Ngô Trần - Vi phạm các quy định pháp luật về lập hội sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật

 • Bởi Admin
  02/12/2013
  10 phản hồi

  Ngô Trần

  Khoảng hai tháng nay, một nhóm người bỗng nổi cơn hứng nhảm nhí, thành lập cái gọi là tổ chức “Diễn đàn dân sự”. Họ lu loa thành lập diễn đàn để “góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”. Dĩ nhiên là chẳng ai là không biết cái động cơ chống chế độ, chống Nhà nước của họ.

  Mới đây, trên trang blog của một ông tiến sĩ đã từng gây lộn xộn ngay tại một cơ quan Nhà nước đã đăng tải một thông báo về việc lập một Nhóm trị sự và một Nhóm cố vấn để điều hành “Diễn đàn”. Thông báo cũng công bố những nguyên tắc hoạt động của “Diễn đàn” này. Những nguyên tắc vừa tỏ ra kém hiểu biết về pháp luật vừa ngạo mạn một cách quá đáng. Hãy nghe họ nói: Diễn đàn và các thành viên của nó hoạt động một cách hợp pháp, tôn trọng pháp luật, không chống Nhà nước, không nhằm chống bất cứ ai hay bất cứ tổ chức nào. Tính hợp pháp nêu ở đây được hiểu là sự phù hợp với các công ước quốc tế, với các quyền con người, với Hiến pháp, các Luật và các văn bản dưới luật nếu chúng không mâu thuẫn với các văn bản có hiệu lực cao hơn. Trời ơi, các ông sống trên đất nước Việt Nam mà các ông lại còn đòi tuân theo những văn bản cao hơn Hiến pháp? Lại nữa: Nói cách khác diễn đàn hoạt động theo nguyên tắc: mọi người dân có quyền bất tuân những quy định vi hiến, vi phạm luật quốc tế, vi phạm các văn bản pháp luật cao hơn trong việc thực hiện các quyền (con người và công dân) của mình. Các ông đòi quyền không tuân thủ pháp luật Việt Nam để tuân theo những những cái gọi là luật quốc tế. Nhưng các ông không hiểu rằng những văn bản luật quốc tế, đặc biệt là luật về quyền con người chỉ là các văn bản định khung, còn chi tiết để thi hành luật sẽ được định ra tùy theo điều kiện, tùy theo văn hóa của mỗi dân tộc. Những đòi hỏi vô lý thiếu khoa học đến mức như vậy dễ khiến người ta dễ dàng nghi ngờ những học vị của các ông.

  Nội dung của thông báo này đã chỉ rõ động cơ của nhóm người này là chống lại thể chế chính trị, chống lại Nhà nước của nhân dân. Sự chống đối thể hiện ngay trong việc thành lập “Diễn đàn” này. Mặc dù các ông tuyên bố tuân thủ pháp luật, nhưng các ông thành lập “Diễn đàn” này có đúng các quy định pháp luật không. Để thành lập một hội, một đoàn thể, thậm chí là một câu lạc bộ, quy định pháp luật của nước Việt Nam thể hiện trong Nghị định 45/2010/NĐ-CP và các Nghị định sửa đổi, các thông tư hướng dẫn thực hiện.

  Vậy xin lỗi các tổ chức kiểu diễn đàn này đã làm đủ thủ tục hành chính để xin phép hoạt động chưa? Đã được cấp phép chưa? Chưa nói tới động cơ và những tuyên truyền ì sèo về mục tiêu hoạt động, trong đó có mục tiêu được tuyên bố rầm rĩ nhất là không công nhận vai trò lãnh đạo của Đảng với cách mạng Việt Nam, phủ nhận những thành tựu của cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước… Ngay chính sự không tuân thủ các quy định pháp luật về Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội đã cho thấy ý thức của họ đối với pháp luật Việt Nam như thế nào. Chưa nói đến hành vi kêu gọi bất tuân các quy định pháp luật có hiệu lực nếu theo đánh giá của họ là vi hiến hoặc không đúng với cái gọi là luật quốc tế. Nhưng các quý vị đã quá ngạo mạn. Việc chưa có quyết định cho phép lập và hoạt động của cái gọi là “Diễn đàn” này mà ngang nhiên thành lập Nhóm điều hành, Nhóm cố vấn, kêu gọi thành lập các nhóm hoạt động, theo từng đối tượng xã hội, theo mục tiêu chính trị… đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật và phải bị nghiêm trị. Mức độ xử lý đã được quy định ở điều 45 NĐ 45/2010/NĐ-CP: “Người nào vi phạm quyền lập hội, lợi dụng danh nghĩa hội để hoạt động trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định”.

  Và nếu bị xử lý các ông đừng kêu váng cả lên là bị đàn áp nhé.

  Ngô Trần

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  10 phản hồi

  Phản hồi: 

  Tác giả Ngô Trần chắc phải nặn óc trong suốt . . . 60 ngày mới việt được một bài . . . chẳng ra làm sao cả.

  Mời tác giả Ngô Trần chỉ ra xem tổ chức Diễn Đàn Dân Sụ vi phạm luật nào ở VN nhá.

  Phản hồi: 

  Rõ ràng bài của Ngô Trần là bài ngụy biện, nói lấy được nên dễ bị phản biện. Nhưng trong thực tế thì VN (CS) vẫn có kiểu lúc thừa nhận thế này, lúc thừa nhận thế khác, lúc ký thế này, lúc làm thế khác. Ví dụ điển hình là VN (CS) thừa nhận 5 hình thái ý thức xã hội là quy luật nhưng lại vẫn lý sự (cùn) là đốt cháy giai đoạn cũng đúng.

  Còn ông NJ viết "Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là một đảng như một đảng khác và đảng CSVN không có giấy phép hoạt động." Tôi thấy ý kiến này là lạ. Ví dụ Đảng CS muốn xin giấy phép thì xin ai? Xin ở đâu? Nay Đảng CS đã lên cầm quyền rồi thì theo cái sự đời "được làm vua, thua làm giặc". Đi làm giặc mà xin phép ư? Ai cấp giấy phép cho đi làm giặc? Vậy thì cứ làm giặc trước đã rồi sau đó làm vua (nếu thắng) thì tự mình cho phép mình và cho phép người khác.

  Phản hồi: 

  Phen này chết mẹ mấy thằng lập hội chống phản động trên facebook rồi. Hố hố, đảng ta cho chúng mày vào rọ hết. Hố hố, ai bẩu lập hội lung tung không xin phép hử?

  Phản hồi: 

  [quote="Ngô Trần"]Trời ơi, các ông sống trên đất nước Việt Nam mà các ông lại còn đòi tuân theo những văn bản cao hơn Hiến pháp? Lại nữa: Nói cách khác diễn đàn hoạt động theo nguyên tắc: mọi người dân có quyền bất tuân những quy định vi hiến, vi phạm luật quốc tế, vi phạm các văn bản pháp luật cao hơn trong việc thực hiện các quyền (con người và công dân) của mình. Các ông đòi quyền không tuân thủ pháp luật Việt Nam để tuân theo những những cái gọi là luật quốc tế. Nhưng các ông không hiểu rằng những văn bản luật quốc tế, đặc biệt là luật về quyền con người chỉ là các văn bản định khung, còn chi tiết để thi hành luật sẽ được định ra tùy theo điều kiện, tùy theo văn hóa của mỗi dân tộc.[/quote]

  Trong đoạn này, ông Ngô Trần đã đặt ra 2 vấn đề:

  1. Các ông sống trên đất nước Việt Nam mà các ông lại còn đòi tuân theo những văn bản cao hơn Hiến pháp?
  Vậy ông Ngô Trần trả lời ra sao cho câu nói của Bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng: "Hiến Pháp là văn bản quan trọng bậc hai sau cương lĩnh đảng?" Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là một đảng như một đảng khác và đảng CSVN không có giấy phép hoạt động. Ông Trọng là một trong 4 vị quan trọng nhất đang lãnh đạo guồng máy QG Việt Nam đã tuyên bố như thế là ông Trọng đã công khai chà đạp HP, một văn bản quan trọng nhất cho mỗi QG!. Và đảng CS VN đã vi phạm luật. Cần phải đưa đảng CS VN ra toà và xử lý nghiêm trọng.
  Cá nhân ông Trọng cũng vậy, vì tội gây chia rẽ khối đại đòan kết Dân Tộc với các đảng viên, khi đặt cương lĩnh đảng CS (với 3 triệu đảng viên) lên trên HP (là của cả nước với 90 triệu dân)

  Người dân chúng tôi tôn trọng cả HP lẫn các văn bản khác mà nhà nước VN đã ký. Vì thế chúng tôi đòi hỏi nhà nước VN tôn trọng những gì nhà nước đã cam kết với QT vì thể diện QG, Tự Hào Dân Tộc.

  2. Không ai bắt VN phải gia nhập HĐNQ Liên Hiệp Quốc!!
  VN đã làm đơn xin gia nhập, khi làm đơn đã cam kết thi hành các điều khoản, quy ước mà HĐNQ đã đề ra bằng chữ ký!. Trước khi đặt bút ký vào đơn xin cũng như ký vào các quy ước, điều lệ ắt hẳn nhà nước VN đã đọc các điều khoản trong văn bản của HĐ. Nếu không đồng ý, nhà nước VN không phải ký tên xin gia nhập.

  Được gia nhập, là một thành viên của HĐ, VN phải tôn trọng những gì đã cam kết bằng chữ ký với Liên Hiệp Quốc. Đơn giản thôi, chỉ là lòng tự trọng, là thể diện QG, là tự hào (của một) Dân Tộc (không lật lọng, không ăn gian, không nói dối, không chà đạp vào chữ ký của mình.)
  Gs Ngô Bảo Châu đã từng nói: "Không ai làm mất thể diện QG bằng các ông này!" Câu này được nói trong trường hợp nào, "các ông này" là ai, tất cả chúng ta đều biết.
  Câu này cũng đúng cho bây giờ, khi nhà nước VN chà đạp, xổ toẹt vào chữ ký của họ khi xin gia nhập vào HĐNQ LHQ

  Đã có bao giờ nhà nước và đảng CS VN tôn trọng chữ ký của họ với Liên Hiệp Quốc???? Chưa bao giờ.

  Điều quan trọng là các bác phải thu nhập tài liệu bằng hình ảnh, văn bản, dịch ra tiếng Anh, gửi đến HĐNQ.
  Thêm một lần nữa, người dân VN cần phải chứng minh cho TG biết rõ nhà nước VNCS đã thi hành những lời cam kết, tôn trọng chữ ký của họ như thế nào!

  Nguyễn Jung

  Phản hồi: 

  Đây là blog mà ông Ngô Trần, báo ANTĐ, chỉ viết men mén về chủ blog, mà không nói rõ.

  http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/11/thong-bao-mot-so-nguyen-tac-h...

  Theo tôi, bài viết của diễn đàn XHDS mà tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đăng lại trên blog có nội dung rất minh bạch, đúng đắn.

  Đặc biệt, ở phần 2 của bài viết có xác định "Diễn đàn XHDS không phải là một tổ chức". Câu này hàm ý rằng vì diễn đàn không phải là một tổ chức, nên nó không cần xin giấy phép hoạt động. Ngược lại, chỉ có các tổ chức như hội, đoàn, đảng phái muốn hoạt động hợp pháp mới cần làm thủ tục hành chính xin giấy phép hoạt động. Bởi vậy ông Ngô Trần đã nhầm lẫn khi đặt câu hỏi như sau, trích: "Vậy xin lỗi các tổ chức kiểu diễn đàn này đã làm đủ thủ tục hành chính để xin phép hoạt động chưa? Đã được cấp phép chưa?"

  Nhân đây tôi sực nhớ có bạn nào đó viết: Đảng CSVN hoạt động bất hợp pháp kể từ 1932 cho đến nay, bởi vì lục lọi trong website của đảng, không có chỗ nào ghi giấy phép hoạt động của đảng. Thêm vào đó, cũng chưa có ai từng nghe qua: đảng CSVN đã làm đủ thủ tục hành chính để xin phép hoạt động trong lãnh thổ VN. Hiện nay, đảng CSVN tuy có trụ sở, nhưng cũng không ghi giấy phép hoạt động bên ngoài trụ sở, như vậy là đảng CSVN hoạt động bất hợp pháp? Có nhiều người còn thắc mắc tại sao đảng CSVN thành lập từ 1932, có thu đảng phí 1% của số lương hàng tháng của mọi đảng viên, vậy tại sao đảng cứ ăn bám vào tiền thuế của dân đóng góp để hoạt động và trả lương cho đảng viên?

  Trở lại nội dung bài của diễn đàn, đặc biệt trong phần 2. Hoạt động của Diễn Đàn, các mục như a), b),c), và d) là các hoạt động xem ra là rất tích cực, mục tiêu thiết thực, moị người có thể tham gia, và kết quả đạt được mọi người có thể thấy được ngay, không cần hoài nghi: "không biết đến cuối thế kỷ này CNXH ở VN hoàn thiện chưa" như ông TBT Trọng trả lời phỏng vấn hôm tháng 10 vừa qua.

  Phản hồi: 

  [quote="Ngô Trần"]Trời ơi, các ông sống trên đất nước Việt Nam mà các ông lại còn đòi tuân theo những văn bản cao hơn Hiến pháp? Lại nữa: Nói cách khác diễn đàn hoạt động theo nguyên tắc: mọi người dân có quyền bất tuân những quy định vi hiến, vi phạm luật quốc tế, vi phạm các văn bản pháp luật cao hơn trong việc thực hiện các quyền (con người và công dân) của mình. Các ông đòi quyền không tuân thủ pháp luật Việt Nam để tuân theo những những cái gọi là luật quốc tế. Nhưng các ông không hiểu rằng những văn bản luật quốc tế, đặc biệt là luật về quyền con người chỉ là các văn bản định khung, còn chi tiết để thi hành luật sẽ được định ra tùy theo điều kiện, tùy theo văn hóa của mỗi dân tộc. [/quote]

  Đoạn này là ý bác Ngô Trần muốn đề cập tới một cặp phạm trù trong triết học Mác Lê (cái chung và cái riêng) đây chứ gì ! :D

  Này nhé,
  [quote="Lênin"]Con người bị rối lên chính là ở trong phép biện chứng của cái riêng và cái chung. ” —[/quote]

  Cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ với cái chung. Không có cái riêng nào tồn tại tuyệt đối độc lập, không có liên hệ với cái chung, sự vật, hiện tượng riêng nào cũng bao hàm cái chung.

  Cái chung là cái sâu sắc, cái bản chất chi phối cái riêng, nên nhận thức phải nhằm tìm ra cái chung và trong hoạt động thực tiễn phải dựa vào cái chung để cải tạo cái riêng.

  Trong hoạt động thực tiễn nếu không hiểu biết những nguyên lý chung (không hiểu biết lý luận), sẽ không tránh khỏi rơi vào tình trạng hoạt động một cách mò mẫm, mù quáng.

  (sao lại từ wiki)

  Đúng là ta đang sống trong nước VN thì Hiến Pháp là luật chơi lớn nhất, ta phải tuân theo. Ấy mà VN ta lại đang hội nhập thế giới theo chủ trương lớn (và rất ư tài tình sáng suốt) của Đảng ta , mà thế giới lại có luật chơi của nó được rất nhiều nước mà ta đang cần "chơi" tuân theo, ta không thể lội ngược dòng. Do vậy, nếu có những quy định trong Hiến Pháp VN trái với luật chơi chung của thế giới thì ta phải tuân theo luật chơi thế giới (nếu không, ai mà thèm chơi với ta!) và tích cực, khẩn trương sửa đổi Hiến Pháp, đảm bảo tính hội nhập cho kịp thời, vừa thực hiện đúng chủ trương của Đảng, vừa trung thành và kiên định với các nguyên lý của Mác Lê. Phải không bác Ngô Trần? Đoạn này bác lý luận lộn ngược rồi! :D

  Phản hồi: 

  Bác Ngô Trần, bác nói dựa theo "cái lý" của bác. "Cái lý" của bác đúng hay sai và đúng/sai ở mức độ nào sẽ được các còm sĩ chúng tôi mổ xẻ, nhận xét, phê phán và bổ sung cho hoàn thiện dần (còn hoàn thiện hẳn thì đợi đến ... cuối thế kỷ này mới biết được, chi tiết này hỏi thêm ở Tổng Trọng).

  Tuy nhiên, tôi nghiêm khắc phê bình câu bác viết:

  [quote="Ngô Trần"]Những đòi hỏi vô lý thiếu khoa học đến mức như vậy dễ khiến người ta dễ dàng nghi ngờ những học vị của các ông.[/quote]

  Bác viết kiểu vậy là nguỵ biện. "vô lý thiếu khoa học đến mức như vậy"... là theo nhận xét của riêng bác, tức là, nó chưa hẳn trùng khít với ý kiến của Hội Đồng Khoa Học đã xét cấp học vị của "các ông" mà bác đang đề cập đến. Bác viết câu này (có lẽ bác bắt chước thói "tấn công cá nhân" của bọn cowboy trên các diễn đàn) đã làm giảm giá trị cả bài viết của bác.

  Lập luận của bác trong bài khá chặt chẽ, dù có thể là TRẬT LẤT, nhưng nếu bác muốn có một sự tranh luận đúng-sai đàng hoàng thì xin đừng dùng xảo thuật nguỵ biện. Nhớ nhé!

  Nào, xin mời các còm sĩ (đã và đang mài ... dao) ra tay. Cãi cho ra trò để các bạn trẻ học hỏi. Đừng tấn công cá nhân mà tui phạt thẻ thẳng bảng. Pháp bất vị thân! :D

  Phản hồi: 

  Hoan ho ngai Ngo Tran
  Xin ngai neu ten that cua minh, vi ben dien dan , cac vi Gs-Ts deu neu ten that ca. Khong ly minh phe chinh dien ma lai dau ten that sao ???

  Phản hồi: 

  Cho hết bọn " Phản động " vào tù hết đi Ngài Ngô Trần . Chúng tôi đề nghị Ngài Ngô Trần là Tổng chỉ huy thay cho Ông chủ tịch Nước TTS