Ngô Minh - Tôi góp ý sửa đổi Hiến Pháp

 • Bởi Admin
  06/06/2013
  0 phản hồi

  Ngô Minh

  Mặc dù Bộ Chính Trị từ lâu, và Quốc hội trong hai ngày thảo luận đã xác quyết là “không bỏ điều 4”, là “không đổi tên nước”, “đất đai là sở hữu toàn dân”, “Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam”, ” không tam quyền phân lập” v.v…, nhưng các địa phương vẫn hô hào nhân dân góp ý kiến. Họ in phiếu gửi về cho các hộ gia đình. Cô tổ trưởng tổ dân phố chỗ tôi ở mang đến nhà tôi cái “Phiếu góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992”. Trong đó ghi rõ Thông tin về người góp ý: tên chủ hộ, địa chỉ nới ở và Nội dung góp ý. Cô tổ trưởng còn chìa ra một bản danh sách ghi tên các hộ trong tổ, bắt tôi ký vào rằng đã nhận phiếu góp ý. Nếu không nhận phiếu góp ý (tức là không muốn góp ý) phải ghi rõ lý do chính đáng. Nghĩa là bắt buộc mọi người phải góp ý. Đây là cách để biết ai không đồng tình, ai đồng tình, từ đó mà phân loại công dân và tính phần trăm số người góp ý, như Ban soạn thảo sửa đổi Hiến Pháp đã báo cáo trước kỳ họp 5, QH khóa 13: ”thực sự là đợt sinh hoạt chính trị – pháp lý dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị; đã có hơn 26.091.000 lượt ý kiến góp ý của nhân dân với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức; ý kiến của nhân dân đã được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực”. Và Ban sửa đổi dự thảo Hiến pháp 1992 đã công bố bản sửa đổi trước Quốc hội y chang như cũ, nghĩa là những ý kiến đóng góp của nhân dân “không có nghĩa lý gì”. Đây là cái mẹo để tuyên truyền là “Toàn dân ta theo Đảng”. Với cách làm này chắc chắn sẽ có hơn 90% người dân Việt Nam góp ý dự thảo Hiến pháp. Một con số rất sướng bụng Ban tuyên giáo.

  Sau đây là nguyên văn một số ý kiến góp ý của tôi với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, đã ghi vào “Phiếu góp ý” gửi lên trên, dù biết là họ không bao giờ đọc, không bao giừo nghe, thậm chí họ còn vứt vào sọt rác.

  Nội dung góp ý:

  1. Lời nói đầu: Dự thảo viết: “Dưới ánh sáng của Chủ Nghĩa Mác- Lê Nin”. Tôi thấy nên bỏ câu này, vì các nước Liên Xô, Đông Âu là thầy của Việt Nam về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, người ta đã nhận ra những sai sót của chủ nghĩa này, đã bỏ. Việt Nam chỉ là đứa học trò nhỏ, bây giờ thầy đã bỏ Chủ nghĩa Mác Lê Nin, bỏ Chủ nghĩa xã hội, không có lý gì Việt Nam không bỏ. Mà thực tế càng đi theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin thì dân càng khổ, vì nhà nước chuyên chính, đấu tranh giai cấp, dân không có tự do ngôn luận, không có có dân chủ.

  2. Điều 1 dự thảo: Nên đổi tên nước, lấy lại tên do Cụ Hồ đặt “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” vì mô hình XHCN là một mô hình không có thực.

  3. Đề nghị Ban dự thảo bỏ điều 4

  Lý do: Từ thực tế cuộc sống, tôi thấy Hiến pháp là cái trường tồn của một đất nước. Ở Mỹ có 2 đảng thay nhau cầm quyền, nhưng Hiến pháp là chung tồn tại cả trăm năm nay. Nếu để điều này thì Hiến Pháp chỉ là hiến pháp của một đảng 3 triệu đảng viên, chứ không phải Hiến pháp của đất nước gần 90 triệu người. Hơn nữa hiện nay ĐCS VN đang suy thoái nghiêm trọng (theo Nghi quyết TW 4 “một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái”, không nhỏ tức là lớn), nên Đảng không còn xứng đâáng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Người dân thường bảo: “Ông này đảng viên mà tốt!”. Vì thế, Đảng phải xây dựng thật vững mạnh, rồi đưa vào các lần sửa đổi hiến pháp sau này.

  4. Điều 13 (dự thảo sửa đổi): – Đề nghị Hiến pháp sửa đổi ghi rõ: Quốc ca của nước ta là bài hát “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao. Quốc Kỳ cũng vậy, phải ghi rõ tên tác giả. Đây là vấn đề bản quyền, không thể tùy tiện bỏ tên tác giả được.

  5. Điều 58 sửa đổi: Mục 3: Bỏ phần: ”Các dự án phát triển kinh tế xã hội..” Vì đây là nguyên nhân của tất cả các vụ ăn cướp đất của dân cho “lợi ích nhóm” đã xảy ra trong nhiều năm nay.

  6. Điều 70 sửa đổi. Đề nghị vẫn giữa nguyên như điều 45 Hiến pháp 1992: “Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân…”. Bỏ đoạn: ”phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam”. Vì tên quân đội là: Quân đội Nhân dân Việt Nam, chứ không phải Quân đội cộng sản Việt Nam. Đề nghị nên giữ điều này trong Hiến pháp 1992, vì Quân đội Nhân dân Việt Nam “Trung với nước, hiếu với dân” đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Quy định Quân đội Trung thành với Đảng là rất nguy hiểm vì khi dân bất bình trong cưỡng chế thu hồi đất đai, đấu tranh, ĐẢNG ỦY CÁC CẤP LẠI ĐIỀU QUÂN ĐỘI ĐI ĐÀN ÁP, thì gây tai họa cho đất nước.

  Ngày 25 tháng 5 năm 2013

  Người góp ý ký tên”

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi