Jonathan London - Hòa giải và cải cách

 • Bởi Mắt Bão
  15/09/2013
  5 phản hồi

  Jonathan London

  Khi mới lập blog này, tôi đã gây tranh cãi khi đề cập đến vấn đề quốc kì. Cụ thể, tôi đã lý luận rằng người Việt Nam nên tập trung những nỗ lực để giải quyết những vấn đề bức xúc nhất hiện này nếu không sẽ trở thành tù nhân của lịch sử.

  Với đề nghị như vậy, có không ít người cho rằng tôi là người “yêu chế độ”. Vài hôm sau, sau khi thừa nhận bài viết của tôi có lẽ chưa đủ nhạy cảm đối với những quan điểm trái ngược, tôi lại bị tố là “phản động”. Khổ thế!

  Đến bây giờ, tôi có nhiều bạn từ mọi phía. Vì tôi nghiên cứu nhiều về những chính sách của nhà nước Việt Nam tôi có nhiều bạn làm trong những cơ quan nhà nước ở các cấp, mọi miền của đất nước. Và vì tôi nghiên cứu về những điều kiện xã hội các bạn khác của tôi thật là đa dạng. Thực vậy, một trong những cái thích nhất ở Việt Nam là tiếp xức với những người dân.

  Nhưng chỉ qua những thảo luận gay gắt (đặc biệt trong thời điểm mới lập blog này) tôi đã hiểu đầy đủ rằng nhiều vấn đề ở Việt Nam vẫn còn có liên quan đến vấn đề hòa giải. Hơn nữa, tôi được nhìn rõ hơn những mối quan hệ giữa vấn đề hòa giải dân tộc và cải cách. Vì lý do này, tôi đã quyết định phát triển một quá trình nghiên cứu để làm rõ những quan điểm về vấn đề này từ phạm trù chính trị, ở cả trong và ngoài Việt Nam.

  Giả định là một nghiên cứu kiểu mới về vấn đề này có thể góp phần đề cập những vấn đề lâu nay được thừa nhận bởi người Việt Nam ở khắp mọi nơi qua nhiều cách khác nhau.

  Lịch làm việc quốc tế của tôi trong nhũng tháng tới cũng sẽ giúp tôi thực hiện nghiên cứu này. Trong tuần tới sẽ có những thảo luận cá nhân và ban tròn ở Trung và Tây Âu. Vào mua thu và mua đồng này ở Úc, Mỹ, và vài nơi ở Việt Nam. Trong suốt thời gian này tôi sẽ thỉnh thoảng chỉa sẻ, đưa ra tài liệu, cập nhật những ý tưởng hay mà nổi lên trong những thảo luận này. Đồng thời sẽ thu tập những ý tưởng từ những người bạn đọc.

  Ban đầu xin nêu lên bốn câu hỏi:

  Hòa giải có nghĩa gì?
  Hòa giải dân tộc ở Việt Nam phải có những yếu tố nào?
  Quá trình hòa giải nên diễn ra như thế nào nếu bắt đầu từ năm này?
  Cụ thể, làm sao để có thể thu hút sự tham gia từ mọi phía?
  Nên có những bước đi như thế nào trong một tương lai gần?
  Xin các bạn cho biết quan điểm và ý kiến cũng như những câu hỏi cột yếu tôi đã chưa nhận ra.

  Xin gửi tới địa chỉ [email protected]
  Có thể dấu tên nhưng làm ơn cho biết một chút về bản thân mình
  Không viết bài quá dài; nên ngắn gọn, súc tích nhưng chất lượng
  Không gửi tập tin đính kèm nào, viết ngay vào mục tin nhắn
  Vào đầu tháng 10 tôi sẽ chia sẻ những bài, những ý tưởng hay nhất trong thời điểm ban đầu và thảo luận them về những bước đi tiếp thêo của công trình này. Cũng có thể cho ra đời một số kết quả có giá trị như bài thảo luận, cuốn sách hay trang web cố định (established).

  Mục tiêu chủ yếu là cải thiện một quá trình mà sẽ đẩy mạnh hòa giải lẫn khuyến khích những thảo luận thiết yếu về những thách thức mà Việt Nam đang phải đương đầu hiện nay.Tôi biết nhiều người Việt giởi hơn minh đã đề cập những vấn đề này. Hy vọng vị trí bất thường của tôi sẽ cho phép một thảo luận có thể tránh được những trở ngại xưa. Hy vọng những nỗ lực này sẽ có giá trị cho Việt Nam.

  JL

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  neofob viết:
  Khách Lê Văn Mọi viết:
  ...
  Tôi là Jonathan London, người Mỹ, sinh ra tháng 7 năm 1969 và đã lớn lên tại Boston, cụ thể hơn là Central Square, Cambridge. Tôi là nhà xã hội học, nhà kinh tế chính trị học, chuyên về Việt Nam, đặc biệt từ 1975 đến nay."

  ...Như vậy ông ta trở thành nhà XH học, KTCT học từ năm nào mà năm 6 tuổi, tức 1975 "chuyên về Việt Nam". Kỳ lạ quá, đay là đièu kỳ lạ nhát thế giới cũng nên!!!

  ...

  Giai đoạn 1975-đến nay.

  Xin phụ họa thêm: đối tượng nghiên cứu của ông Jonathan London là nước Việt nam từ giai đoạn 1975 đến nay.

  Tương tự như trên, nếu ông ấy nói là chuyên nghiên cứu lịch sử Âu châu từ thời Trung cổ đến nay, thì không có nghĩa là ông ấy sống từ thời Trung cổ đến nay để nghiên cứu lịch sử Âu châu, mà là đối tượng nghiên cứu của ông ấy là lịch sử Âu châu bắt đầu từ giai đoạn Trung cổ.

  Tiếng Anh lẫn tiếng Việt đều có thể có những cấu trúc không sáng tỏ, khiến người khác có thể hiểu lầm giữa chủ từ và túc từ, chẳng hạn như trong lời giới thiệu của Jonathan London.

  Khách Lê Văn Mọi viết:
  Tôi đã đọc lời tự giới thiệu của ông Jonathan London, viết như sau: "Về Tác giả : Tôi là Jonathan London, người Mỹ, sinh ra tháng 7 năm 1969 và đã lớn lên tại Boston, cụ thể hơn là Central Square, Cambridge. Tôi là nhà xã hội học, nhà kinh tế chính trị học, chuyên về Việt Nam, đặc biệt từ 1975 đến nay."

  Tôi thấy ngờ ngợ: sinh năm 1969 mà "Tôi là nhà xã hội học, nhà kinh tế chính trị học, chuyên về Việt Nam, đặc biệt từ 1975 đến nay." Như vậy ông ta trở thành nhà XH học, KTCT học từ năm nào mà năm 6 tuổi, tức 1975 "chuyên về Việt Nam". Kỳ lạ quá, đay là đièu kỳ lạ nhát thế giới cũng nên!!!

  Tôi dốt quá, không hiểu việc học tập và đào tạo ở Mỹ thế nào mà tạo ra được một người giỏi như vậy? Bác nào biết xin giới thiệu hộ.

  Giai đoạn 1975-đến nay.

  Tôi đã đọc lời tự giới thiệu của ông Jonathan London, viết như sau: "Về Tác giả : Tôi là Jonathan London, người Mỹ, sinh ra tháng 7 năm 1969 và đã lớn lên tại Boston, cụ thể hơn là Central Square, Cambridge. Tôi là nhà xã hội học, nhà kinh tế chính trị học, chuyên về Việt Nam, đặc biệt từ 1975 đến nay."

  Tôi thấy ngờ ngợ: sinh năm 1969 mà "Tôi là nhà xã hội học, nhà kinh tế chính trị học, chuyên về Việt Nam, đặc biệt từ 1975 đến nay." Như vậy ông ta trở thành nhà XH học, KTCT học từ năm nào mà năm 6 tuổi, tức 1975 "chuyên về Việt Nam". Kỳ lạ quá, đay là đièu kỳ lạ nhát thế giới cũng nên!!!

  Tôi dốt quá, không hiểu việc học tập và đào tạo ở Mỹ thế nào mà tạo ra được một người giỏi như vậy? Bác nào biết xin giới thiệu hộ.

  Khách Diệu Anh viết:
  "Xin lỗi ông", ông viết: "Có thể dấu tên nhưng làm ơn cho biết một chút về bản thân mình", vậy xin ông cho biết nhân thân của ông trước? Ông là người Việt hay người nước nào? Nghề nghiệp, Chức vụ công tác gì? Vì sao ông quan tâm đến việc hòa giải của Việt Nam?

  Jonathan London đã viết về cá nhân của ông ở blog của ông. Vài hànhg tóm tắt như sau: Tốt nghiệp tiến sĩ xã hội học ở University of Wisconsin, hiện làm giáo sư xã hội học với chuyên ngành kinh tế chính trị học (political economy) ở University of Hong Kong. Các bài viết về VN nằm trong chương trình nghiên cứu về quá trình phát triển chính trị và hội ở VN.

  Đọc thêm về Jon London ở đây

  http://xinloiong.jonathanlondon.net/about/

  Đọc các bài nghiên cứu của Jon London ở đây:

  http://xinloiong.jonathanlondon.net/mot-so-bai-qua-khu/

  "Xin lỗi ông", ông viết: "Có thể dấu tên nhưng làm ơn cho biết một chút về bản thân mình", vậy xin ông cho biết nhân thân của ông trước? Ông là người Việt hay người nước nào? Nghề nghiệp, Chức vụ công tác gì? Vì sao ông quan tâm đến việc hòa giải của Việt Nam?