Nguyễn Thị Dương Hà - Bảy góp ý sửa đổi bản Hiến Pháp 1992 của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

 • Bởi Admin
  04/10/2013
  0 phản hồi

  Nguyễn Thị Dương Hà

  Vào hồi 08g23’ hôm nay, ngày 4/10/2013, Ts Luật Cù Huy Hà Vũ đã gọi điện thoại về nhà thông báo cho vợ là Ls Nguyễn Thị Dương Hà biết: Thực hiện chủ trương của Quốc Hội và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hưởng ứng phong trào Lấy ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Trại giam số 5 Bộ Công an – Yên Định – Thanh Hóa, ngày 30/9/2013, TS Cù Huy Hà Vũ đã gửi bài góp ý Sửa đổi Hiến pháp 1992 tới Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 qua đường Bưu điện của Trại giam số 5 Bộ Công an.

  Bài góp ý của TS Vũ gồm 20 trang A4 viết tay chữ nhỏ, dày kín, nội dung gồm 7 phần lớn. Vì thời gian gọi điện thoại cho gia đình chỉ có 5 phút nên TS Vũ chỉ nói được bảy mục chính của bài góp ý như dưới đây:

  I- Bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, thực hiện Chế độ Đa Đảng.

  II- Bỏ Chủ nghĩa xã hội, lấy “Việt Nam” làm Quốc hiệu, thiết lập chức vụ Tổng thống.

  III- Quyền lập hiến thuộc về toàn dân, thực hiện trưng cầu ý dân về Hiến pháp, Hiến pháp sửa đổi.

  IV- Thực hiện “Tam quyền phân lập”.

  V- Bỏ “Lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, bảo vệ Đảng, chế độ Xã hội chủ nghĩa”

  VI- Thiết lập Tòa án Hiến pháp.

  VII- Ngăn chặn cơ quan Nhà nước tùy tiện ngăn chặn quyền con người, quyền công dân.

  1. Bỏ khoản 2 Điều 16 (mới) “2. Không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.” Vì khoản 2 Điều 16 (mới) xâm phạm nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền là “Mọi công dân có thể làm tất cả những gì luật không cấm” (Đại từ điển bách khoa toàn thư tiếng Việt dành cho người Việt).

  2. Phải quy định rõ trong luật những giới hạn Quyền Con Người và Quyền Công Dân để tránh Nhà nước xâm phạm Quyền Con Người.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi