Khách DVM - Đôi điều suy ngẫm về hai ông Mác và Ăng-ghen

 • Bởi Diên Vỹ
  30/08/2013
  1 phản hồi

  Khách-DVM, thành viên Dân Luận.
  Tác giả gửi tới Dân Luận dưới dạng phản hồi.

  Lúc sinh thời, Mác và Ăng ghen không bao giờ đi khắp thế gian tìm hiểu về cuộc sống con người, không thể có điều kiện ngồi nhà mà cập nhật thông tin như chúng ta bây giờ, chắc chắn rằng, hai ông cũng không có đủ thời gian và điều kiện để tìm hiểu hết các lĩnh vực tôn giáo, các hệ thống tư tưởng các nước các dân tộc trên thế giới.

  Tôi có thể nhận định Mác và Ăng ghen viết ra suy nghĩ của mình Có một số nhà nghiên cứu gọi là học thuyết, hay tư tưởng...) để cho mọi người đọc là do có mâu thuẫn giai cấp sâu sắc, từ yếu tố thực tế này, hai ông đã mơ tưởng hóa tới một xã hội không có mâu thuẫn giai cấp, không có bất công, mọi con người bình đẳng, sống và làm việc theo năng lực hưởng thụ theo nhu cầu của mình trong một môi trường xã hội chủ nghĩa, hay xã hội cộng sản.

  Chúng ta không thể có lý do gì phản bác hai ông về điều này, chúng ta tôn trọng những điều mà hai ông đã nghĩ đã viết ra, hai ông không viết ra theo ý muốn chỉ đạo của ai cả, và hai ông cũng không bắt ai và chỉ định ai làm theo điều hai ông đã viết.

  Nhưng hai ông sẽ không bao giờ biết được những luận điểm do hai ông viết ra nó có hiệu quả thiết thực ra sao. Hai ông cũng không thể biết được những cá nhân sau này đã đọc và hiểu nó như thế nào, áp dụng nó vào cuộc sống theo phương pháp nào.

  Nếu ngày nay hai ông có sống lại, chắc rằng hai ông cũng phải viết lại và soạn lại những luận điểm do hai ông đã viết, đồng thời hai ông cũng không thể cãi lại chúng ta khi chúng ta bảo hai ông không phải là nhà xã hội học, nhà tâm lý học và nhà kinh tế học, vì:

  Hai ông không hiểu hết bản chất con người là hám danh hám lợi, người châu lục nào, người dân tộc nào cũng có hỷ nộ ái ố. Hai ông cũng có gia đình, ngày nay không biết các thế hệ con cháu của hai ông thế nào? Họ có hiểu về hai ông không? Họ có nhận xét gì về những luận điểm do hai ông viết ra? Chúng ta có quyền hỏi hai ông liệu người thân của hai ông có suy nghĩ và sở thích, ý thích và suy nghĩ giống hai ông không?

  Nếu hai ông hiểu được điều này, chắc rằng hai ông sẽ phải điều chỉnh lại điều mơ tưởng tới một xã hội xã hội chủ nghĩa hay xã hội cộng sản. Một xã hội ổn định phát triển thì xã hội đó phải dân chủ và công bằng, phải có một chính phủ coi người dân là công dân (Không thể coi người dân là công cụ) chính phủ đó phải vận hành xã hội bằng một nền luật pháp khoa học và văn minh, nó hoàn thiện phù hợp với sự phát triển xã hội và nền kinh tế.

  Từ lập luận nêu trên, tôi thấy những người khoác trên mình cái mác cộng sản, với tôi, họ cũng bằng da bằng thịt, cũng hỷ nộ ái ố, cũng phải ăn phải mặc, cũng phải toan tính cho gia đình và bản thân, họ cũng chẳng khác gì những người không khoác trên mình cái mác cộng sản, họ đâu phải là thần đèn mà làm nên tất cả. Vậy thì lý tưởng cộng sản do Mác viết ra mà những người cộng sản đang áp dụng ( Về mặt lý thuyết ) thì nghiễm nhiên họ phải là những người gương mẫu tiên phong soi sáng cho tất cả cộng đồng xã hội đi theo, vậy tại sao họ lại tạo ra những vấn đề mâu thuẫn nội bộ ngay chính nội bộ hệ thống của họ, và tạo ra mâu thuẫn ngay trong nội bộ xã hội do họ đang làm chủ; chính họ tự làm lên mâu thuẫn mất bình quyền bình đẳng về quyền công dân trong xã hội, đã là công dân trong một quốc gia thì phải bình quyền với nhau, sao họ lại tạo ra sự phân biệt trong xã hội về quyền con người.

  Từ thực tiễn này, chúng ta nhận thấy, một quốc gia, một chính phủ cho dù khoác trên người cái mác gì đi chăng nữa, khi chính phủ đó coi người dân là công cụ, khi chính phủ đó tạo ra một xã hội yếu kém, để dân chúng mất niềm tin, đến khi đó chính phủ mới kêu gọi đoàn kết, kêu gọi đồng thuận, kêu gọi xây dựng và bảo vệ đất nước thì chúng ta cũng không tin được, chúng ta không thể có tương lai tốt được. Ta có thể kết luận chính phủ đó không tiến bộ, chính phủ đó không có những cá nhân tài năng và có trách nhiệm với dân tộc và đất nước.

  Ngày đang học cấp một, tôi đã đọc nội dung những lá thư Mác viết cho Jeny (Jeny lớn hơn Mac 7 tuổi ) tôi thấy Mác rất con người và nhân văn.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  Ông Mác với lại Ăng Ghen,
  Thế giới khen ít, ta khen thì nhiều...
  Mảnh đất phát triển giáo điều,
  Thực tiễn thì ít, nhưng nhiều viển vông!
  Chủ nghĩa không thuộc số đông,
  Từ khi xuất hiện nhiều gông nhiều cùm?
  Quê hương họ nói lên dùm,
  Đừng tuyệt đối hóa kẻo hùm sa cơ!
  Cuộc sống muôn vàn ước mơ...
  Thế giới các nước lá cờ khác nhau.
  Quan hệ muốn bảo được nhau,
  Đừng dùng chủ nghĩa để đau đớn lòng!