Hiến pháp được thông qua với đồng thuận cao là tất yếu dân chủ, là kết quả của chân lý ý Đảng lòng dân

 • Bởi Admin
  29/11/2013
  13 phản hồi

  Thanh Tâm

  Ngay sau khi Quốc hội thông qua bản Hiến pháp (sửa đổi), TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã dành riêng cho Báo ĐBND sự chia sẻ nồng nhiệt và ân tình.

  ĐBND trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

  PV: Thưa Tổng bí thư, 9h54 phút ngày 28.11.2013, QH biểu quyết thông qua bản Hiến pháp (sửa đổi) với tỷ lệ 97,59% tổng số ĐBQH tán thành. Ngay sau đó, tất cả ĐBQH và khách mời đã đứng dậy vỗ tay chào mừng bản Hiến pháp mới. Xin Tổng bí thư cho biết cảm xúc về sự kiện này?

  TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Cảm xúc, cảm tưởng thì có nhiều. Nói ngắn gọn là tôi thật sự vui mừng, xúc động nhưng không bất ngờ.

  Vui mừng, xúc động là vì thấy QH bày tỏ chính kiến của mình thống nhất rất cao vớái bản Hiến pháp (sửa đổíi). Sự thống nhất của các ĐBQH phản ánh tâm nguyện, ý chí của từng ĐBQH, phản ánh ý chí của đại đa số nhân dân, của cử tri và phản ánh tính đồng thuận của cả hệ thống chính trị theo đúng định hướng, tư tưởng chỉ đạo của Đảng. Nói rộng ra, đây cũng là thể hiện một tinh thần, một sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ngay trong một công việc cụ thể là sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Sửa đổi Hiến pháp là vấn đề rất lớn, hệ trọng và thiêng liêng. Bản Hiến pháp (sửa đổi) lần này đã đạt được sự đồng thuận rất cao của QH, gần như tuyệt đối, chỉ có 2 vị ĐBQH không biểu quyết và không có ĐBQH nào không tán thành. Cho nên, nói vui mừng và xúc động là vì thế.

  Còn không bất ngờ, vì đây là kết quả tất yếu của cả một quá trình làm việc hết sức công phu, nghiêm túc, bài bản, thật sự dân chủ. Có lẽ trong lịch sử làm luật, làm Hiến pháp và trong sinh hoạt chính trị của chúng ta, hiếm có cuộc nào dân chủ sâu rộng và thực chất như thế này. Chuẩn bị rất kỹ, rất công phu. Tính riêng từ khi thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là hai năm rưỡi. Nói xa hơn thì trước đó từ cuối nhiệm kỳ QH Khóa XII, khi làm Chủ tịch QH, tôi nhớ là đã giao chuẩn bị bộ phận tổng kết thực hiện Hiến pháp năm 1992. Cho nên cả một quá trình lâu dài từâ lấy ý kiến toàn dân, phát huy được ý chí, nguyện vọng của nhân dân; cử tri và nhân dân góp ý kiến tâm huyết đến ĐBQH phát biểu ý kiến, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 giải trình, tiếp thu. Lúc đầu thì ý kiến phát biểu rất rộng, sau đó thu hẹp dần các vấn đề khác nhau và cuối cùng đã tìm được tiếng nói chung. Làm việc tốt như thế thì kết quả tất yếu là bản Hiến pháp đượåc thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao.

  PV: Thưa Tổng bí thư, ngay sau khi biểu quyết thông qua bản Hiến pháp (sửa đổi), nhiều ĐBQH đã xúc động: đây là bản Hiến pháp của ý Đảng, lòng dân...?

  TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Như tôi đã nói, biểu quyết thông qua Hiến pháp lần này là sự thống nhất của cả Quốc hội, phản ánh ý chí của nhân dân và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị theo đúng tư tưởng, định hướng chỉ đạo của Trung ương, của Đảng. Chỉ đạo rất chặt chẽ và có định hướng nhưng không gò ép, áp đặt, hoàn toàn thoải mái, thảo luận dân chủ. Như thế là có sự gặp nhau rất lớn ở ý tưởng về sửa đổi Hiến pháp lần này. Cho nên, nói ý Đảng, lòng dân là rất đúng, hoàn toàn phù hợp, không gượng ép. Đảng không ép và dân rất thoải mái chấp nhận bởi vì nó hợp lý - là chân lý thì mọi người đều chấp nhận.

  PV: Trong Điều 4 của Hiến pháp lần này, QH có bổ sung một điểm mới, đó là Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Tổng bí thư đánh giá như thế nào về sự bổ sung này?

  TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Sự bổ sung đó là cần thiết. Thực ra điều này không phải là mới mà nó phản ánh thực tế lâu nay: Đảng ta luôn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Điều này không ghi trong Hiến pháp thì cũng được ghi trong Cương lĩnh của Đảng, Điều lệ của Đảng. Cho nên, ngay câu: Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc đã thể hiện điều đó. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Cho nên Đảng ra đời là vì dân, xuất phát từ dân và phục vụ nhân dân. Bác Hồ nói, người lãnh đạo là đầy tớ trung thành của nhân dân. Cho nên, việc khẳng định Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng gắn bó với dân đó là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng. Cho nên lần này sự thể hiện trong Hiến pháp về mối liên hệ gắn bó giữa Đảng với dân là tất yếu. Thực tế là chúng ta luật pháp hóa, thể chế hóa điều mà lâu nay Đảng ta đã nói, đã làm và đang làm.

  Vế thứ hai, đã gắn bó với nhân dân thì Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Bác Hồ còn nói là Đảng phải chịu trách nhiệm, không chỉ những cái lớn mà từ những cái như “tương, cà, mắm, muối”, “cái kim, sợi chỉ”. Một người dân đói là Đảng phải chịu trách nhiệm. Dân ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, Đảng phải chịu trách nhiệm. Cho nên, việc thể hiện trong Hiến pháp lần này là bước tiến so với Hiến pháp hiện hành.

  PV: Xin chân thành cám ơn Tổng bí thư!

  Thanh Tâm thực hiện; Ảnh: Lâm Hiển

  Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

  (Điều 1 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) năm 2013)

  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

  (Trích Điều 2 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) năm 2013)

  Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  (Trích Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) năm 2013)

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  13 phản hồi

  Phản hồi: 

  Phát biểu về đảng CSVN của ông Trọng không khác mấy thuyết ba đại diện của Giang Trách Dân.

  Phản hồi: 

  Thật đáng xấu hổ thay những lời như vậy được phát ra từ cái mồm của người lãnh đạo cao nhất của một đảng mà luôn tự cho mình là đội tiên phong của dân tộc. Cái đầu của ông giáo sư, tiễn sĩ đầu đàn của chế độ đã thành trò hề và vô liêm sỉ cho thiên hạ rõ hết chỗ nói.

  Phản hồi: 

  Việt Nam: vai trò của Đảng Cộng sản tăng cường

  Tình trạng "lực lượng duy nhất" của Đảng Cộng sản trên chính trường của Việt Nam đã được xác nhận trong một sửa đổi hiến pháp được thông qua thứ 5 ngày 28 tháng 11, bởi Quốc hội.

  Vào tháng giêng 2013, một nhóm trí thức đã kêu gọi việc bãi bỏ Điều 4 của Hiến pháp. Điều 4 này bảo đảm sự độc quyền của đảng đã được xác nhận, dội nước lạnh dập tắt hy vọng về tín hiệu thuận lợi để đa đảng và tách rời lập pháp, hành pháp và tư pháp.

  Uông Chu Lưu, phó chủ tịch Quốc hội trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ năm "Nhiều người đã yêu cầu Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội của chúng tôi". Việc bỏ phiếu về việc sửa đổi này là gần như nhất trí, với 486 phiếu bầu của 488 đại biểu có mặt, hai người khác bỏ phiếu trắng.

  Với kỳ bỏ phiếu này, chế độ tìm cách tái khẳng định tính hợp pháp của quyền lực tuyệt đối của mình trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội, trong một đất nước có 90 triệu người, bốn triệu trong số đó là thành viên của một đảng duy nhất. Chính quyền đã đưa ra một tham khảo ý kiến từ đầu năm 2013, nói rằng ý thức việc thu thập ý kiến của người dân, vào thời điểm mà Việt Nam đang đối mặt với một sự ngờ vực chưa từng có trong Đảng từ năm 1975, thời điểm Đảng CSVN kiểm soát (PCV) trong cả nước.

  Tư hữu đất đai, tự do ngôn luận

  Vấn đề sở hữu tư nhân về đất đai, một vấn đề nhạy cảm như tranh chấp đất đai đang gây ra sự xung đột hàng ngày, không được giải quyết trong phiên bản mới của Hiến pháp, trái với các khuyến nghị của nhóm trí thức và nguyện vọng có thể trở thành sở hữu tư nhân về đất đai được chia sẻ bởi hàng triệu người Việt Nam.

  Việt Nam đã tăng cường chiến dịch đàn áp bất đồng chính kiến khi chính quyền cố gắng để có được một ghế tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Ân xá Quốc tế nhắc nhở điều này đầu tháng mười một. Chế độ độc tài sử dụng một loạt các đạo luật hà khắc để ngăn chặn một số ngày càng tăng của người dân đang tìm cách thách thức sự thống trị của Đảng Cộng sản cầm quyền.

  Công nghệ mới - khoảng một phần ba của 90 triệu người có thể truy cập vào Internet - một sự thay đổi dân số và một loạt các vụ bê bối tham nhũng đã khuyến khích ngày càng nhiều người Việt Nam "thách thức hiện trạng ù lì" (phải thay đổi, cải cách), Tổ chức Ân xá lưu ý rằng chính phủ VN muốn chấm dứt "xu hướng" này. Nghị định 72, có hiệu lực vào tháng Chín, ngăn cấm «các blogger và người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội» chia sẻ các bài báo trực tuyến, đặc biệt là đã bị chỉ trích rộng rãi bởi các nhà bảo vệ tự do ngôn luận. Ở Việt Nam, một quốc gia được coi là một "kẻ thù của Internet", theo NGO «Phóng viên không biên giới», các phương tiện truyền thông tư nhân bị cấm và chính phủ kiểm soát tất cả các tờ báo và kênh truyền hình.

  http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/11/28/vietnam-le-role-...

  En janvier, un groupe d'intellectuels avait demandé l'abolition de l'article 4 de la Constitution garantissant le monopole du parti. | AFP/HOANG DINH NAM

  Le statut de "force unique" du Parti communiste sur la scène politique vietnamienne a été confirmé dans un amendement constitutionnel, adopté jeudi 28 novembre, par le Parlement.

  En janvier, un groupe d'intellectuels avait demandé l'abolition de l'article 4 de la Constitution. Cet article garantissant le monopole du parti a été confirmé, douchant les espoirs de signal favorable au multipartisme et de séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
  « Beaucoup de gens ont demandé que le Parti soit la force unique qui dirige notre Etat et notre société », explique Uong Chu Luu, vice-président de l'Assemblée nationale dans un discours télévisé, jeudi. Le vote de cet amendement a fait la quasi-unanimité, avec 486 voix sur 488 députés présents, les deux autres s'étant abstenus.

  Par ce vote, le régime cherchait à réaffirmer la légitimité de son pouvoir absolu sur la vie politique, économique et sociale, dans un pays de 90 millions d'habitants, dont quatre millions sont membres du parti unique. Le pouvoir avait cependant lancé une consultation depuis le début 2013, se disant soucieux de récolter l'avis du peuple, à un moment où le Vietnam est confronté à une défiance envers le Parti sans précédent depuis 1975, date de la prise de contrôle du Parti comuniste vietnamien (PCV) sur l'ensemble du pays.

  PROPRIÉTÉ DE LA TERRE, LIBERTÉ D'EXPRESSION

  La question de la propriété privée des terres, question sensible alors que les conflits fonciers sont à l'origine des manifestations quotidiennes, n'est pas non plus abordée dans la nouvelle version de la Constitution, contrairement aux préconisations du groupe d'intellectuels et des aspirations à pouvoir devenir propriétaires partagées par des millions de Vietnamiens.
  Le Vietnam a intensifié sa répression de la dissidence au moment où il tente d'obtenir un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, rappelait Amnesty International début novembre. Le régime autoritaire a utilisé une série de lois draconiennes pour réprimer un nombre croissant de citoyens cherchant à remettre en question la mainmise du Parti communiste au pouvoir.
  Les nouvelles technologies – environ un tiers des 90 millions d'habitants ont accès à l'Internet –, un changement démographique et une série de scandales de corruption ont encouragé de plus en plus de Vietnamiens à "défier le statu quo", relève Amnesty qui note que le gouvernement veut mettre un terme à cette "tendance". Le décret 72, entré en vigueur en septembre et qui interdit aux blogueurs et aux utilisateurs de médias sociaux de partager des articles d'actualité en ligne, a notamment été largement critiqué par les défenseurs de la liberté d'expression. Au Vietnam, pays considéré comme un "ennemi de l'Internet" par l'ONG Reporters sans Frontières, les médias privés sont interdits et le gouvernement contrôle tous les journaux et chaînes de télévision.

  Phản hồi: 

  Hãy ghi nhớ tên tuổi tất cả các đại biểu bỏ phiếu thuận kỳ này lại. Đến ngày nào đó ta sẽ dựng bia phỉ nhổ trước cửa quốc hội tạc tên chúng vào đấy để muôn đời con cháu mai sau biết mà tránh xa cái nỗi nhục này.

  Phản hồi: 

  Đọc phần trả lời phỏng vấn của ông Trọng tự nhiên thấy nhớ tới Lê Hựu Hà với bài hát : Hãy Nhìn Xuống Chân qua giọng hát Evis Phương. Có lẽ đó cũng là lời tiên tri cho Dân Việt.
  Hãy nhìn xuống chân để quên đi phận thân mình
  Sinh nhầm quê hương nhầm thế kỷ
  Hãy nhìn xuống chân để xót xa cho kiếp người
  Sống chờ chết như mong niềm vui.

  Phản hồi: 

  Có thể kết luận theo "khoa học": CỘNG SẢN là loài động vật 2 chân DUY NHẤT trên THẾ GIỚI không biết XẤU HỔ!!!

  Phản hồi: 

  Biểu quyết ở quốc hội chẳng qua là vở kịch mà chính khán giả là diễn viên, còn đạo diễn là Đảng ẩn nấp sau cánh gà chỉ đạo từng ly từng tí. Đã là vở kịch trên sân khấu thì không đúng với cuộc đời thực. Than vãn, kêu ca lên án cũng vậy thôi. Vở kịch đã hạ màn. Cuộc đời thực thì đâu lại vào đấy, vẫn như cũ, Đảng vẫn lãnh đạo và ăn cướp. Bộ phận nghiên cứu cách móc túi dân đang dùng cả khoa học, nghệ thuật và pháp luật để đạt hiệu quả cao nhất, nghĩa là làm cho dân càng phải đóng góp nhiều cho Đảng thì càng tốt.

  Đánh giặc xong thì đánh dân. Người dân không làm nô lệ cho nước ngoài thì làm nô lệ cho Đảng CS VN. Vay tiền nước ngoài thì bắt dân trả nợ. Ăn không nên làm không ra cũng bắt đền dân. Công lao của Đảng là như thế, quốc hội thì giơ tay biểu quyết, chính phủ thì ra tay vơ vét cho đến khi người dân trắng tay, nhưng không ngờ có ngày người dân vung tay gạt phăng những bất công và dẹp hết tội ác của bọn CS, gọi là ngụy CS hay gọi là gì cũng được, chỉ biết đó là bọn lưu manh bán nước hại dân.

  Phản hồi: 

  Nhìn cảnh cuốc hội biểu quyết một văn bản có tầm quan trọng nhất với vận mệnh Quốc gia mà tôi có cảm tưởng như một đám bạn nhậu đang hô "trăm phần trăm" tại bất cứ quán nhậu nào ở đất nước VN hiện nay. Có 2 chú không "dô", không hiểu do đô yếu hay biết trước rằng đây là đồ đểu, nếu "dô" thì không chết cũng thành tật cả đời? Ô hô! Còn khán giả chúng ta đâu hết rồi? Rót đầy ly đi (rót rượu thật ấy, đừng bắt chước chúng nó chơi đồ đểu rẻ tiền), đếm 1, 2, 3 rồi cùng hô "dô" một cái rõ to nhé! Vãn tuồng!

  Phản hồi: 

  [quote]Có lẽ đây là một cách kêu cứu thống thiết từ các đại biểu bị đảng đè đầu đè cổ không biết phải lên tiếng như thế nào với lịch sử?[/quote]

  Và các vị 'đại biểu cuốc hội' chỉ có một cách duy nhất thể hiện điều đó bằng cách nhấn nút đồng thuận 'chăm phần chăm' ?

  Phản hồi: 

  "Có lẽ đây là một cách kêu cứu thống thiết từ các đại biểu bị đảng đè đầu đè cổ không biết phải lên tiếng như thế nào với lịch sử"

  Festinger không đoán được đến mức độ nào người ta có thể tự lừa dối mình!

  Quốc hội của Hitler ngày xưa chắc cũng dùng những đồng thuận của mình với các quyết định của Hitler như "một cách kêu cứu thống thiết từ các đại biểu bị đảng đè đầu đè cổ không biết phải lên tiếng như thế nào với lịch sử"

  Phản hồi: 

  Bằng một cuộc biểu quyết duy nhất, Quốc hội đã cho thấy rõ bản chất bù nhìn của mình. Có lẽ đây là một cách kêu cứu thống thiết từ các đại biểu bị đảng đè đầu đè cổ không biết phải lên tiếng như thế nào với lịch sử?

  Phản hồi: 

  Dù đã biết con người Tổng Trọng lú lẫn đến mức khôi hài, nhưng nay đọc thấy những ý kiến của ông này, tôi thấy đất nước này thật vô phúc khi "được" "lãnh đạo" bởi những kẻ trí trá ngoài sức tưởng tượng đến như vậy.
  Dứt khoát những kẻ như vậy rồi sẽ bị quả báo nặng nhất.
  Nam mô A Di Đà Phật.