Cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta

 • Bởi Admin
  05/10/2013
  8 phản hồi

  Khổng Minh Trí

  Cảnh giác là vấn đề hết sức quan trọng, quyết định sự thành bại trong quá trình dựng nước và giữ nước. Lịch sử đã có nhiều ví dụ chứng minh, chỉ vì nhẹ dạ, cả tin, mất cảnh giác mà nước mất, nhà tan.

  Ngày nay, đất nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn thâm độc, tinh vi, xảo quyệt nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó chú trọng tác động vào quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Sở dĩ đây được coi là một trong những hướng tấn công chủ yếu đối với cách mạng nước ta, vì nếu thực hiện thành công “diễn biến hòa bình” trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật sẽ làm thay đổi chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh theo hướng tư sản. Vì vậy, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” nói chung và chống “diễn biến hòa bình” trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật nói riêng là cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề “ai thắng ai” giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản của cách mạng Việt Nam.

  Đáng tiếc, thời gian qua, trong nội bộ ta, vẫn có những người chủ quan, mất cảnh giác, thậm chí mất cảnh giác nghiêm trọng trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch, phản động; có người còn không tỉnh táo, bị mắc mưu, phụ họa, cổ súy cho những luận điệu của địch, đòi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; đòi tam quyền phân lập, xây dựng “xã hội dân sự” theo tiêu chí phương Tây; đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”; đòi “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”… Trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, có những người hằn học, phê phán, phủ nhận những thành quả của đất nước và nhân dân ta trên lĩnh vực này; đòi áp dụng rập khuôn những quy định, mô hình pháp luật của các nước với thể chế chính trị tư sản vào Việt Nam… Rõ ràng, đó là những biểu hiện của sự giảm sút ý chí cách mạng, mất cảnh giác, không nhận rõ tính chất phức tạp của cuộc đấu tranh giai cấp trong giai đoạn cách mạng mới, không phân biệt rõ đâu là địch, đâu là ta, mơ hồ về tư tưởng chính trị.

  Lịch sử đã chứng tỏ quy luật vận động và phát triển của nước ta là dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quy luật này vẫn giữ nguyên giá trị thời sự. Chúng ta không cường điệu, đánh giá quá cao kẻ địch, nhưng thực tế đã dạy chúng ta rằng, trong đấu tranh, tuyệt nhiên không bao giờ được lơi lỏng mất cảnh giác. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nâng cao cảnh giác, nhận thức đúng và đầy đủ tính chất gay gắt và phức tạp của cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi gây phương hại đến sự ổn định, vững mạnh và phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân./.

  Khổng Minh Trí

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  8 phản hồi

  Địch - Ta mà ông giả Khổng Minh mất trí này là ai đây?. Nhân dân đấu tranh đòi công lý, đòi quyền được nghĩ, được nói, được phản ứng những hành động cướp đất, đàn áp dã man của quan chức chính quyền của đảng .. mà là địch ư?. Có "thế lục thù địch nước ngoài' nào mà xúi dục được bà nông dân, ông cựu chiến binh, ông trí thức, anh công nhân, chị buôn thúng bán mẹt.. ? Này ông giá Khống Minh kia, địch ngồi sau lưng ông, trong nguưòi ông mà ông không biết. Thôi về quét nhà nấu cơm cho vợ kiếm miếng cơm cho lành. Nhai đi nhai lại những cụm từ giả dối, cũ rích chẳng ai nghe đâu!

  Nếu chỉ cần " diễn biến hòa bình " , tức là không cần dùng đến bạo lực đổ máu như học thuết Mác-Lenin mà vẫn " chuyển đổi thành công từ thể chế chính trị độc đảng toàn trị như ở VN hiện nay sang chế độ dân chủ với 3 nền tảng là Xã hội dân sự + Kinh tế thị trường + Nhà nước pháp quyền tam quyền phân lập " thì tốt quá đi chứ !
  Nhưng thiết nghĩ bạn đọc chẳng nên mất thì giờ phản biện bài báo ngớ ngẩn lú lẫn này của Khổng Minh Trí . Trong Nhật ký Rồng Rắn , tướng Trần Độ đã nói rõ là các chế độ chuyên chế độc đảng toàn trị từ Liên Xô , các nước XHCN Đông Âu đã sụp đổ , CHNDTH đến CHXHCN Việt Nam đều dựa vào nhà tù , công an và bọn lưu manh tư tưởng như Khổng Minh Trí để tồn tại .
  Bọn này không thể thông minh hơn ông Trọng Lú được .
  Để đỡ mất thì giờ , tốt hơn cả là Dân Luận nên gửi tặng Ban biên tập báo điện tử An ninh Thủ Đô bài báo " Nhìn lại vòng đời của phong trào cộng sản " của tác giả Đỗ Ngọc Viết đã đăng trên Dân Luận cho họ học thuộc để sau này họ đừng nói năng nhảm nhí nữa.
  Võ Thị Minh - TPHCM

  Diễn biến thế tró nầu được! mã số 99245 viết: "Chính quyền ta toàn loại lưu manh, trộm cắp, gái gú, rượu chè cờ bạc, đục khoét ngân sách, ức hiếp dân chúng... nhưng được cái may là không phản động".

  Nếu dùng từ "phản động" theo đúng nghĩa thì chính quyền CS là chính quyền PHẢN ĐỘNG 100%.

  "Phản động" có nghĩa là kéo lùi sự tiến hóa của nhân loại, làm cho sức sản xuất trì trệ, xã hội không tiến lên được và đàn áp nhân dân, còn những người không tán thành chế độ là những người BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN chứ không phải phản động.

  Chính quyền ta toàn loại lưu manh, trộm cắp, gái gú, rượu chè cờ bạc, đục khoét ngân sách, ức hiếp dân chúng... nhưng được cái may là không phản động, thế là mừng rồi.

  Đọc bài viết này thì đến ông sư cũng phải nổi giận. Ông này đã biết thế nào là chiến tranh chưa mà đả phá "diễn biến hòa bình"? Trên thế giới nếu không chiến tranh thì là hòa bình và ngược lại.

  Xin hỏi ông tác giả bài này (nhưng không hy vọng ông trả lời được): Thế nào là diễn biến hòa bình? Chống diễn biến hòa bình thì chống thế nào?

  Có rất nhiều nạn nhân chiến tranh, người què, người cụt, người đui người điếc, người điên, người bị chất độc mầu da cam, thế có nạn nhân hòa bình không? Chiến tranh làm hàng triệu người chết, hòa bình có làm ai chết không?

  Xin ông chỉ rõ cho toàn dân thiên hạ biết một vài thế lực thù địch cụ thể, nó ở đâu, mặt mũi hình thù nó như thế nào? Hay ông yếu bóng vía tự mình nát mình?

  Ai làm xã hội mất ổn định? Người nông dân đang sống yên lành, tự nhiên đem quân đội và công an lưu manh côn đồ đến cướp ruộng đất của người ta làm người ta phải biểu tình chống lại. Rồi mấy người thân quen đang ngồi trong nhà, tự nhiên công an đến bắt cả nhà người ta bỏ tù mà chẳng có lý do gì. Vậy ai gây ra mất ổn định?

  Hiện nay trên thế giới, còn mấy nước có độc đảng độc trị? Ông tự trả lời rồi hãy nói cho cả thiên hạ biết.

  Bài viết sặc mùi cộng sản của kẻ đặc quyền,đặc lợi theo chủ thuyết bạo lực chủ nghĩa cộng sản,vậy ai là kẻ phản động hại dân,hại nước,ai đã đưa dân tộc Việt vào cuộc chiến thương tàn,bao gia đình tan hoang,đất nước lầm than,nhân dân đói khổ ,chịu bao cảnh li tan,phải vượt biển kiếm sống...vậy ai là kẻ thù của dân ,của nước mà lại rêu rao cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình,cảnh giác với những người đấu tranh cho dân chủ,cho văn minh tiến bộ - kẻ thù của dân đó là chủ nghĩa cộng sản - hay Đảng cộng sản của những kẻ đặc quyền,đặc lợi.

  Kinh quá! Tôi mới vừa nhắc tới " Quân sư quạt mo đầu bò" thì có ngay một bài từ báo " An ninh thủ đô" ( Viet Nam?) với tác giả có biệt hiệu " Khổng Minh Trí".
  Nói chuyện về Binh pháp bên Tầu làm tôi nhớ một bí quyết là đánh lạc hướng. Thong thả sẽ còm thêm.
  Nhưng câu này khá đúng. Chỉ có cái phải định nghĩa chử "địch": China

  "Đáng tiếc, thời gian qua, trong nội bộ ta, vẫn có những người chủ quan, mất cảnh giác, thậm chí mất cảnh giác nghiêm trọng trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch, phản động; có người còn không tỉnh táo, bị mắc mưu, phụ họa, cổ súy cho những luận điệu của địch"