Thông cáo của Đảng Dân chủ Việt Nam về “Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam–Hoa Kỳ”

 • Bởi Admin
  08/08/2013
  0 phản hồi

  Kính gửi Quý Báo/Đài,

  Đảng Dân chủ Việt Nam kính gửi Quý báo/Đài "Thông cáo của Đảng Dân chủ Việt Nam về 'Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ'".

  Xem thêm thông tin tại trang web chính thức www.ddcvn.info hoặc www.facebook.com/ddcvn

  Trân trọng,

  Hồng Phúc
  Ban Thông tin
  Đảng Dân chủ Việt Nam

  -------


  Thông cáo của Đảng Dân chủ Việt Nam về
  “Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam–Hoa Kỳ”

  Ngày 25 tháng 7 năm 2013, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ra Tuyên bố chung tại Washington D.C., thủ đô Hoa Kỳ. Đảng Dân chủ Việt Nam hoan nghênh Hà Nội và Washington nâng tầm quan hệ thành Đối tác Toàn diện, tạo cơ hội để hai nước hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực trong tương lai.

  Đảng Dân chủ Việt Nam đồng thuận những điểm nêu ra trong bản Tuyên bố chung về các vấn đề Biển Đông, an ninh khu vực, kinh tế và thương mại, giáo dục, khoa học, môi trường và y tế.

  Đảng Dân chủ Việt Nam mong rằng Việt Nam sẽ sớm được gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tin rằng Việt Nam cũng sẽ phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về chống Tra tấn (UN Convention against Torture) vào cuối năm nay. Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về phòng chống Tham nhũng (UNCAC) năm 2009 nhưng đến nay tệ nạn tham nhũng tại Việt Nam vẫn lan tràn và nhà nước cũng chưa đáp ứng các đòi hỏi cơ bản của công ước đó.

  Đảng Dân chủ Việt Nam nhận thấy phía Việt Nam cùng cam kết tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế trong bản Tuyên bố chung là đáng khích lệ. Việt Nam là thành viên của Liên Hiệp Quốc từ năm 1977 và phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Các quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) năm 1982, nhưng đến nay vẫn là quốc gia độc đảng. Đối chiếu với các công ước quốc tế về phương diện chính trị thì thực tế tại Việt Nam đến nay vẫn còn nhiều tù nhân chính trị đang bị giam cầm trái phép, trong đó có các đảng viên Đảng Dân chủ Việt Nam như Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Phùng Lâm và nhiều người khác. Đây là vấn đề yếu kém và thiếu lương tri của các lãnh đạo Việt Nam.

  Nếu Việt Nam thực sự tôn trọng cam kết của mình trong bản Tuyên bố chung, đặc biệt đối với Hiến chương Liên Hiệp Quốc, cũng có nghĩa sẽ không còn tù chính trị tại Việt Nam, và các quyền cơ bản cũng sẽ được tôn trọng như quyền tự do báo chí, quyền lập hội, quyền thay đổi chính phủ của người dân.

  Đảng Dân chủ Việt Nam nhận thấy việc hai nước khuyến khích các cuộc đối thoại và trao đổi giữa các đảng chính trị của hai nước cũng là cơ hội tốt cho Việt Nam học hỏi thực thi dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền, tạo lập xã hội công bằng qua xóa bỏ bất công độc quyền, và chấp nhận các đảng chính trị của người Việt Nam.

  Cho nên, cam kết tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế trong Tuyên bố chung đó cũng chính là nhắc nhở chính quyền cộng sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền và thực thi dân chủ.

  Việc cam kết tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc có thể không quan trọng đối với các lãnh đạo cộng sản nhưng rất quan trọng đối với người dân Việt Nam và uy tín lãnh đạo quốc gia.

  Đảng Dân chủ Việt Nam luôn mong muốn Việt Nam là một quốc gia dân chủ, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ ở châu Á và là một đối tác tin cậy của các đồng minh trong khu vực. Và hy vọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ lần này từng bước sẽ giúp Việt Nam đạt tới các mong muốn đó.

  TM. Ban Thường vụ Trung ương
  Đảng Dân chủ Việt Nam

  Võ Tấn Huân
  Trưởng Ban Thường vụ Trung ương Lâm thời

  www.ddcvn.info
  facebook.com/ddcvn
  twitter.com/ddcvn

  Đảng Dân chủ Việt Nam là một tổ chức chính trị ôn hòa của người Việt, sinh hoạt chính trị lành mạnh theo hệ thống và các nguyên tắc dân chủ chuẩn mực. Đảng Dân chủ là môi trường phát huy dân chủ, là nơi rèn luyện đảng viên, đặc biệt về tư tưởng dân chủ và tư cách lãnh đạo. Đảng Dân chủ Việt Nam được xây dựng bằng tư duy tiến bộ và hệ thống dân chủ, sẽ là một hệ thống chính trị nhân bản cân bằng các thế lực chính trị khác, giúp xã hội phát triển toàn diện và bền vững.

  The Democratic Party of Vietnam (DPV) is a peaceful political organization founded and run by Vietnamese. The Party's political position and activities are enunciated systematically and in accordance with the international principles of democracy. The Democratic Party of Vietnam serves as an arena wherein democracy and its principles are strongly advocated and fostered. Its membership is constantly trained and updated in the democratic ideals and leadership. Given its democratic foundation and fundamentals, the Party is a humanistically-oriented political system that welcomes the diversity of all political organizations. The Party strives to infuse a fair and equitable balance of all political ideals in order to reach the common goal of building and developing a prosperous and peaceful Vietnam.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi