Thái Bá Tân - Là nhân dân bất tài, hay cơ chế, lãnh đạo, có cái gì đang sai?

 • Bởi Admin
  11/08/2013
  2 phản hồi

  Thái Bá Tân

  Ta - giáo sư, tiến sĩ
  Cả hàng chục nghìn người,
  Thế mà lạ, không có
  Nhiều công trình để đời.

  Diễn viên và đạo diễn
  Toàn “nghệ sĩ nhân dân”,
  Thế mà phim nhạt thếch,
  Chẳng ai xem, chẳng cần.

  Nhà văn toàn cỡ lớn,
  Hết giải nọ, giải này,
  Mà tác phẩm của họ
  Đọc không hề thấy hay.

  Xã, làng toàn “Văn hóa”.
  Huyện hầu hết “Anh hùng”.
  Các biển khoe sặc sỡ.
  Nhìn đã thấy khùng khùng.

  Công chức toàn “tiên tiến”,
  Cả “chiến sĩ thi đua”.
  Mà làm như mèo mửa.
  Nôm na, một trò đùa.

  Ta, thế mạnh du lịch,
  Cả thiên nhiên, con người.
  Tây đến thăm một lượt
  Rồi lặng lẽ “bốc hơi”.

  Nói chung, ta thế đấy.
  Quả không dám nói ngoa.
  Tôi cũng đau xót lắm.
  Tôi, một phần của “ta”.

  Còn chúng - các nước khác,
  Vâng, chúng thì thế nào?
  Bình thường, không khẩu hiệu,
  Không khoe mẽ, ồn ào.

  Không “lãnh đạo sáng suốt”,
  Không phát động thi đua.
  Thế mà đâu ra đấy,
  Làm thật chứ không đùa.

  Xin cược mười ăn một:
  Ai từng đi nước người,
  Sẽ công tâm đánh giá
  Rằng tôi không quá lời.

  Vậy nguyên nhân rốt cuộc
  Là dân ta bất tài
  Hay cơ chế, lãnh đạo
  Có cái gì đang sai?

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Vậy nguyên nhân rốt cuộc
  Là dân ta bất tài
  Hay cơ chế, lãnh đạo
  Có cái gì đang sai?

  --------------------

  Có cái gì đang sai?
  Xếp hạng :

  1) Cơ chế, lãnh đạo : SAI
  2) Dân ta bất tài

  Vậy theo bác Tân, trong cuộc đấu Dũng - Trọng, ông nào sẽ thắng? Ông Trọng hiện nay có một quân sư tuyệt vời là ông NBT. Trông tướng ông NBT biết ngay là bạc đa mưu túc trí (nhưng không phúc hậu). Chắc chuyến này ông Dũng tiêu mất thôi.
  Song ông nào thắng thì nhân dân vẫn cứ thua như thường, dù nhân dân không bất tài và tuyệt đối đúng, đúng như vị đại trí thức nào đó đã nói.