Phạm Lê Vương Các - Vài suy ngẫm về Diễn đàn Xã Hội Dân Sự

 • Bởi Admin
  25/09/2013
  32 phản hồi

  Phạm Lê Vương Các

  Vào ngày 23 tháng 9 vừa qua, 130 nhân sĩ trí thức uy tín trong và ngoài nước ra "TUYÊN BỐ Về thực thi quyền Dân sự và Chính trị", và qua đó khởi xướng một "Diễn đàn trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa" dưới tên gọi "Diễn đàn Xã Hội Dân Sự".

  Đó là một việc làm ý nghĩa, mang mục đích tốt, rất đáng hoan nghênh, thể hiện hướng đi hợp thời (dùng XHDS làm nên sự chuyển đổi thể chế chính trị một cách ôn hòa) với công cuộc vận động dân chủ cho Việt Nam.

  Tuy nhiên, nếu nhìn vào tên tuổi của hơn 100 nhân sĩ trí thức hàng đầu của đất nước mà chỉ tạo ra một "Diễn đàn" để tập hợp các bài viết trao đổi về XHDS thì cá nhân tôi cho là "uổng phí", vì các lẽ sau:

  Thứ nhất, về hình thức, xây dựng "Diễn đàn" trên mạng là một điều rất bình thường. Nó không có gì đặc sắc hay mới lạ, về bản chất của diễn đàn, nó cũng chỉ là một môi trường để mọi người có quyền bày tỏ chính kiến, quyền tự do biểu đạt, tranh luận, trao đổi làm sáng tỏ một vấn đề nào đó...

  Về hình thức Diễn đàn như thế này thì trên mạng nhiều vô số kể, từ khi Internet ra đời là đã có những diễn đàn mang mục đích vận động cho một nền Dân chủ ở nước ta.

  Thứ hai, về nội dung, Diễn đàn này bàn về các vấn đề liên quan đến XHDS "với mong muốn xã hội dân sự ở nước ta phát triển".

  Về nội dung của XHDS thì không còn gì là mới lạ. Đã có nhiều học giả và chuyên gia đã nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề XHDS cách đây nhiều năm trước đó. Đối với tôi, tôi cũng đã tiếp cận vấn đề XHDS cách đây khoảng 5 năm. Trong khoảng thời gian từ đó đến nay, tôi cũng chưa thấy một học giả hay một nghiên cứu nào nói khác về XHDS ngoài các thành tố như: trước tiên là ý thức trách nhiệm của một người công dân đối với cộng đồng, sau đó là niềm tin giữa người với người để hình thành nên vốn xã hội và qua đó để có thể tin tưởng nhau mà hợp tác chung sức cống hiến cho cộng đồng, và cuối cùng là nhà nước (yếu tố quan trọng nhất trong tình hình VN hiện nay) cần phải có môi trường đảm bảo cho XHDS phát triển sinh động bằng các công cụ như pháp luật tạo điều kiện cho quyền tự do lập hội, hay các chính sách ủng hộ các hội đoàn dân lập phát triển…

  Các giá trị cố lõi và vấn đề căn bản của XHDS đều đã được làm sáng tỏ. Nên vấn đề mấu chốt bây giờ là thể chế toàn trị có chấp nhận hay không mà thôi.

  Vì như chúng ta đã biết phong trào, hội đoàn XHDS sẽ không chịu sự kiểm soát của chính quyền, những người nằm trong phong trào, hội đoàn này hành động dựa trên sự tự giác và tự nguyện, không chịu sự ràng thuộc hay “sai bảo” từ chính quyền, mà chính quyền toàn trị thì chẳng bao giờ muốn thế và cũng chẳng để điều này xảy ra.

  Cho nên "mong muốn xã hội dân sự ở nước ta phát triển" bây giờ không phải là bàn, hay trao đổi nữa mà hãy HÀNH ĐỘNG đi. Không cần gì phải lớn lao hay quy tụ cho đông, mà hãy làm những việc nhỏ bé và bình thường trong khả năng của mình.

  Chẳng hạn, khi ra đường, thấy ai xả rác ngoài đường, mình sẽ lẳng lặng nhặt rác bỏ vào thùng giùm người ta… Nếu hành động này có nhiều người hưởng ứng và ủng hộ thì cứ tập hợp lại thành lập “Hội những người nhặt rác giùm người khác” và lan tỏa nó đi, như vậy vừa tốt cho cộng đồng, vừa giúp nâng cao ý thức môi trường, giúp cho người dân từ bỏ thói quen xấu, và qua đó xây dựng được một phong trào và hội đoàn đúng nghĩa với XHDS. Nếu nhà nước muốn quản lý, hay muốn đưa “Chi bộ” vào để “lãnh đạo” Hội này, thì mình sẽ dẹp luôn, không làm nữa, trả lại việc nhặt rác cho nhà nước, rồi thành lập hội mới để làm việc khác.

  Thứ ba, có người nói rằng “Diễn đàn XHDS” là một phong trào XHDS. Tôi đồng ý với quan điểm này và cũng tin rằng những người khởi xướng Diễn đàn này cũng nhằm mục đích tạo ra một phong trào XHDS có tính chất rộng lớn, có tầm ảnh hưởng nhằm “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”. Tuy nhiên với cách thức hoạt động hiện nay khi phong trào chỉ là một “Diễn đàn trao đổi và tập hợp các ý kiến” thì tôi e rằng sẽ không có sự tương đồng giữa “mục tiêu và phương pháp” trong thời điểm hiện tại.

  Như đã phân tích ở lý do thứ nhất, hiện nay không thiếu diễn đàn để “trao đổi và tập hợp ý kiến”. Cho nên xem “Diễn đàn XHDS sẽ mang ý nghĩa của một phong trào dân sự đầu tiên có tính tập hợp và được định hướng phản biện trên diện rộng, đại diện cho một số khá đông trí thức và sinh viên ở Việt Nam” như nhà báo Phạm Chí Dũng đã đánh giá trên BBC, liệu có tham vọng quá không khi mà một Diễn đàn và cũng là một Phong trào mới ra đời, theo đuổi một phương pháp cũ, hoạt động trên mạng, không có gì nổi bật ngoài những nhân sĩ tri thức tên tuổi khởi xướng? Và liệu Diễn đàn này có thể “qua mặt” được các diễn đàn lâu đời trên các cơ quan Truyền thông quốc tế, hay các diễn đàn uy tín hiện nay để là nơi tập hợp các ý kiến phản biện?

  Quan sát hoạt động chính trị hiện nay và xu thế vận động dân chủ, theo quan điểm của cá nhân tôi đã qua rồi cái thời kỳ dùng lý luận để tranh luận và phản biện để làm sáng tỏ vấn đề “Thế nào là Dân chủ”. Mà đây là thời điểm cho sự tranh đấu “Khi nào Dân chủ sẽ đến và chúng ta sẽ sử dụng Dân chủ như thế nào”.

  Qua đó cho thấy, Diễn đàn XHDS ra đời vào thời điểm này mà chỉ thể hiện là một diễn đàn dùng để “trao đổi và tập hợp các ý kiến” thì đó là một phong trào “đi chậm hơn” rất nhiều so với các phong trào khác trong công cuộc vận động Dân chủ như NoU, Kiến nghị 72, Tuyên Bố 258…

  Dù trong tương lai, cá nhân tôi chưa thể phán đoán Diễn đàn XHDS sẽ “biến thể” sang một hình thái nào, phải chăng là nơi tập hợp tiếng nói phản biện như Viện Nghiên cứu Phát triển IDS? Nhưng trước mắt, hướng đến dân chủ với cách thức và phương pháp này nó đã không tương xứng với cái tầm, sự uy tín và số lượng của các nhân sĩ trí thức.

  Bằng sự kỳ vọng vào một thế hệ tâm huyết đi trước, tôi tin tưởng rằng các vị có thể làm được nhiều hơn thế…

  Phạm Lê Vương Các

  Mời xem lại: Xã hội dân sự và bản Hiến pháp
  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/03/130305_chinhquyen_hienphap...

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  32 phản hồi

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Lê Văn Mọi]

  Từ trước đến này tôi cứ hiểu (không biết có nhầm không): XHDS chỉ nẩy nở trong lòng một XÃ HỘI DÂN CHỦ. DÂN SỰ vi DÂN CHỦ đi liền với nhau như hai anh em song sinh. Các tổ chức quần chúng hình thành và lên tiếng nói, là biểu hiện của XHDS, tiến lên hơn nữa thì thành đa nguyên, họ đòi hỏi quyền lợi với chính quyền, tiến cao hơn nữa là đa đảng. Tức là quá trình đấu tranh cho dân chủ của ta ngược lại với các nước đã có sẵn nền dân chủ.

  Chính vì XHDS nếu phát triển thì thành đa nguyên đa đảng nên Đảng CS chẳng lạ gì và cố tình bóp chết XHDS (mầm mống của đa nguyên, đa đảng). Nhà nước độc tài thì các tổ chức quần chúng chỉ là cánh tay nối dài của Đảng. Đảng không muốn ai tự lập ra các đoàn thể thoát khỏi vòng kim cô của Đảng.

  Nhưng mầm mống XHDS ở ta đã manh nha hình thành mà lại biểu thị rõ rệt ở những người nông dân. Họ đã tổ chức thành đoàn đến thăm hỏi và chia sẻ với những nông dân bị chính quyền cướp ruộng và đàn áp. Có điều là kiểu tập hợp này chỉ mang tính chất "thời vụ" chưa bền vững, chưa bén gốc.[/quote]

  Đây là ý nghĩa của xã hội dân sự theo Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society

  [quote=Wikipedia]The term civil society has a range of meanings in contemporary usage. It is sometimes considered to include the family and the private sphere, and referred to as the "third sector" of society, distinct from government and business.[7] Dictionary.com's 21st Century Lexicon defines civil society as 1) the aggregate of non-governmental organizations and institutions that manifest interests and will of citizens or 2) individuals and organizations in a society which are independent of the government.[8] Sometimes the term is used in the more general sense of "the elements such as freedom of speech, an independent judiciary, etc, that make up a democratic society" (Collins English Dictionary).[9][/quote]

  Nhiều người (VN) khi nói đến xã hội dân sự chỉ nghĩ đến định nghỉa dưới cùng (freedom of speech, an independent judiciary, etc, that make up a democratic society) mà quên đi nghĩa rộng của từ này. Dân chủ không phải chỉ cần đa đảng và tự do ngôn luận mà còn từ ý thức của công dân biết bảo vệ quyền lợi của mình và tôn trọng quyền lợi của người khác, biết tôn trọng pháp luật và bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng. Mục đích của các tổ chức xã hội dân xự là làm cho đời sống xã hội tốt hơn đồng thời nâng cao ý thức công dân để từ đó thúc đẩy và nâng cao dân chủ. Các xã hội dân sư ở Mỹ đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của xã hội Mỹ để có đưọc một nền dân chủ như ngày nay. Thí dụ, tổ chức National Association for the Advancement of Color People (NAACP) là một tổ chức ra đời trong thời kỳ người da đen không có nhân quyền (vì bị chính thức kỳ thị bằng pháp luật) để tranh đấu cho bình đẳng chủng tộc.

  Nếu mạnh người nào người ấy vứt rác ra đường hay sang nhà người khác, chỉ biết quyền của mình mà không tôn trọng quyền của người khác (thí dụ muốn tự do ngôn luận cho mình nhưng lại muốn ngăn chặn hay sẵn sàng sỉ vả hay chụp mũ những ai nói không vừa ý mình), chỉ biết bo bo ích kỷ lo cho thân mình, không dám lên tiếng phê phán những cái sai trái của chính quyền hay người khác, thì dù có đa đảng cũng chỉ nghèo đói về kinh tế và cả dân chủ như Philippines, Indonesia, Cambodia hay một số nước ở Phi châu.

  Nói như vậy để nhấn mạnh rằng song song với việc đòi đa đảng và tự do ngôn luận là việc làm tốt đời sống xã hội trong mọi lãnh vực để dân chủ có thể phát triển. Để thực hiện những việc này cần có sự ra đời của nhiều tổ chức xã hội dân sự trong bối cảnh của xã hội VN.

  Phản hồi: 

  Giáo sư Ngô Vĩnh Long, trong một bài phỏng vấn với BBC (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/09/130928_ngovinhlong_vn...) đã đề cập đến Diển Đàn Xã Hội Dân Sự như sau:

  [quote=BBC]Ông [GS Ngô Vĩnh Long] cho rằng [Diển Đàn Xả Hội Dân Sự] tuy chưa phải là hình thức của một tổ chức xã hội dân sự, tuyên bố là một dấu hiệu cho thấy một bước tiến, phong trào và đòi hỏi mạnh mẽ về nhu cầu của một xã hội dân sự đích thực ở Việt Nam.[/quote]

  Về ý kiến của bác Trần Hữu Cách:

  [quote=Trần Hữu Cách]Chị Ngự đưa lên thông tin về nhóm Bô lão Quốc tế rất thích hợp. Không phải vì Diễn đàn XHDS gồm toàn các bô lão(!) mà ở vị thế đáng trọng của các thành viên.

  Cần phải để ý là các bô lão quốc tế trên thực tế coi như được quyền đặc miễn truy tố tại bất cứ đất nước nào mà họ ghé thăm và có hành động hay phát biểu nhân danh tổ chức của mình. Mỗi điều họ nói ra, dù có nghịch nhĩ nhà cầm quyền đi nữa, sẽ không có chính phủ nào dám hỗn xược bắt họ.

  Các thành viên DĐXHDS đương nhiên không có quyền đó ở quê hương mình. Ngược lại, những hành động của Diễn đàn càng theo sát mô thức của các vị bô lão quốc tế chừng nào, thì càng đặt các thành viên Diễn đàn trước nguy cơ bị trù dập chừng nấy. . .

  [/quote]

  Tôi lại nghĩ hơi khác bác Cách. Theo tôi hiểu thì trong việc thực hiện các các công việc cho cá nhân hay cho tổ chức, vốn xã hội (social capital) đóng môt vai trò rất quan trọng. Vốn xã hội là các mối quan hệ xã hội (social relationships) của một cá nhân, nhờ nó cá nhân có thể tiếp cận với các tài nguyên (resources) để thực hiện thành công các mục tiêu của mình. Thí dụ, một người có quan hệ xã hội rộng rãi nên nắm bắt được nhiều thông tin về công việc làm ăn, biết chổ nào đang tuyển người, chỗ nào trả lương cao, có người giới thiệu với ban tuyển người v.v.

  Trong chính trường, hay đại sự quốc gia, người ta cũng xử dụng vốn xã hội rất nhiều. Muốn giải cứu người Mỹ bị anh Ủn bắt và phạt tù thì có lẽ một người vốn là bạn học cũ với anh Ủn ở London làm tốt hơn là ông bộ trưởng mặt mày lúc nào cũng khó đăm đăm. Đọc kỹ chương trình hành động của nhóm Bô Lão quốc tế sẽ thấy sự quan trọng của vốn xã hội (cử một bô lão vào một vị trí đặc biệt duy nhất để giải quyết một vấn đề gì đó là muốn nhờ vào vốn xã hội của vị bô lão này để tạo hiệu quả công viêc cao hơn).

  Trường hợp các bô lão VN cũng tương tự. Đấu tranh chính trị không phải lúc nào cũng phải đối đầu. Tùy trường hợp mà có khi dùng nhu lại thắng cương, có hiệu quả cao hơn. Người CS đã biết "lợi dụng" tình cảm gia đình để thuyết phục và lôi kéo. Hồi xưa ông già tôi đi kháng chiến chỉ vì nể nang ông chú họ, vốn là người làm việc thân cận với ông Hồ, về làng hô hào các con cháu trong nhà đi kháng chiến.

  Các bô lão vốn từng có các chức vụ trong đảng, trong chính quyền, quen biết rất nhiều, nên xử dụng các quen biết sẳn có để "lấy cảm tình" những người mình cần làm việc. Cứ nhìn cách chính quyền "phân biệt đối xử" với các người trong phong trào đấu tranh thì sẽ thấy cái quan trọng của vốn xã hội. Nhưng "bô lão" có máu mặt không hề bị đánh, bắt nhốt, còn những người không có "nhân thân" thì thường bị ăn dòn đau. Tôi để ý thấy có một blogger ở VN (xin miễn nêu tên), tranh đấu rất hăng xay, tham gia biểu tình hay đi hỗ trợ các sự kiên tranh đấu không thiếu một vụ nào, viết blog lời lẽ rất mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ bị ăn đòn, nếu có bị bắt khi biểu tình thì thường được thả ngay, có lẽ do blogger này có ông anh là đại tá công an.

  Cũng nên quan niệm tổ chức xã hội dân sự một cách rộng rãi bao gồm các tổ chức quan tâm đến các sinh hoạt thường ngày trong xã hội, chứ không nhất thiết trực tiếp đòi hỏi đa đảng (đây là chính trị). Hiện nay mọi tổ chức dân sự đều bị chính quyền điều khiển nên không đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Lấy thì dụ diển hình, vụ lùm xùm ở trường đại học sư phạm Hanoi rồi cũng im rơ bởi vì không có tổ chức dân sự nào đứng ra hỗ trợ cho việc điều tra cho ra ngô ra khoai. Nếu như có một tỗ chức xã hội dân sự liên quan đến giáo dục đại học thì những thành viên bô lão của tổ chức này với vốn quen biết trong ngành sẽ biết đâu là chỗ tiếp cận, và tiếp cận cách nào cho có hiệu quả.

  Một số việc làm của hội luật gia VN (mặc dù đặt dưới sự điều khiễn của MTTQ) như đứng ra hỗ trợ người dân trong vụ CTy Vedan xả chất thải làm hại mội trường làm thiệt hại đến người dân và hiện nay là hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ thuốc trừ sâu ở Thanh Hoá thuộc vào các hoạt động của các xã hội dân sự. Các việc làm tương tự cần được thực hiện ở các lãnh vực khác để đối phó với các tiêu cực trong xã hội, rồi từ từ sẽ tới chính trị. Trang Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự có thông tin về căn bản pháp lý về quyền lập hội ở VN. Các vị bô lão VN hãy đi tiên phong lập ra một số các tổ chức xã hội dân sự để làm gương cho con cháu noi theo.

  Phản hồi: 

  Bác Ngự gửi lúc 09:24, 29/09/2013 - mã số 98571:
  "Cũng nên quan niệm tổ chức xã hội dân sự một cách rộng rãi bao gồm các tổ chức quan tâm đến các sinh hoạt thường ngày trong xã hội, chứ không nhất thiết trực tiếp đòi hỏi đa đảng (đây là chính trị).

  Từ trước đến này tôi cứ hiểu (không biết có nhầm không): XHDS chỉ nẩy nở trong lòng một XÃ HỘI DÂN CHỦ. DÂN SỰ vi DÂN CHỦ đi liền với nhau như hai anh em song sinh. Các tổ chức quần chúng hình thành và lên tiếng nói, là biểu hiện của XHDS, tiến lên hơn nữa thì thành đa nguyên, họ đòi hỏi quyền lợi với chính quyền, tiến cao hơn nữa là đa đảng. Tức là quá trình đấu tranh cho dân chủ của ta ngược lại với các nước đã có sẵn nền dân chủ.

  Chính vì XHDS nếu phát triển thì thành đa nguyên đa đảng nên Đảng CS chẳng lạ gì và cố tình bóp chết XHDS (mầm mống của đa nguyên, đa đảng). Nhà nước độc tài thì các tổ chức quần chúng chỉ là cánh tay nối dài của Đảng. Đảng không muốn ai tự lập ra các đoàn thể thoát khỏi vòng kim cô của Đảng.

  Nhưng mầm mống XHDS ở ta đã manh nha hình thành mà lại biểu thị rõ rệt ở những người nông dân. Họ đã tổ chức thành đoàn đến thăm hỏi và chia sẻ với những nông dân bị chính quyền cướp ruộng và đàn áp. Có điều là kiểu tập hợp này chỉ mang tính chất "thời vụ" chưa bền vững, chưa bén gốc.

  Phản hồi: 

  Tác giả viết: “Về nội dung của XHDS thì không còn gì là mới lạ. Đã có nhiều học giả và chuyên gia đã nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề XHDS cách đây nhiều năm trước đó. Đối với tôi, tôi cũng đã tiếp cận vấn đề XHDS cách đây khoảng 5 năm.”

  Theo tôi thì khái niện “XHDS” là rất mới mẻ đối với dân ta, nhiều người chưa hiểu XHDS là như thế nào. Có người tưởng XHDS khác với XH quân sự (tức là những nhà quân sự lãnh đạo). Ở nước ta chưa có XHDS mà tác giả viết “Đối với tôi, tôi cũng đã tiếp cận vấn đề XHDS cách đây khoảng 5 năm.” Vậy thì tác giả “tiếp cận XHDS” ở đâu?

  Đoạn tiếp theo thì tác giả có giải thích đôi điều về tiêu chuẩn của một XHDS “trước tiên là ý thức trách nhiệm của một người công dân đối với cộng đồng, sau đó là niềm tin giữa người với người để hình thành nên vốn xã hội và qua đó để có thể tin tưởng nhau mà hợp tác chung sức cống hiến cho cộng đồng, và cuối cùng là nhà nước (yếu tố quan trọng nhất trong tình hình VN hiện nay) cần phải có môi trường đảm bảo cho XHDS phát triển sinh động bằng các công cụ như pháp luật tạo điều kiện cho quyền tự do lập hội, hay các chính sách ủng hộ các hội đoàn dân lập phát triển…”

  Điều này cũng chưa nói hết được những biểu hiện của XHDS, mà cần nêu rõ muốn có XHDS thì quần chúng nhân dân cần làm những việc cụ thể gì, chứ trông chờ vào nhà nước “và cuối cùng là nhà nước (yếu tố quan trọng nhất trong tình hình VN hiện nay) cần phải có môi trường đảm bảo cho XHDS phát triển sinh động bằng các công cụ như pháp luật tạo điều kiện cho quyền tự do lập hội, hay các chính sách ủng hộ các hội đoàn dân lập phát triển…” thì đến tết Công gô, nhà nước độc tài mà lại tạo ra XHDS thì là điều không tưởng.

  Cuối cùng thì tác giả đặt ra câu hỏi, nhưng tác giả không trả lời và giải thích cho mọi người biết: “Thế nào là Dân chủ”.

  Nhà nước có đưa tài liệu về phát huy dân chủ ở cơ sở, nhưng kết cục thật kỳ quặc là dân chủ do Đảng hướng dẫn làm theo ý Đảng, “dan biết dân bàn, dan làm, dân kiểm tra” nhưng lại hướng dẫn dân chủ theo định hướng của Đảng chứ không theo ý dân, thế mới là dân chủ (!!!), nếu làm sai ý Đảng là phản động. Kiểu nói của CS xưa nay vốn luẩn quẩn.

  Phản hồi: 

  [quote=Tran Thi Ngự][quote=TQVN]Các nhân sĩ trí thức (130 vị) trong và ngoài nước đã ra một tuyên bố và thành lập “Diễn đàn Xã Hội Dân Sự” (Civil Society Forum). Là nhân sĩ trí thức thì lẽ dĩ nhiên các vị đó nói gì thì chắc phải là chính xác.

  Đã được đặt tên rõ ràng là “DIỄN ĐÀN” (Forum), tức là nơi để mọi người bàn bạc hay bàn luận; hay nói một cách hơi mỉa mai là nơi để “đánh võ mồm” mà bác Trần Thị Ngự lại mang “The Elders”, đó là một tổ chức (organisation, ở Canada thường viết là organization), không phải một Forum để ước mong: “Uớc mong các vị bô lão trong Diển Đàn Xã Hội Dân Sự cố gắng làm được một vài điều tương tự như việc làm của các vị trong Nhóm Bô Lão của thế giới” thì e rằng bác Ngự sẽ thất vọng là phải rồi :-)

  [/quote]

  Tôi hiểu diễn đàn là "chỉ có nói" thôi. Nhưng tôi mong các nhân sĩ trí thức đứng ra thành lập diễn đàn này làm một cái gì cụ thể hơn, chứ không mong diễn đàn xã hội dân sự có các hoạt động cụ thể khác hơn nói. Việc cần nói thì cứ nói, nhưng việc cần làm thì nên làm. Lời nói không thay thế cho việc làm. Điều đó có nghĩa là các vị nhân sĩ trí thức, ngoài diễn đàn xã hội dân sự, nên thành lập các tổ chức xã hội dân sự có các hoạt động cụ thể để hỗ trợ cho các phong trào dân chủ và phát triển xã hội, tương tự như các hoạt động của các bô lão quốc tế.

  Bây giờ phải đi công việc, tối về sẽ góp ý thêm về các nguy hiểm cho các nhân sĩ trí thức mà bác Trần Hữu Cách nêu ra.[/quote]
  Hình như là mọi người dùng từ diễn đàn mà không dụng đến từ " Tổ chức" vì ở VN cứ có tổ chức là CQ , CA nhằm ngưỡi chủ chòm trù dập. Mà ở VN thì chưa thấy mấy ai đứng ra nhận : "Tôi tổ chức nó ra đây "

  Phản hồi: 

  [quote=TQVN]Các nhân sĩ trí thức (130 vị) trong và ngoài nước đã ra một tuyên bố và thành lập “Diễn đàn Xã Hội Dân Sự” (Civil Society Forum). Là nhân sĩ trí thức thì lẽ dĩ nhiên các vị đó nói gì thì chắc phải là chính xác.

  Đã được đặt tên rõ ràng là “DIỄN ĐÀN” (Forum), tức là nơi để mọi người bàn bạc hay bàn luận; hay nói một cách hơi mỉa mai là nơi để “đánh võ mồm” mà bác Trần Thị Ngự lại mang “The Elders”, đó là một tổ chức (organisation, ở Canada thường viết là organization), không phải một Forum để ước mong: “Uớc mong các vị bô lão trong Diển Đàn Xã Hội Dân Sự cố gắng làm được một vài điều tương tự như việc làm của các vị trong Nhóm Bô Lão của thế giới” thì e rằng bác Ngự sẽ thất vọng là phải rồi :-)

  [/quote]

  Tôi hiểu diễn đàn là "chỉ có nói" thôi. Nhưng tôi mong các nhân sĩ trí thức đứng ra thành lập diễn đàn này làm một cái gì cụ thể hơn, chứ không mong diễn đàn xã hội dân sự có các hoạt động cụ thể khác hơn nói. Việc cần nói thì cứ nói, nhưng việc cần làm thì nên làm. Lời nói không thay thế cho việc làm. Điều đó có nghĩa là các vị nhân sĩ trí thức, ngoài diễn đàn xã hội dân sự, nên thành lập các tổ chức xã hội dân sự có các hoạt động cụ thể để hỗ trợ cho các phong trào dân chủ và phát triển xã hội, tương tự như các hoạt động của các bô lão quốc tế.

  Bây giờ phải đi công việc, tối về sẽ góp ý thêm về các nguy hiểm cho các nhân sĩ trí thức mà bác Trần Hữu Cách nêu ra.

  Phản hồi: 

  Các nhân sĩ trí thức (130 vị) trong và ngoài nước đã ra một tuyên bố và thành lập “Diễn đàn Xã Hội Dân Sự” (Civil Society Forum). Là nhân sĩ trí thức thì lẽ dĩ nhiên các vị đó nói gì thì chắc phải là chính xác.

  Đã được đặt tên rõ ràng là “DIỄN ĐÀN” (Forum), tức là nơi để mọi người bàn bạc hay bàn luận; hay nói một cách hơi mỉa mai là nơi để “đánh võ mồm” mà bác Trần Thị Ngự lại mang “The Elders”, đó là một tổ chức (organisation, ở Canada thường viết là organization), không phải một Forum để ước mong: “Uớc mong các vị bô lão trong Diển Đàn Xã Hội Dân Sự cố gắng làm được một vài điều tương tự như việc làm của các vị trong Nhóm Bô Lão của thế giới” thì e rằng bác Ngự sẽ thất vọng là phải rồi :-)

  Còn bác Trần Hữu Cách thì đưa ra vô số khó khăn và lo ngại là “đặt các thành viên Diễn đàn trước nguy cơ bị trù dập” nếu các thành viên “Diễn đàn” đi ra ngoài giới hạn “đánh võ mồm”! Và bác Cách còn viết: “Bây giờ chưa phải là lúc mà những ý kiến được đưa ra trên Diễn đàn sẽ được nhà cầm quyền lắng nghe vì nội dung của chúng”! ===>Thế nầy là thế nào???????????????? Tội nghiệp cho nhân dân và tổ quốc Việt Nam!

  Phản hồi: 

  Để cho những ai muốn thấy sự ra đời của một tổ chức chính trị, mọi người nên đọc bài mới của Phạm Chí Dũng .

  Có thể kết luận được về mớ lẩm cẩm Diễn đàn Xã Hội Dân Sự được rồi . Chắc chắn có người tiếc chữ ký . Tớ thì biết tỏng .

  Nói về chuyện phung phí niềm tin, mấy ông khốt ta bít nhà ta làm điều này còn tốt hơn đảng của các ông ấy .

  Đang kiếm cách về uống riệu với Vũ Như Cẩn đây.

  Phản hồi: 

  Chị Ngự đưa lên thông tin về nhóm Bô lão Quốc tế rất thích hợp. Không phải vì Diễn đàn XHDS gồm toàn các bô lão(!) mà ở vị thế đáng trọng của các thành viên.

  Cần phải để ý là các bô lão quốc tế trên thực tế coi như được quyền đặc miễn truy tố tại bất cứ đất nước nào mà họ ghé thăm và có hành động hay phát biểu nhân danh tổ chức của mình. Mỗi điều họ nói ra, dù có nghịch nhĩ nhà cầm quyền đi nữa, sẽ không có chính phủ nào dám hỗn xược bắt họ.

  Các thành viên DĐXHDS đương nhiên không có quyền đó ở quê hương mình. Ngược lại, những hành động của Diễn đàn càng theo sát mô thức của các vị bô lão quốc tế chừng nào, thì càng đặt các thành viên Diễn đàn trước nguy cơ bị trù dập chừng nấy.

  Xin lượt qua các hành động tiêu biểu được nêu:

  - Tìm cách tiếp cận với người ra quyết định: Ở Việt Nam có nghĩa là tìm cho ra người ra quyết định (mua vaccine tồi chẳng hạn). Dường như không có cánh cửa nào cho việc này.

  - Thúc đẩy đối thoại: Diễn đàn XHDS đúng là có mục đích này, nhưng có phần chắc nhà cầm quyền sẽ theo dõi (ngầm) những phát biểu trên đó để chuẩn bị quy chụp thay vì để tham gia đối thoại.

  - Thách thức bất công và những điều cấm kỵ: Ðó là việc làm của nhiều nhà tranh đấu và blogger, một số họ đã bị bắt và bị kết án rất nặng.

  - Thiết lập liên minh: Cái này đặc biệt nguy hiểm trong con mắt của chế độ.

  - Hỗ trợ nạn nhân của các vụ xung đột: Cái này xã hội dân sự làm tốt sau vụ ông Ðoàn Văn Vươn, nhưng báo chí và công an (bây giờ dường như đang đổi tên thành "côn an"?) luôn luôn canh chừng và thường xuyên can thiệp (như trong vụ thắp nhang cho anh Ðặng Ngọc Viết).

  - Tạo không gian thảo luận các vấn đề khó khăn: Bây giờ là công việc của các diễn đàn lề dân. Các báo lề đảng không có chỗ cho việc này.

  - Bắt quan phải lắng nghe dân: Cái này thì các vị trong Diễn đàn XHDS không làm được, vì bọn kiêu binh sẽ không coi các vị cựu quan chức ra cái thá gì.

  - Kích thích truyền thông trong những vấn đề bị bỏ quên và các mối quan tâm chính trị: Hành động này ngay lập đưa người thực hành nó vào tù, theo một trong những điều khoản mơ hồ của Luật hình sự.

  Bây giờ chưa phải là lúc mà những ý kiến được đưa ra trên Diễn đàn sẽ được nhà cầm quyền lắng nghe vì nội dung của chúng.

  Theo tôi, ý nghĩa và tác dụng của Diễn đàn Xã hội Dân sự chính là sự việc mà có thể được quan niệm như là: Một phen cá cược của những uy tín quốc gia. Các vị sẽ liên tục có những hành động chính đáng, và nhà cầm quyền sẽ mất uy tín khi tìm cách trù dập các vị. Ðó là cái thế tất thắng mà Diễn đàn cần phải tận dụng.

  Phản hồi: 

  Nhân đọc ở VOA tin cựu tổng thống Carter (vị tổng thống mà tôi quí trọng nhất) trong Nhóm Bô Lão đang thăm Miến Điện, tôi bèn tò mò xem Nhóm Bô Lão gồm những ai và hoạt động thế nào. Vào trang web của Nhóm Bô Lão (the Elders.org - http://theelders.org/about), tôi thật ngạc nhiên với "tổ chức xã hội dân sự" của các cụ già gồm các lãnh tụ nỗi danh trên thế giới nay đã về hưu (nhưng không đuổi gà cho vợ). Hoạt động của Nhóm Bô Lão không phải nhằm bảo vệ sức khoẻ để gia tăng tuổi thọ của các cụ, mà là phát triển nhân quyền và hoà bình trên thế giới. Xem ra thì mục tiêu của Nhóm Bô Lão (một xã hội dân sự) cũng tương tự như của Diển Đàn Xã Hội Dân Sự mới được thành lập ở VN, nhưng các Bô Lão không chỉ nói mà còn có các hoạt động cụ thể. Đây là chương trình hành động của các Bô Lão:

  How do they (the Elders) work:

  The Elders is an unusual organisation with a distinct way of working. The Elders work strategically, focusing on areas where they are uniquely placed to make a difference (Nhóm Bô Lão là một tổ chức bất thường với cách làm việc đặc biệt. Nhóm Bô Lão hoạt động một cách chiến lược, tập trung vào lĩnh vực mà họ có vị trí duy nhất để làm thay đổi).

  This can mean engaging in private advocacy, using their collective influence to open doors and gain access to decision-makers. At other times, The Elders work publicly to promote neglected issues and speak out against injustice. The group decides collectively where there is the greatest opportunity to make a real impact, whether this is (Đó có thể là tham gia vào vận động có tính tư nhân, sử dụng ảnh hưởng tập thể của họ để mở lối tiếp cận với những người có quyền quyết định. Các Bô Lão còn làm việc công khai để quảng bá các vấn đề bị bỏ quên và lên tiếng chống lại bất công. Nhóm có quyết định tập thể khi có nhiều cơ hội nhất để có tác động thực sự, cho dù đây là . . .):

  - Opening doors to gain access to decision-makers at the highest levels (Tìm đường để tiếp cận với người ra quyết định ở cấp cao nhất).

  - Listening to everyone, no matter how unpalatable or unpopular, to promote dialogue (Lắng nghe tất cả mọi người, dù có khó nghe đến mấy, để thúc đẩy đối thoại)

  - Providing an independent voice that can speak out, challenge injustice and break taboos (đưa ra một tiếng nói độc lập để thách thức các sự bất công và những điều cấm kỵ).

  - Bringing people together to catalyse action and forge alliances (Mang mọi người gần lại với nhau để thúc đẩy hành động và thiết lập liên minh)

  - Amplifying and supporting the work of people affected by conflict or working for peace (Khuếch trương và hỗ trợ công việc của người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột hay làm việc để thúc đầy hòa bình)

  - Creating space for campaigners and policy makers to broach difficult issues (Tạo không gian cho các nhà vận động và các nhà hoạch định chính sách để đưa ra thảo luận các vấn đề khó khăn)

  - Connecting people with decision-makers, ensuring the needs of ordinary citizens are always represented (Kết nối quấn chúng với người có quyền quyết định, bảo đảm các nhu cầu của công dân bình thường luôn luôn nêu lên)

  - Highlighting neglected issues to generate media coverage and political attention (Làm nổi bật các vấn đề bị bỏ quên để kích thích truyền thông đưa tin và các mối quan tâm chính trị).

  The Elders are cautious not to claim all the credit for making a difference. Much of The Elders’ work is dedicated to supporting the efforts of other campaigners and advocates, giving them a platform to make their voices heard(Nhóm Bô Lão thận trọng không nhận bất cứ danh hiệu nào do việc tạo ra sự thay đổi. Các việc làm của các Bô Lão được dành để hỗ trợ những nỗ lực của các nhà vận động khác, đem lại cho họ một nền tảng cho tiếng nói của họ được lăng nghe).

  The Elders are in regular contact with each other, and meet twice a year to review their activities, discuss current priorities and plan their upcoming work (Các Bô Lão thường xuyên liên lạc với nhau, và gặp nhau hai lần một năm để xem xét hoạt động của họ, thảo luận về các ưu tiên trong hiện tại và kế hoạch cho công việc sắp tới).

  How do the Elders decide what actions to take

  Identifying situations where the Elders’ involvement can make a positive impact, and where they - as Elders - are uniquely placed to act, often means making difficult decisions. The group isn't always able to intervene in particular conflicts or prevent cases of human rights abuse. These decisions are always made by consensus and new areas of work are only adopted with the agreement of the group (Xác định các tình huống mà sự tham gia của các bô lão có thể có tác động tích cực, và bô lão nào được đặt vào vị trí duy nhất để hành động thường là những quyết định khó khăn. Nhóm bô lão không phải luôn luôn có thể can thiệp vào các cuộc xung đột nào đó hoặc ngăn chặn các trường hợp vi phạm nhân quyền. Những quyết định về vấn đề này luôn luôn là sự đồng thuận và các lãnh vực mới trong hoạt động của nhóm chỉ được thông qua với sự đồng ý của cả nhóm).

  Uớc mong các vị bô lão trong Diển Đàn Xã Hội Dân Sự cố gắng làm được một vài điều tương tự như việc làm của các vị trong Nhóm Bô Lão của thế giới.

  Phản hồi: 

  [quote=v-n][quote=thichkhach][quote=Khách Việt]Vậy là bác Đằng cũng không bỏ Đảng CS và cũng sẽ không có Đảng DCXH?[/quote]

  Bớ cụ Đằng, cụ hãy trả lời chúng tớ!
  Hành động và hành động cụ Đằng![/quote]

  E rằng ai đó đang trù úm hai cái sổ hưu, đến lượt hai cái sổ hưu đang trù úm các cụ Đằng và Nhuận.[/quote]

  Miếng ăn là miếng nhục, nhẩy? Tính sổ (hưu) vẫn chưa xong với đảng, nhẩy? Tớ thất vọng tràn trề, tớ khóc hu hu..... Mơi này tớ ra (ngắm) sông sài gòn. Tớ (đã) nghiệm ra tớ chả dại nhảy sông như đã có lần tiên bố, tiên mẹ. Có cụ đã hứa mua phao cứu tớ. Tiền mua pháo cụ đem dìa mua sữa nuôi con. Được một, hai ly sữa vẫn còn hơn không được rì! Ngủm củ tỏi để lại cái rì cho đời nhẩy? Tớ trăn trở, nghĩ si (trong những ngày mạnh khoẻ). Gứa là cái chỗ đội nón (của tớ) rờ thành muối tiêu. Tớ tớ tớ .... sẽ nhẩy núi đi làm kách mệnh như thuở hàn vi, cái quần bạc phếch vì mãi lê lết trên ghế nhà trường? Cụ nào cao kiến giúp tớ, tớ sẽ trả ơn khi tớ lên thiên đàng.

  Tớ buồn thấy cha thấy mẹ.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Việt]Vậy là bác Đằng cũng không bỏ Đảng CS và cũng sẽ không có Đảng DCXH?[/quote]

  Bác Đằng không bỏ đảng CS, vẫn là một thành viên của nó thì người dễ liên tưởng bác Đằng với câu "đừng nghe những gì CS nói, ..."

  Phản hồi: 

  [quote=thichkhach][quote=Khách Việt]Vậy là bác Đằng cũng không bỏ Đảng CS và cũng sẽ không có Đảng DCXH?[/quote]

  Bớ cụ Đằng, cụ hãy trả lời chúng tớ!
  Hành động và hành động cụ Đằng![/quote]

  E rằng ai đó đang trù úm hai cái sổ hưu, đến lượt hai cái sổ hưu đang trù úm các cụ Đằng và Nhuận.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách Việt]Vậy là bác Đằng cũng không bỏ Đảng CS và cũng sẽ không có Đảng DCXH?[/quote]

  Bớ cụ Đằng, cụ hãy trả lời chúng tớ!
  Hành động và hành động cụ Đằng!

  Phản hồi: 

  [quote=MVB]

  Các trí thức Việt Nam đứng ra thành lập diễn đàn Xã Hội Dân Sự, thiết nghĩ là việc làm đáng trân trọng. Nếu cứu cánh của Diễn Đàn hợp lòng người, vì lợi ích chung, chúng ta cũng nên chung tay góp sức và lèo lái để Diễn Đàn hoạt động chiếu theo ước vọng của ta. Bằng không, Diễn Đàn hiện như em bé sơ sinh, mở mắt chào đời được dăm ba ngày; xin quý bác hỉ xả, tạo điều kiện để Diễn Đàn có được chút ít thời gian trổ lông mọc cánh, đâm chồi nảy lộc. Khi đó, chúng ta phê phán cũng chưa muộn.

  Ước mong sao Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự sẽ là tiếng tơ lòng của quê hương thân yêu của chúng ta.
  .[/quote]

  Tôi ủng hộ việc thành lập Diễn Đàn Dân Sự Xã Hội (DĐDXSXH) trên nguyên tắc quyền tự do lập hội. Các sự ủng hộ ban đầu (như viếng thăm các cửa tiệm vào ngày khai trương) giúp các tổ chức xã hội có điều kiện để phát triển. Nhưng người ta không thể tiếp tục ủng hộ nếu các tổ chức xã hội dân sự không có chương trình hoạt động cụ thể (trong bất cứ lãnh vực xã hội, chính trị kinh tế) làm cho quần chúng cảm thấy thích thú mà tham gia(cũng như người ta không thể tiếp tục ủng hộ mãi một tiêm bán thức ăn tồi).

  Phản hồi: 

  [quote=PVĐ]Diễn đàn XHDS hiện tại chỉ khác Diễn đàn Dân Luận , X-Càe ....ở chỗ có nhiều người có học vị cùng ký tên khởi xướng. Còn chỗ sinh hoạt trong Diễn đàn thì lại kém so với các Diễn đàn khác lâu nay. Cá nhân tôi cũng ký tên ủng hộ, nhưng sắp tới mà không có xúc tiến tạo các diễn đàn sinh hoạt thực sự của một xã hội dân sự ngoài xã hội cho người dân xem thì tôi sẽ xin rút tên...[/quote]

  Tại âu mỹ, việc thành lập diễn đàn hay hội đoàn chính trị là chuyện đương nhiên. Khác với Việt Nam ta, đảng cs không muốn nghe người dân phản biện. Ý đảng phải là lòng dân. Chệch hướng nghị quyết của đảng cs là.. phản động, là thoái hóa tư tưởng, đạo đức, lối sống,.. (Lời TBT N.P.T.)

  Các trí thức Việt Nam đứng ra thành lập diễn đàn Xã Hội Dân Sự, thiết nghĩ là việc làm đáng trân trọng. Nếu cứu cánh của Diễn Đàn hợp lòng người, vì lợi ích chung, chúng ta cũng nên chung tay góp sức và lèo lái để Diễn Đàn hoạt động chiếu theo ước vọng của ta. Bằng không, Diễn Đàn hiện như em bé sơ sinh, mở mắt chào đời được dăm ba ngày; xin quý bác hỉ xả, tạo điều kiện để Diễn Đàn có được chút ít thời gian trổ lông mọc cánh, đâm chồi nảy lộc. Khi đó, chúng ta phê phán cũng chưa muộn.

  Ước mong sao Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự sẽ là tiếng tơ lòng của quê hương thân yêu của chúng ta.
  .

  Phản hồi: 

  [quote=Tran Thi Ngự]Suy nghĩ tới lui về tên gọi "Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự" tôi mới chợt nhớ ra đây là "diễn đàn," tức là chỉ nói và bàn bạc. Vô thăm trang web một lần nữa thì thấy hai chữ "diễn đàn" rất nhỏ, và bốn chữ "xã hội dân sự" rất to. Tiếp theo, đọc trong trang "giới thiệu" thì thấy "sẽ có đường dẫn đến các trang khác về các vấn đề liên quan đến xã hội dân sự."

  [/quote]

  Hà hà, cụ nhận chân vấn đề tốt đấy.
  Tớ chỉ buồn một nỗi, cụ Đằng, cụ NHuận hô hào "hành động và hành động" dưng bi rờ lại ký tên dô diễn đàn bàn và nói.

  Chán như cơm nếp nát.

  Phản hồi: 

  Các ông Đằng, Nhuận đã nói khá nhiều về đảng DCXH qua các bài biết nhưng vẫn chưa hết bức xúc nên nay lại gia nhập DDXHDS để nói tiếp.

  Phản hồi: 

  “Xã hội dân sự” (Civil Society) ngày nay không chỉ gồm những tổ chức xã hội, văn hoá, thể thao, từ thiện hay để nâng cao dân trí thôi mà còn gốm cả các hội đoàn, kể cả các đảng phái tranh đấu với nhà nước đòi tự do, dân chủ, không để cho nhà nước áp bức các công dân của mình.

  Theo cuốn "Chế độ Dân chủ, nhà nước và xã hội" của N.M.Voskresenskaia và N.B.Davletshina:

  Xã hội dân sự là xã hội trong đó các tổ chức khác nhau của các công dân như đảng phái, công đoàn, hợp tác xã, nhóm,...thực hiện mối liên hệ giữa công dân với nhà nước, không để cho nhà nước áp bức các công dân của mình.

  Phản hồi: 

  Diễn đàn XHDS hiện tại chỉ khác Diễn đàn Dân Luận , X-Càe ....ở chỗ có nhiều người có học vị cùng ký tên khởi xướng. Còn chỗ sinh hoạt trong Diễn đàn thì lại kém so với các Diễn đàn khác lâu nay. Cá nhân tôi cũng ký tên ủng hộ, nhưng sắp tới mà không có xúc tiến tạo các diễn đàn sinh hoạt thực sự của một xã hội dân sự ngoài xã hội cho người dân xem thì tôi sẽ xin rút tên.
  Chỉ cần mọi người có tên trong Diễn đàn XHDS bỏ chút thời gian ngồi với nhau trà đàm, bàn chuyện thế sự mà không làm được thì không thể nói đến Đảng phái hay bất kỳ một đòi hỏi cao xa hơn. Tôi nói được điễu này vì tôi đã mong rất nhiều người hãy nói chuyện với nhạu sinh hoạt với nhau , ngỗi mạn đàm với nhau , quay video cho lên yotube cho toàn dân thấy là các ông , các bà , các anh chị đang nói, đang muốn, đang trao đổi , bàn luận với nhau như vậy đó .Nhưng có lẽ họ sợ bị CA theo dõi , cắt hết mọi khoản làm tay trái và bị cho vào tầm ngắm không tham , sân, si được nữa nên chưa thấy họ mạnh dạn làm nổi chuyện này . Bây giờ thì đành ngồi chờ vậy .

  Phản hồi: 

  Các bác này đồng ý nên thành lập 1 đảng có tên là đảng Dân Sự xem sao? Sợ gì giữ vậy.

  Phản hồi: 

  Mấy ông bà trí thức xhcn này có một điểm yếu mà đảng ta rất dễ 'tác động' vào, đó là, nhờ đi theo đảng thì nay các ông các bà mới có được địa vị trọng vọng, của cải, nhà cửa, đất đai, gia đình con cái sung túc như ri, chứ không thì nhiều lắm các ông các bà cũng chỉ là hạng công chức quèn ba cọc ba đồng, làm sao ngóc đầu lên được để mà có địa vị này nọ trong chế độ của bọn thực dân đế quốc cấu kết với quan lại quí tộc phong kiến, tư sản mại bản trước đây, các ông các bà không nên ăn cháo đái bát, tham bát bỏ mâm, đón gió trở cờ như thế. Ai mà có 'lương tâm', 'danh dự' kha khá thì có khi phải nghe theo lời khuyên này thật chứ chẳng chơi !

  Phản hồi: 

  Suy nghĩ tới lui về tên gọi "Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự" tôi mới chợt nhớ ra đây là "diễn đàn," tức là chỉ nói và bàn bạc. Vô thăm trang web một lần nữa thì thấy hai chữ "diễn đàn" rất nhỏ, và bốn chữ "xã hội dân sự" rất to. Tiếp theo, đọc trong trang "giới thiệu" thì thấy "sẽ có đường dẫn đến các trang khác về các vấn đề liên quan đến xã hội dân sự."

  Theo tôi biết, "xã hội dân sự" (civic organizations) ở Mỹ thường có chương trình hoạt động cụ thể về đủ thứ, như giúp định cư người tỵ nạn, chống nạn mù chữ, phát triển câu cá và đánh golf, phát triển văn hóa (đủ loại), nâng cao tay nghề hớt tóc, chống kỳ thị chủng tộc và kỳ thị giới tính v.v. và v.v. Các chương trình và đường hướng hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự giúp xã hội phát triển tốt đẹp trên căn bản bình đẳng cơ hội qua việc phục vụ các thành phần riêng biệt liên quan đến lãnh vực hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự. Qua các hoạt động cụ thể có ảnh hưởng tích cực tới xã hội, các tổ chức xã hội dân sự tạo dựng được uy tín và tên tuổi để có thế đứng và ảnh huởng chính trị, từ đó có sức mạnh để "đối thoại" với chính quyền về các chính sách xã hội.

  Nghĩ tới các tổ chức xã hội dân sự ở Mỹ, tôi đồng ý với bạn Phạm Lê Vương Các là song song với "diễn đàn" (chỉ nói) thì cần các tổ chức xã hội dân sự có chương hoạt động cụ thể về các lãnh vực thiết thực trong đời sống (thí dụ: vệ sinh đường phố) để gây ảnh hưởng tích cực trong quần chúng. Nhớ lại trong thời kỳ thực dân Pháp, Tự Lực Văn Đoàn là một tổ chức xã hội dân sự lập nên phong trào nhà ánh sáng để khai dân trí về phương diên nhà ở. Thật sự ở VN cũng có nhiều xã hội dân sự (không đặt dưới sự điều khiển của chính quyền), nhưng thường hoạt động trong lãnh vực từ thiện và không có sự kết hợp. Nếu xã hội dân sự chỉ bàn về lý thuyết suông thì ảnh hưởng không thể đi xa để tiếp cận đông đảo quần chúng, trong đó có giới trẻ ở xa thành phố cùng giới bình dân và lao động.

  Phản hồi: 

  Mục đích của Diễn Đàn là để giác ngộ và cảm hóa Tần Thủy Hoàng, dân chủ chỉ là sản phẩm phụ, có thì tốt, nhưng không có cũng chả sao .

  Mọi người đều biết rõ Diễn Đàn được dựng lên là để nói chuyện với chính quyền chứ không nói với người dân . Người dân chỉ là diễn viên phụ có nhiệm vụ ủng hộ tạo thành sức mạnh cho những diễn viên chính -là những người thành lập Diễn Đàn- để họ nói chuyện với chính phủ và chính chủ của chính phủ . Nếu lời cáo buộc "lợi dụng nhân dân" của chính quyền có bao giờ đúng, nó đúng ở trường hợp này .

  Họ không chịu sự điều khiển của chính quyền mà họ tìm kiếm sự chấp thuận của chính quyền . Câu hỏi đặt ra là với giá nào ?

  Narcissism thôi!

  Một mình ông Hồ Ngọc Nhuận không thể chống lại mớ lủ khủ kia đâu .

  Phản hồi: 

  Có thể diễn đàn do 130 vị trí thức lão thành mới thành lập không có gì mới lạ hơn những diễn đàn XHDS đã được một vài cá nhân riêng lẻ lập trên trước đây. Tôi cũng không biết muốn "mới lạ hơn" thì cần thêrm những tiết mục gì. Cái mới mà tôi nhìn thấy ở đây là:

  - Diễn đàn này được đông đảo tập hợp những người mong muốn dân chủ cho nước nhà phát động. Mỗi cá nhân ký tên trong bản tuyên bố có thể có một số quần chúng ngưỡng mộ và ủng hộ nhất định. Họ sẽ kéo được số đông tham gia sinh họat vào diễn đàn này, khiến nó bật dậy mạnh mẽ hơn những tranh đấu cho dân chủ riêng lẻ. Một thí dụ là nhà văn Nguyễn Quang Lập, lúc trước dẩy nẩy gạt phắt lời mời của Con Đường VN, nhưng lần này lại ký tên vào bản tuyên bố XHDS này. Có thể cũng như ông, nhiều người khác trước đây còn nghi ngại, muốn đứng ngòai quan sát, nay đã sẵn sàng dấn thân, vì họ tin tưởng vào 130 vị tiêng phong đi đầu. Sự thành công của một phong trào XHDS là con số đông đảo tham gia để thể hiện quyền dân chủ của mình.

  - Nó là cầu nối những phong trào lẻ tẻ rời rạc được nhen nhúm lên từ trước đến nay như phong trào xin trả tự do cho CHHV, cho Phương Uyên, phong trào góp ý hiến pháp, phong trào phản đối khai thác bauxít, khai thác điện hạt nhân, bản tuyên ngôn 258, v.v. Những mục đích tranh đấu cá thể này có một đời sống nhất định, rồi đến một lúc nào cũng "xẹp xuống", còn diễn đàn XHDC này hy vọng sẽ luôn khởi sắc trong mọi lúc, với từng vấn đề thời sự qua từng thời điểm, chừng nào còn có những vấn đề XHDS cần được người dân quan tâm đến.

  - Sau khi bài viết của Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn Chí Đức, v.v. là thời điểm để những ai nức lòng với lời kêu gọi, những ai từng bức xúc với không khí chính trị trong nước bước ra gia nhập vào sinh họat dân chủ. Phong trào XHDS này là đáp án đúng thời điểm cho người dân trong nước vào lúc này.

  Phản hồi: 

  Tôi nghĩ ngược lại PLVC. Với những tên tuổi như vậy, chỉ có thể làm được thế mà thôi .

  Đồng ý với TQVN

  "Rõ ràng là tuổi trẻ Việt Nam với bầu nhiệt huyết, nhiệt tâm và tâm hồn trong sáng mới là niềm hy vọng cho tương lai đất nước, dân tộc Việt Nam. Những tổ chức, phong trào của tuổi trẻ với những hành động cụ thể mới hy vọng sẽ làm thay đổi thể chế chính trị, mang lại tự do, dân chủ cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam"

  Nếu vậy chúng ta có lý do để sợ những "nhà chính trị già dặn". Họ không già dặn mà chỉ là ... Oops, kết luận của tôi nếu nói thẳng sẽ không được lòng những người có quyền .

  Và đây chính là điều tôi sợ: Một số lớn sẽ bị cuốn theo vào trò mèo của những "nhà chính trị già dặn", và cuối cùng chúng ta không còn đủ lực lượng để tạo ra sự thay đổi .

  Phản hồi: 

  Lẽ dĩ nhiên là không có lý do rõ ràng để phản đối hay nghi ngờ Diễn đàn Xã hội Dân sự. Nhưng có thể thấy hình thức hoạt động của diễn đàn nầy không có gì mới, nó cũng giống như các diễn đàn của các trang mạng lề trái. Đối tượng mà các vị thành lập, chủ tương muốn lắng nghe tiếng nói từ diễn đàn là đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Trớ trêu thay các vị thành lập, chủ trương diễn đàn đó lại lăp đi lặp lại cái việc “nước đổ đầu vịt”!

  Và chắc cũng không ai phản đối hay nghi ngờ là “freedom is not free”, đặc biệt với chế độ độc đảng, độc tài toàn trị của ĐCSVN. Hãy nhìn các tổ chức hay phong trào tranh đấu đã phải trả giá ít nhiều như Khối 8406, Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ, Tuổi Trẻ Yêu Nước, nhóm NoU, nhóm Tuyên Bố 258, v.v... thì ít hy vọng là Diễn đàn Xã hôi Dân sự sẽ làm nên trò trống gì vì chắc là sẽ không phải trả giá gì hết?!

  Bạn trẻ Phạm Lê Vương Các cho rằng với “lực lượng hùng hậu” 130 nhân sĩ trí thức “uy tín” trong và ngoài nước chỉ khởi xướng một “Diễn dàn” thì rất, rất là “UỔNG PHÍ”. Tôi thì thấy họ là những vị có tuổi đời cao, già dặn chính trị nên họ chọn con đường khôn ngoan hơn nhiều so với các tổ chức, phong trào nói trên của tuổi trẻ VN. Họ (130 nhân sĩ trí thức “uy tín”) dư biết là Hiến pháp nước CHXHCHVN cho phép họ thành lập hội, khối, v.v... kể cả đảng phái chính trị để tranh đấu với ĐCSVN có hiệu quả hơn, nhưng họ không làm thế, buồn!

  Rõ ràng là tuổi trẻ Việt Nam với bầu nhiệt huyết, nhiệt tâm và tâm hồn trong sáng mới là niềm hy vọng cho tương lai đất nước, dân tộc Việt Nam. Những tổ chức, phong trào của tuổi trẻ với những hành động cụ thể mới hy vọng sẽ làm thay đổi thể chế chính trị, mang lại tự do, dân chủ cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam chứ không phải từ những nhà hoạt đầu chính trị già dặn.

  Phản hồi: 

  [quote=v-n]Không biết chừng Diễn đàn Xã Hội Dân Sự chỉ mang đến tác dụng như là một cái nền để VN mặc cả với Mỹ mà thôi.[/quote]

  Nghi ngờ của bác không phải là không có lý.

  [quote=" Phạm Lê Vương Các "]Dù trong tương lai, cá nhân tôi chưa thể phán đoán Diễn đàn XHDS sẽ “biến thể” sang một hình thái nào, phải chăng là nơi tập hợp tiếng nói phản biện như Viện Nghiên cứu Phát triển IDS? Nhưng trước mắt, hướng đến dân chủ với cách thức và phương pháp này nó đã không tương xứng với cái tầm, sự uy tín và số lượng của các nhân sĩ trí thức.

  Bằng sự kỳ vọng vào một thế hệ tâm huyết đi trước, tôi tin tưởng rằng các vị có thể làm được nhiều hơn thế…[/quote]

  Hậu sinh khả uý!
  Diễn đàn xã hội dân sự thật sự đã có ở VN(từ rất lâu), nhưng đó là diễn đàn XHDS theo định hướng của đảng cộng sản và nhà nước VN, qua các hội đòan là những cánh tay nối dài của đảng như các hội phụ nữ, hội thiếu niên quàng khăn đỏ, hội thanh niên, hội lão ông, lão bà, hội thương phế binh... vân vân.... với những tờ báo mạng, báo giấy, những buổi họp có chủ đề tuyên truyền.... Mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng là một loại diễn đàn dân sự với những mục tiêu rõ rệt đã được định hướng từ trước.

  Nguyễn Jung

  Phản hồi: 

  Tớ xin thành lập hội những người lẳng lặng bỏ đi khi thấy công an đánh người khác . Chỉ khi nào dân bị đánh gãy răng, tớ sẽ nhặt răng lên và nhắc khéo người bị đánh đừng xả răng nơi công cộng mà hãy giữ răng để bỏ đúng nơi quy định .

  Đó cũng là một hành xử văn minh, văn minh xã hội chủ nghĩa .

  Pages