TS Trần Nhơn - Bão tố nổi lên rồi!

 • Bởi Hồ Gươm
  30/09/2013
  3 phản hồi

  TS Trần Nhơn

  danluan_d00144.jpg

  Một thời Đảng cuốn hút hồn tôi,
  Đảng ấy dường như biến mất rồi!?
  Dân chủ, tự do dìm xuống vực,
  Độc tài toàn trị phất lên ngôi.
  Con cừu, cháu thỏ tranh tài lộc,
  Mặt ngựa, đầu trâu cướp thịt xôi.
  Văn hiến bốn ngàn năm tuột dốc,
  Lòng dân bão tố nổi lên rồi!

  Không phải ngày xưa Đảng tuyệt vời,
  Chẳng qua chưa bị lộ mà thôi.
  Lừa công nông ngụy xưng giai cấp,
  Gạt đảng phái giành trọn ghế ngôi.
  Tín dụng niềm tin chết ngắc ngoải,
  Ngân hàng đạo đức sống cầm hơi.
  Bôn sê vích lầm đường lạc lối,
  Đảng Lê nin chống lại loài người.

  Nâng cấp “Lê nin” lên “Lê – Mao”,
  Đảng Cộng sản liên tục đổi màu.
  Đẩy nước nhà vào rọ Bốn Tốt,
  Xô nhân dân sập bẫy Ba Tàu.
  Niềm tin bánh vẽ chưa tan mộng,
  Chiến lược ma trơi đã gãy cầu.
  Đảng độc trị đến thời mạt vận,
  Hoàn lương cùng đồng chí, đồng bào!

  Tháng 9/2013
  Trần Nhơn
  Từ khóa: Trần Nhơn

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Đồng chí Nhơn phản động gớm nhẫy !

  Các đồng chí phản tỉn khác thì chỉ mới phê đảng đời nay thôi, chứ đảng đời đầu vẫn tót, ok, có công với tổ cuốc, nhân rân.

  Thế mà đồng chí Nhơn lại mạnh miệng làm thơ tố đảng ta căn cốt xấu xa nhưng nay mới bị lộ nguyên hình, haha :)

  Khácho viết:
  Một thời Đảng cuốn hút hồn tôi,
  Đảng ấy dường như biến mất rồi!?
  Dân chủ, tự do dìm xuống vực,
  Độc tài toàn trị phất lên ngôi.

  Chúng ta cùng trở lại cái Đảng cũ nhá ? Cái Đảng đã cuốn hút hồn bác Trần Nhơn, cái Đảng không dìm dân chủ tự do xuống vực, chỉ dìm những người Nhân Văn Giai Phẩm thôi, cái Đảng không độc tài, không toàn trị chỉ có bục công an đặt giữa lương tâm, cái Đảng chỉ khủng bố nhóm "xét lại chống Đảng", cái Đảng cuốn hút hồn bác Trần Nhơn bằng cải tạo tư sản, bằng cải cách ruộng đất .

  Tớ đồng ý . Where do I sign?

  "Không phải ngày xưa Đảng tuyệt vời,
  Chẳng qua chưa bị lộ mà thôi.
  Lừa công nông ngụy xưng giai cấp,
  Gạt đảng phái giành trọn ghế ngôi."

  Một thời Đảng cuốn hút hồn tôi,
  Đảng ấy dường như biến mất rồi!?
  Dân chủ, tự do dìm xuống vực,
  Độc tài toàn trị phất lên ngôi.

  Chúng ta cùng trở lại cái Đảng cũ nhá ? Cái Đảng đã cuốn hút hồn bác Trần Nhơn, cái Đảng không dìm dân chủ tự do xuống vực, chỉ dìm những người Nhân Văn Giai Phẩm thôi, cái Đảng không độc tài, không toàn trị chỉ có bục công an đặt giữa lương tâm, cái Đảng chỉ khủng bố nhóm "xét lại chống Đảng", cái Đảng cuốn hút hồn bác Trần Nhơn bằng cải tạo tư sản, bằng cải cách ruộng đất .

  Tớ đồng ý . Where do I sign?