An Hoàng Trung Tướng - Money of future (Tiền của maisau)

 • Bởi Hồ Gươm
  18/11/2013
  13 phản hồi

  An Hoàng Trung Tướng

  Tiền của maisau

  Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

  WHAT IS MONEY: TIỀN LÀ GÌ?

  Thưa văncông xuchiêng. Dear soutien-amateur fellows.

  Trung Tướng nhắc một phần của bài học về tiền trong sách Fast-MBA:

  Tiền là gì mời văncông xuchiêng địnhnghĩa.

  Tiền có các chứcnăng chính:
  (i) đánhgiá,
  (ii) lưuthông,
  (iii) dựtrữ,
  (iv) thanhtoán.

  Chứcnăng đánhgiá, aka thước đo giátrị, khỏi cần thảoluận. Một con xe giá 10 triệu Cụ, hay một quả nhà giá 10 triệu Tơn, đó là những đánhgiá, dùng tiền.

  Chứcnăng lưuthông, aka phươngtiện lưuthông, là chứcnăng quantrọng nhất của tiền. Các cô đem 20,000 con xe bán lấy tiền, rồi đem tiền mua 1 quả nhà, đó là những lưuthông.

  Vì chứcnăng lưuthông là quantrọng cănbản, nên tiền càng lúc càng tậptrung cho chứcnăng này, mà nhạt mẹ các chứcnăng khác.

  Chứcnăng dựtrữ, aka phươngtiện cấttrữ, ngược mẹ chứcnăng lưuthông. Tiền không mang ra chợ tiêupha sắmsửa, mà nhét vào tủ, hay chôn gậm giường.

  Chứcnăng thanhtoán, aka phươngtiện thanhtoán, là hệquả của chứcnăng lưuthông và chứcnăng đánhgiá. Nhândân trả lương nhau, đóng thuế, vaymướn nợnần, etc, đều bằng tiền, đó là những thanhtoán.

  Nếu không có tiền, mọi hoạtđộng kinhtế của các cô ngưngtrệ, aka chết, bởi không tồntại đánhgiá, lưuthông, dựtrữ, thanhtoán. Các cô thành những ông bò. Bò cần cỏ và chuồng. Bò đéo cần tiền.

  Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

  PRIMITIVE DECENTRALIZED MONEY: TIỀN TỰDO NGUYÊNTHỦY

  Nguyênthủy, tiền sửdụng tựdo, không qua các trunggian pháthành chảdụ ngânhàng.

  Chúng chínhxác là tiền tựdo nguyênthủy, primitive decentralized money.

  Nhândân tự thỏathuận với nhau lấy gì làm tiền: vỏ sò, thúng thóc, cục vàng. Tiền càng chuẩn khi chúng càng khó kiếm và càng được đámđông rộngrãi chấpnhận.

  Những món sò, thóc, vàng, etc đó, thựcchất là những tàisản các cô kiếm bằng bùhôi laođộng và mánhkhóe doanhthương. Chúng đơnsơ nhưng côngchính, và đặcbiệt vữngbền.

  Giátrị của sò, thóc, vàng cóthể giảm hay tăng tùy mứcđộ khanhiếm và thôngdụng, nhưng khôngthể xuống zero. Các cô vác một thúng thóc sang Mexico, nó vẫn là một thúng thóc, không giống tờ 500K polymer Ông Cụ.

  Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

  Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

  CENTRALIZED MONEY: TIỀN TRUNGƯƠNG TẬPQUYỀN

  Thờigian trôi thờigian trôi. Các lãnhchúa thay nhau chiếm quyền điềukhiển nhândân. Họ nhậnthức rằng, tiền tựdo nguyênthủy kìmhãm họ.

  Nếu đánh thuế 1 triệu côngdân bằng thóc, lãnhchúa sẽ nhập-kho mỗi năm 1 triệu thúng thóc. Quá nhọcnhằn và thậmchí vôdụng. Thu và giữ thóc đã nhọc 2-3 phần, giàu bằng thóc còn nhọc 10-15 phần.

  Đánh thuế bằng vàng không chắc hiệuquả hơn, bởi vàng hữuhạn. Nếu lượng vàng trong nhândân đạt 1 triệu lạng, thì lãnhchúa khôngthể giàu vượt 1 triệu lạng.

  Và lãnhchúa sángtạo ra tiền trungương tậpquyền, centralized money.

  Là thứ tiền các cô đang tiêu.

  Tiền đó do lãnhchúa độcquyền pháthành, qua ngânhàng hay khobạc trungương, in trên mảnh giấy xanh hay đồng xu nhôm trắng, và lưu trong máytính.

  Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

  Khi vuivẻ, lãnhchúa in tiền vừa đủ, tiền của các cô đứng giá, các cô cũng vuivẻ. Khi đấy, tiền mạnhmẽ như vàng.

  Lúc chánchường túngkém, lãnhchúa in tiền nhanh như wanking (aka thủzâm), tiền của các cô mất giá, hànlâm gọi là lạmphát (aka pháthành thừa), các cô vỡ mẹ mồm xuchiêng. Lúc đấy, tiền mongmanh hơn khói.

  Ngày WW2 chưa chínhthức khaitrương, bên Áo hay Hung có những tỷphú hóa thành hànhkhất chỉ sau 1 đêm, khi tiền họ bị lãnhchúa hạ giá 1 triệu lần. RIP các anh.

  Vậy, tiền trungương tậpquyền là quà của lãnhchúa, đéo phải quà của văncông xuchiêng.

  Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

  MODERN DECENTRALIZED MONEY: TIỀN TỰDO HIỆNĐẠI

  Thờigian trôi thờigian trôi. Văncông xuchiêng nhậnthức rằng, họ nên quay lại thuở kinhtài nguyênthủy, nơi tiền bùhôi họ không dễ bị cướpđoạt bởi lãnhchúa tay to, không dễ bị quảtang bởi côngan chim bé, không chịu giớihạn của địalý và chínhtrị, không chịu ảnhhưởng của chinhchiến và thiêntai.

  Và nhất là, không cần bọn trunggian mặt cặc.

  Họ muốn một thứ tiền bềnvững như vàng, nhưng nhẹ hơn, tiện hơn, kín hơn, và không hữuhạn.

  Cái gì của thếgian không hữuhạn?

  Vậtchất ảo (cyberspace) không hữuhạn.

  Và tiền tựdo hiệnđại khaisinh, trong khônggian vậtchất ảo, thứ vậtchất đo bằng bytes và bits.

  Tiền tựdo hiệnđại cũng có đúng bốn chứcnăng tiền hoànhảo, nhưng:

  (i) không có trunggian pháthành,
  (ii) không có ngânhàng điềuphối,
  (iii) không dễ kiếm bằng bùhôi,
  (iv) nhưng cóthể kiếm bằng bùhôi.

  Bốn đặctính trên chính là các đặctính của vàng.

  Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

  BITCOIN, THE MONEY OF FUTURE: BITCOIN TIỀN CỦA MAISAU

  Năm 2008, thiêntài ảo Satoshi Nakamoto sángtạo vàng điệntử Bitcoin (BTC), tiênphong tiền tựdo hiệnđại.

  Trung Tướng gọi Satoshi là thiêntài ảo, bởi Nakamoto không phải tên anh ấy. Nó là một nickname. Như Trung Tướng, Satoshi vĩđại nhờ thànhtựu nickname. Cóthể, anh ấy chết lâu rồi, và tangma anh ấy không một người thamdự, quantrọng đéo gì.

  Satoshi tạo 50 BTC đầutiên, và tung vào thịtrường.

  Nguyêntắc kiếm Bitcoin BTC khá giảndị. Các cô thamgia một chợ Bitcoin (kêu là blockchain) trên mạng internet, rồi bật máytính chạy phầnmềm kiếm Bitcoin chuyêndụng do chợ cungcấp hoặc các cô tự setup. Phầnmềm này sẽ âmthầm giải các bàitoán matrận (puzzle) của chợ.

  Hànhvi giải matrận kêu là đào mỏ (mining).

  Giải xong một matrận, các cô kiếm được 50 BTC.

  Máytính đào mỏ chuyêndụng kêu là máy đào (bitcoin miners) hay máy băm (bitcoin hash).

  Côngnghệ đào mỏ chuyêndụng gồm hai nhánh: ASIC và GPU.

  Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

  50 BTC trả công cho người giải matrận Bitcoin đầutiên chính là 50 BTC donation của Satoshi năm 2008.

  Các bàitoán matrận của các chợ blockchain được sinh tựđộng bởi chính phầnmềm giải chúng. Chúng khó tới nỗi một máytính phổthông phải nhai vài năm mới xong một bài. Người (aka máytính) giải xong một bài sẽ tương ngay bài khác cho nhândân khác cùng đào.

  Tiền BTC của các cô không save tại máychủ, không mướn ngânhàng mẹ nào. Chúng nằm luôn trong máytính các cô. Mạng máytính nganghàng (peer-to-peer) của anhem Bitcoin sẽ ghi sốdư tàikhoản (balance) và các giaodịch (transaction) của các cô, tươngtự hệthống Bittorrent. Tintặc hacker không chọc nổi mạng lưới sâu và rộng kinhkhủng này.

  Bitcoin trưởngthành mãnhliệt. Nếu năm 2009, một BTC chỉ có giá $0.7, thì nay đã $400. Lãnhchúa Germany đã chínhthức côngnhận Bitcoin. Các đạigia mạng như Baidu, Reddit, Wordpress, etc, đã thành chợ blockchain. Giaodịch của chợ trứdanh Blockchain.info đã lên 30 tỷ Tơn.

  Lãnhchúa USA và Japan quantâm Bitcoin cũng.

  Và đây là tàikhoản Bitcoin của Trung Tướng:

  1Atxzu1c1hRhXp31LBAt6tRSi9uBkwKRSq

  Nếu ngại đào mỏ, các cô cóthể mua Bitcoin tại các chợ blockchain hay Bitcoin broker, hoặc làm thuê cho Trung Tướng, đong tiền của maisau.

  Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

  (@2013)

  ______________________________________________________

  Một số comments dưới bài chủ đáng lưu ý của tác giả:

  Theo jaothức chuẩn Bitcoin thì:

  - Cứ 4 năm độ khó của các bàitoán matrận Bitcoin sẽ tăng gấp đôi, đềfòng các tiếnbộ côngnghệ sẽ đẩy nhanh tốcđộ đào mỏ Bitcoin.

  - Số BTC được jớihạn ở mức 21,000,000. Nên không ai cóthể tạo ra quá nhiều khiến Bitcoin mất já.

  - Đơnvị BTC nhỏ nhất là 0.00000001. Vậy trên thựctế cóthể luânchuyển 21 ngàn ngàn tỷ BTC. Đây là con số đủ lớn cho tàichính toàncầu trong hàng ngàn năm nữa.

  - Bitcoin kếtthúc hoạtđộng năm 2140, nghĩa là gần 130 năm nữa.

  - Lúc mới hoạtđộng 2008, 1 BTC được xáclập tỷjá 1 Tơn. Hiệntại nó đã tăng gần 500 lần. Nếu con nầu đầưtư 1,000 Tơn năm 2009 mua Bitcoin, thì năm nay cỏn đã có 500,000 Tơn. Tiền này cóthể mang bán ở các chợ Bitcoin hoặc cho các côngty lớn như Baidu, Wordpress.

  - Những người thamja Bitcoin cóthể tự tạo fầnmềm (đào mỏ và jaozịch mua bán BTC) của mình theo đúng jaothức chuẩn, thì các đặctính trên tựđộng được jìnjữ và tuânthủ. Cũng jống như BitTorrent, zùng fầnmềm nào thì cũng chiasẻ file theo cách ychang nhau.

  ***

  Wikileaks đã từ lâu nhận donation của bátánh bằng Bitcoin và cả Litecoin, một loại tiền điệntử tựdo tươngtự Bitcoin.

  Đây là 1 tàikhoản Bitcoin của chúng: 135rnKsXJUp8vk5MSk4XAXX8uVmtAAaYDp

  Gọi là tàikhoản, zưng zãy số đó thựcchất là một cái khóa côngkhai (Public Key) của zững jaozịch BTC cánhân Wikileaks.

  Jaozịch Bitcoin gầnnhư miễnfí hoàntoàn. Các cô chỉ tốn xèng khi muốn đổi BTC thành cash đút vầu túi, zưng fí cũng không quá cao.

  Mua bán Bitcoin tại đây. Thằng MtGox này khá uytín:

  https://www.mtgox.com/

  Tỷjá hiệntại 450 Tơn.

  Các đạilý muabán Bitcoin tincậy khác list ở đây:

  https://en.bitcoin.it/wiki/Selling_bitcoins

  ***
  Bọn Mẽo và Nhật đặcbiệt quantâm Bitcoin vì hạtầng côngnghệ IT của chúng cực mạnh.

  Lếu lãnhchúa China quyếtđịnh zốc xèng zựtrữ vầu Bitcoin, thì bọn Mẽo Nhật sẽ biến hết các zàn siêu máytính của chúng thành các máy đào mỏ Bitcoin.

  Máytính của bộ quốcfòng Mẽo hiện có khảnăng đào cả triệu BTC mỗi năm. Với tỷjá hiệnnay, khoản đó tươngđương nửa tỷ Tơn, zưng tươnglai sẽ mauchóng jatăng khi tàinguyên Bitcoin cạnkiệt. Jống ychang các mỏ vàng vậy.

  Kếhoạch của chúng là thật nhanhchóng đào chiếm khoảng 1/2 tới 2/3 trong tổngsố 21 trẹo BTC. Đcm đây chính là sứcmạnh của 1/2 thếjới chứ đéo jì. BTC cóthể tăng já tới 20-50K Tơn trong chục năm nữa, và số BTC zựtrữ của Mẽo sẽ tươngđương vài trăm tỷ tới cả ngàn tỷ Tơn lúc lủng, nghĩa là bằng mẹ lượng Tơn quốcja Mẽo hiện đang lưuhành trên thếjới.

  Chủ đề: Kinh tế

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  13 phản hồi

  Phản hồi: 

  Bitcoin tăng đột biến 107%/tuần, chạm kỷ lục 900 USD trước khả năng được hợp pháp hóa

  Tiền ảo Bitcoin tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi nhảy vọt lên mức cao mọi thời đại trong ngày thứ Hai.

  Bitcoin tăng đột biến 107%/tuần, chạm kỷ lục 900 USD trước khả năng được hợp pháp hóa


  ảnh minh họa

  Việc Bộ Tư pháp Mỹ mô tả Bitcoin là một “phương tiện trao đổi hợp pháp” càng gia tăng khả năng đồng tiền này này sẽ được xem là một hệ thống thanh toán thay thế ngày càng phổ biến.

  Trên sàn Mt. Gox, đồng Bitcoin chạm 750 USD, ghi nhận mức tăng ngoạn mục 42% so giá đóng cửa hôm Chủ Nhật và đánh dấu đà nhảy vọt 107% so với cách đây một tuần.

  Đồng Bitcoin cũng đã tăng giá chóng mặt trong một năm qua. Tính đến ngày thứ Hai (18/11), giá trị của đồng tiền này đã tăng hơn 50 lần so mức 11 USD vào giữa tháng 11/2012.

  Có thời điểm trong ngày thứ Hai, đồng Bitcoin chạm mức cao mọi thời đại 900 USD nhưng nhanh chóng lùi về mức 583 USD sau đó.

  Động lực cho đà tăng giá của đồng Bitcoin xuất phát từ hai thông tin sau. Thứ nhất, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernanke vừa trình lên Thượng viện một lá thư với nội dung các đồng tiền ảo như Bitcoin “có tiềm năng lớn”.

  Thứ hai, vào lúc 3h chiều ngày thứ Hai theo giờ địa phương, Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề của Chính phủ Mỹ (HSGAC) tại Thượng viện sẽ tổ chức buổi chất vấn đầu tiên về tình hình của các đồng tiền ảo và xét xem liệu các đồng tiền này có gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho người tiêu dùng.

  Về cơ bản câu trả lời sẽ là “không” và các chuyên viên giao dịch Bitcoin xem triển vọng hợp pháp hóa việc thanh toán bằng đồng Bitcoin là một điều lạc quan. Tham gia sự kiện này có đại diện của các cơ quan liên bang và đại diện của các cộng đồng Bitcoin.

  Tiếp đó vào ngày thứ Ba (19/11), Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị tại Thượng viện cũng sẽ tổ chức buổi chất vấn đề đồng Bitcoin.

  Ông Bobby Lee, Giám đốc điều hành BTC China – sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới về khối lượng – bày tỏ sự lạc quan nhưng có phần thận trọng về buổi điều trần trong ngày thứ Hai.

  Được biết, Bitcoin là một đồng tiền ảo cho phép người dùng trao đổi tín dụng trực tuyến để lấy hàng hóa và dịch vụ. Dù không có ngân hàng trung ương phát hành nhưng Bitcoin có thể được tạo ra trực tuyến bằng máy tính.

  Rất khó để khẳng định liệu đà tăng gần đây của Bitcoin là quá mức nhưng dường như một số người lạc quan cho rằng đây chỉ mới là khởi đầu.

  Theo Giám đốc điều hành BTC China - Bobby Lee, dù chưa ai có thể xác định được giá Bitcoin sẽ tăng đến mức nào nhưng đà leo dốc gần đây cho thấy áp lực đối với đường cong cung – cầu ngày càng tăng cao.

  Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=758442

  Phản hồi: 

  :), cẩn thận.

  Giới buôn Nhà Nghề, có người cho rằng BitCoin là Game Gài (ponzi scheme). Không ít Cồ Tặc (computer hacker) bỏ ra hơn 8 tiếng 1 ngày để đào (chôm) hoặc lượm bitcoin. Có những bài viết cho thấy, hình như, Cảnh Chìm (FBI), đặt thế giới bitcoin ở trong vùng Cận Cảnh (closeup).

  Nếu 1 tay buôn coi BitCoin gần như BướmCoin, ít nhất về mặt tâm lý và tinh thần, chẳng có gì để mất. Lợi trước mặt :). Good luck.

  Phản hồi: 

  Những chữ viết dính vào nhau là cách sử dụng mới mẻ của những người giỏi hoặc chuyên về máytính để tiết kiệm bit-space. Những từ đôi đó được dùng như một từ "kép" vì bổ nghĩa cho nhau trong cấu trúc của mỗi câu mà nó được dùng. Đơn giản vậy thôi và cũng hay. Có vậy mà cũng ném đá tơi bời, đúng là người Việt cổ hủ.

  Tulo

  Phản hồi: 

  [quote=Tran Thi Ngự][quote=Hồ Gươm]
  Tôi là người đưa bài của An Hoàng lên DL, tôi sẽ đưa các ý kiến phản biện lên thôi, tranh luận luôn được Dân Luận khuyến khích mà.

  [/quote]

  Kính bác Hồ Gươm,

  Tôi hoan nghênh tranh luận, nhưng tôi không hiểu DL có chấp nhận ngôn ngữ thô tục trong tranh luận hay không. Tôi thấy những từ đé.o, ỉ.a, và đá.i đã xuất hiện trong các tranh luận về bài của AH TT về cái xe của ông Hồ.[/quote]

  Chào bác Ngự,

  Việc duyệt phản hồi là cả một...nghệ thuật, bản thân tôi nhiều khi cũng bị lâm vào tình trạng khó xử, đọc đi đọc lại mãi phản hồi cần duyệt rồi mà vẫn chưa quyết định được là có nên hiển thị hay không. Qua đó, bác cũng thấy và thông cảm cho công việc đảm bảo duy trì sinh hoạt của bạn đọc Dân Luận ở diễn đàn của BBT Dân Luận. Nếu như không gian diễn đàn chỉ đơn giản là nơi để những tranh luận, trao đổi giữa các thành viên với nhau thì đỡ rắc rối hơn là khi chúng ta ý thức rõ ràng rằng nó không chỉ đơn thuần là như vậy, Dân Luận từ lâu đã bị tường lửa và trong các bản cáo trạng của một số Tù Nhân Lương Tâm VN, bằng cứ để buộc tội họ cũng được nêu ra từ trang Dân Luận

  Thông thường tôi khá nghiêm khắc với các phản hồi dùng các từ phản cảm trong tranh luận, đặc biệt với các phản hồi ít có giá trị nội dung là rất dễ bị tôi xóa. Tôi chỉ mong rằng, với những người có cảm tình và ủng hộ Dân Luận, mỗi khi các bác tham gia tranh luận, các bác hãy cùng chia sẻ trách nhiệm và sự khó với BBT chúng tôi.

  Kính bác

  HG

  Phản hồi: 

  Đời sống hiện đại có nhiều "cái mới" đến chóng mặt! Ngày xưa đồng tiền dùng làm đơn vị trao đổi được bảo chứng bằng số lượng vàng của một nước (VN có "đồng tiền vàng" những năm 1950). Sau này vì vàng quí hiếm và có số lượng hạn chế nên người ta bảo đảm tiền giấy bằng hàng hóa được sản xuất trong nước. In thêm tiền giấy mà không có thêm hàng hóa sản phẩm bảo đảm nó thì sẽ gây lạm phát, đồng tiền mất giá ngay.

  Bitcoin được bảo đảm bằng gì? Con số giới hạn 21 triệu có logic gì không? Một điều thọat trông như một trò chơi của không gian mạng, thế giới ảo, bỗng được "đối đãi" rất nghiêm túc, được dùng để trao đổi và đầu tư. Giá bitcoin hôm nay tăng lên $526, từ $473 hôm chủ nhật. Hôm nay quốc hội Mỹ có một buổi điều trần về bitcoin.

  http://online.wsj.com/news/articles/SB1000142405270230443980457920574012...
  [quote]
  "The Department of Justice recognizes that many virtual currency systems offer legitimate financial services and have the potential to promote more efficient global commerce," Mythili Raman, acting assistant attorney general for the department's criminal division, said in her prepared testimony. "We have also seen, however, that certain aspects of virtual currencies appeal to criminals and present a host of new challenges to law enforcement."
  [/quote]
  Tạm dịch:

  Bà Mythili Raman, trợ lý bộ trưởng thuộc bộ phận tội phạm của bộ Tư pháp, nhận xét trong bài phát biểu của mình: "Bộ Tư pháp nhận biết rằng có nhiều hệ thống tiền tệ ảo thường xuyên cho ta những dịch vụ tài chính hợp pháp và có tiềm năng khuyến khích thương mại tòan cầu. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã được chứng kiến một số mặt của tiền tệ ảo đã hấp dẫn tội phạm và tạo ra những thách thức mới cho việc thực thi pháp luật."

  Hôm nào trúng số muốn "góp gạo" cho bác Admin điềh hành DL bằng một đồng bitcoin thì bác có nhận không? :)

  Phản hồi: 

  An Hoàng Trung Tướng viết bài này với chủ đề lạ và hay.
  Lần đầu tiên tôi được biết đến Bitcoin.

  Phản hồi: 

  [quote=huong]Muốn cải tiến cách viết chữ Việt thì nên viết trên các tạp chí Ngôn Ngữ Học.
  Nào, Thử coi, nguyên tắc cải tiến là gì...
  Thoạt đầu, cứ tưởng những từ Hán-Việt thì được tác giả viết liền nhau.
  Ví dụ dưới đây (câu nguyên văn trong bài):
  Lếu lãnhchúa China quyếtđịnh zốc xèng zựtrữ vầu Bitcoin, thì bọn Mẽo Nhật sẽ biến hết các zàn siêu máytính của chúng thành các máy đào mỏ Bitcoin

  Nhưng không phải. Tác giả viết liền cả máytính. Tóm lại, có nguyên tắc nhất quán cóc gì đâu.
  d đổi thành z thì Hồ đã làm rồi. Tập nói ngọng (nếu = lếu; vào = vầu) chẳng qua để nhử lũ trẻ ranh... hám của lạ.

  Hãy làm người lớn đi.[/quote]

  Tôi nghĩ không nên quá khắt khe với AHTT, hãy cứ coi đây là một trường hợp "lập dị". Điều quan trọng là anh này là người biết tôn trọng sự thật, không muốn/thích che dấu sự thật và viết có lý lẽ, chứ không như đám DLV viết bất chấp lý lẽ và chuyên môn nói láo, dựng chuyện. Hơn nữa anh ta lập dị một mình, chứ không bắt buộc mọi người phải lập dị theo anh ta.

  Nếu nói về phong cách viết của AHTT thì cần phải đi ngược về cái thời mới có internet và diễn đàn. Mà một trong các diễn đàn ăn nói bừa bãi nhất là diễn đàn tathy, hay là diễn đàn Thăng Long, hay là diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ. Sau này họ còn tự nhận đó là "cách viết bựa", "văn hoá bựa". Nếu ta biết bựa là gì thì không nên chấp nhất.

  AHTT là một trong các "hải đăng" (có nghĩa là lãnh tụ, người hướng dẫn) mà họ tự phong cho nhau. Những người này được sự kính nể của nhiều thành viên ít hiểu biết khác (như HVB thời trước và DLV thời nay). Chỉ đến khi AHTT cho thấy anh ta là người không còn sùng bái ông Hồ và ông Võ Nguyên Giáp thì sự nể vì này trở thành cái gai trong mắt họ, và AHTT bị bọn này chửi không tiếc lời.

  Phản hồi: 

  [quote=huong]Muốn cải tiến cách viết chữ Việt thì nên viết trên các tạp chí Ngôn Ngữ Học.
  Nào, Thử coi, nguyên tắc cải tiến là gì...
  Thoạt đầu, cứ tưởng những từ Hán-Việt thì được tác giả viết liền nhau.
  Ví dụ dưới đây (câu nguyên văn trong bài):
  Lếu lãnhchúa China quyếtđịnh zốc xèng zựtrữ vầu Bitcoin, thì bọn Mẽo Nhật sẽ biến hết các zàn siêu máytính của chúng thành các máy đào mỏ Bitcoin

  Nhưng không phải. Tác giả viết liền cả máytính. Tóm lại, có nguyên tắc nhất quán cóc gì đâu.
  d đổi thành z thì Hồ đã làm rồi. Tập nói ngọng (nếu = lếu; vào = vầu) chẳng qua để nhử lũ trẻ ranh... hám của lạ.

  Hãy làm người lớn đi.[/quote]

  Bác quá serious rồi! Đây có phải là một bản luận văn về ngôn ngữ học đâu mà bác phê phán dữ vậy! Bác AHTT chỉ muốn gom các thành phần vô (hay không đủ) nghĩa của một từ ghép vào 1 từ đủ nghĩa mà thôi. Nếu bác không thích thì cứ bỏ qua, quan trọng là nội dung bài đó bác ạ. Bài của bác AHTT có nhiều thông tin bổ ích nên tôi thích, vậy thôi.

  Phản hồi: 

  [quote=Hồ Gươm]
  Tôi là người đưa bài của An Hoàng lên DL, tôi sẽ đưa các ý kiến phản biện lên thôi, tranh luận luôn được Dân Luận khuyến khích mà.

  [/quote]

  Kính bác Hồ Gươm,

  Tôi hoan nghênh tranh luận, nhưng tôi không hiểu DL có chấp nhận ngôn ngữ thô tục trong tranh luận hay không. Tôi thấy những từ đé.o, ỉ.a, và đá.i đã xuất hiện trong các tranh luận về bài của AH TT về cái xe của ông Hồ.

  Phản hồi: 

  [quote=huong]Muốn cải tiến cách viết chữ Việt thì nên viết trên các tạp chí Ngôn Ngữ Học.
  Nào, Thử coi, nguyên tắc cải tiến là gì...
  Thoạt đầu, cứ tưởng những từ Hán-Việt thì được tác giả viết liền nhau.
  Ví dụ dưới đây (câu nguyên văn trong bài):
  Lếu lãnhchúa China quyếtđịnh zốc xèng zựtrữ vầu Bitcoin, thì bọn Mẽo Nhật sẽ biến hết các zàn siêu máytính của chúng thành các máy đào mỏ Bitcoin

  Nhưng không phải. Tác giả viết liền cả máytính. Tóm lại, có nguyên tắc nhất quán cóc gì đâu.
  d đổi thành z thì Hồ đã làm rồi. Tập nói ngọng (nếu = lếu; vào = vầu) chẳng qua để nhử lũ trẻ ranh... hám của lạ.

  Hãy làm người lớn đi.[/quote]

  Tôi vừa đọc comment của bác Huong (tự giới thiệu là Đào Thanh Hương) bên bài viết khác của An Hoàng Trung Tướng với ý định sẽ vạch mặt tên này và yêu cầu Dân Luận đăng đủ các comments của bác.

  Tôi là người đưa bài của An Hoàng lên DL, tôi sẽ đưa các ý kiến phản biện lên thôi, tranh luận luôn được Dân Luận khuyến khích mà.

  Tuy nhiên, nếu chỉ tìm hiểu sơ sài rồi đi đến kết luận một cách vội vã, sai lầm như trong comment này của bác Huong (Đào Thanh Hương) thì tôi e rằng mong muốn vạch mặt tên này sẽ bị phản tác dụng.

  Nguyên tắc viết chữ dính khá đơn giản, và chắc chắn không phải là dựa theo nguyên tắc mà bác Huong đang đoán mò để rồi thòng 1 câu chắc nịch: "Hãy làm người lớn đi."

  Phản hồi: 

  Bitcoin giống như vàng ?

  Vàng là kim loại quí, số lượng hữu hạn. Vàng quí là vì ... quí, đa số chấp nhận như thế, nhưng cũng chả biết có đáng quí ... 'như vàng' không.

  Bitcoin là tiền ở dạng các bytes được trữ trên máy tính riêng của chủ sở hữu, không có được cái thuộc (thực) tính 'quí như vàng'. Thực ra tiền thông thường bây giờ cũng gồm một phần được lưu trữ như những con số trong máy tính của nhà bank. Sự thực ai cũng biết là các loại tiền này không hữu hạn như vàng; thứ vật chất có số lượng được 'qui định' bởi điều kiện tự nhiên khách quan, chúng chỉ hữu hạn theo qui định chủ quan của con người, mà qui định chủ quan của con người thì lại không có giới hạn chắc chắn, giống như ... con người :)

  Thật khó nghĩ !

  Nhưng nghĩ một hồi thì chợt thắc mắc rằng có tiền để làm gì nhỉ ? Để mua sắm, trang bị, để kiếm thêm tiền, ăn xài cho đã đời. Thế nhưng nếu bọn chủ hàng, chủ dịch vụ kê thêm giá, hoặc nổi khùng đek chịu bán hàng, đek cung cấp dịch vụ thì tiền thành ra thứ gì đây. Cho nên, suy cho cùng, bọn làm ra hàng, có nhiều hàng, cung nhiều dịch vụ mới quyết định được sự sống và 'mãnh lực' của đồng tiền.

  Đang tìm đọc lại The Wealth of Nations của cụ Smith.

  Phản hồi: 

  Bitcoin là gì?

  Cho đến nay, người ta vẫn chỉ biết Bitcoin được giới thiệu bởi một người (hoặc một nhóm người) bí ẩn có biệt hiệu Satoshi Nakamoto.

  Tiền tệ vốn là nhân tố quan trọng của nền kinh tế. Hiện nay, các đồng tiền trên thế giới đều được decentralized - do duy nhất một đối tượng (các NHTW) phát hành và quản lý nhằm đảm bảo sự an toàn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một đồng tiền điện tử mới xuất hiện và không hề có đặc điểm trên: Bitcoin. Ra đời năm 2009, đây là đồng tiền đầu tiên không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan nào. Cho đến nay, người ta vẫn chỉ biết Bitcoin được giới thiệu bởi một người (hoặc một nhóm người) bí ẩn có biệt hiệu Satoshi Nakamoto.

  Không chỉ đặc biệt vì lý do trên, Bitcoin còn thu hút được sự chú ý của cộng đồng khi giá trị của loại tiền tệ này biến động quá mạnh. Một đơn vị Bitcoin chỉ có giá 20 USD hồi đầu tháng 2, tăng vọt lên trên 250 USD trong thời gian gần đây và sau đó lại đột ngột giảm xuống mức 150 USD hôm 11/4. Vậy thì, chính xác thì Bitcoin là gì và đồng tiền này hoạt động ra sao?

  Không giống như các đồng tiền truyền thống vốn được phát hành bởi các ngân hàng trung ương, Bitcoin không hề được phát hành hay quản lý bởi một cơ quan tiền tệ tập trung. Thay vào đó, Bitcoin được vận hành bởi một hệ thống máy tính ngang hàng (peer-to-peer) được lập nên bởi các máy tính của người dùng. Hệ thống chia sẻ file BitTorrent hay dịch vụ trò chuyện trực tuyến Skype chính là các ví dụ điển hình cho hệ thống này.

  Trở lại với Bitcoin, các đồng tiền này được tạo ra bằng các thuật toán. Các máy tính kết nối với hệ thống sẽ triển khai nhiều bước xử lý số liệu phức tạp. Quá trình này được gọi là “mining” (có lẽ thuật ngữ này được chọn cũng bởi quá trình tạo ra Bitcoin có nhiều điểm tương đồng so với quá trình khai thác mỏ). Các thuật toán trong hệ thống tạo ra Bitcoin được thiết lập sao cho ngày càng khó để có thể “đào” được Bitcoin. Đồng thời, tổng số Bitcoin được tạo ra không bao giờ được phép vượt quá con số 21 triệu. Qui tắc này được đưa ra để không ai có thể phát hành Bitcoin ồ ạt và giảm giá trị của những đồng tiền đang lưu thông.

  Toàn bộ các công tác kiểm soát, tạo ra Bitcoin thông qua “mining” và giám sát quá trình lưu chuyển Bitcoin giữa những người sử dụng đều được thực hiện bởi hệ thống máy tính. Tất cả hoạt động của các máy tính tham gia vào hệ thống này đều được cập nhật về máy chủ. Gần như mỗi 10 phút, một người dùng có các thao tác nâng cấp được báo về máy chủ và được hệ thống thông qua sẽ được thưởng một số Bitcoin cố định (hiện nay là 25 Bitcoin). Do đó, những người theo đuổi Bitcoin phải sử dụng các máy tính cực mạnh (thậm chí là chặn máy tính của những người khác) để có thể “đào” Bitcoin hiệu quả.

  Người sở hữu Bitcoin có thể mua bán đồng tiền này và qui đổi ra một vài đồng tiền khác. Bitcoin cũng có thể được chuyển trực tiếp từ người này sang người khác trên Internet thông qua phần mềm tương thích. Những đặc điểm này khiến Bitcoin trở thành một đồng tiền lý tưởng cho việc làm đồng tiền thanh toán trong các giao dịch quốc tế vì không cần phải chú ý đến trả phí cho ngân hàng hay biến động tỷ giá.

  Hiện nay, một số nhà cung cấp dịch vụ internet (như web hosting (dịch vụ cho thuê chỗ máy chủ Internet để đặt website lên mạng) hoặc đánh bạc trực tuyến online gambling) đã chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Tính phức tạp và bí ẩn của hệ thống tạo ra Bitcoin cũng khiến đồng tiền này có sức hút lớn đối với những kẻ rửa tiền hoặc buôn ma túy.

  Tuy nhiên, hầu hết cộng đồng vẫn hoài nghi về đồng tiền này. Nguyên nhân là do phần mềm tạo ra và sử dụng Bitcoin quá phức tạp và giá trị của một đơn vị Bitcoin biến động quá mạnh. Cũng giống như BitTorrent không phải là dịch vụ chia sẻ file đầu tiên trên thế giới hay Skype không phải là dịch vụ thoại trực tuyến đầu tiên, có thể Bitcoin sẽ chỉ là kẻ đi tiên phong trong lĩnh vực tiền điện tử. Và, Bitcoin sẽ bị vượt qua bởi một đồng tiền khác dễ sử dụng hơn.

  Thu Hương

  Theo Trí Thức Trẻ/Economist

  http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/bitcoin-la-gi-2013041508373557319ca32.chn

  Phản hồi: 

  Muốn cải tiến cách viết chữ Việt thì nên viết trên các tạp chí Ngôn Ngữ Học.
  Nào, Thử coi, nguyên tắc cải tiến là gì...
  Thoạt đầu, cứ tưởng những từ Hán-Việt thì được tác giả viết liền nhau.
  Ví dụ dưới đây (câu nguyên văn trong bài):
  Lếu lãnhchúa China quyếtđịnh zốc xèng zựtrữ vầu Bitcoin, thì bọn Mẽo Nhật sẽ biến hết các zàn siêu máytính của chúng thành các máy đào mỏ Bitcoin

  Nhưng không phải. Tác giả viết liền cả máytính. Tóm lại, có nguyên tắc nhất quán cóc gì đâu.
  d đổi thành z thì Hồ đã làm rồi. Tập nói ngọng (nếu = lếu; vào = vầu) chẳng qua để nhử lũ trẻ ranh... hám của lạ.

  Hãy làm người lớn đi.