Phạm Đình Trọng - Có đủ căn cứ pháp luật cho sự ra đời của những chính đảng mới

 • Bởi Admin
  20/08/2013
  5 phản hồi

  Phạm Đình Trọng

  Trả lời phóng viên đài BBC, ông giáo sư Vũ Minh Giang, thành viên hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: “Đề xuất việc thành lập đảng chính trị, nhất lại là đề xuất của những người đang là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam thì đấy là nguyện vọng nào đó, mong muốn nào đó của cá nhân hay nhóm cá nhân nào đó... nhưng mong muốn đó phải nằm trong khuôn khổ pháp luật... Theo hiểu biết của tôi thì chưa có hệ thống (pháp luật) đó” Và “Nhiều thành phần kinh tế phải có đa nguyên đa đảng chỉ là logic hình thức”. *

  Ấp úng, quanh co, ông giáo sư trong Hội đồng lí luận Trung ương nói rất dài cũng chỉ đưa ra một nội dung rất ngắn và hồ đồ là: Chưa có căn cứ pháp lí cho việc thành lập chính đảng mới.

  Thưa nhà lí luận của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam, giáo sư Vũ Minh Giang.

  Với một thể chế, một xã hội lành mạnh và tử tế thì Nhà nước và pháp luật được hình thành theo một qui trình: Nhân dân lựa chọn và bầu cử ra những người quản lí xã hội được gọi là Nhà nước và Nhân Dân trao quyền cho Nhà nước để thực hiện chức trách trước Nhân Dân.

  Kẻ có quyền thường lạm quyền để vụ lợi và áp bức người Dân thân cô thế yếu. Từ đó pháp luật phải ra đời. Nhà nước lại được người Dân ủy quyền soạn thảo ra pháp luật để quản lí xã hội và điều quan trọng hơn cả của pháp luật là ngăn chặn sự lạm quyền của kẻ cầm quyền để bảo vệ người Dân thấp cổ bé họng. Để bảo vệ người Dân, nguyên tắc thực thi pháp luật là: Quan chức chỉ được làm những việc pháp luật cho phép còn người Dân được làm mọi việc pháp luật không cấm.

  Với thể chế Cộng sản, với xã hội Việt Nam thời Cộng sản, người Dân bị gạt ra ngoài rìa trong qui trình bầu chọn lập nên Nhà nước, trong việc hình thành xây dựng pháp luật. Nhà nước của Đảng. Quốc hội của Đảng. Chính phủ của Đảng. Đến các tổ chức xã hội cũng của Đảng nốt. Pháp luật cũng chỉ để bảo vệ sự độc tôn thống trị xã hội của đảng Cộng sản mà thôi. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, người Dân Việt Nam vẫn có đủ căn cứ pháp lí để lập lên chính đảng của mình khi cần thiết. Những căn cứ đó là:

  1. Không có luật nào và không có điều luật nào cấm người dân lập chính đảng. Người Dân được làm mọi việc pháp luật không cấm. Người Dân có đầy đủ quyền lập chính đảng của mình.

  2. Hiến pháp hiện hành cho người Dân quyền lập chính đảng khi điều 69 Hiến pháp 1992 hiện hành ghi: Công dân có quyền tự do ngôn luận. tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo qui định của pháp luật.

  Hội và đảng chỉ là hai cách gọi khác nhau của một tổ chức chính trị. Như khi đảng Cộng sản Đông Dương muốn giấu mình đi liền đổi tên thành hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác. Người Dân có quyền lập hội đương nhiên cũng có quyền lập đảng. Nhà nước chưa có luật về lập hội chưa có luật về tự do ngôn luận, tự do báo chí là trách nhiệm, là thiếu sót của Nhà nước. Không thể vì thiếu sót của Nhà nước mà tước đoạt quyền công dân cơ bản mà Hiến pháp đã bảo đảm cho người Dân.

  3. Điều 52 của Hiến pháp 1992 hiện hành cho người Dân được quyền: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Hơn ba triệu công dân Việt Nam có quyền lập lên đảng Cộng sản Việt Nam vậy thì hơn tám mươi triệu người Việt Nam còn lại cũng có quyền lập lên đảng chính trị của mình. Đó là là cơ sở pháp lí vững chắc bảo đảm cho mọi công dân Việt Nam được bình đẳng với những công dân đảng viên Cộng sản. Cấm công dân lập đảng chính trị của mình là vi phạm điều 52 Hiến pháp.

  Khi ông giáo sư thành viên Hội đồng lí luận Trung ương lớn tiếng nói rằng nhiều thành phần kinh tế phải có đa đảng chỉ là logic hình thức là ông đã lớn tiếng bảo rằng chủ nghĩa Mác Lê nin chỉ là logic hình thức, không có thực chất, không có nội dung, là ông đã thẳng thừng bác bỏ chủ nghĩa Mác Lê nin mà đảng Cộng sản của ông đã lấy làm nền tảng tư tưởng.

  Tất cả sự lụn bại của xã hội Việt Nam, sự nguy khốn của dân tộc Việt Nam hiện nay là do sự thao túng quyền lực của một đảng độc tài theo đuổi một học thuyết sai lầm và tội lỗi, một đảng không vì lợi ích dân tộc mà chỉ vì lợi ích của một nhóm người cầm quyền trong đảng độc tài đó. Một đảng chính trị mới ra đời là đòi hỏi khẩn thiết của cuộc sống, của lịch sử, là bước phát triến tất yếu và lành mạnh của xã hội Việt Nam.

  Phạm Đình Trọng

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  Nghe bài phỏng vấn ông GS của nhà nước VNXHCN trên BBC mình đã phì cười. Loại "trí thức" này khi lên tiếng luận điệu luôn luôn nồng nặc mùi mánh lới, mùi bất lương, nhiều khi còn nặng cả mùi lưu manh!

  Việc thành lập "đảng" Dân Chủ Xã Hội chỉ mới là ý tưởng, hay đúng hơn là lời kêu gọi của một ông già bệnh hoạn gần đất xa trời và được hưởng ứng bởi cũng một ông già gần đất xa trời khác! Vậy mà ông GS XHCN đã 'xoáy' ngay vào "cơ sở pháp lý", trong lúc 7 "đạo quân" được tổng Trọng của đảng cộng sản thành lập và tấn phong quyền được xộc vào bất cứ cơ quan nào, chính phủ cũng như doanh nghiệp, để gọi là điều tra chống tham nhũng thì không thấy "trí thức" XHCN nào lên tiếng đặt vấn đề "cơ sở pháp lý" của hoạt động này!! Bấy nhiêu đủ thấy cái mùi mánh lới ở đây rất nặng!

  Nhân nói về "cơ sở pháp lý" mình muốn nói thêm là hoàn toàn không có văn bản luật pháp nào làm căn bản cho các đạo quân của TBT đảng xộc vào điều tra các cơ quan của chính phủ như thế! Lạ lùng nữa là giới luật sư của VN cũng hoàn toàn im hơi lặng tiếng! Nhà nước pháp quyền XHCNVN quả là độc đáo!

  Trở lại đề tài "cơ sở pháp lý" của việc ra đời một chính đảng.

  Ở bài bên kia một ông có lẽ cũng là "trí thức" nhưng sống ở Mỹ, viết về những bộc bạch của bác Hồ Ngọc Nhuận thế này:

  "Những người chưa bao giờ xuống nước thì khó hình dung bơi lội nó thế nào.... Chỉ thiếu một điều ông Hồ Ngọc Nhuận chưa cho biết, là “Ðảng Dân Chủ Xã Hội mới” mà ông cổ võ nó sẽ làm cái gì? .... Nhưng người dân cần biết cái đảng này sẽ làm gì. Nhất là, cần biết nó sẽ làm gì nếu lên nắm quyền thay thế đảng Cộng Sản."

  Nếu bác Nhuận là "người chưa bao giờ xuống nước thì khó hình dung bơi lội nó thế nào" thì tác giả của bài viết đó là người sống lâu dưới nước nên nếu lên cạn bơi thì chắc giỏi nhưng không chắc là sẽ đi đứng được! Sống ở Mỹ lâu nên khi nói tới chính đảng tác giả này chỉ thấy đảng ở giai đoạn đã trưởng thành, và không có hiểu biết về đảng ở giai đoạn phôi thai!

  Mình gom một GS XHCN trong nước và một "trí thức" sống ở Mỹ vào chỗ này vì cả hai đã lẫn lộn đảng trong giai đoạn phôi thai với đảng trong giai đoạn đã trưởng thành.

  Với tinh thần lạc quan nhất cũng phải thừa nhận "Dân Chủ Xã Hội" chỉ mới ở giai đoạn phôi thai. Và ở giai đoạn này một chính đảng không hề cần có "cơ sở pháp lý" để hình thành hay phải cho công chúng biết sẽ làm gì. Nó hình thành một cách tư nhiên theo sự thúc đẩy của tình hình thực tế và chỉ cho công chúng biết nó sẽ làm gì khi nó đăng ký hoạt động, tức là khi nó đã trưởng thành.

  Đảng là gì và hình thành như thế nào? Đảng là faction, là phe cánh, là một nhóm người có cùng chung quan điểm hay cùng chung mục tiêu, quy tụ lại để bộc lộ quan điểm chung và cùng hoạt động để đạt mục tiêu chung. Đảng có thể hình thành từ một nhóm người trong công chúng. Đảng cũng có thể hình thành bằng cách tách ra từ một đảng khác. Ví dụ của trường hợp thứ nhất là các đảng: Dân Chủ, Cộng Hoà của Mỹ, Bảo Thủ, Lao Động của Anh ...vv. Ví dụ của trưòng hợp thứ hai là đảng Kadima (2005) của Israel. Trong cả hai trường hợp các chính đảng đều hình thành từ yếu tố bất đồng quan điểm.

  Ở Mỹ hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa hình thành từ bất đồng quan điềm trong việc xác định giới hạn quyền lực của chính quyền liên bang. Ở Anh các chính đảng hình thành từ những bất đồng quan điềm trong vai trò của chính phủ, của ngai vàng và của quần chúng. Ở Israel đảng Kadima được thủ tướng lúc đó là Ariel Sharon tách ra từ đảng đang cầm quyền Likud vì bất đồng quan điểm trong chính sách định cư của người Do Thái trên giải Gaza. (Lưu ý là tên đảng thay đổi theo thời gian rất khác với tên lúc hình thành ban đầu)

  Tìm hiểu kỹ lịch sử sẽ thấy tình trạng bất đồng quan điểm dẫn tới việc phôi thai các chính đảng diễn ra một cách tự nhiên, không hề cần hay phải theo một "cơ sở pháp lý" nào! Đìều này dễ hiểu, làm sao có thể có "cơ sở pháp lý" đề người ta bất đồng quan điểm và quy tụ lại với nhau?

  Sau khi nhiều người đã quy tụ lại với nhau, đã tổ chức đầy đủ các cơ phận, một chính đảng sẽ đi vào giai đoạn trưởng thành đánh đấu bỡi việc đăng ký, lúc này mới là lúc cần "cơ sở pháp lý". Đây chắc chắn sẽ là điểm thử thách to lớn cho bất cứ chính đảng mới nào ở VN. Tuy nhiên "cơ sở pháp lý" không nhất thiết thuộc đặc quyền ban bố của đảng cộng sản. Nó tùy thuộc vào tình hình và năng lực chính trị của các bên liên quan.

  "Đảng" Dân Chủ Xã Hội tốt lắm cũng chỉ mới ở giai đoạn phôi thai, từ đây đến lúc trưởng thành còn rất xa, chờ đến lúc ấy hãy nói đến vấn đề pháp lý và làm gì.

  Nguyễn Cố Riết viết:
  Các giáo sư ở hội đồng lý luận trung ương luôn bộc lộ sự non nớt về trình độ, kiểu "rắm ai thì vừa mũi người ấy". Họ nói vì quyền lợi của bản thân nên hầu hết là rất kém thuyết phục. Các bài giảng lên lớp của các vị GS này có miễn phí(thực tế đã miễn phí) cũng chẳng có người muốn học trừ người có động cơ vụ lợi khác...
  Chưa bao giờ học vị, học hàm giáo sư tiến sỹ ở VN lại có chất lượng kém như bây giờ! Lý luận thì cùn, làm ăn thì kém, chém gió thì giỏi, không chịu nghe hỏi,hám danh địa vị đã cùng nhau kéo xã hội VN tụt khỏi quỹ đạo của thế giới...

  Ông đã nói đúng đến cái 'trọng tâm' của vấn đề, cả nguyên nhân lẫn hiện tượng rồi đấy.
  Khoa học mà con dối trá, bỉ ổi, vô liêm sĩ đến như thế này thì còn chuyện gì là thật, là ngay thẳng, trung thực ?

  Đối với CSVN, chuyện có luật hay không có luật không thành vấn đề bởi vì họ có coi luật pháp là gì đâu. Cho nên mọi tranh luận về luật pháp đối với CSVN đều là vô nghĩa, những người dân chủ không nên phí lời với các tuyên truyền viên của chế độ. Kẻ cầm quyền hiện tại ở VN đã hiện thân là một lũ mafia điển hình: tự cho mình quyền hành, tự đặt ra luật lệ sao cho có lợi nhất cho việc vơ vét quyền lợi cho phe nhóm, không có trách nhiệm gì về chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc, số phận của nhân dân... Với một tập đoàn cầm quyền như vậy, chúng ta có nên ngồi cãi lý với họ về luật pháp, hay là tập trung tinh lực vào những công việc khác căn bản hơn và hiệu quả hơn?

  Các giáo sư ở hội đồng lý luận trung ương luôn bộc lộ sự non nớt về trình độ, kiểu "rắm ai thì vừa mũi người ấy". Họ nói vì quyền lợi của bản thân nên hầu hết là rất kém thuyết phục. Các bài giảng lên lớp của các vị GS này có miễn phí(thực tế đã miễn phí) cũng chẳng có người muốn học trừ người có động cơ vụ lợi khác...
  Chưa bao giờ học vị, học hàm giáo sư tiến sỹ ở VN lại có chất lượng kém như bây giờ! Lý luận thì cùn, làm ăn thì kém, chém gió thì giỏi, không chịu nghe hỏi,hám danh địa vị đã cùng nhau kéo xã hội VN tụt khỏi quỹ đạo của thế giới...