Ngọc Thu - Hãy thực hiện những điều mà thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khuyên Miến Điện

 • Bởi Admin
  23/08/2013
  1 phản hồi

  Ngọc Thu


  Đa đảng có cần thiết cho Việt Nam hay không? Mình nghĩ là có.

  Đa đảng có giải quyết các vấn đề của đất nước hay không?
  Mình nghĩ là không?

  Mặc dù đa đảng là cần thiết, nhưng vẫn chưa đủ, mà cần phải có những điều kiện khác kết hợp lại, thì mới có thể giải quyết phần nào những vấn đề nan giải của đất nước hiện nay. Cần phải có một chính phủ tam quyền phân lập, một chính phủ mà ba bộ phận hành pháp, lập pháp và tư pháp phải độc lập với nhau, để không có bộ phận nào nắm quá nhiều quyền hành. Mỗi bộ phận sử dụng quyền lực của mình để kiểm tra và cân bằng các hoạt động và quyền hành của hai bộ phận kia.

  Nhưng cho dù có một chính phủ tam quyền phân lập rồi thì vẫn chưa đủ, mà còn phải có quyền lực thứ 4, đó là tự do báo chí, tự do thông tin, người dân được tự do bày tỏ tư tưởng... Quyền lực thứ tư này là để kiểm tra ba bộ phận quyền lực kia có cấu kết với nhau để thành độc quyền hay không.

  Mà muốn có một hệ thống chính phủ như thế, cũng như muốn có tự do báo chí, thì hiến pháp phải được viết lại.

  Hiến pháp đã được viết lại hoàn chỉnh liệu đã đủ chưa? Ngay cả khi người dân Việt Nam có được một bản hiến pháp thật sự dân chủ, thể hiện ý nguyện của dân, thì cũng... vẫn chưa đủ, mà cần phải có sự giám sát việc thực thi hiến pháp đó như thế nào, để tất cả mọi người, từ ông thủ tướng cho tới bà bán xôi, đều tuân thủ hiến pháp, nếu không, bản hiến pháp sẽ chỉ là một mớ giấy lộn!

  Tất cả những điều trên là quan trọng nhưng cũng vẫn chưa đủ để có được một chính phủ điều hành đất nước mà người dân mong đợi. Cần phải tổ chức bầu cử lại, thực hiện những điều mà thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng khuyên Miến Điện 3 năm trước, đó là “tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ với sự tham gia của tất cả các đảng phái, qua đó sớm tập trung ổn định để phát triển đất nước…”

  Để có tất cả các đảng phái tham gia bầu cử ở Việt Nam như lời khuyên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành cho Miến Điện, thì bây giờ Việt Nam cần phải có nhiều đảng phái. Vậy thì, bác nào có ý định thành lập đảng, còn chần chừ gì nữa? Chẳng phải Thủ tướng đã mở đường cho đa nguyên, đa đảng rồi đó sao?

  Mời xem lại lời khuyên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành cho Miến Điện:

  http://phapluattp.vn/20100409113013464p0c1013/asean-va-trung-quoc-se-som-hop-ve-van-de-bien-dong.htm

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Bài này viết ngắn gọn xúc tích, lý lẽ đầy đủ, dễ hiểu. Nhưng nếu có một vài thí dụ cụ thể thì bài sinh động hơn.

  Thủ tướng nhà ta hay nhiều quan chức khác thì chỉ "việc người thì sáng, việc mình thì tối", có khi thì TỒI. Nếu ta thực hiện đa đảng và tự do báo chí thì cái ghế của thủ tướng và nhiều quan chức khác chắc sẽ đổ nhào, có khi vào nhà đá bọc lịch cùng ông Cù Huy Hà Vũ, biết đâu lúc đó ông Hà Vũ lại lên ngôi cũng có thể. Ôi, chỉ vì quyền lợi ích kỷ mà con người Việt Nam ta đã đẩy đất nước vào vòng khố khổ khốn nạn, đang sa lầy xuống hố sâu vực thẳm.