Nguyễn Tường Thụy - Công văn vi phạm quyền cơ bản của công dân

 • Bởi Admin
  28/06/2013
  1 phản hồi

  Nguyễn Tường Thụy

  Trên các trang mạng facebook có đăng một bản chụp công văn của tập đoàn Bưu chính viễn thông (BCVT) gửi các công ty thành viên.

  Nội dung công văn yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện ngăn chặn truy nhập đến trang mạng xã hội facebok theo danh sách địa chỉ IP, website gửi kèm

  Công văn cũng nói rõ, đây là yêu cầu của cơ quan an ninh.

  Việc của cơ quan an ninh và các cơ quan chức năng là phải tìm ra những ai sử dụng trang mạng để chống phá Nhà nước, nếu hành vi cấu thành tội phạm thì phải đem ra xử lý theo pháp luật chứ không thể ngăn chặn bừa bãi, không cho bày tỏ ý kiến mà ai đó không thích. Nên nhớ, bất kể một cá nhân hoặc một nhóm người dù ở cấp cao mấy cũng không phải là Nhà nước. Họ chỉ đại diện cho Nhà nước khi họ có chức danh cần thiết và phát ngôn, hành động của họ phải đúng pháp luật.

  Mặt khác, Tập đoàn BCVT là một tập đoàn kinh tế. Tại sao họ lại phải làm theo yêu cầu của cơ quan an ninh? Liệu việc làm theo yêu cầu của cơ quan an ninh có nằm trong chức chăng, nhiệm vụ của tập đoàn này? Về phía cơ quan an ninh, việc yêu cầu Tập đoàn BCVT ngăn chặn các địa chỉ IP, website có phải là việc làm được phép theo luật pháp?

  Những tưởng việc nghe lén, dùng bạo lực khám điện thoại, phá sóng, phá các trang website hay dựng tường lửa chỉ là việc làm lén lút theo lệnh miệng, thì Tập đoàn BCVT nay đã công khai bằng văn bản.

  Nếu công văn này là có thật (mà khả năng thật là rất cao, chắc không có ai nghi ngờ) thì đây là việc làm vi phạm quyền cơ bản của con người được ghi trong Hiến Pháp:

  Ðiều 69:

  Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

  Những việc làm như thế này đã cản trở tiến trình xây dựng một nhà nước pháp quyền.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Tôi dám bảo đảm là các giới chức của ngành công an và ngay cả của tập đoàn BCVT đều không biết cái điều bất thường trong cái công văn trên nằm ở đâu. Công an thì nghe lệnh Đảng, còn tập đoàn thì nghe lệnh công an, vì biết công an là đầy tớ trung thành của... chủ, mà chủ trùm hết ở Việt Nam là Đảng (ta).

  Ở Mỹ có Liên Hội Dân Quyền Mỹ ACLU, hở cái là kiện chính phủ, đã chấn chỉnh được rất nhiều sai trái. Rất tiếc, ở Việt Nam, người dám kiện chính phủ nhân danh quyền lợi lâu dài của quốc gia dân tộc là Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã bị bỏ tù. Cho nên ở Việt Nam mà nói đến chuyện chấn chỉnh những sai trái của chính phủ, người dân hẳn phải thấy khớp cứ như vào thời quân chủ người ta nói đến hành vi "khi quân".