Vương Trí Dũng - Lãnh đạo đất nước không phải đặc quyền của riêng ai

 • Bởi Mắt Bão
  30/11/2013
  3 phản hồi

  Vương Trí Dũng


  Quản lý đất nước – không phải đặc quyền riêng một nhóm người

  Tổng thống Mỹ Ronald Reagan là một diễn viên. Tổng thống Nga Putin là một điệp viên KGB. Thủ tướng Đức Angela Merkel là nhà vật lý. Có biết bao nhiêu thí dụ chứng minh rằng quản lý nhà nước không phải là nghề riêng của một nhóm người nào đó. Không chỉ những người làm chính trị mới mới được đặc quyền quản lý nhà nước. Vậy mà ở Việt Nam chỉ có đảng cộng sản mới có quyền lãnh đạo đất nước. Quyền lãnh đạo được đảng cộng sản hiến định trong Hiến pháp. Tuy vậy chỉ một nhóm rất nhỏ trong số hơn ba triệu đảng viên cộng sản mới thực sự được tham gia bộ máy điều hành đất nước. Thật phi lý.

  Lớp bồi bút

  Điều phi lý đó đang bị xã hội lên án. Trong thời gian góp ý sửa đổi Hiến pháp vừa qua, hàng trăm ngàn nhân sỹ trí thức học sinh sinh viên đã cất tiếng nói mạnh mẽ đòi hủy bỏ điều 4 Hiến pháp ghi quyền lãnh đạo đất nước chỉ dành riêng cho đảng cộng sản. Nhà cầm quyền hiện thời đã gọi họ là “Thế lực thù địch”.

  Nhiều người nghiên cứu trong các lĩnh vực văn học, toán học, vật lý, công nghệ và kỹ thuật đã tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp cũng như phản biện đối với các chính sách của chính quyền. Đó là quyền lợi và nghĩa vụ đương nhiên của một công dân. Việc tự do thể hiện chính kiến là một tiêu chuẩn dân chủ sơ đẳng. Thế nhưng một số người bảo vệ sự độc trị của đảng cộng sản đã phản ứng một cách rất hoang dã:

  1. Một cách hàm hồ, họ gọi những người phản đối sự độc trị của đảng cộng sản là “Thế lực thù địch” và cố tình gán ghép đấy là “Thế lực thù địch” với Tổ quốc. Để từ đó áp dụng những biện pháp trấn áp bao gồm cả tù đày khủng bố. Ngang nhiên trắng trợn, họ tự đồng nhất đảng cộng sản với Tổ quốc.

  2. Họ chê bai những trí thức tham gia phản biện là dốt kém chuyên môn mà lại đi phán chuyện chính trị. Họ cho rằng các chuyên gia trong lĩnh vực văn học, toán học và các khoa học khác không đủ trình độ để bàn luận chính sách lãnh đạo quản lý đất nước. Theo cách nhìn của họ thì chỉ những người đang nằm trong đội ngũ cầm quyền hiện nay mới xứng đáng để nói về chính sách quản lý nhà nước, bất chấp trước đó họ xuất thân từ nghề gì.

  3. Đi xa hơn, một số còn bảo vệ mù quáng cho chính sách lệ thuộc vào người láng giềng phương Bắc. Họ chửi bới miệt thị tất cả những ai thể hiện chính kiến độc lập tự chủ với Trung Quốc. Vô tình hay cố ý họ đã trở thành lớp bồi bút bảo vệ sự “Bắc thuộc”.

  4. Trong số đó, không loại trừ là có cả những người Tàu đang sống đầy rẫy trên khắp đất nước Việt Nam, đã lập ra các trang mạng để đả kích lăng nhục với tất cả những ai muốn có chính sách không phụ thuộc vàoTrung Quốc.

  Lãnh đạo đất nước không thể là đặc quyền riêng của đảng cộng sản. Bảo vệ đảng cộng sản là tùy chính kiến từng người. Nhưng vì nó mà biến mình thành bồi bút phục vụ ngoại bang thì không chỉ nhục nhã mà còn có tội với Tổ quốc. Thật là nguy hiểm khi trong lòng đất nước chúng ta lại đang hình thành lớp bồi bút như vậy.

  V.T.D.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Phản hồi: 

  Nếu "Cứu Đảng là cứu nước" thì chống Đảng tất nhiên là phản bội tổ quốc rồi . Và nếu "Cứu Đảng là con đường duy nhất" thì tất cả những con đường khác không cứu Đảng phải là sai lầm, phản động, thù địch với tổ quốc thôi .

  Ông Đào Tiến Thi còm bên Diễn Đàn Xã Hội dân gì hổng biết rằng nói xấu Bác Hồ vĩ đại của chúng ta là nói xấu, xúc phạm tới nhân dân kìa .

  Phản hồi: 

  [quote=Nguyễn Phú Trọng]Bác này nói đúng đấy. Nhưng Đảng ta cứ làm thế là vì:

  (1) phạm trù triết học xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế, cùng với cái ghế và cái sổ hưu. Đâu có phải vì một nhóm không nhỏ phản đối mà Đảng tự rời bỏ vai trò đặc quyền đặc lợi được.

  (2) Đảng ta phải bảo vệ bản chất đểu của mình. Giương cao ngọn cờ đểu là truyền thống của Đảng ta từ ngày lập Đảng.

  Đương nhiên là Đảng ta sẽ tiếp tục đểu cho đến ngày nào Đảng ta còn có thể đểu được. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.[/quote]

  Trước hết giải quyết điểm (2), xin hỏi bác Trọng không lú là làm cách nào chữa dứt điểm cái "bản chất đểu" này ?

  Cái "bản chất đểu" này là nguồn gốc của mọi vi phạm pháp luật, chà đạp quyền con người, tham nhũng, nói một đằng làm một nẻo

  Phản hồi: 

  Bác này nói đúng đấy. Nhưng Đảng ta cứ làm thế là vì:

  (1) phạm trù triết học xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế, cùng với cái ghế và cái sổ hưu. Đâu có phải vì một nhóm không nhỏ phản đối mà Đảng tự rời bỏ vai trò đặc quyền đặc lợi được.

  (2) Đảng ta phải bảo vệ bản chất đểu của mình. Giương cao ngọn cờ đểu là truyền thống của Đảng ta từ ngày lập Đảng.

  Đương nhiên là Đảng ta sẽ tiếp tục đểu cho đến ngày nào Đảng ta còn có thể đểu được. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.