Bổ sung điều 4: Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất

 • Bởi Admin
  03/06/2013
  17 phản hồi

  Thảo luận về dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992 sáng 3/6, ĐBQH nói có đủ cơ sở khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng - lực lượng lãnh đạo duy nhất đáp ứng các yêu cầu bức thiết từ trước đến nay và cả mai sau.

  Không phải là cảm tính một chiều

  ĐB Đặng Ngọc Tùng cho rằng, Hiến pháp của bất kỳ một quốc gia nào cũng đều mang hệ tư tưởng của giai cấp cầm quyền, phục vụ cho lợi ích của giai cấp đó. Do đó, dự thảo Hiến pháp sửa đổi giữ nguyên điều 4 cũng để khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan, sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhưng bổ sung quy định về bản chất của Đảng theo tình hình mới.

  ĐB Huỳnh Thế Kỳ bày tỏ đồng tình quy định điều 4 là thể chế hóa quan điểm của Đảng về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, là sự kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992. Khẳng định tính chất lịch sử, tính chất khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Bởi lẽ, thực tiễn lịch sử đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội luôn là nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  "Tuy nhiên, để phù hợp với thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam và tạo cơ sở pháp lý đấu tranh, xử lý các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, thành lập, tham gia các đảng phải chính trị, tiến hành hoạt động chống phá, cần bổ sung chỉnh lý điều 4 theo hướng quy định Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội thay cho quy định như trong dự thảo Hiến pháp hiện hành là "lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội".


  ĐB Trương Thị Thu Trang: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử

  ĐB Trương Thị Thu Trang (Tiền Giang) thì cho rằng, nhìn vào thực tiễn đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử, trở thành quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN, có liên hệ quốc tế rộng mở, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

  Như vậy, về mặt lý luận và thực tiễn có đủ cơ sở khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo duy nhất đáp ứng được các yêu cầu bức thiết của nhân dân trong các giai đoạn cách mạng từ trước đến nay và cả mai sau.

  ĐB Nguyễn Thái Học (Phú Yên) cũng bày tỏ: Tôi tán thành việc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện tại điều 4, sự tán thành của tôi không phải là cảm tính một chiều mà dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn....

  Theo ông Học, qua việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, tuyệt đại bộ phận nhân dân khẳng định sự nhất trí tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng tại điều 4. "Ý kiến không đồng ý chỉ là một số rất ít. Một khi nhân dân đã lựa chọn suy tôn Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất của mình, nhân dân yêu cầu phải khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp thì đây là sự lựa chọn suy tôn sáng suốt, đúng đắn của những người làm chủ cần được ghi nhận tôn trọng".

  Đề nghị bổ sung 'Đảng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật'

  ĐB Đinh Thị Phương Lan (Quảng Ngãi) cho rằng, thực tiễn lịch sử có lúc thăng trầm, Đảng cũng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, có khó khăn từ bên ngoài, có khó khăn từ chính nội tại nhưng Đảng luôn là đại biểu duy nhất đóng vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của cả dân tộc Việt Nam, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc.


  ĐB Đinh Thị Phương Lan

  ĐB Trương Thị Huệ (Thái Nguyên) đánh giá trong những năm qua, bên cạnh những thành tựu to lớn mà nhân dân đạt được trên tất cả các lĩnh vực do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng qua tiếp xúc cử tri cũng còn nhiều ý kiến băn khoăn về những thiếu sót, khuyết điểm trong sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

  "Trên thực tiễn, nghị quyết của Đảng có hiệu lực và vị thế cao nhất đối với nhà nước và xã hội, cán bộ đảng viên và nhân dân ai cũng phải chấp hành. Nhưng nếu chủ trương, nghị quyết đó có thiếu sót, khuyết điểm dẫn đến thiệt hại cho đất nước, làm hao tổn đến tiền của nhân dân thì chưa có quy định rõ ràng về trách nhiệm đối với chủ thể ban hành trước pháp luật.


  ĐB Trương Thị Huệ đề nghị bổ sung nội dung Đảng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

  Như vậy, nếu chỉ quy trách nhiệm trước nhân dân mà không chịu trách nhiệm trước pháp luật thì rất không cụ thể. Chúng ta được biết trong Đảng có Điều lệ, có quy định, có quy chế để điều chỉnh, xem xét, xử lý các vấn đề trên. Nhưng đó là việc nội bộ của Đảng, vì vậy người dân khó có ý kiến vào công việc nội bộ của Đảng.

  Do đó tôi đề nghị bổ sung nội dung Đảng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vào điều 4 để thể hiện trách nhiệm của Đảng trước những quyết định của mình, đồng thời làm cơ sở để nhân dân giám sát" - bà Huệ phát biểu.

  Linh Thư - Ảnh: Minh Thăng

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  17 phản hồi

  Trong khi “quả bóng” vẫn còn đang lăn trên sân cỏ, thì không có một ai dám quả quyết là “đội bóng” nào sẽ thắng cả, chỉ trừ phi người đó đã mua chuộc được các “cầu thủ”, và khi đó thì “khán giã”, (chính là nhân dân) bỏ công sức, thời giờ, và tiền bạc ra để xem, cảm thấy như mình bị sỉ nhục vậy.
  Vì thế tôi cho rằng tất cả ý kiến của các ĐB cần nên để cho thực tế cuộc sống trả lời chứ các ĐB đừng có hầm hồ suy đoán theo cảm tính được. Nếu muốn chứng minh được Đảng Cộng Sản có thể làm tốt hơn những Đảng khác thì cứ để cho các Đảng khác nhảy vào “vũ đài chính trị” để so tài cao thấp như trong khá khứ Đảng đã làm thì mới biết được ai hơn ai chứ? Cuộc sống này còn ý nghĩa gì khi người ta không cho các Đảng đối lập có “đất để dụng võ”, không cho nhân tài được ra giúp nước vả đời thật mới buồn làm sao khi đời không đối thủ!
  Nếu quí ĐB vẫn cứ khư khư quan điểm không dám từ bỏ Điều 4 HP để cho các Đảng khác có dịp thi thố tài năng và để cho nhân tài có dịp trọng dụng thì điều đó càng lộ rõ một khả năng duy nhất đó là: Khi xưa Đảng Cộng Sản đã không minh bạch đường đường chính chính thắng các đối thủ của mình mà chính Đảng Cộng Sản đã qua mặt được “trọng tài” điều khiển trận đấu, Đảng Cộng Sản đã “chơi bẩn”, hoặc Đảng Cộng Sản đã dùng chất “kích thích heroin” hay chất “morphon”, hay “đánh lén sau lưng” hay dùng những trò bẩn nào đó để hạ “knock out” các đối thủ của mình một cách bất hợp pháp mà thôi!
  ThayTuKhoHanh

  Tôi xin đóng góp ý kiến của tôi với các ĐB như sau:
  ĐB Huỳnh Thế Kỳ nói: Bởi lẽ, thực tiễn lịch sử đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội luôn là nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
  Vậy tôi xin hỏi ĐB Huỳnh Thế Kỳ rằng ĐB có dám chắc là nếu cho phép đa nguyên đa đảng thì những Đảng khác không thể làm tốt vai trò “quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” hơn Đảng Cộng Sản không?
  ĐB Trương Thị Thu Trang nói: Như vậy, về mặt lý luận và thực tiễn có đủ cơ sở khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo duy nhất đáp ứng được các yêu cầu bức thiết của nhân dân trong các giai đoạn cách mạng từ trước đến nay và cả mai sau.
  Vậy tôi xin hỏi ĐB Trương Thị Thu TRang rằng ĐB có dám chắc là nếu cho phép đa nguyên đa đảng thì những Đảng khác không thể làm tốt vai trò: “lãnh đạo duy nhất đáp ứng được các yêu cầu bức thiết của nhân dân trong các giai đoạn cách mạng từ trước đến nay và cả mai sau” hay không?.

  ĐB Nguyễn Thái Học “Một khi nhân dân đã lựa chọn suy tôn Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất của mình, nhân dân yêu cầu phải khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp thì đây là sự lựa chọn suy tôn sáng suốt, đúng đắn của những người làm chủ cần được ghi nhận tôn trọng".
  Vậy tôi xin hỏi ĐB Nguyễn Thái Học rằng ĐB có dám chắc là nếu cho phép đa nguyên đa đảng thì trong tương lai “nhân dân sẽ lựa chọn suy tôn Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất của mình nữa hay không?Và nhân dân sẽ yêu cầu phải khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp" nữa hay không?

  ĐB Đinh Thị Phương Lan (Quảng Ngãi) cho rằng, thực tiễn lịch sử có lúc thăng trầm, Đảng cũng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, có khó khăn từ bên ngoài, có khó khăn từ chính nội tại nhưng Đảng luôn là đại biểu duy nhất đóng vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của cả dân tộc Việt Nam, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc.
  Tôi xin hỏi ĐB ĐB Đinh Thị Phương Lan rằng ĐB có dám chắc là nếu cho phép đa nguyên đa đảng thì những Đảng khác không thể làm tốt vai trò “là đại biểu duy nhất đóng vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của cả dân tộc Việt Nam, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc” hay không?
  Đồng ý với các ĐB rằng trong khá khứ Đảng Cộng Sản “đấu rất giỏi” trên “vũ đài chính trị”, Đảng Cộng Sản đã hạ “knock out” những đối thủ chính trị khác và giành “cúp vô địch” thật. (Trước 1945 Việt Nam có rất nhiều Đảng chính trị như: Việt Nam quốc dân đảng, Tân Việt cách mạng đảng , đảng Đại Việt, An Nam Cộng sản đảng, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên…Riêng ở miền Bắc có đảng Lao động Việt Nam, Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam. Còn ở miền Nam có đảng Cần lao Nhân vị, đảng Dân chủ…) Nhưng đó là trong quá khứ chứ không phải là hiện tại. Không có cái gì là bất biến cả, và không có cái gì đã đúng trong quá khứ thì sẽ mãi mãi đúng về sau đâu.
  Hãy nhìn vào thực tế Việt Nam trước khi “mở của” gia nhập vào nền kinh tế của thế giới, ta chỉ có một nền kinh tế nhà nước tập trung thì ta cứ tưởng nền kinh tế của ta là nhất (giống như Triều Tiên bây giờ bị đóng cửa nên cứ tưởng mình là nhất), nhưng sau khi mở rộng ra nền kinh tế nhiều thành phần thì nền kinh tế nhà nước đã lộ rõ sự thua sút của nó trước thành phần kinh tế tư nhân.
  Vì thế tôi cho rằng tất cả ý kiến của các ĐB cần nên để cho thực tế cuộc sống trả lời chứ các ĐB đừng có hầm hồ suy đoán theo cảm tính được. Nếu muốn chứng minh được Đảng Cộng Sản có thể làm tốt hơn những Đảng khác thì cứ để cho các Đảng khác nhảy vào “vũ đài chính trị” để so tài cao thấp như trong khá khứ Đảng đã làm thì mới biết được ai hơn ai chứ?

  Và, cũng chính vì như bạn @Nguyễnhuycanh đã nhận định, cho nên : Boác không muốn trở về Việt Nam!!

  Boác sau nhiều năm cải tạo dưới địa ngục do chấp hành nghiêm chỉnh kĩ luật của âm ty trong những năm cải tạo cho nên được Diêm Vương đặc xá cho đầu thai trở lại làm người .

  Diêm vương nói :
  - Ngươi đã chấp hành tốt kĩ luật của âm ty sau nhiều năm cải tạo , nay ta đặc xá cho ngươi trở về Việt Nam làm người.

  Boác tỏ vẻ lo sợ :
  - Không , không tôi không muốn trở về Việt Nam !

  -Tại sao không ? Ngươi hãy trở về đó mà tiếp tục sự nghiệp kách mệnh của ngươi !

  Boác mếu máo :
  - Không,tôi không muốn về đó ! Tôi không muốn bị phơi khô thêm một lần nữa !!

  Qua ngày thảo luận thứ nhất 2/6/2013, có thể nhận rõ những tư duy, nhận thức về lịch sử, xã hội, kinh tế và kiến thức lập Hiến .. của nhiều đại biểu QH còn rất hạn chế và trật lất. Vết hằn sâu trong não bộ về tư duy chấp hành mệnh lệnh từ cấp trên và từ đảng của đại biểu QH, đã khiến cho mọi thực tế cuộc sống, những diễn biến trong nước và thế giới không phản ảnh vào nhận thức của họ. Có thể khẳng định trên 70% đại biểu QH không tự trả lời thấu đáo câu hỏi : Tại sao phải sửa đổi HP 1992?. Bởi không tự cắt nghĩa được câu hỏi đó, nên họ như người đi trong sương mù không có la bàn chỉ phương hướng. Những thay đổi nội tại của xã hội VN và thế giới hiện nay, đã khiến cho nhân dân và đảng CSVN nhận thức được sự lạc hậu, không tương thích của HP 1992. Vì vậy mới có việc tổ chức toàn xã hội sửa đổi HP 1992. Thực tế hiện nay cho thấy, VN dù mang tên gì, chế độ chính trị gì cũng không thể tách rời sự vận động chung của các quốc gia trên toàn cầu. Thế kỷ 21 là bước sang kỷ nguyên toàn cầu hóa, không chỉ kinh tế mà cả chính trị, văn hóa. Những vấn đề mâu thuẫn, lạc hậu của HP 1992 như sự độc quyền lãnh đạo nhà nướ và xã hội của một đảng , đất đai sở hữu toàn dân, quân đội trung thành với đảng cầm quyền, quốc hội, Chính phủ, Tư pháp đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 1 đảng cầm quyền .. là nguy cơ rối loạn và đi đến sụp đổ của nhà nước VN. Đó còn là nguy cơ của toàn thể nhân dân VN yêu nước, yêu tự do.

  Khách 12345 viết:
  Lang thang trên net, vào một forum giải trí thuộc "lề phải", lượm được lời còm của một bạn đọc nữ:

  Thế này mới gọi là dân biểu chứ :(
  ĐB Trương Thị Thu Trang (Tiền Giang) viết:
  ..., nhìn vào thực tiễn đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử, trở thành quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN, có liên hệ quốc tế rộng mở, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

  Như vậy, về mặt lý luận và thực tiễn có đủ cơ sở khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo duy nhất đáp ứng được các yêu cầu bức thiết của nhân dân trong các giai đoạn cách mạng từ trước đến nay và cả mai sau."

  Đêm nằm một mình xứ Hàn dek ngủ được, đọc cái này tự dưng thấy buồn nôn quá. Hay là mình có thai???

  Tôi chẳng hiểu đại biểu này nói về 'lý luận' là lý luận gì, thực tiễn là thực tiễn thế nào? Trong một xã hội dân chủ, một đảng phái chính trị có giữ được quyền lãnh đạo quốc gia hay không, điều đó phụ thuộc vào việc uy tín của đảng đó đối với quốc dân còn hay hết chứ không phải phụ thuộc vào công lao của đảng đó trong quá khứ như thế nào. Chế tài cao nhất của đảng cầm quyền (tức là khả năng chịu trách nhiệm trước quốc dân) là mất uy tín rồi dẫn đến mất quyền lãnh đạo, mà không cần phải quy định điều đó vào Hiến pháp. Chừng nào mà chưa có lực lượng đối lập thì chẳng có cái gì gọi là phù hợp với thực tiễn khách quan được hết.

  Mấy con vẹt cái này ca để kiếm ăn chứ đại biểu của ai. Họ biết thừa là đất dưới ách Cộng Sản họ có ăn nên ca múa, may ra có được mút mát chút đỉnh. Dưới chế độ dân chủ bọn này chỉ xứng đáng quét đường thôi. Vì họ không thấy cái nhục mất nước nô lệ chủ nghĩa chư hầu cho nước lớn để tồn tại, dân tình đói khổ,kinh tế suy tàn...thì họ làm sao có thể nhận là đại diện của ai?

  Phiên Ngung viết:
  Van Lang viết:
  "Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử". Câu này của ĐB Trương Thị Thu Trang thật là ấn tượng!

  Không biết ĐB Trương Thị Thu Trang đang muốn nói về "tiến lên" văn minh hay "tiến lui" về tiền sử vậy ?!?

  Trọn ý là

  Tên tác giả viết:
  nhìn vào thực tiễn đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử, trở thành quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN, có liên hệ quốc tế rộng mở, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

  1. Có độc lập không? Hội nghị Thành đô là dẫn chứng cho thấy đảng CSVN đã lệ thuộc vào đảng CSTH làm cho Việt nam lệ thuộc vào Taù.

  2. Có tự do không? Chống Tàu gây hấn, xâm lược là mất tự do ngay. Lãnh đạo một nước độc lập mà chẳng dám cho dân lên tiếng chống ngoại bang gây hấn, xâm lăng à?

  3. Phát triển theo con đường XHCN? XHCN là gì? Xã hội chủ nghĩa mà dân chẳng được hưởng giáo dục và y tế tối thiểu. Xuống hố cả nước thì đúng hơn. Đề nghị nhà báo lần sau đừng viết tắt để tránh hiểu lầm.

  4. Việt nam dưới thời cộng sản cầm quyền càng ngày càng mất dần ảnh hương trong khu vực và thế giới thì đúng hơn.

  Mấy đại biểu của nhà nước CSVN quả đúng là những con vẹt

  Cho tôi đóng góp thêm ý với Phiên Ngung.

  Muốn có thể phát biểu được những lời "hoành tráng" như ĐB Huỳnh Thế Kỳ, ĐB Trương Thị Thu Trang hay ĐB Đinh Thị Phương Lan người ta phải cần có một trong hai yếu tố, đó là da mặt phải thật dày hoặc não sọ phải thật nhỏ.

  Da mặt phải thật dày vì không còn biết hổ thẹn, và bộ não phải thật nhỏ vì hoàn toàn thiếu khả năng nhận thức thực tế đang nằm ở đâu !

  Tôi không biết các ông bà nghị Tùng, Kỳ, Trang, Lan này sinh vào năm nào, biết thế nào về nỗi khổ của người dân Việt Nam thời bao cấp, thời chiến tranh, thời tụt hậu hoà bình, và thời quốc nạn tham nhũng hiện nay. Tuy nhiên, chắc các ông bà nghị ấy thuộc lòng câu Đảng đại diện cho tư tưởng của giai cấp công nhân. Vậy xin hỏi 4 ông bà nghị trên 2 câu hỏi nhỏ thôi: 1/ Lịch sử của công nhân VN thế nào, và cho đến nay, dù con số tăng lên đáng kể, nhưng đã bao giờ là một lực lượng đủ khả năng tập hợp lại thành 1 giai cấp chưa So họ với công nhân các nước tư bản cách đây 3 thế kỷ có gì khác nhau không. Tư tưởng của họ thế nào để đảng của các ông bà làm đại diện? 2/ Một chính thể dân chủ ít nhất phải có tự do tư tưởng, các luồng tư tưởng theo các quan điểm khác nhau, tất yếu hình thành các tổ chức tư tưởng, đảng phái khác nhau dù chỉ duy nhất chung một Tổ quốc. Đảng nào được lòng đa số dân chúng ắt trở thành tổ chức lãnh đạo xã hội. Tại sao lại chỉ duy nhất một đảng và duy nhất họ có quyền yêu nước, có quyền độc tôn mặc định, và đảng này có đang được lòng dân hay không. Hãy trưng cầu ý dân về điểm này xem sao. Đảng của 4 ông bà nghị nói trên có dám làm không?

  Lang thang trên net, vào một forum giải trí thuộc "lề phải", lượm được lời còm của một bạn đọc nữ:

  Thế này mới gọi là dân biểu chứ :(
  ĐB Trương Thị Thu Trang (Tiền Giang) viết:
  ..., nhìn vào thực tiễn đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử, trở thành quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN, có liên hệ quốc tế rộng mở, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

  Như vậy, về mặt lý luận và thực tiễn có đủ cơ sở khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo duy nhất đáp ứng được các yêu cầu bức thiết của nhân dân trong các giai đoạn cách mạng từ trước đến nay và cả mai sau."

  Đêm nằm một mình xứ Hàn dek ngủ được, đọc cái này tự dưng thấy buồn nôn quá. Hay là mình có thai???

  Lần đầu tiên được đọc "phát biểu" của 1 số ĐB "quốc hội" VN, toàn là
  nữ. Tích cực thì thấy phụ nữ VN ta thật tiến bộ nhiều về chính trị,
  không còn chỉ là "người trong bếp" như ngày nào nữa. Đó quả là khía
  cạnh đáng mừng. Tiêu cực thì lại thấy tư duy chính trị cuả quí vị này
  đáng buồn, đáng buồn cho riêng họ, cho thế hệ con cháu của họ, và khổ
  nhất là cho người dân mà (trên lý thuyết !) họ đại diện. Có 1 vị nói
  "chịu trách nhiệm " gì đó trước pháp luật, trong khi "pháp luật là Tao;
  Tao là pháp luật" thì trách nhiệm như thế nào ? Thử tóm lược ý phát
  biểu của quí chị ĐB này thì : Đảng Ta có công; Tôi (Ta) là ĐB Đảng ta
  cử ra để chăn dắt dân; và cái gì Tôi (Ta) phát biểu ở đây là có sách
  vở cả và nhằm phục vụ giai cấp cầm quyền (của Ta).
  Tối ngủ, họ nghĩ thế nào về phát biểu của họ nhỉ ? Họ có thật "tin"
  vào phát biểu của họ không nhỉ ? Chồng + Con cái của họ có "trao đổi"
  với họ về vấn đề "phục vụ dân" của họ không nhỉ ?
  Suy rộng ra, có khi nào các người lãnh đạo Đảng/Nhà Nước VN trong 1
  lúc nào đó, ngưng thần vài phút, suy nghĩ về Chủ Nghĩa, về Đảng,
  về Nước Nhà, về Dân, về Con Người...?
  Tôi tin là có, vì họ cũng là những con người, bằng xương bằng thịt.
  Chỉ không biết Họ suy nghĩ theo chiều hướng nào thôi.

  Chỉ một câu duy nhất.Chỉ một thí dụ duy nhất

  Tự nhiên mình tay trần chân đất, miệng la làng bảo tên cướp: Chúng mày phải bỏ súng xuống...và trả lại tất cả cho bọn tao...

  Có ai có hy vọng tên cướp (hay bọn cướp) sẽ tự nguyện thương tình...và bỏ súng xuống..chăng?
  Chắc là không có ai có niềm tin này. Nếu có thì có thể khẳng định là người đó vừa thoát từ trại tâm thần nào đó.

  Cuốc hội là ai? Đại biểu Cuốc hội là thành phần nào?
  Dân có trực tiếp bầu sau khi dân thật sự đã chọn lựa?

  Tôi không hề cổ vũ cho bạo động, cũng như không bao giờ muốn máu của dân Vn phải đổ...

  Nhưng trong trường hợp này thì nếu không đổ máu thì đừng hòng.

  Dù có gào khản cổ bọn cs vn cũng sẽ không hề hấn gì.

  Khi bọn chúng chưa có gì trong tay thì đã có đường lối sắt máu
  Bây giờ thì như đã nói: Máu không đổ...thì đừng nuôi hy vọng.

  Van Lang viết:
  "Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử". Câu này của ĐB Trương Thị Thu Trang thật là ấn tượng!

  Không biết ĐB Trương Thị Thu Trang đang muốn nói về "tiến lên" văn minh hay "tiến lui" về tiền sử vậy ?!?

  Trọn ý là

  Tên tác giả viết:
  nhìn vào thực tiễn đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử, trở thành quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN, có liên hệ quốc tế rộng mở, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

  1. Có độc lập không? Hội nghị Thành đô là dẫn chứng cho thấy đảng CSVN đã lệ thuộc vào đảng CSTH làm cho Việt nam lệ thuộc vào Taù.

  2. Có tự do không? Chống Tàu gây hấn, xâm lược là mất tự do ngay. Lãnh đạo một nước độc lập mà chẳng dám cho dân lên tiếng chống ngoại bang gây hấn, xâm lăng à?

  3. Phát triển theo con đường XHCN? XHCN là gì? Xã hội chủ nghĩa mà dân chẳng được hưởng giáo dục và y tế tối thiểu. Xuống hố cả nước thì đúng hơn. Đề nghị nhà báo lần sau đừng viết tắt để tránh hiểu lầm.

  4. Việt nam dưới thời cộng sản cầm quyền càng ngày càng mất dần ảnh hương trong khu vực và thế giới thì đúng hơn.

  Mấy đại biểu của nhà nước CSVN quả đúng là những con vẹt

  Điều 4 hiến pháp gây tranh cãi quá nhiều, người đòi xóa bỏ, người đòi duy trì. Thế thì cứ đưa ra trưng cầu dân ý xem sao, đó là công bằng nhất. Còn kể công lao của Đảng trong quá khứ thì nhiều người chưa biết, còn hiện tại trước mắt thì tiếng than như ó ở khắp các nơi. Cứ nói Đảng mang lại quyền lợi cho giai cấp này giai cấp nọ, cho cả dân tộc, nhưng có thấy hiện nay những người lao động bị thiệt thòi nhất không? Nông dân thì bị cướp đất và còn bị trấn áp bảng vũ lực rất dã man, còn công nhân thì bị bóc lột thậm tệ ở những khu công nghiệp và ở các nhà máy xí nghiệp ...
  Xin hỏi:
  - Có hiến pháp nước nào quy định đảng phái lãnh đạo không?
  - Cứ nói Đảng lãnh đạo là nguyên tắc, vậy ai đề ra nguyên tắc này?
  - Hiến pháp là của toàn dân, dân chưa bầu bán (các nhà trí thức gọi là “phúc quyết” thì phải) đã tự ghi Đảng lãnh đạo như thế có hợp pháp và hợp lý không?
  - Xin định nghĩa “Đảng là cái gì” đã rồi hãy ghi Đảng lãnh đạo.
  - Điều lệ, nghị quyết cảu Đảng chỉ có giá trị đối với người trong Đảng thôi, còn hiến pháp là của toàn dân, tại sao lại đem cái điều lệ của hơn 3.5 triệu đảng viên áp dụng cho cả gần 84 triệu người ngoài đảng?
  -Trong bộ máy lãnh đạo của Đảng có ai thuộc thành phần giai cấp công nhân hay không?
  Những câu hỏi này thì không phải mới, nhưng những ý kiến biện minh cho Đảng lãnh đạo thì cũ mèm. Trên thế giới thì tiếng thơm của Đảng quá ít, tiếng thối thì nhiều, nào là tham nhũng nhất nhì châu Á, nào là nhân quyền luôn luôn tụt hạng. Thử xem Đảng lập được thành tích gì đối với dân tộc? Trước thì “Độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo” nay thì cứ vì “16 chữ vàng” mà diện tích đất đai biển đảo cứ nhỏ lại dần dần. Giáo dục thì lạc hậu, đạo đức suy đồi, văn hóa xã hội thì đồi trụy. Hãy đọc ngay các trang mạng lề phải xem ngày nào chẳng có những vụ tiêu cực chẳng ở lĩnh vực này thì xẩy ra ở lĩnh vực khác.

  Không thấy rõ nguyên nhân còn Đảng thì mất nước hay sao?

  "Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử". Câu này của ĐB Trương Thị Thu Trang thật là ấn tượng!

  Không biết ĐB Trương Thị Thu Trang đang muốn nói về "tiến lên" văn minh hay "tiến lui" về tiền sử vậy ?!?

  Đúng như thế này, thì dân tộc VN còn đau khổ dài dài. HP là bản dịch của NQĐH, còn QH chỉ là công cụ của đảng thôi. Bao giờ người ta mới hiểu được không thay đổi nội dung của điều 4 thì chừng ấy tính chất đảng trị, toàn trị của chế độ vẫn còn nguyên vẹn, và do đó làm sao có thể yêu cầu đảng phải chịu trách nhiệm trước PL về những quyết sách của mình, cùng lắm chỉ là lời xin lỗi, và những giọt nước mắt trước nhân dân thôi