáng lập sau khi Marx chết. Trong tổ chức này Lênin là một trong những lãnh tụ Phân bộ Dân chủ-Xã hội Quốc Tế thợ thuyền cũng như Stalin. Lênin đã phản đảng Dân chủ- Xã hội khi biến 1 phái trong đảng gọi là phái Bôn Sê Vic thành một đảng mới để phục vụ mình và thành lập Đệ Tam QT. Không phải Cộng sản Đệ Tam mà Dân chủ-Xã hội mới là thừa kế đích thực của tư tưởng Marx (1).

  (1) "Từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin để gtrở về với Dân chủ-Xã hội có phản bội Marx không?" Phong Uyên Talawas 12-5-2008.

  Phản hồi: 

  [quote=NGT]

  Tôi cũng không hiểu rõ sự khác biệt giữa chủ nghĩa và học thuyết.

  Tiếng tây họ dùng chữ marxisme, có lẽ tương đương người VN dùng chữ CN Mac, trào lưu Mác, ...
  Le marxisme est un courant à la fois philosophique, politique, économique et sociologique qui se réclame des idées de Karl Marx et de Friedrich Engels (1820-1893).

  [/quote]

  Trong các vấn đề tranh luận về Marxism và và chủ nghĩa Marxist-lenist có vấn đề lẫn lộn về việc xử dụng những từ tiếng Việt như "chủ nghĩa" hay chủ thuyết (doctrine), quan điểm (perspective) và học thuyết (theory).

  Chủ thuyết có tính cách áp dụng (apply) trong khi quan điểm chỉ là tầm nhìn, khuynh hướng, hay hệ tư tưởng và triết lý.

  Wikipedia giải thích chủ thuyết (doctrine) như sau:

  Doctrine (from Latin: doctrina) is a codification of beliefs or a body of teachings or instructions, taught principles or positions, as the body of teachings in a branch of knowledge or belief system.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Doctrine#Political

  Marxism là quan điểm (perspective) hay cùng lắm là học thuyết (theroy), tức là một hệ tư tưởng của Marx về quyền lực chính trị, xã hội và kinh tế đúng như phần trích dẩn bằng tiếng Pháp của bác NGT. Đây cũng là cách giải thích của bác Phong Nguyên. Lenine sau này biến Marxism (perspective) thành một chủ thuyết (doctrine) với các nguyên tắc cụ thể vể quản trị xã hội và đem giảng dạy ở các nước theo chủ nghĩa CS.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Lê Văn Mọi]nếu tôi nhớ không nhầm thì là của bác Phiên Ngung lại cho rằng "Không có chủ nghiã Mác Lê nin mà chỉ có học thuyết Mác Lênin". [/quote]

  Bác mọi có lẽ nhớ nhầm tôi với các nhà mác xít học nào đó rồi. Việt nam marxist thì nhiều nhưng tôi không nằm trong danh sách đó. May phúc cho tôi!

  Tôi thường phải cười mỉm vì nhiều vị mác xít Việt nam bảo bọn việt cộng chẳng phải và chẳng theo mác xit mặc dầu chúng tự hào là đảng mác xit lê nin nít.

  Cũng những nhà mác xít này cứ khư khu bảo Bắc Âu mới thực sự mác xít cho dẫu họ chẳng muốn dây dưa gì đến tên râu xồm ấy.

  Thiệt mác xit Việt nam quả có khác người!

  Phản hồi: 

  Túm lại, Mác hay Lê nin cũng là con người, khi đã là con người thì phải có ước muốn ,phải có mong muốn, có ước mơ. Những gì do Mác viết ra, Lê nin viết ra là cái của riêng những ông ấy, nhưng những ai khi đọc những điều do Mác,Lê nin viết ra mà không chịu khó tư duy hiểu một cách thấu đáo, chưa chi đã vội cho là hay là tốt để hùa theo và làm theo hấp tấp và vội vàng thì tôi cho là thiếu hiểu biết hoặc là lợi dụng nó để mà thực hiện ý đồ riêng. Làm người ai lại không mong muốn điều tốt điều hay và nhân văn, nhưng con người sống trong xã hội loài người là phức tạp nhất, có nhiều cái tốt và cũng không ít cái xấu xuất phát từ chính cá nhân con người. Đã là xã hội con người thì không thể triệt tiêu hết được cái xấu để hoàn toàn tồn tại những cái hay cái đẹp của con người, nếu dẹp được hết cái xấu cái dở của con người thì chỉ còn cách là hủy diệt hết loài người. Điều Mác và Lê nin cùng nhiều người muốn xây dựng một xã hội XHCN (Hoặc XHCS) tốt đẹp như mơ thì chỉ có cách cho loài người vào lò thiêu để hóa ra chủng người mới mà thôi.Nếu những người nhân danh cộng sản đề ra việc xây dựng lên một xã hội xã hội CN hay xã hội CS thì những nguời nhân danh cộng sản hãy học loài ong và trở thành những con ong đi đã. Chúng ta hãy nghiên cứu về tổ ong, ta thấy tổ ong đó như là một đất nước, ở đất nước đó những công dân ong chăm chỉ làm việc với nhiệm vụ rõ ràng, ở tổ ong đó không có trộm cắp lười biếng, bầu mật ngọt chung là ngân sách của tổ ong, nó không bị lãng phí và tham ô tham nhũng, không bị đầu tư giàn trải.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Lê Văn Mọi]Trong bài này, tác giả Phan Thành Đạt gọi là "học thuyết Mác-Lênin", thế nhưng Phong Uyên lại cho rằng: "Không có học thuyêt Mác-Lênin mà chỉ có chủ nghĩa Mác-Lênin." Trong một cái còm khác, nếu tôi nhớ không nhầm thì là của bác Phiên Ngung lại cho rằng "Không có chủ nghiã Mác Lê nin mà chỉ có học thuyết Mác Lênin". Tôi chẳng hiểu khi dịch từ Marxisme từ tiếng Pháp sang tiếng ta thì gọi là "học thuyết Mác" hay "chủ nghĩa Mác"? Tôi thấy nhiều sách báo của ta và của Tây vẫn gọi là "chủ nghĩa Mác".
  Bản thân tôi cũng không hiểu "học thuyết" khác "chủ nghĩa" ở chỗ nào? Bác nào biết , xin giảng cho tôi được rõ. Cám ơn.

  Trước đây, tôi lại thấy sách báo của ta viết "chủ nghiã Mác Lê nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, tác phong Hồ Chí Minh", nay sách báo của lại nói "Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh". Lại còn giải thích "tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH". CNXH cũng là chủ nghĩa Mác Lênin, vậy thì "tư tưởng" khác chủ nghĩa như thế nào? Bác nào biết xin giảng giùm. Cám ơn.

  Tôi cũng hỏi nhiều bậc lý luận "Học tập HCM thì học cái gì?" Cũng chẳng có ai giảng giải cho.

  Tôi chỉ thấy rằng mỗi nước, mỗi dân tộc đều có một hoàn cảnh xã hội khác nhau. Các vị lãnh đạo nhà ta không chịu động não tìm ra đường đi nước bước phù hợp với hoàn cảnh nước mình mà bê nguyên xi cái thứ chủ nghĩa ngoại lai vào nước mình rồi tụng niệm và cứ thế áp dụng giáo điều vào nước mình, cũng không biết là đúng hay sai. Lúc thì bảo đúng, lúc thì BẢO SAI rồi sửa lại bảo là "đổi mới tư duy" rồi cứ làm rối tung rối mù cả lên và mọi thứ thì hỏng bét. Hóa ra cả Bộ Chính trị của ta là

  ĐỒ VÔ DỤNG, ĐỒ ĂN HẠI.

  Hiến pháp mới của ta ra đời đầu thế kỷ XXI nhưng lại theo lời dạy cuả hai ông Tây ở các thế kỷ trước, có điều cách đây hơn 150 năm, có điều cách đây gần 100 năm. Các vị lãnh đạo nhà ta muốn kéo lùi lịch sử hay sao? Các vị có tư tưởng hoài cổ à? Phải chăng đó là nét độc đáo của các nhà CS Việt Nam, chẳng giống ai?[/quote]

  Tôi cũng không hiểu rõ sự khác biệt giữa chủ nghĩa và học thuyết.

  Theo tôi hiểu ý của bác Phong Uyên là Mac-Le chỉ là sản phẩm do Stalin chế ra cho nên nó nên gọi là chủ nghĩa. Mac-Le chủ yếu nhấn mạnh đến thực hiện hoạt động bạo lực cách mạng và độc tài (chuyên chính) vô sản. Chính vì vậy các chế độ CS Mac-Le hầu như chẳng có liên quan gì nhiều đến tư tưởng của Mac

  Tiếng tây họ dùng chữ marxisme, có lẽ tương đương người VN dùng chữ CN Mac, trào lưu Mác, ...
  Le marxisme est un courant à la fois philosophique, politique, économique et sociologique qui se réclame des idées de Karl Marx et de Friedrich Engels (1820-1893).

  Để đơn giản cuộc đời, chẳng cần học tập theo ai mà nên học tập theo chính mình và xã hội quanh ta. Chúng ta, bao nhiêu bộ óc thông minh, hãy cùng nhau suy nghĩ, xây dựng một xã hội cho mình. Việc gì mà cứ sùng bái cá nhân, cứ như con vẹt bi bô phải học theo Mác, Lenin, Stalin, Mao, Hồ Chí Minh, Kim, Castro ... mà chính bản thân những người này vẫn phạm sai lầm to lớn, không chính xác, đôi khi phạm tội ác, rất không nên học theo

  Phản hồi: 

  Trong bài này, tác giả Phan Thành Đạt gọi là "học thuyết Mác-Lênin", thế nhưng Phong Uyên lại cho rằng: "Không có học thuyêt Mác-Lênin mà chỉ có chủ nghĩa Mác-Lênin." Trong một cái còm khác, nếu tôi nhớ không nhầm thì là của bác Phiên Ngung lại cho rằng "Không có chủ nghiã Mác Lê nin mà chỉ có học thuyết Mác Lênin". Tôi chẳng hiểu khi dịch từ Marxisme từ tiếng Pháp sang tiếng ta thì gọi là "học thuyết Mác" hay "chủ nghĩa Mác"? Tôi thấy nhiều sách báo của ta và của Tây vẫn gọi là "chủ nghĩa Mác".
  Bản thân tôi cũng không hiểu "học thuyết" khác "chủ nghĩa" ở chỗ nào? Bác nào biết , xin giảng cho tôi được rõ. Cám ơn.

  Trước đây, tôi lại thấy sách báo của ta viết "chủ nghiã Mác Lê nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, tác phong Hồ Chí Minh", nay sách báo của lại nói "Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh". Lại còn giải thích "tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH". CNXH cũng là chủ nghĩa Mác Lênin, vậy thì "tư tưởng" khác chủ nghĩa như thế nào? Bác nào biết xin giảng giùm. Cám ơn.

  Tôi cũng hỏi nhiều bậc lý luận "Học tập HCM thì học cái gì?" Cũng chẳng có ai giảng giải cho.

  Tôi chỉ thấy rằng mỗi nước, mỗi dân tộc đều có một hoàn cảnh xã hội khác nhau. Các vị lãnh đạo nhà ta không chịu động não tìm ra đường đi nước bước phù hợp với hoàn cảnh nước mình mà bê nguyên xi cái thứ chủ nghĩa ngoại lai vào nước mình rồi tụng niệm và cứ thế áp dụng giáo điều vào nước mình, cũng không biết là đúng hay sai. Lúc thì bảo đúng, lúc thì BẢO SAI rồi sửa lại bảo là "đổi mới tư duy" rồi cứ làm rối tung rối mù cả lên và mọi thứ thì hỏng bét. Hóa ra cả Bộ Chính trị của ta là

  ĐỒ VÔ DỤNG, ĐỒ ĂN HẠI.

  Hiến pháp mới của ta ra đời đầu thế kỷ XXI nhưng lại theo lời dạy cuả hai ông Tây ở các thế kỷ trước, có điều cách đây hơn 150 năm, có điều cách đây gần 100 năm. Các vị lãnh đạo nhà ta muốn kéo lùi lịch sử hay sao? Các vị có tư tưởng hoài cổ à? Phải chăng đó là nét độc đáo của các nhà CS Việt Nam, chẳng giống ai?

  Phản hồi: 

  Phong Uyên (khách viếng thăm) gửi lúc 20:56, 03/12/2013 - mã số 104615 :
  " Nói cho thật đúng, không phải còn 4 nước theo XHCN mô hình Stalin mà chỉ còn độc nhất 1 nước là Bắc Hàn :

  Cuba của anh em Castro là nước "XHCN phong thái Latin" như những nước độc tài Trung Mỹ, Nam Mỹ khác.

  Trung Quốc chỉ là nước tư bản "xã hội chủ nghĩa kiểu Đại Hán".

  Việt Nam chỉ là cái bóng của Trung Quốc. Cái được gọi là CN Mác-Lênin-Tư tưởng HCM" chi là tấm bình phong để 2 phái trong đảng nấp sau nó chia nhau quyền hành quyền lợi. "

  Bác Phong Uyên có lý khi giải thích như trên.

  [quote]
  Tư tưởng Mác đã cung cấp nền tảng cho các chế độ "cộng sản". Các chế độ này đã thiết lập trên thế giới giữa cuộc Cách mạng Nga (1917) và những năm 1990. Ngày nay, mặc dù điều này không phải luôn luôn là trường hợp trong quá khứ, phần lớn những người Macxit cho rằng không có liên kết giữa các chế độ cộng sản và tư tưởng của Karl Marx.

  http://www.toupie.org/Dictionnaire/Marxisme.htm

  Le marxisme a servi de fondement aux régimes "communistes" qui se sont implantés dans le monde entre la révolution russe (1917) et les années 1990. Aujourd'hui, même si cela n'a pas toujours été le cas par le passé, la majorité des marxistes considère qu'il n'a pas de liens entre ces régimes et la pensée de Karl Marx.
  [/quote]

  Phản hồi: 

  Cũng cần nói rõ ra chủ nghĩa Marxism không phải là xã hội dân chủ . Xã Hội Dân Chủ là những đề xuất của những người đã hân hạnh được/bị Marx thóa mạ lúc sinh thời .

  What do you know, tất cả những gì Marx từng cho là thô bỉ, ghê tởm, cải lương, lừa bịp ... hôm này bác Phương Uyên gắn hết cho Marx.

  Phản hồi: 

  1) Không có học thuyêt Mác-Lênin mà chỉ có chủ nghĩa Mác-Lênin :

  Chủ nghĩa Mác-Lênin cũng chỉ là một sự bịa đặt của Staline : Tôi xin nhắc lại câu nói của Souvarine, 1 người Marxiste theo phe Lênin chống lại Staline, và là 1 trong những sáng lập viên của ĐCS Pháp: " Chủ nghĩa M-L chỉ là 1 cách nói láo khoét được Stalin đặt ra sau khi Lênin chết (Lênin chết năm 1924. Cái gọi là M-L được Stalin cho ra đời năm 1925) để che giấu những thủ đoạn quái gở của mình ". Chỉ là "một cách nói láo khoét để che giấu những thủ đoạn của mình" thì không thể coi là 1 chủ nghĩa được. Những thủ đoạn này đều được Hitler và Mao bắt chước lập lại y hệt. Có thể nói, Đức Quốc Xã và Cộng sản Mao chỉ là những đứa con hoang của Stalin.

  2) Cần phân biệt các nước theo "Xã hội Chủ nghĩa mô hình Stalinít" với các nước theo "chủ nghĩa Xã hội mô hình Dân chủ-Xã hội" nằm trong QT Xã hội (Internatonal Socialiste), thừa kế Đệ Nhị QT của Engels.

  Nói cho thật đúng, không phải còn 4 nước theo XHCN mô hình Stalin mà chỉ còn độc nhất 1 nước là Bắc Hàn :

  Cuba của anh em Castro là nước "XHCN phong thái Latin" như những nước độc tài Trung Mỹ, Nam Mỹ khác.

  Trung Quốc chỉ là nước tư bản "xã hội chủ nghĩa kiểu Đại Hán".

  Việt Nam chỉ là cái bóng của Trung Quốc. Cái được gọi là CN Mác-Lênin-Tư tưởng HCM" chi là tấm bình phong để 2 phái trong đảng nấp sau nó chia nhau quyền hành quyền lợi.

  Những nước theo chủ nghĩa xã hội đích thực là những nước nằm trong International Socialiste. Hiện nay trong tổ chức này có 154 đảng Xã hội và Lao Động. Những đảng này cầm quyền trong 54 nước trên thế giới.

  Tôi thấy cũng cần nhắc lại là không có chủ nghĩa Mácxit mà chỉ có tư tưởng Mácxit gồm:

  - Những khái niệm triết học : Biện chúng, Tha hóa sức lao động, Vong thân, Duy vật lịch sử.

  - Những khái niệm xã hội-chính trị : Đấu tranh giai cấp; Chuyên chính vô sản. Những khái niệm này được hiểu theo đúng nghĩa của nó khác hẳn những nghĩa đã bị đánh tráo được dạy trong những trường học của Đảng ta.

  Những tư tưởng thật sự của Marx này nằm trong "Những bản viết tay 1844'(Les Manuscrits 1844) chứ không phải trong "Tuyên ngôn Cộng sản", chỉ là đơn đặt hàng của "Liên đoàn những người Công chính" (La Ligue des Justes). Ngay tên đảng Cộng sản trong ấn phẩm đầu của bản Tuyên ngôn do Engels đặt ra cũng bị bỏ đi trong những ấn phẩm sau vì Engels biết mình hố: khi đó đâu đã có đảng Cộng sản!

  Đã gọi là tư tưởng thì không thể biến thành một chủ nghĩa được và cũng không thể chứng minh nó đúng hay sai để gán cho nó tính từ khoa học. Tư tưởng nằm trong phạm trù triết học chỉ có mục đích giúp người ta suy nghĩ. Bởi vậy tư tưởng Marx vẫn được dạy trong chương trình thi Tú tài Pháp cùng với những tư tưởng khác.

  Phản hồi: 

  Ý đã đăng trên Dân luận:

  MỘT DÂN TỘC VĂN MIMH CHỈ TÔN THỜ TỔ TIÊN MÌNH CHỨ KHÔNG TÔN THỜ NGOẠI BANG DỊ TỘC