Lão Nông - Nhịn thơ

 • Bởi Khách
  12/09/2013
  1 phản hồi

  <em><strong>Lão Nông</strong></em>

  bài 1 -
  Riêng bà cháu vẫn suốt đời diềm bâu MÁI NGHÈO

  Bà ơi!

  Bác Hồ tặng lụa cho ai
  Chứ riêng bà cháu suốt đời diềm bâu
  Bà ơi cháu học thuộc làu
  Câu thơ Tố Hữu đọc đau cả mồm.

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  bài 2 -

  giàn mồng tơi ổ?

  Mưa

  Đương thu bỗng nảy cơn nồm
  Mưa tràn quốc khánh mấy hôm vừa rồi
  Giàn MỒNG TƠI lá NHÂN ĐÔI
  Ông CHUỘT ngập Ổ đứng ngồi run run!

  Trong nhà kiến lửa ùn ùn
  Thì ra kéo đến bắt con chuồn chuồn
  Thương thay một trận mưa tuôn
  Không về kịp tổ thím chuồn thiệt thân!


  ngừng lưu hành???
  Lão bà nghỉ chợ bần thần
  Đem tiền[Cụ Hồ] ra đếm mấy lần chửa xong
  Xếp riêng rồi lại xếp chung
  Miệng thời lẩm bẩm mà ... (không rõ nhời) !

  cậu X !
  Ngoài thềm chỗ giọt gianh rơi
  Trầm ngâm cậu X - Ếch ngồi làm “thơ”
  Ông Giời chắc chửa ngừng mưa
  Mấy ngày buồn vẩn buồn vơ, mấy ngày?

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  bài 3 -

  Điếu Cày Điếu Cày

  Nhịn thơ

  Vần vè quen cũng thành say
  Nhịn như nhịn thuốc, cũng gay ra trò!
  Nhịn ăn, giờ nhịn làm thơ
  Mấy ai nhịn cái tự do không phiền?
  Hai Trăm Năm Tám[258] điều điên
  Kẻ gian giở thói tắt đèn làm gian.


  04:59 AM 12-Sep-13,
  Lão Nông.
  Từ khóa: lão nông

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Lão Nông viết:
  Bác Hồ tặng lụa cho ai
  Chứ riêng bà cháu suốt đời diềm bâu
  Bà ơi cháu học thuộc làu
  Câu thơ Tố Hữu đọc đau cả mồm.
  ...
  Vần vè quen cũng thành say
  Nhịn như nhịn thuốc, cũng gay ra trò!
  Nhịn ăn, giờ nhịn làm thơ
  Mấy ai nhịn cái tự do không phiền?
  Hai Trăm Năm Tám[258] điều điên
  Kẻ gian giở thói tắt đèn làm gian.

  Thơ ai ngỡ cũng loàng xoàng
  Đọc vào thấm thía bàng hoàng châu thân
  Tết độc lập cười nhăn răng
  Chỉ e trơ trấc lợi khan giữa mồm!