Thông báo của Mạng Lưới Blogger Việt Nam về việc Việt Nam trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

 • Bởi Admin
  15/11/2013
  15 phản hồi

  Ngày 14 Tháng 11, Năm 2013

  Với thể thức chọn 4 chỉ loại 1 trong 5 ứng viên của khu vực châu Á, các quốc gia Việt Nam, Trung Quốc, Maldives và Saudi Arabia đã trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) nhiệm kỳ 2014-2016. Trước đó, việc Jordan rút tên khỏi danh sách ứng viên đã mở đường cho 4 quốc gia kể trên đắc cử một cách đương nhiên và không có cạnh tranh.

  Theo nghị quyết 60/251 của UNHRC, với vai trò thành viên, quốc gia Việt Nam trong đó bao gồm cả chính quyền lẫn hơn 90 triệu công dân phải có nghĩa vụ gìn giữ những giá trị nền tảng cao nhất trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền cũng như tôn trọng những điều khoản mà Việt Nam đã tự nguyện cam kết. Nghĩa vụ này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh xác nhận sau khi Việt Nam đắc cử vào UNHRC: “Thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia là thành viên Hội đồng Nhân quyền và thành viên Liệp Hiệp Quốc”.

  Trước sự kiện này, Mạng Lưới Blogger Việt Nam cho rằng:

  Để thật sự xứng đáng là một thành viên của UNHRC, Việt Nam phải thực hiện những nghĩa vụ và cam kết này bằng những hành động cụ thể và không chỉ dừng lại ở những tuyên bố của một số quan chức chính phủ. Cụ thể là Việt Nam phải:

  1. Đồng ý với 7 yêu cầu từ Liên Hiệp Quốc - nhưng chưa được đáp ứng bởi chính phủ Việt Nam - để Liên Hiệp Quốc cử phái đoàn đến Việt Nam điều tra những tố giác vi phạm nhân quyền.

  2. Chấm dứt mọi hành vi tra tấn, trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá đối với mọi công dân Việt Nam như đã ký kết vào Công ước Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc vào ngày 7 tháng 11 năm 2013.

  3. Trả tự do cho những công dân đang bị giam giữ chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận và các quyền con người khác dựa trên những nền tảng giá trị, tiêu chuẩn phổ quát từ các công ước của Liên Hiệp Quốc.

  4. Hủy bỏ những điều luật có nội dung mơ hồ và bị diễn giải tùy tiện như Điều 258, Bộ luật Hình sự với nội dung: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân...”

  5. Chấm dứt tình trạng độc quyền trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, đảm bảo quyền tự do thành lập các cơ quan báo chí, cơ quan xuất bản của mọi cá nhân, tổ chức, gỡ bỏ tường lửa ngăn chặn sự truy cập của người sử dụng vào các trang mạng xã hội, đồng thời chấm dứt hiệu lực của Nghị đinh 72/2013/NĐ-CP với các nội dung siết chặt tự do biểu đạt và thông tin trên mạng.

  Trong vị trí và vai trò của những công dân tự do và với quan niệm Việt Nam trở thành thành viên của UNHRC đồng nghĩa với “đất nước Việt Nam với tất cả hơn 90 triệu công dân Việt Nam” trở thành thành viên của UNHRC, Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) sẽ tham gia, đóng góp vào việc gìn giữ những giá trị nền tảng cao nhất trong việc đẩy mạnh và bảo vệ nhân quyền cũng như tôn trọng những điều khoản mà Việt Nam đã tự nguyện cam kết. Cụ thể là MLBVN sẽ khởi xướng và kêu gọi sự tham gia của mọi tầng lớp công dân Việt Nam cùng nhau:

  1. Xuống đường công khai phổ biến các văn bản về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết, cụ thể là Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công Ước Chống Tra Tấn và các văn bản khác có liên quan.

  2. Công khai tổ chức những buổi trao đổi hoặc cổ súy nhân quyền dưới nhiều hình thức như thảo luận nơi công cộng, dã ngoại, cà phê tuổi trẻ, đi bộ / lái xe đạp vì nhân quyền.

  3. Cử đại diện đến các văn phòng của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói riêng và tổ chức Liên Hiệp Quốc nói chung để đệ trình về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và những đề nghị, yêu cầu cải tiến để nhân dân Việt Nam thật sự được hưởng những quyền làm người phổ quát và đất nước Việt Nam thực sự xứng đáng là một thành viên của UNHRC.

  4. Phối hợp với nhiều tổ chức, cá nhân để xúc tiến xây dựng một cơ sở dữ liệu trực tuyến nhằm lưu trữ những vi phạm nhân quyền của Việt Nam để các tổ chức, cá nhân quan tâm (bao gồm cả các cơ quan chính phủ) dễ dàng tham khảo nhằm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, đồng thời làm tròn nghĩa vụ và cam kết của một thành viên trong Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

  5. Công khai và chính thức ra mắt Mạng Lưới Blogger Việt Nam vào ngày 10 tháng 12 - Ngày Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc khởi xướng.

  Mạng Lưới Blogger Việt Nam

  tuyenbo258.blogspot.com

  [email protected]

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  15 phản hồi

  Phản hồi: 

  Tôi ủng hộ các bạn và các ý kiến trên .Đây là thắng lại của đảng ta trên chính trường Quốc Tế nhầm để nhân dân ta phát triển tự do hơn.Và đề nghị các bạn gửi thông báo qua bên chú Thụy (“DIỄN ĐÀN XÃ HỘI DÂN SỰ…” BƯỚC PHÁT TRIỂN TẤT YẾU HỢP QUY LUẬT.) để lấy thêm ý kiến.

  Phản hồi: 

  Tôi ủng hộ mạng lưới blogger Việt Nam. Các Bạn nên nhanh chóng thực hiện những điều kể trên. Nhớ in câu kỷ niệm ngày VN được vào hội đông Nhân Quyền LHQ.

  Nguyễn Jung.

  Phản hồi: 

  Tôi ỦNG HỘ những đề nghị dưới đây của Mạng Lưới Blogger Việt Nam về việc Việt Nam trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

  Bà con cô bác trong và ngoài nước, hãy góp sức quảng bá và giúp nhà nước VN cùng thực hiện nhân quyền, có như vậy mới hãnh diện với thế giới và LHQ

  Cố lên, cố lên

  [quote]
  Trong vị trí và vai trò của những công dân tự do và với quan niệm Việt Nam trở thành thành viên của UNHRC đồng nghĩa với “đất nước Việt Nam với tất cả hơn 90 triệu công dân Việt Nam” trở thành thành viên của UNHRC, Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) sẽ tham gia, đóng góp vào việc gìn giữ những giá trị nền tảng cao nhất trong việc đẩy mạnh và bảo vệ nhân quyền cũng như tôn trọng những điều khoản mà Việt Nam đã tự nguyện cam kết. Cụ thể là MLBVN sẽ khởi xướng và kêu gọi sự tham gia của mọi tầng lớp công dân Việt Nam cùng nhau:

  1. Xuống đường công khai phổ biến các văn bản về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết, cụ thể là Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công Ước Chống Tra Tấn và các văn bản khác có liên quan.

  2. Công khai tổ chức những buổi trao đổi hoặc cổ súy nhân quyền dưới nhiều hình thức như thảo luận nơi công cộng, dã ngoại, cà phê tuổi trẻ, đi bộ / lái xe đạp vì nhân quyền.

  3. Cử đại diện đến các văn phòng của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói riêng và tổ chức Liên Hiệp Quốc nói chung để đệ trình về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và những đề nghị, yêu cầu cải tiến để nhân dân Việt Nam thật sự được hưởng những quyền làm người phổ quát và đất nước Việt Nam thực sự xứng đáng là một thành viên của UNHRC.

  4. Phối hợp với nhiều tổ chức, cá nhân để xúc tiến xây dựng một cơ sở dữ liệu trực tuyến nhằm lưu trữ những vi phạm nhân quyền của Việt Nam để các tổ chức, cá nhân quan tâm (bao gồm cả các cơ quan chính phủ) dễ dàng tham khảo nhằm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, đồng thời làm tròn nghĩa vụ và cam kết của một thành viên trong Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

  5. Công khai và chính thức ra mắt Mạng Lưới Blogger Việt Nam vào ngày 10 tháng 12 - Ngày Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc khởi xướng.
  [/quote]

  Phản hồi: 

  Là một công dân Việt Nam , nay biết được nhà nước VN đã trúng cử vào UNHRC nên rất vui mừng .Tôi mong những thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam và nhiều anh chị em khác,phổ biến tuyên truyền nội dung Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa,nhất là Công Ước Chống Tra Tấn ,đến nhiều người để mọi người biết và chia sẻ niềm vui nầy.
  Xin cám ơn!.(và tôi đồng ý với đề nghị của bạn Trần Hữu Cách).

  Phản hồi: 

  Ủng hộ Mạng lưới blogers Việt Nam.

  Gần đây, nhân viên ngành y trong đó có cả những bác sĩ đảng viên đòi thành lập y sĩ đoàn, luật sư trong ngành luật đòi lập luật sư đoàn...

  Đây chính là hình thức của một xã hội dân sự. Và nó là tất yếu.

  Chế độ toàn trị này -dù rất muốn- cũng không thể đảo ngược.

  Phản hồi: 

  [quote=Admin]Một bản tuyên bố rất khôn ngoan của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, đã áp dụng đúng phương pháp "lợi dụng sương mù quăng lựu đạn" và "gậy ông đập lưng ông" để thúc đẩy hiểu biết về Quyền Con Người ở Việt Nam.

  Chính quyền Việt Nam sẽ ăn nói với dư luận trong nước và quốc tế ra sao, khi ngày hôm trước vừa huênh hoang ta vào được ghế Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, ngày hôm sau đã đạp vào mặt các blogger giúp nhà nước truyền bá Tuyên Ngôn Quốc Tế Về Quyền Con Người của Liên Hiệp Quốc?[/quote]

  Tôi ủng hộ kế hoạch đấu tranh trực diện của Mạng Luới Bloggers.

  Như thế, việc VN được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền chưa chắc đã là một điều đáng tức giận. Trái lại, sẽ rất là . . . vui khi thành viên hội đồng nhân quyền bị tố cáo trước công luận về các việc vi phạm nhân quyền của chính họ. Những người bỏ phiếu cho VN, Cuba, Trung Quốc v.v. chắc đều có ẩn ý đằng sau lá phiếu của họ.

  Công việc của các phong trào đấu tranh cho nhân quyền trong và ngoài nước cần tranh thủ làm việc với chính quyền để giúp chính quyền làm tốt vài trò giám sát việc thực thi nhân quyền. Đồng thời liên lạc chặt chẽ với bạn bè quốc tế để báo cáo các hành động vi phạm nhân quyền của các thành viên hội đồng nhân quyền.

  Phản hồi: 

  Đây là cơ hội cho mạng lưới blogger VN và người dân VN. Chính quyền CSVN từ đây khó ăn khó nói và khó hành xử thô bạo về dân chủ và nhân quyền. Gậy ông đập lưng ông đây rồi!

  " Nói một đằng làm một nẻo" là bản chất của CS. Nhưng Dù sao đây cũng là lợi thế của mạnh lưới blog và các nhà dâncchủ !!

  Phản hồi: 

  Muốn biết chính phủ sẽ nói gì, hãy đón đọc báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân, với phần bình luận bảo đảm vui hơn cái loa phường của nhà báo độc lập tương đối Phạm Chí Dũng .

  Phản hồi: 

  Một bản tuyên bố rất khôn ngoan của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, đã áp dụng đúng phương pháp "lợi dụng sương mù quăng lựu đạn" và "gậy ông đập lưng ông" để thúc đẩy hiểu biết về Quyền Con Người ở Việt Nam.

  Chính quyền Việt Nam sẽ ăn nói với dư luận trong nước và quốc tế ra sao, khi ngày hôm trước vừa huênh hoang ta vào được ghế Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, ngày hôm sau đã đạp vào mặt các blogger giúp nhà nước truyền bá Tuyên Ngôn Quốc Tế Về Quyền Con Người của Liên Hiệp Quốc?

  Phản hồi: 

  Tôi hoan nghênh thái độ tranh đấu công khai hơn và trực diện hơn của Mạng Lưới Blogger Việt Nam.

  Đề nghị các bạn phát động phong trào phát tán các bản sao Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền một lần nữa tại các thành phố lớn của Việt Nam, lần này để KỶ NIỆM sự kiện Việt Nam được vào Hội đồng Nhân quyền!

  Phản hồi: 

  Liên Hiệp Quốc, sự không thống nhất (không nhất quán). Trung Quốc, Nga, Ả Rập Saudi và Cuba, từ thứ ba 11 tháng 12 ở cùng một danh sách. Không phải là danh sách đen. Bốn nước đã được bầu để phục vụ trong ba năm cho Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, có trụ sở tại Geneva.
  Bốn mươi tổ chức phi chính phủ đã cảnh báo nguy hiểm, đánh giá đó là các nước "vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất", các nước này lại nhận được một đa số phiếu.

  http://www.lemonde.fr/international/article/2013/11/13/cuba-la-chine-et-...

  L'ONU, c'est aussi cette incohérence-là. La Chine, la Russie, l'Arabie saoudite et Cuba se retrouvent, depuis mardi 12 novembre, sur une même liste. Pas une liste noire. Ces quatre pays ont été élus pour siéger pendant trois ans au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, basé à Genève. Une quarantaine d'organisations non gouvernementales ont eu beau crier au loup, qualifiant ces Etats des « pires violateurs des droits fondamentaux de l'homme », ils ont tous reçu une très large majorité des voix.

  Phản hồi: 

  Phải làm dư thế. Tớ ủng hộ.
  Nếu nhà sản cho công an côn đồ đàn áp, bắt bớ thì lại quay phim, chụp hình tố cáo ra quốc tế cho tỏ tường mặt nhau.

  Phản hồi: 

  Theo kết quả cuộc bầu cử ngày 12 tháng 11 năm 2013, Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, Nga và Ả Rập Saudi cùng tham gia với Pakistan, Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Venezuela, Kazakhstan và Ethiopia vào Hội đồng Nhân quyền LHQ.

  "Từ bây giờ, nguy cơ thành lập các liên minh thù địch với tự do thông tin là có thật. Trong số bốn mươi bảy quốc gia thành viên của Hội đồng Nhân quyền, hai mươi phần trăm là ở các vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng tự do báo chí của Phóng viên Không Biên giới. Cấu hình mới này tạo sự lo ngại về việc các nước đang phản đối kịch liệt để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, sử dụng Hội đồng như một công cụ. "Tổ chức này cho biết.

  http://fr.rsf.org/election-des-nouveaux-membres-du-08-11-2013,45442.html

  À l’issue de l’élection du 12 novembre 2013, le Vietnam, la Chine, Cuba, la Russie et l’Arabie Saoudite ont rejoint le Pakistan, les Émirats arabes unis, le Vénézuela, le Kazakhstan, et l’Éthiopie au sein du Conseil des droits de l’homme.

  “Désormais, le risque que des coalitions hostiles à la liberté de l’information se forment est bien réel. Sur quarante-sept États membres, une vingtaine figure dans les cent dernières places du classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Cette nouvelle configuration laisse craindre une instrumentalisation du Conseil par des pays qui sont farouchement opposés à la promotion et à la protection des droits de l’homme.” a déclaré l’organisation.