Thái Hữu Tình - Dáng đứng… Thành Đô (?!)

 • Bởi Hồ Gươm
  29/06/2013
  3 phản hồi

  Thái Hữu Tình

  (Đề thơ vào một tấm hình lịch sử đáng buồn)

  Đâu rồi "dáng đứng Bến Tre"? Tìm hoài, lại thấy dáng...phe thân Tàu!

  danluan_d00129.jpg

  Thương thay phương diện Cuốc...ra, Bề trên Cuốc xuống, người ta Cuốc vào!

  Bài 1:

  Nỗi lo rớt kiếng

  Một chuyến Hoa du tiếng để đời
  “Mối tình” Hoa-Việt hóa vua-tôi
  Mười điều ký kết, giành… thua thiệt
  Một dáng lom khom, gượng…đứng ngồi
  Chẳng lo quốc thể còn hay mất
  Khom thế coi chừng, kiếng nó…rơi!

  Bài 2:

  Biến Sang thành Hèn

  Lạ thay mấy chữ vàng… vàng
  Biến Quen thành “Lạ”, biến “Sang” thành Hèn!

  Bài 3:

  Phương diện quốc gia?

  Thương thay phương diện… Cuốc ra
  Bề trên cuốc xuống, người ta cuốc…vào!
  Đóng khung từ sổ Thiên Tào
  Cả bè chia ghế, riêng tao chịu đòn?

  Bài 4:

  Dáng đứng!

  Đâu rồi “dáng đứng Bến Tre”?
  Tìm hoài, lại thấy dáng …phe thân Tàu!

  Thái Hữu Tình
  28/6/2013

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Số đông các đảng viên tiến bộ thuộc phe “cải lương” chỉ còn biết bám víu chút hy vọng vào Tư Sang khi ông phát biểu mấy câu ngon lành (lên án một bầy sâu, lên án bọn cõng rắn cắn gà nhà, phải biết xấu hổ với tổ tiên), hy vọng chuyến đi Trung quốc này sẽ rửa mặt một chút cho phía An Nam, ai ngờ Tư Sang đã quá tệ, làm một cú “Thành Đô thứ hai”, làm phe Cải lương mất mặt. Tư Sang tự hại vì tự làm tiêu tan hết hậu thuẫn mỏng manh của mình, chỉ còn cách bám gót bọn theo Tàu thôi. Cảm ơn bác Hữu Tình và trang Dân luận đã ghi đậm lại dấu ấn lịch sử này.

  Đứng trên hai bàn chân như thế còn khá rồi. Không lẽ muốn ông Sang đứng trên hai đầu gối hay sao chứ?

  Tui rất tiếc cho mình vì không biết làm thơ để nói rằng ông Trương Tấn Sang đã biến thành Trương Thối (ùm) Sang.