Bản kiến nghị gửi Ban Chấp Hành TW về sửa đổi Hiến Pháp 1992 của Diễn đàn và Viện VIDS

 • Bởi Admin
  04/10/2013
  3 phản hồi

  Lời giới thiệu: Diễn đàn Lý luận phát triển, hoạt động trong khuôn khổ của Viện Những vấn đề phát triển (VIDS) trực thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA), do ông Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội chủ trì.

  Thành viên của Diễn đàn này hầu hết là các cán bộ trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước như Trần Đình Hoan (đã mất), Đặng Quốc Bảo, Đặng Hữu, Vũ Quốc Tuấn, Thang Văn Phúc, Đặng Hùng Võ, Lưu Bích Hồ, Bùi Đức Lại, …

  Diễn đàn họp thường kỳ mỗi tháng, thảo luận theo chủ đề liên quan đến phát triển và bảo vệ đất nước. Sản phẩm của các cuộc thảo luận là thông tin – tri thức cho mỗi thành viên sử dụng với tư cách cá nhân và thỉnh thoảng làm kiến nghị chung chỉ gửi cho lãnh đạo ĐCSVN và Nhà nước, không công bố rộng rãi. Lần này có lẽ là một ngoại lệ chăng ?

  Chu Hảo

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

  Kính gửi:

  - BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  - QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM
  - BAN CHỈ ĐẠO VÀ BAN BIÊN TẬP SỬA ĐỔI HIÊN PHÁP NĂM 1992

  DIỄN ĐÀN LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN được thành lập hơn 3 năm. Trước những vấn đề hệ trọng của đất nước, các thành viên của Diễn đàn tham gia với tinh thần trách nhiệm và có những ý kiến đề xuất cụ thể thông qua Viện Những Vấn Đề Phát Triển (VIDS).

  Hơn một năm qua, chương trình sửa Hiến pháp 1992 đã là một trọng tâm trong sinh hoạt của Diễn đàn với nhiều chuyên đề nhằm tìm hiểu quá trình phát triển của Hiến pháp Việt Nam – Diễn đàn đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các nhà khoa học (có cả một số thành viên trong Ban biên tập). Qua đó đã khẳng định những giá trị có tính lịch sử và những giá trị pháp lý của Hiến pháp Việt Nam. Việc sửa đổi Hiến pháp 1992 lần này là một mốc lịch sử vô cùng quan trọng. Có thể nói đây là bước bản lề cho một giai đoạn phát triển mới của Việt Nam. Do đó, chúng tôi muốn bày tỏ một lần nữa ý nguyện của DIỄN ĐÀN lên Trung ương một số ý kiến nhân dịp TW sắp họp:

  1. Về Lời nói đầu và những vấn đề chung: chúng tôi cho rằng nên đặt Hiến pháp đúng tầm ở bộ luật cao nhất. Do đó không chỉ giới hạn ở một khung lý luân chính trị mà còn phải là tiếp thu tinh hoa nhân loại... đó mới là tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện ngay trong Hiến pháp 1946.

  2. Những vấn đề về Thể chế chính trị chúng tôi cho rằng trong quá trình hội nhập và phát triển, nền tảng và động lực phát triển không chỉ là liên minh một số giai cấp mà phải là Khối đoàn kết toàn dân. Do đó Hiến pháp nên nêu cao nguyên tắc bình đẳng - không nên thể hiện sự phân biệt thành phần, giai cấp.

  3. Về những vấn đề Quyền con người và quyền công dân. Chúng ta khẳng định mục tiêu, nước giầu dân mạnh dân chủ, Công bằng, văn minh.. Khẳng định các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin... biểu tình... nhưng nếu vẫn diễn đạt với mô thức: “theo quy định của pháp luật” thì mặc nhiên các quyền trên sẽ là không khả thi.

  4. Về quan điểm phát triển trong kinh tế, “sở hữu toàn dân” là khái niệm chính trị, không tương thích với khái niệm pháp lý của Hiến pháp bởi vì “sở hữu toàn dân” là không xác định ai là người có chủ quyền thực sự - dẫn đến tình trạng rất lúng túng trong quản lý như thời gian vừa qua. Không nên giữ quan điểm cũ phân biệt thành phần chủ đạo hay không chủ đạo trong Hội nhập kinh tế. Điều này triệt tiêu động lực rất to lớn trong xã hội và khả năng hội nhập quốc tế toàn diện, giảm khả năng huy động các nguồn lưc phát triển trong và ngoài nước trong thời kỳ quá độ...

  5. Liên quan Luật Đất đai và các quy định trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp, những quan điểm gây tranh cãi như “thu hồi”, “thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội”... phải chăng nên cân nhắc, cần chặt chẽ hơn... phải ở cấp nào, mức độ và có một tổ chức dịnh giá độc lập... Trên thế giới, việc thu hồi đất để phát triển, không phải chỉ có đền bù một lần bằng tiền là xong như ở Việt Nam. Bởi vì giá trị về đất đai là loại tài sản đặc biệt – là tài nguyên, việc đền bù phải bao gồm cả bồi thường tài sản và kèm theo đó là bồi thường sinh kế. Ý nghĩa của tài sản đặc biệt là ở chỗ là tài nguyên, đất đai còn là tư liệu sản xuất – có ý nghĩa sinh kế lưu truyền cho các đời sau...

  Tóm lại, quá trình sửa Hiến pháp vừa qua cho thấy nhận thức về lý luận và thực tiễn phát triển được sâu sắc hơn: Nhân thức về quyền lực, về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và thể chế chính trị,kinh tế thực thi các quyền ấy – đã đặt Đảng và nhà nước ta đang đứng trước thử thách rất lớn, tình hình kinh tế xã hội đứng trước những khó khăn có tính chất sống còn, “quyền của người dân bị vi phạm nghiêm trọng” (Tổng kết lý luận 20 năm đổi mới).

  Hiến pháp là luật gốc, việc sửa đổi lần này nếu không có gì mới chung quanh những vấn đề nêu trên sẽ là thất vọng lớn với dân – như giọt nước tràn ly, động lực phát triển không còn nữa thì rất nguy. Sự tụt hậu trên nhiều lĩnh vực kéo dài, cộng với nhiều điều căn bản của Hiến pháp không có gì chuyển biến thì chúng tôi cho rằng nên lui lại việc thông qua trong thời gian này. Với HIẾN PHÁP: Thà chậm mà AN TOÀN còn hơn là vội vàng thông qua để lại những khiếm khuyết, hậu quả khó lường.

  Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2013
  DIỄN ĐÀN LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Phản hồi: 

  Lời giới thiệu: Diễn đàn Lý luận phát triển, hoạt động trong khuôn khổ của Viện Những vấn đề phát triển (VIDS) trực thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA), do ông Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội chủ trì.

  Thành viên của Diễn đàn này hầu hết là các cán bộ trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước như Trần Đình Hoan (đã mất), Đặng Quốc Bảo, Đặng Hữu, Vũ Quốc Tuấn, Thang Văn Phúc, Đặng Hùng Võ, Lưu Bích Hồ, Bùi Đức Lại, …

  Diễn đàn họp thường kỳ mỗi tháng, thảo luận theo chủ đề liên quan đến phát triển và bảo vệ đất nước. Sản phẩm của các cuộc thảo luận là thông tin – tri thức cho mỗi thành viên sử dụng với tư cách cá nhân và thỉnh thoảng làm kiến nghị chung chỉ gửi cho lãnh đạo ĐCSVN và Nhà nước, không công bố rộng rãi. Lần này có lẽ là một ngoại lệ chăng?

  Chu Hảo

  Nguồn: Diễn đàn Xã Hội Dân Sự

  Phản hồi: 

  Theo tôi cái rào cản cho sự phát triển của đất nước và hội nhập chính là hiến pháp hiện nay. Tình hình nguy nan của đất nước đã đến lúc trầm trọng. Sớm sửa đổi hiến pháp ngày nào hay ngày ấy, không nên trì hoãn nữa. Thế nhưng sửa thế nào, sửa cái gì thì nên có những đề nghị và góp ý cụ thể, không nên nể nang, né tránh những cái gọi là "nhậy cảm" nữa.

  Cái sửa cấp bách là phải thực hiện xã hội dân chủ, nghĩa là xóa bỏ ngay sự độc quyền lãnh đạo của Đảng CS, nếu được đa nguyên đa dảng thì càng tôt, nếu không thì phải tách Đảng ra khỏi nhà nước, nhà nước là của toàn dân, còn Đảng là của một nhóm người cùng gu với nhau. Có như vậy thì những người có tài mà không ở trong Đảng mới ngóc đầu lên được, mới cống hiến được nhiều, và như vậy ngân sách nhà nước mới không phải như cái thùng không đáy giót vào túi Đảng.

  Hai là đã thừa nhận quyền sử hữu tư nhân về tư liệu sản xuất trong công nghiệp và thương nghiệp thì phải thực hiện quyền sở hữu tư nhân về nông nghiệp, nói thẳng ra là thực hiện "người cày có ruộng".

  Trên đây là hai điều mấu chốt nhất, nếu HP không thực hiện hai điều này thì toàn dân (có lẽ) xin vái cả chân lẫn tay, không bàn gì hơn nữa.