Yến Oanh Thị Phạm - Việt Nam sẽ còn gì?

 • Bởi Admin
  24/05/2013
  2 phản hồi

  Yến Oanh Thị Phạm

  danluan_c0040.jpg

  Người Nông dân Việt Nam sẽ còn lại gì?
  Khi đất đai thuộc sở hữu "toàn dân"
  và những nhóm lợi ích đỏ?
  Người Nông dân sẽ còn lại gì?
  Sau khi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời
  và bán lúa gạo cho nhóm độc quền xuất khẩu!
  Sẽ chẳng còn gì... ngoài nợ, phận hèn và nổi nhục,
  trở thành vô sản trên tài sản của máu và nước mắt chính mình!!?.
  Mối xỉ nhục của biểu tượng liềm trên lá Đảng kỳ!!!
  Người Ngư dân Việt Nam sẽ còn lại gì?
  Khi xăng dầu tăng giá, hải sản ven bờ cạn kiệt!
  khi Biển Đông tràn ngập thuyền Tàu
  và Hải quân Việt Nam giữ hòa khí, phải bó tay nhìn?.
  Sẽ chẳng còn gì... ngoài nợ, phận hèn và nổi nhục,
  thành thằng làm thuê cho Tàu trên vùng biển quê hương mình!?.
  Người Công nhân Việt Nam sẽ còn lại gì?
  Sau khi vắt kiệt những giọt mồ hôi và sức lao động.
  Với đồng lương cơ bản "đói chết người" của Đảng và Chính phủ ban!?
  Sẽ chẳng còn gì... ngoài nợ, phận hèn và nổi nhục,
  những rô bốt gia công lắp ráp trên những dây chuyền "cận đại"!?
  Mối xỉ nhục của biểu tượng búa trên lá Đảng kỳ!!!
  Người Thương gia Việt Nam sẽ còn lại gì?
  Khi lãi xuất ở trên trời do khủng hoảng thanh khoản,
  vì những cơn chụp giật địa ốc cùng chứng khoán.
  Và những biện pháp giải cứu "nhân nghĩa bà Tú Để"[1] của Chính phủ và Quốc hội!?
  Sẽ chẳng còn gì... ngoài nợ, phận hèn và nổi nhục
  của những doanh nhân bị phá sản, để công nhân mất việc làm!?
  Người Trí thức Việt Nam sẽ còn là gì?
  Khi quyền phản biện bị tước đoạt và miệng mồm bị khóa kéo.
  Vì mọi chuyện là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ!?
  Sẽ chẳng còn là gì... ngoài những anh trí ngủ ôm nỗi nhục
  Khi Quốc gia lâm nguy sỹ phu bất khả hữu trách!? [2]
  Người lính vũ trang nhân dân sẽ còn là gì?
  Khi phải là công cụ trung thành của Đảng!?
  Chỉ bảo vệ Đảng và làm những gì Đảng bảo, kể cả quay súng trước quân thù,
  nhắm nhân dân mình mà bắn, để giải tỏa, để cưỡng chế
  và đàn áp khiếu kiện đông người chính đáng,
  nhưng không được phép!!!?
  Sẽ chẳng còn là gì... ngoài những con rô bốt, không lương tri.
  Khi mù quáng đi theo Đảng, bỏ rơi nhân dân, đồng bào!?
  Sĩ, Nông, Công, Thương, Binh Việt Nam còn là gì?
  Khi Đảng Cộng sản Việt Nam, độc quyền yêu nước
  và cả độc quyền giữ tình hữu nghị!!!?
  độc quyền lãnh đạo, độc quyền xin nhận khuyết điểm chính trị???
  Sẽ chỉ còn là... những thanh củi đượm cháy, để cụ Tổng Trọng "dùng" nhóm lò!!!
  Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ còn là gì?
  Khi búa liềm và ngôi sao năm cánh Sĩ Nông Công Thương Binh[3] rời xa biển máu,
  để trở về dòng máu đỏ trong những thịt da vàng.
  Sẽ chỉ còn là, những thằng Hề rẻ tiền, độc thoại tấu hài Mác-Lê,
  xin tiền lẻ, lên chuyến tàu cuối của lịch sử loài người,
  về chốn thiên đường XHCN... xa xôi.

  Berlin 05/22/2013

  Oanh Yến Thị Phạm

  [1] Nhân nghĩa bà Tú Để: giả nhân giả nghĩa.

  [2] Khi quốc gia gặp chuyện nguy, nhưng sĩ phu không thể có khả năng gánh vác.

  [3] Đảng CS VN, CP VN, cho rằng ngôi sao năm cánh tượng trưng cho năm giai cấp sỹ nông công thương binh trên nền cờ đỏ, nhưng thật sự chẳng có giai cấp nào cả chỉ có ngôi sao vĩ cuồng của Bác của Đảng mà thôi.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi