Mít Đặc và Biết Tuốt (1)

 • Bởi Mắt Bão
  17/09/2013
  5 phản hồi

  (Mít Đặc và Biết Tuốt là hai bạn thân, nhưng Mít Đặc làm toán hay bị sai, còn Biết Tuốt thì hay làm đúng hơn. Hãy thử xem xem Mít Đặc sai ở những chỗ nào)

  1. Vận tốc trung bình

  Mít Đặc chạy vào khoe với Biết Tuốt:

  - Hôm nay tớ đạp xe quanh bờ hồ hai vòng. Vòng đầu tớ hăng hái nên đạp với vận tốc 20km/h. Vòng sau tớ mệt rồi nên chỉ đạp với vận tốc 10km/h. Tính ra là tớ đạt vận tốc trung bình 15km/h cho hai vòng quanh hồ !

  - Bạn tính nhầm rồi! – Biết Tuốt nói – Vận tốc trung bình của bạn không phải 15km/h đâu.

  - Nhầm là thế nào – Mít Đặc phản đối – 20 cộng với 10 chia cho 2 bằng 15 chứ còn gì nữa.

  - Đúng thế, nhưng mà vẫn nhầm.

  Theo bạn thì Mít Đặc có nhầm thật không ? Nếu nhầm thì vận tốc trung bình của Mít Đặc là bao nhiêu?

  2. Tăng trưởng bao nhiêu

  Mít Đặc và Biết Tuốt lạc vào một xứ lạ, do một Lãnh Tụ Sáng Suốt (LTSS) cai quản. LTSS đang kể thành thích của mình với nhân dân:

  - Hỡi đồng bào, hai năm qua chúng ta đã trải qua một năm thời tiết khó khăn rồi đến một năm thời tiết thuận lợi. Năm khó khăn, thu nhập của bà con bị giảm 40% so với năm trước đó. Còn trong năm thuận lợi, thu nhập của bà con tăng được những 50% so với năm trước đó. Như vậy là sau hai năm, trải qua cả thời kỳ khó khăn và thuận lợi, nhờ có sự lãnh đạo tài tình của tôi, thu nhập của bà con đã tăng lên được 50% – 40% = 10%

  Mọi người vỗ tay ầm ỹ hoanh nghênh tài lãnh đạo kinh tế của LTSS. Cả Mít Đặc cũng vỗ tay theo. Tuy nhiên có mấy người vẫn thắc mắc: “Thu nhập tăng lên, mà sao ta vẫn đói hơn hai năm trước nhỉ”. Riêng có Biết Tuốt buột miệng nói: “Tăng đâu mà tăng, có giảm 10% thì có”. Vì câu đó mà Biết Tuốt suýt bị LTSS tống vào tù, may mà kịp chạy thoát thân.

  Vậy thì thực ra là thu nhập của người dân xứ đó tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm trong hai năm, vì sao?

  3. Bộ trưởng tham nhũng

  Biết Tuốt cầm một tờ báo đọc rồi chỉ cho Mít Đặc xem:

  - Cái nước X này tham nhũng ghê chưa này. Nội các có 20 bộ trưởng, trong đó có bộ trưởng trong sạch, nhưng cứ hai bộ trưởng bất kỳ thì có ít nhất một bộ trưởng tham nhũng trong đó.

  - Nhiều thế cơ à, đến một nửa số bộ trưởng là tham nhũng cơ à! – Mít Đặc thốt lên. – 10 bộ trưởng tham nhũng thì đúng là nhiều thật!

  - Nhiều hơn thế nữa cơ – Biết Tuốt nó.

  Theo bạn thì nước đó có bao nhiêu bộ trưởng tham nhũng, và bao nhiêu bộ trưởng trong sạch?

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  Phản hồi: 

  Câu trả lờicho câu hỏi số 3: Có 19 bộ trưởng Tham nhũng..
  Câu trả lời cho câu hỏi số 2: Đáp án của Biết Tuốt là ĐÚNG.. Năm thứ 3 thuận lợi, tăng trưởng bằng 90% năm đầu bình thường được đem ra so sánh
  Câu trả lời cho câu hỏi số 1: Hỏi học sinh trung bình lớp 6..

  Phản hồi: 

  Bác neofob tính đúng rồi. Tại bác ấy giải tắt quá nên bài toán dễ trở nên khó hiểu:

  Gọi quãng đường một vòng bờ hồ là X (km). Thời gian để đi hết quãng đường này ở vòng thứ nhất là: X/20. Thời gian để đi hết quãng đường này ở vòng thứ hai là X/10. Tổng cộng 2 vòng mất X/20+X/10 = 3X/20 (giờ). Vận tốc trung bình cho hai vòng như thế sẽ là 2X / (3X / 20) = 40/3 = 13.333333333333km/h

  Phản hồi: 

  1) 40/3 = 13.333km/h

  Lỗi thường gặp ở đây là vận tốc không được tính bẳng công thức
  mà bằng "suy nghĩ quán tính".

  Bài học là nếu sự vật theo quy tắc thì những quan sát và nhận xét
  phải theo những quy tắc của nó chứ không thể áp dụng nửa vời.

  @ nerds:
  vận tốc trung bình của cả 2 đoạn đường = chiều dài của 2 vòng / thời gian

  cứ thế mà thế thời gian của từng vòng mà tính ra.