Huỳnh Ngọc Chênh - Bỏ phiếu tín nhiệm trên cơ sở nào?

 • Bởi Admin
  11/06/2013
  13 phản hồi

  Huỳnh Ngọc Chênh  Theo điều 4 Hiến Pháp, đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện nên quốc hội phải đặt dưới quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng là đương nhiên.

  Không cần nói ra nhưng ai cũng biết, hầu như các chức danh quan trọng của bộ máy nhà nước đều do bộ chính trị, ban chấp hành TW của đảng quyết, chọn lựa sắp đặt từ trước và quốc hội chỉ biểu quyết thông qua để hợp thức hóa. Phải nói rằng quốc hội hầu như chưa được bầu chọn một chức danh nào. Vì làm sao mà được bầu chọn, khi mỗi chức danh chỉ giới thiệu ra duy nhất có một người mà người ấy đã được đảng quyết.

  Thế nhưng hôm nay, đảng lại chỉ đạo và cho phép quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm những người mà hầu như mình không bầu ra. Một động thái chưa có tiền lệ. Không hiểu việc làm nầy dựa trên cơ sở pháp luật nào không? Các bạn rành luật thử tìm hiểu.

  Nhưng dù sao cũng rất hoan nghênh, đại biểu quốc hội đã được nới thêm cho một chút quyền, dù cái quyền ấy cũng rất hạn chế là chỉ được phép chọn lựa "tín nhiệm ít", "tín nhiệm nhiều" chứ không được phép "bất tín nhiệm". Đúng vậy người của đảng tin cẩn đưa lên chức vụ nầy chức vụ khác thì anh là quốc hội có quyền gì mà được phép bất tín nhiệm, anh muốn chống lại sự lãnh đạo của đảng à?

  Không biết đảng dựa trên các tiêu chuẩn gì để quyết người nầy làm thủ tướng, người kia làm chủ tịch nước, người kia làm chủ tịch quốc hội, người khác làm bộ trưởng... Thôi đó là chuyện riêng của đảng, người dân và cả các đại biểu quốc hội biết đến làm gì cho mệt, mọi sự có đảng lo.

  Tuy nhiên bây giờ đảng cho phép các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm thì người dân phải có quyền đặt ra câu hỏi nầy chứ: Dựa trên cơ sở nào mà các đại biểu tín nhiệm người nầy ít, tín nhiệm người kia nhiều? Hầu như chưa thấy quốc hội, các vị đại biểu, cơ quan truyền thông thông báo chuyện nầy ra cho dân chúng biết.

  Thường, để đánh giá một quan chức nào thì phải dựa vào chương trình hành động của quan chức đó trình ra lúc tranh cử (chuyện nầy thì hầu như không có) hoặc ít ra, lúc mới lên nhậm chức. Chương trình hành động là những mục tiêu đề ra và các giải pháp thực hiện để đạt các mục tiêu đó. Ví dụ chương trình hành động của ông bộ trưởng giao thông là đến năm nào đó thì phát triển giao thông đến đâu, làm thêm được những gì, giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc đến mức nào... và các giải pháp để đạt được các mục tiêu đó là gì...

  Một khi đã có chương trình hành động như vậy cho mỗi chức danh, thì bây giờ các vị đại biểu cứ chiếu theo đó mà tín nhiệm ít hay tín nhiệm nhiều và thậm chí đủ cơ sở để dũng cảm tuyên bố bất tín nhiệm một quan chức nào đó, nếu như quan chức đó không làm được bất cứ việc gì theo chương trình hành động đã đề ra.

  Tôi chắc chắn rằng chẳng có quan chức nào khi lên nhậm chức thì trình ra trước quốc hội chương trình hành động của mình. Và do vậy, hôm nay, không hiểu các vị đại biểu đánh giá các đương sự trên cơ sở nào để mà quyết định chuyện tín nhiệm ít hay tín nhiệm nhiều?

  Cơ sở nào? Cơ sở nào? Cơ sở nào?

  Hãy trả lời cho dân biết chứ các vị đại biểu của dân!

  HNC

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  13 phản hồi

  Phản hồi: 

  Cứ giả định các Bộ trưởng có tranh cử bằng "Chương trình hành động" đi thì sao dám nói rằng phải căn cứ vào cái chương trình ấy mà bỏ phiếu tín nhiệm,hả bác Chênh.Cái "Chương trình hành động" nếu có ấy là ý kiến chủ quan của anh ,nó bao gồm mục tiêu,biện pháp của anh do anh tự xác định.Còn tôi,tôi căn cứ vào hiệu quả việc làm của anh so với các chỉ tiêu mà quốc hội đề ra chứ...Nói dễ hiểu để bác Chênh hiểu được thôi...Cần biết khái quát hóa bác Chênh ạ.Bài viết của bác "chênh" với lẽ phải nhiều quá đấy.

  Phản hồi: 

  [quote=Đằng Vương]Tôi không ngờ một "cây viết" có tiếng như ông Huỳnh Ngọc Chênh lại đặt vấn đề ngớ ngẩn thế.Theo ông nhất thiết phải có chương trình hành động mới có căn cứ để bỏ phiếu tín nhiệm?Ông viết về CS nhưng lại chẳng hiểu mô tê gì cả.Họ đâu có tranh cử bằng chương trình hành động?Nhưng họ có tiêu chuẩn để cử ra các chức vụ chứ.Đấy là điều tối thiểu ông phải hiểu chứ.Và đó là cơ sở đấy ông.Ông hãy hỏi con ông xem có phải không?Đừng bới móc một cách vụng về như vậy.Nói vừa vừa thôi,nói phải suy nghĩ chút ít chứu.Dân luận cũng nên chọn bài kỹ hơn nhất là về tư duy.[/quote]
  Ộng nói lơ ngơ quá. Tiêu chuẩn đề cử thì dùng đã cử rồi. Cử xong thì phải làm việc, làm việc thì phải có mục tiêu, kế hoạch, chương trình. Đánh giá tín nhiệm giữa kỳ thì phải dựa trên mức độ của thành tựu so với các mục tiêu, kế hoạch, chương trình đó ra sao, lời nói đi đôi với làm như thế nào, chứ mắc mớ gì lại vin vào tiểu chuẩn đề cử.

  Ông phản biện thì cũng phải hiểu sự việc cho nó rõ ngọn ngành. Ông hãy hỏi vợ của ông có đúng thế không? Bà nhà đã chọn ông vì ông đã đáp ứng được một số tiêu chuẩn trước khi thành thân, khi sống với nhau thì bà ấy sẽ xét nét ông, để xem có nên li dị không, là dựa trên những hành xử của ông trong cuộc sống hôn nhân gia đình chứ mắc mớ gì đến những chuyện thưở còn yêu nhau. Đã phá ý kiền người khác thì cũng phải nghĩ tới lui đôi ba lần trước khi nói, chớ nên nhanh nhẫu quá !

  Phản hồi: 

  Thôi đó là chuyện riêng của đảng, người dân và cả các đại biểu quốc hội biết đến làm gì cho mệt, mọi sự có đảng lo.

  --------------------

  Sửa lại :

  " Thôi đó là chuyện riêng của đảng, người dân và của một sốt rất ít chừng 5% đại biểu quốc hội, biết đến làm gì cho mệt, mọi sự có đảng lo. "

  Hơn 90% đại biểu quốc hội là các đảng viên CSVN trong BCT, trong trung ương đảng, đảng viên trung/cao cấp.
  Còn lại 5% đại biểu quốc hội thuộc loại thân/bợ đít đảng, đương nhiên chẳng có cái thực quyền đek gì

  Phản hồi: 

  Tôi không ngờ một "cây viết" có tiếng như ông Huỳnh Ngọc Chênh lại đặt vấn đề ngớ ngẩn thế.Theo ông nhất thiết phải có chương trình hành động mới có căn cứ để bỏ phiếu tín nhiệm?Ông viết về CS nhưng lại chẳng hiểu mô tê gì cả.Họ đâu có tranh cử bằng chương trình hành động?Nhưng họ có tiêu chuẩn để cử ra các chức vụ chứ.Đấy là điều tối thiểu ông phải hiểu chứ.Và đó là cơ sở đấy ông.Ông hãy hỏi con ông xem có phải không?Đừng bới móc một cách vụng về như vậy.Nói vừa vừa thôi,nói phải suy nghĩ chút ít chứu.Dân luận cũng nên chọn bài kỹ hơn nhất là về tư duy.

  Phản hồi: 

  Nếu gọi tín nhiệm cao là "yes" ; tín nhiệm thấp là "no" ; thì tín nhiệm phải gọi là gì nhỉ...???

  Phản hồi: 

  Dưới con mắt của HNC , 498 đại biểu QH (ĐBQH)bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh lãnh đạo của nhà nước là đàn cùu, như thế e quá cực đoan không?. Nhưng tôi đồng tình với HNC chỉ ra đại huyệt của thân phận ĐBQH, thực sự không có quyền chọn nhân sự trước khi bầu, chỉ được ban bầu cử thông báo, giới thiệu nhân sự, sau khi có định hướng/ quyết nghi của Đảng . Lâu nay các chức danh lãnh đạo Nhà nước chưa có chương trình hành động/cam kết trước khi vận động bầu cử, vì đã có Bộ chính trị TW đảng lựa chọn, coi đó là sự bảo đảm bằng uy tín /tín chấp của đảng. Tuy vậy, lần bỏ phiểu tín nhiệm này cũng là chỉ dấu thay đổi, có vẻ Dân chủ (hình thức) hơn so với các kỳ trước trong hoạt động của QH. Cơ sở đánh giá kết quả làm việc, phẩm chất năng lực các chính khách từ chủ tịch nước đến các Bộ trưởng .. năm 2012 đã bộc lộ rõ, ĐBQH và nhân dân đều thấy cả. Bức tranh toàn cảnh nền kinh tế, chính trị và xã hội VN hiện nay chỉ một màu xám xịt lẫn máu, nước mắt và phẫn nộ của nhân dân . Dù bị chi phối, áp lực hoặc vô cảm đến mấy thì các ĐBQH cũng không thể làm ngơ mà tung hô các vị vừa là tác nhân vừa là thủ phạm gây nên .Kết quả đã công bố cũng đã phản ảnh phần nào lòng tự trọng của ĐBQH, không phải là đàn cừu như bức biếm họa trên. Tín nhiệm thấp : TTg N.T.Dũng với 32,13% , TĐNHNNo N.V.Bình 42%, Ph.V.Luận Bộ GDDT 35%, V.H.Hoàng Bộ Công thương 26%, H.T.Anh Bộ VH 23,3%.. đủ nói lên điều đó.

  Phản hồi: 

  http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130611/truc-tuyen-ket-qua-bo-phieu-t...
  Công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp
  11/06/2013 08:25
  (TNO) Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt do Quốc hội (QH) bầu hoặc phê chuẩn vừa được công bố sáng nay 11.6. Theo kết quả, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân có số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ cao nhất với 372 phiếu, người có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình với 209 phiếu.

  Hình thức công bố là tỷ lệ phiếu cụ thể ở 3 mức tín nhiệm của từng chức danh, gồm tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

  Theo đó, tổng số ĐBQH 498 người, do vậy tất cả các số liệu so sánh là so với tổng số ĐBQH. Cụ thể:
  Danh sách 47 vị được lấy phiếu tín nhiệm Tín nhiệm cao Tín nhiệm Tín nhiệm thấp
  1. Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước 330 133 28
  2. Nguyễn Thị Doan - Phó chủ tịch nước 263 215 13
  3. Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội 328 139 25
  4. Uông Chu Lưu - Phó chủ tịch Quốc hội 323 155 13
  5. Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội 372 104 14
  6. Tòng Thị Phóng - Phó chủ tịch Quốc hội 322 145 24
  7. Huỳnh Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Quốc hội 252 217 22
  8. Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường 234 235 22
  9. Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế 273 204 15
  10. Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại 253 229 9
  11. Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách 291 189 11
  12. Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp 210 253 28
  13. Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh 267 215 9
  14. Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật 294 180 18
  15. Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội 335 151 6
  16. Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu 292 183 17
  17. Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 286 194 12
  18. Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc 260 204 28
  19. Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng 241 232 19
  20. Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ 210 122 160
  21. Hoàng Trung Hải - Phó thủ tướng Chính phủ 186 261 44
  22. Nguyễn Thiện Nhân - Phó thủ tướng Chính phủ 196 230 65
  23. Vũ Văn Ninh - Phó thủ tướng Chính phủ 167 264 59
  24. Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng Chính phủ 248 207 35
  25. Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch 90 288 116
  26. Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ 125 274 92
  27. Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 88 194 209
  28. Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 105 276 111
  29. Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp 176 280 36
  30. Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng 131 261 100
  31. Vũ Đức Đam - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 215 245 29
  32. Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công Thương 112 251 128
  33. Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 86 229 177
  34. Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 238 233 21
  35. Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 184 249 58
  36. Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 158 270 63
  37. Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an 273 183 24
  38. Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 133 304 42
  39. Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 123 304 43
  40. Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 271 281 77
  41. Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 323 144 13
  42. Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 186 198 99
  43. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế 108 228 146
  44. Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ 164 241 87
  45. Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư 231 205 46
  46. Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao 195 260 34
  47. Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện Kiểm soát nhân dân Tối cao 198 269 23

  Lưu ý : Riêng ông Nguyễn Bắc Son -stt:40 ,có tổng số phiếu là 629 !!!. chắc bầy cừu nhầm lẫn???

  Phản hồi: 

  Bài viết của HNC đã hay mà bức hình đàn cừu đi bỏ phiếu còn có ý nghĩa hay hơn, hehehe.

  Mới qua blog Quê Choa thấy có link vô Tuổi Trẻ online với hàng tít đã có kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, nhưng không thể vào Tuổi Trẻ được. Sau đó có link vào Thanh Niên, nhưng cũng không vào được. Chắc tại kết quả bỏ phiếu tín nhiệm . . . nhạy cảm quá chăng?

  Phản hồi: 

  [quote=HNC]Cơ sở nào? Cơ sở nào? Cơ sở nào?

  Hãy trả lời cho dân biết chứ các vị đại biểu của dân!

  HNC[/quote]

  Cơ sở hắng giọng.
  Cơ sở rỉ tai.
  Cơ sở lườm mắt.

  Các ông Nghị của ta đã có tiến bộ so với cùng kỳ...thập niên trước. Hồi xưa, chỉ cần học gật, giờ thêm chuyên mục có cơ chế để được quyền lắc nữa.

  Dĩ nhiên, ai lắc, bao nhiêu cái đầu lắc, đều nằm trong "kế hoạch" cả thôi.

  Phản hồi: 

  [quote=HNC]Cơ sở nào? Cơ sở nào? Cơ sở nào?

  Hãy trả lời cho dân biết chứ các vị đại biểu của dân!

  HNC[/quote]

  Cơ sở hắng giọng.
  Cơ sở rỉ tai.
  Cơ sở lườm mắt.

  Các ông Nghị của ta đã có tiến bộ so với cùng kỳ...thập niên trước. Hồi xưa, chỉ cần học gật, giờ thêm chuyên mục có cơ chế để được quyền lắc nữa.

  Dĩ nhiên, ai lắc, bao nhiêu cái đầu lắc, đều nằm trong "kế hoạch" cả thôi.