14 lời hứa về Nhân quyền của Chính phủ Việt Nam trước các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc

 • Bởi Admin
  26/09/2013
  6 phản hồi

  Dân Luận: Đây là dịp để các blogger và trí thức Việt Nam đứng lên giúp chính phủ thực hiện các cam kết của mình trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Chúng ta có thể tư vấn chính phủ về các chính sách và biện pháp đểm đảm bảo các quyền cơ bản về kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị theo thông lệ quốc tế đã công nhận. Chúng ta cũng có thể chủ động liên lạc và mời các chuyên gia về quyền con người của LHQ và quốc tế tới thăm Việt Nam, để chứng tỏ cho thế giới biết rằng Việt Nam là một quốc gia tôn trọng quyền con người :D

  Ngày 27.8.2013 vừa qua, phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã công bố 14 lời hứa về Nhân Quyền của Chính phủ Việt Nam trước Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc:

  1. Thông qua các chính sách và các biện pháp để đảm bảo tốt hơn tất cả các quyền căn bản về kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị theo thông lệ quốc tế đã công nhận.

  2. Đạt Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

  3. Tiếp tục cải thiện hệ thống luật pháp và tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền và kiện toàn các thiết chế trong nước về bảo vệ nhân quyền, bao gồm việc có thể thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia.

  4. Thông qua các chính sách và các biện pháp, tăng cường các nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội và công lý, đặc biệt với quyền của những nhóm dễ bị thương tổn, như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các dân tộc thiểu số.

  5. Thúc đẩy giáo dục nhân quyền để tăng cường nhận thức và năng lực cho các cơ quan hành pháp để đảm bảo tốt hơn các quyền và tự do căn bản của người dân

  6. Tiếp tục thực hiện những khuyến nghị Việt Nam đã chấp nhận trong Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát năm 2009 và tham gia một cách có trách nhiệm và xây dựng trong kỳ UPR thứ hai.

  7. Tăng cường dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào việc lập kế hoạch và thực thi chính sách, và cải thiện sự gắn kết của Việt Nam với các tổ chức chính trị, xã hội làm việc trong lĩnh vực nhân quyền.

  8. Tham gia tích cực, xây dựng và có trách nhiệm vào công việc của Hội đồng để đóng góp vào việc tăng cường hiệu quả, tính minh bạch, khách quan và cân bằng của Hội đồng, trên tinh thần đối thoại và hợp tác.

  9. Tăng cường hợp tác và đối thoại với các cơ chế nhân quyền LHQ, đặc biệt với các Ủy ban Công ước và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ, các thủ tục đặc biệt, bao gồm việc có thể mời thêm các chuyên gia thăm Việt Nam.

  10. Ủng hộ và tích cực tham gia vào các cuộc tham vấn liên chính phủ về tăng cường năng lực và hiệu quả của các Ủy ban Công ước.

  11. Tham gia và đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác nhân quyền ở ASEAN, đặc biệt trong khuôn khổ AICHR và thực thi Tuyên bố Nhân quyền ASEAN.

  12. Duy trì các đối thoại nhân quyền song phương và cơ chế hợp tác với các quốc gia đối tác, với mục tiêu chung về thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới.

  13. Hoàn thành thủ tục nhanh chóng tham gia Công ước chống Tra tấn.

  14. Hoàn thành thủ tục phê chuẩn Công ước về Quyền của Người khuyết tật.

  * * *

  1. Adopt policies and measures and increase resources to better ensure all fundamental economic, social, cultural, civil and political human rights in line with internationally recognized norms.

  2. Achieve the Millennium Development Goals.

  3. Continue to improve the legal and judicial systems, build a rule-of-law State and strengthen national institutions protecting human rights, including the possible establishment of a national human rights institution.

  4. Adopt policies and measures and increase resources to ensure social security, welfare and justice, particularly the rights of vulnerable groups, such as women, children, the elderly, people with disabilities and ethnic minorities.

  5. Promote human rights education and training to improve the awareness and capacity of law-enforcement agencies to better ensure peoples’ rights and fundamental freedoms.

  6. Continue to implement the recommendations that Viet Nam has accepted in the first UPR cycle in 2009, and to participate in a responsible and constructive manner in the second UPR cycle.

  7. Strengthen grass-roots democracy and the people’s involvement in the planning and execution of policies, and improve Viet Nam’s engagement with political, social organizations working in the field of human rights.

  8. Participate in an active, constructive and responsible manner in the work of the Council to contribute to strengthening the Council’s efficiency and effectiveness, transparency, objectivity and balance, in the spirit of dialogue and cooperation.

  9. Strengthen cooperation and dialogue with United Nations human rights mechanisms, particularly treaty bodies and Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights special procedures, including possible invitations for additional country visits to Viet Nam.

  10. Support and actively participate in intergovernmental consultations on improving the capacity and effectiveness of human rights treaty bodies.

  11. Participate in and contribute to the promotion of ASEAN human rights cooperation, particularly in the AICHR framework and in the implementation of the ASEAN Human Rights Declaration.

  12. Maintain bilateral human rights dialogue and cooperation mechanisms with partner countries, with the common goal of promoting and protecting human rights in the world.

  13. Complete procedures for early accession to the Convention against Torture.

  14. Complete procedures for the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

  Source: https://docs.google.com/file/d/11KnjPzaZtDoZLmp8S6QVwBqrq6Dh3uKLpviV2wAsHNAkN8FJ6807aG1noZ8t/edit?usp=sharing

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  Nghe cs hứa thì có mà đổ thóc giống ra ăn. Chúng nó hứa xấy dựng xhcn gần cả một thế kỷ rồi mà có thấy chúng nó làm bao giờ đâu. Đừng nghe chúng nó nói...

  Trích dẫn:
  5. Thúc đẩy giáo dục nhân quyền để tăng cường nhận thức và năng lực cho các cơ quan hành pháp để đảm bảo tốt hơn các quyền và tự do căn bản của người dân

  Điều này đứng trước một cái vòng lẩn quẩn. Khi một số blogger tiến hành chiến dịch phát Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, công an đã tìm cách tịch thu các bản sao "tài liệu phản động". Như vậy chứng tỏ công an không biết nhân quyền là gì cả và cần được giáo dục. Nhưng những nỗ lực giáo dục công an về nhân quyền lại có thể bị công an xem là phản động và bị dập tắt.

  Hiện nay không có gì bảo đảm là các lãnh đạo cao nhất của nhà nước (ta) hiểu về nhân quyền nhiều hơn các lực lượng công an và an ninh. Cho nên e rằng lời hứa thứ 5 ở trên sẽ chỉ là hứa suông.

  Khácho viết:
  Chính quyền Việt Nam không có nghĩa vụ phải tuân thủ những lời hứa của mình . Chính phủ Việt Nam cũng không cần ai phải nhắc nhở .

  Việc thực hiện những lời hứa phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tình hình cụ thể của địa phương . Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cũng không có các lực lượng chế tài, mà có cũng không thể xâm phạm vô quyền tự quyết của mỗi quốc gia . Chính phủ Việt Nam muốn làm gì với dân mình thì làm, chỉ cần bản Hiến Pháp nhìn cho ngon lành để trưng ra cho thế giới đọc là được rồi . Đấy nhá, quyền con người được ghi rõ trong Hiến Pháp nhá . Đúng, câu thòng y chang hiến pháp của Đức Quốc Xã, nhưng đó là hiện tượng, không phải bản chất .

  Cụ tuyền cho một mớ bòng bong , em Hoàng thị Nhật Lệ đọc xong cứ tưởng thật thì bỏ mịa, em lại làm một bản tuyên ngôn xin chữ ký ủng hộ quyền tự quyết dà chủ trương đúng đắn của nhà sản là "Chính phủ Việt Nam muốn làm gì với dân mình thì làm" thì a men, nam mô a di đà Phật.

  Chính quyền Việt Nam không có nghĩa vụ phải tuân thủ những lời hứa của mình . Chính phủ Việt Nam cũng không cần ai phải nhắc nhở .

  Việc thực hiện những lời hứa phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tình hình cụ thể của địa phương . Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cũng không có các lực lượng chế tài, mà có cũng không thể xâm phạm vô quyền tự quyết của mỗi quốc gia . Chính phủ Việt Nam muốn làm gì với dân mình thì làm, chỉ cần bản Hiến Pháp nhìn cho ngon lành để trưng ra cho thế giới đọc là được rồi . Đấy nhá, quyền con người được ghi rõ trong Hiến Pháp nhá . Đúng, câu thòng y chang hiến pháp của Đức Quốc Xã, nhưng đó là hiện tượng, không phải bản chất .

  Họ ko có pháp luật để thực hiện đâu.
  Kể cả là có điều luật mà điều luật không được thực hiện nghiêm túc thì coi như ko có pháp luật để thực hiện.

  >>> 3. Tiếp tục cải thiện hệ thống luật pháp và tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền và kiện toàn các thiết chế trong nước về bảo vệ nhân quyền, bao gồm việc có thể thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia.

  Cái gọi là hệ thống Nhà nước pháp quyền, luật pháp, tư pháp của ta đang nằm dưới sự lãnh đạo của một bộ chính trị và tổng bí thư về cơ bản không hiểu tam quyền phân lập là cái gì.

  Bây giờ tớ đề nghị cụ thể mời ông Hoàng xuân Phú và ông Phạm Hồng Sơn tổ chức lớp dạy cho Tổng bí thư, bộ chính trị trung ương Đảng về tam quyền phân lập, dân chủ. Nếu không, Đảng và nhà nước ta mỗi khi mở miệng thì cứ thấy thum thủm mùi chuyên chính vô sản, dân chủ Đảng trị chẳng giống ai. Phải nâng cao trình độ cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước trước, nếu không thì mang tiếng có Tiếng sĩ xây dựng Đảng, nhưng mà ăn nói ngu ngơ hơn đứa tốt nghiệp phổ thông nước ngoài.

  Đấy tớ cứ nói chung chung thế, tay nào động lòng thì ráng chịu.