Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ”

 • Bởi Admin
  11/11/2013
  13 phản hồi

  Nhật Nam


  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Hiến pháp năm 1946 thấm đẫm tư tưởng dân chủ pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng các giá trị quyền con người, quyền công dân, đã trở thành tiền đề pháp lý đặc biệt quan trọng cho việc thiết lập một chính quyền dân chủ, mạnh mẽ và sáng suốt”.

  Thủ tướng phát biểu tại lễ công bố Ngày Pháp luật lần đầu tiên của Việt Nam...

  “Nhà nước phải được tổ chức, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và phải được kiểm soát bằng chính Hiến pháp và pháp luật”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong bài phát biểu tại lễ công bố Ngày Pháp luật (9/11).

  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội thông qua đã quy định ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật. Hôm 8/11 vừa qua, lễ công bố Ngày Pháp luật lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế nên nước ta không có Hiến pháp, nhân dân ta không được hưởng quyền tự do, dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ” và sự kiện Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày 9/11/1946, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Hiến pháp năm 1946 thấm đẫm tư tưởng dân chủ pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng các giá trị quyền con người, quyền công dân, đã trở thành tiền đề pháp lý đặc biệt quan trọng cho việc thiết lập một chính quyền dân chủ, mạnh mẽ và sáng suốt”.

  Nhấn mạnh Hiến pháp là đạo luật cơ bản, là hình thức pháp lý cao nhất thể hiện tư tưởng, đường lối, cương lĩnh của Đảng, ý chí, nguyện vọng và những lợi ích cơ bản của nhân dân, vì vậy, theo Thủ tướng, “các tổ chức của Đảng, các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, các đơn vị vũ trang và mọi công dân, mọi cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật”.

  Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhìn nhận, hệ thống pháp luật nước ta nhìn chung chưa thực sự đồng bộ. Chất lượng các văn bản pháp luật chưa cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế. Thiết chế bảo đảm thi hành pháp luật còn thiếu và yếu.

  Và ông yêu cầu, cần lưu ý thực hiện một số nội dung sau.

  Thứ nhất, Ngày Pháp luật Việt Nam phải được tổ chức thiết thực, phù hợp trong từng ngành, từng cấp để phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu pháp lý của các tổ chức, cá nhân; không phô trương, hình thức.

  Thứ hai, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm hoạt động của Đảng phù hợp với Hiến pháp và pháp luật; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật. Thể chế hoá nguyên tắc dân chủ trong hoạt động của cơ quan dân cử, bảo đảm để nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng pháp luật.

  Thứ ba, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Củng cố cơ sở pháp lý về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, ban hành kịp thời, đồng bộ và tổ chức thực thi các pháp luật, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về quyền con người, quyền công dân trong các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội.

  Thứ tư, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dân sự, kinh tế, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng kịp thời yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế. Tạo cơ sở pháp luật để mọi công dân tích cực huy động nguồn lực vào phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và góp phần làm giàu cho đất nước.

  Thứ năm, nâng cao năng lực quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; kiên quyết loại bỏ tham nhũng, các hành vi tiêu cực trong hoạt động của bộ máy nhà nước; nâng cao vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều được xử lý kịp thời, công bằng, nghiêm minh, thống nhất.

  Thứ sáu, cung cấp đầy đủ, tiện ích các dịch vụ pháp lý phục vụ nhu cầu về luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, hộ tịch và các dịch vụ pháp lý khác để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

  Thứ bảy, phát huy dân chủ, vận động, thu hút nhân dân tham gia hoạt động xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; xây dựng môi trường văn hoá; cố kết lòng tin, tạo đồng thuận xã hội; xây dựng bộ máy, nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  13 phản hồi

  Nguyễn Tấn Dũng: “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của nhân dân"

  Nguyễn tấn Dũng là người ký các nghi định hạn chế "quyền con người, quyền tự do, dân chủ của nhân dân" nhiều nhất.

  Tú bà nói chuyện đạo đức. Nghe mà muốn ói!

  Hoặc là ông ta không hiểu mình đã làm gì và nói gì. Hoặc là "dốt đặc cán mai" nhưng duy ý chí (một "đặc tính" của người cộng sản?), nghe lời thầy dùi nói có vẻ đúng nên làm theo.

  Đúng là ông cha ta đúc kết kinh nghiệm ít khi sai - nhất là áp dụng cho Nguyễn Tấn Dũng: "tốt gỗ hơn tốt nước sơn".

  Quyền công dân không bao giờ được bảo đảm bởi các lời hứa hão của các tên chính trị gia mà phải được bảo đảm bằng các quy định cụ thể trong HP và phải được thực thi và kiểm soát qua một cơ cấu phân quyền và đa đảng.

  Nguyễn tấn Dũng nói về bảo đảm dân quyền, không khác gì Hitler nói về quyền tự do ăn nói của dân Đức thời Đức Quốc Xã.

  Tự do và dân chủ cũng như dân quyền không bao giờ có được dưới một chế độc độc tài và độc đảng.

  ĐIỂM MẶT ÁN OAN PHẦN 2

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – ÁN OAN THẤU TRỜI
  KHÔNG Ở ĐÂU, KẾT TỘI GIẾT NGƯỜI HỒN NHIÊN ĐƠN GIẢN NHƯ Ở VIỆT NAM

  06/ ÁN OAN TỬ HÌNH - NGUYỄN HỮU CẦU dám tố cáo cán bộ tỉnh Kiên Giang ăn hối lộ, hiếp dâm…
  http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/urgen-cal-obsc-priso-ng-h-cau-07162013064315.html
  Đến nay Nguyễn Hữu Cầu đã có 37 thâm niên trong tù. Nguyễn Hữu Cầu sinh năm 1945, quê quán Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ông từng là một nhà thơ, soạn giả bài hát và là một cựu sĩ quan quân đội của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Ông bị bắt học tập cải tảo năm 1975 cho đến năm 1980.
  Năm 1981, ông viết đơn tố cáo và làm thơ lên án Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân và phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về những hành vi tội ác như hối lộ, hiếp dâm... Ông bị bắt 10/1982. Tháng 5/1983, ông bị tòa sơ thẩm kết án tội phá hoại với mức tử hình. Mẹ ông kháng án, tại phiên xử phúc thẩm 2 năm sau đó án giảm xuống còn chung thân.
  Dư luận quốc tế đang yêu cầu trả tự do cho tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu.

  07/ ÁN OAN 2 LẦN BỊ TUYÊN TỬ HÌNH - NGUYỄN MINH HÙNG đã chịu 5 năm tù oan
  http://www.baomoi.com/Nhung-vu-an-oan-sai-noi-tieng/104/12348887.epi
  Ngày 17/9/1989, khi vừa chở vợ đi thăm em gái về đến cây xăng gần nhà thì Nguyễn Minh Hùng sinh 1978, ấp Tân Tiến, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh bị bắt với tội danh buôn bán ma túy.
  Sau hơn 5 năm ở tù với hai lần bị tuyên án tử hình, Nguyễn Minh Hùng được trả tự do.
  Nguyễn Minh Hùng được Công an Tây Ninh xin lỗi công khai vào ngày 19/11/2008 và bồi thường số tiền 130 triệu đồng.

  08/ ÁN OAN ĐANG ĐỢI TỬ HÌNH - HÀN ĐỨC LONG vẫn kháng án
  http://basam.info/2013/11/08/2096-an-oan-han-duc-long-o-bac-giang/
  Nông dân Hàn Đức Long, sinh năm 1959 trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Năm 2011 TAND tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm lần hai vẫn tuyên án tử hình, tòa phúc thẩm TAND tối cao xử phúc thẩm lần 2 cũng tuyên án tử hình.

  09/ ÁN OAN HIẾP DÂM NỔI TIẾNG TỈNH ĐỒNG NAI - BÙI MINH HẢI
  http://www.baomoi.com/Nhung-vu-an-oan-sai-noi-tieng/104/12348887.epi
  Ngày 23/11/1998, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án, VKS đề nghị mức án tử hình nhưng tòa kết án chung thân.
  Bùi Minh Hải được trả tự do trong tình trạng sụt 8kg, gẫy một bên quai hàm. Ông được bồi thường 59,9 triệu đồng cho việc khởi tố, truy tố và kết án sai.

  10/ ÁN OAN LẪY LỪNG NHẤT CHXHCNVN - VỤ ÁN VƯỜN ĐIỀU 9 NGƯỜI MẮC NẠN
  http://hn.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/7-vu-an-oan-trong-nuoc-gay-chan-dong-du-luan-c51a585525.html
  http://hn.24h.com.vn/rung-dong-an-oan-vi-toi-giet-nguoi-c46e2904.html
  Đây được xem là vụ oan sai lớn nhất trong lịch sử tư pháp Việt Nam bởi có đến 9 người trong một gia đình rơi vào vòng lao lý.
  Bùi Minh Hải kêu oan, nhưng cơ quan điều tra cho rằng có cơ sở xác định Hải là hung thủ gây án. Tháng 7/1998, Viện KSND tỉnh Đồng Nai có cáo trạng truy tố Bùi Minh Hải tội danh giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Bốn tháng sau, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm. Đại diện VKS đề nghị mức án tử hình, nhưng HĐXX chỉ phạt Hải tù chung thân.

  Tháng 2/1999, khi TAND Tối cao tại TPHCM chưa kịp đưa vụ án của Hải ra xét phúc thẩm thì xảy ra vụ án giết, hiếp một học sinh khác. Và từ dấu vết của vụ án này, tòa án đã tìm ra được hung thủ thật sự. Một thời gian sau, cơ quan tố tụng của tỉnh Đồng Nai xác định Bùi Minh Hải vô tội, đồng thời tổ chức xin lỗi công khai người bị hàm oan.

  Còn rất nhiều nữa, và án oan vẫn đang tiếp diễn…
  Giới cầm quyền cộng sản càng ngày càng quá đà, trong vụ Đoàn Văn Vươn, không có người chết mà bị coi là giết người.

  Trích dẫn:
  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Hiến pháp năm 1946 thấm đẫm tư tưởng dân chủ pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng các giá trị quyền con người, quyền công dân, đã trở thành tiền đề pháp lý đặc biệt quan trọng cho việc thiết lập một chính quyền dân chủ, mạnh mẽ và sáng suốt”.

  Thế sao các ông lại quẳng HP 1946 đi?

  Câu này nghe được :
  " coi trọng các giá trị quyền con người, quyền công dân, đã trở thành tiền đề pháp lý đặc biệt quan trọng cho việc thiết lập một chính quyền dân chủ, mạnh mẽ và sáng suốt "

  Nhưng lại bị câu này đá đít ngay :

  " Nhấn mạnh Hiến pháp là đạo luật cơ bản, là hình thức pháp lý cao nhất thể hiện tư tưởng, đường lối, cương lĩnh của Đảng "

  Quyền Đảng vẫn trên quyền công dân

  VN chưa có Hiến Pháp, chỉ có cương lĩnh của Đảng

  Nhà nước dân chủ pháp quyền mà có chuyện Hiến Pháp đứng sau cương lĩnh đảng cộng sản ư ? Có đứa đã đăng đàn khẳng định chắc nịch như thế đấy. Phải bắt bỏ tù ngay thằng này chiếu theo tội tuyên truyền kích động gây mất ổn định chính trị, phá thối trật tự an toàn xã hội thì dân mới tin lời 3D được.

  Nếu không như thế thì người ta bảo là láo toét không ngượng mồm !

  Kẻ này không có tư cách gì nói về quyền con người. Chúng ta không nên để cho kẻ cướp đứng giảng về đạo lý!

  Cái này gọi là nhân quyền có định hướng.


  Facebook Tùng Đao Xuân nhận xét: "Chỉ có ở Việt Nam - Tránh bão mà vẫn còn phân biệt, thế lày thì hòa hợp cái ... gì".

  Bức ảnh trên được đăng trên trang web Kenh14.VN, tại bài bài viết có tựa đề: Sinh viên Đà Nẵng được sơ tán vào trong trường để tránh siêu bão.

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không nhắc đến XHCN, Xạo Hết Chổ Nói.

  "Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhìn nhận, hệ thống pháp luật nước ta nhìn chung chưa thực sự đồng bộ. Chất lượng các văn bản pháp luật chưa cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế. Thiết chế bảo đảm thi hành pháp luật còn thiếu và yếu."

  Lúc nào cũng có câu thòng. Dân đen mãi là dân đen.

  Bảo đảm là một danh từ khá trừu tượng, là một lời hứa. Tôi bảo đảm với anh là tôi không nói dóc, không nói láo. Ai biết được đương sự có nói láo, nói dóc không? Như vậy thì bảo đảm chỉ có thể được chứng minh qua thi hành và kiểm soát và tự kiểm soát. Cũng vậy nếu tuyên bố "chúng tôi sẽ thi hành những gì đã cam kết trong công ước" cũng chỉ là một lời hứa. Tôi hứa với anh ....
  Nhưng lời hứa để đạt được mục đích, sau đó cố tình quên thì tính như thế nào?
  Độ xấu hổ và lòng tự trọng ở đâu, khi lời hứa chưa bao giờ đi đôi với việc làm, với thi hành, kiểm soát, tự kiểm soát?

  Nguyễn Jung

  Tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thật lạc lõng trước cảnh những người tù nhân lương tâm vẫn bị đối xử hết sức tàn nhẫn, từ bị biệt giam dài ngày (Trần Huỳnh Duy Thức), ốm đau không được chăm sóc (Đỗ Thị Minh Hạnh) tới đang hóa trị ung thư cũng bị ép quay lại nhà tù (Đinh Đăng Định). Nếu chính quyền này "bảo đảm quyền con người" thực sự như họ nói thì đã không có những người tù như thế!

  Khi Nguyễn tấn Dũng nói đến tăng cường sự lãnh đạo của Đảng CSVN thì thực chất ở VN không còn luật pháp .Vì ĐCSVN là một tổ chức cướp .
  Trước tiên là cướp chính quyền.
  Sau đó là cướp việc làm, địa vị ,tài sản, ruộng đất ,lẽ phải công lý, cướp tự do của mọi người dân , còn bọn CSVN THỪA TỰ DO ,giết hại tù đày oan trái lương dân.