Vũ Duy Phú - Đảng CS Việt Nam cần phải rất tỉnh táo nếu muốn tiếp tục lãnh đạo đất nước

 • Bởi Admin
  23/05/2013
  7 phản hồi

  Vũ Duy Phú

  Xin trân trọng đăng bài này của ông Vũ Duy Phú để bạn đọc xa gần, nhất là những người đang giữ trọng trách đối với đất nước, tham khảo, theo nguyện vọng của ông. BVN có mạn phép tác giả bổ sung thêm một đôi câu trong dấu ngoặc vuông; mặt khác cũng phải nói rõ, khái niệm “đảng ta” không nằm trong nhận thức của chúng tôi cũng như của nhiều cộng tác viên trang mạng.

  Bauxite Việt Nam

  Cần thừa nhận Chủ nghĩa Mác – Lê đã lỗi thời. Nếu có điều gì chúng ta còn vương vấn, nuối tiếc, đó là những lý tưởng tốt đẹp, nhưng siêu hình, những lý thuyết rất hay, nhưng viển vông, không thể thích hợp với thực tiễn Loài Người hiện nay trên thế giới và trong nước. Lịch sử và hiện tại cũng chứng minh rằng, sự lãnh đạo của một đảng cộng sản cũng không phải là một điều kiện nhất thiết, tiên quyết để một đất nước giành và giữ được độc lập, xây dựng được cuộc sống hoà bình, ấm no, giàu có, hạnh phúc!

  - Do kéo dài thể chế độc quyền toàn trị chỉ thích hợp với thời chiến, nên điều đó đã dẫn đến sự tha hoá đội ngũ đảng viên và lãnh đạo, trước kia là căn bệnh “sùng bái cá nhân”, nay là bệnh khuất phục trước uy quyền của các cấp uỷ đảng ở mọi cấp, mọi nơi. Từ tha hoá lãnh đạo, dẫn đến tha hoá toàn đảng, lan ra toàn xã hội. Căn bệnh nan y này không thể dùng liều thuốc tự giác, thân ái “phê bình và tự phê bình”, bằng cải cách nửa vời để khắc phục được nữa. Liều thuốc hiệu quả truyền đời của Loài Người là chọn lọc tự nhiên trong “cạnh tranh sinh tồn” một cách hoà bình và trí tuệ, chừng nào tất cả mọi người chưa trở thành Thánh hay Phật.

  - Đảng Cộng sản, do xuất xứ giai cấp công nông của mình, thực tế chỉ đại diện và vượt trội về lòng căm thù bóc lột, sự bất bình đẳng xã hội, lòng yêu nước cao độ [lòng yêu nước cao độ thì chưa chắc, hay đúng hơn, chỉ có những đảng viên vốn từ chủ nghĩa ái quốc mà giác ngộ CS là có lòng yêu nước cao độ, còn những nhân vật chóp bu như Trần Phú, Hà Huy Tập và nhiều người nữa... ăn phải bả Stalin, lăm le làm cách mạng thế giới, tự xưng mình là vô Tổ quốc thì lòng yêu nước buổi đầu nếu có về sau cũng đã mờ nhạt không đáng nói đến nữa: Bên kia biên giới là nhà - Bên ni biên giới cũng là quê hương – BVN]..., nhưng chưa đại diện đầy đủ cho trí tuệ tài năng toàn xã hội. Hơn thế, do thể chế độc đảng toàn trị, “hôn phối cùng huyết thống” (chỉ tập trung chọn lọc đề cử nhân tài lãnh đạo trong nội bộ đảng) nên đội ngũ lãnh đạo ngày càng sút kém, vì thế càng không đại diện đầy đủ cho trí tuệ sức mạnh toàn dân tộc. Chính vì vậy, bên cạnh những thành tích do mặt mạnh của đảng tạo ra (chiến đấu và chiến thắng địa chủ và quân xâm lược [vì sự ủy nhiệm của Nga Xô và Trung Cộng – BVN]...) , thì khi chuyển sang xây dựng hoà bình, cũng do xuất xứ giai cấp của mình (từ người lao động ít học, chưa từng quản lý xã hội và sản xuất kinh doanh là chủ yếu), nên đã vi phạm khá nhiều khuyết tật và sai lầm (như đấu tranh giai cấp một mất, một còn, khác ta là địch, CCRĐ, đánh Nhân văn Giai phẩm, triệt phá công thương nghiệp tư nhân, hợp tác xã cao cấp, chia tách, nhập tỉnh, và địa giới hành chính bừa bãi, ngăn sông cấm chợ, triệt phá nhà cửa của tư sản, chiến lược quy hoạch nhiều thiếu sót, sai lầm, các chính sách chế độ mất lòng người, [đốt sách, đốt phá các di sản văn hóa tàn bạo – BVN], văn hoá - giáo dục - KHKT trì trệ, công nghiệp hoá mấy chục năm mà vẫn luẩn quẩn như hiện nay...) Đó là do Đảng chưa nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, lại không tôn trọng sử dụng nhân tài do chính đảng đào tạo ra và nhân tài nói chung của đất nước.

  - Cần phải nhắc đến cái nền tảng xã hội và tri thức phong kiến thuộc địa rất thấp vốn có của Việt Nam, và di sản nặng nề của mấy cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài mà đảng ta đang thừa hưởng. Cần phải tính đến bối cảnh thế giới đang rất phức tạp và VN đang bị thua thiệt. Nên chỉ với trí tuệ bó hẹp trong nội bộ (dù đảng có nắm đến hết các chức vụ nhà nước), lại mang đặc điểm rất chủ quan kiêu ngạo cộng sản... thì Đảng kiểu cũ này hoàn toàn không đủ sức để vực dậy một đất nước nhiều khó khăn khuyết tật và trong hoàn cảnh quốc tế như hiện nay.

  Hiện nay Đảng chỉ tồn tại được, một mặt, bằng thành tích, vinh quang và lòng tin của dân có được từ quá khứ và nhờ nền chuyên chính độc tài ngày một tăng lên của mình, mặt khác, do vì Đảng chưa cho phép các lực lượng đối lập phát huy vai trò của chúng.

  Với tất cả cái vốn liếng cơ đồ tóm lược nói trên, đảng ta chỉ có thể nói là vẫn còn đủ điều kiện để lãnh đạo đưa đất nước tiến lên nhanh nhằm đuổi kịp và đứng ngang hàng với các cường quốc năm châu, nếu đảng ta không tiếp tục tự ru ngủ, u mê, mà sáng suốt, tỉnh táo, nhạy bén để tự làm một cách thắng lợi cuộc đại cách mạng chỉnh đốn bản thân mình.

  Cuộc đại cách mạng hoà bình đại tu lột xác Đảng nên bao gồm:

  1. Cương quyết từ bỏ CN Mác – Lê, thực lòng quay trở về với đường lối tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, với tinh thần và bản chất của Tuyên ngôn lập nước và Hiến pháp năm 46, phù hợp với trào lưu đại đoàn kết hợp tác hội nhập bình đẳng trên toàn cầu.

  2. Dũng cảm thừa nhận rằng, hiện nay chế độ TBCN vẫn còn đang là chế độ tiên tiến nhất trên thế giới, mặc dù nó vẫn còn nhiều khuyết tật.và đang phải đấu tranh quyết liệt để khắc phục, hoàn thiện. Nhưng chế độ của chúng ta và của TQ lại còn nhiều khuyết tật [trăm lần] hơn, lại không thấy lối ra, và trước mắt khả năng khắc phục hoàn thiện để tiến lên văn minh còn khó khăn hơn nhiều!

  3. Cương quyết, dũng cảm vì đất nước và vì chính sự tồn tại của Đảng mà từ bỏ chế độ độc đảng toàn trị. Hãy thông qua cạnh tranh công khai, minh bạch bới các cuộc tuyển chọn, bầu cử trên tinh thần nhân dân làm chủ thật sự. Đảng có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức nghiêm túc và tham gia bình đẳng các cuộc tuyển chọn cạnh tranh công khai minh bạch đó. Và như thế Đảng sẽ không còn nuông chiều làm hư hỏng đảng viên và các cấp lãnh đạo của đảng. Nhân tài đất nước, bao gồm cả nhân tài của Đảng khá nhiều, sẽ mọc lên khắp nơi như cây cối mùa xuân sinh sôi nẩy nở (chứ không chỉ quanh quẩn từ trong các tổ chức đảng và từ các cấp uỷ đảng, hoặc thông qua “hiệp thương” hình thức, thường dối trá, bịp bợm).

  4. Cương quyết xây dựng Nhà nước pháp quyền hoàn chỉnh, hiện đại, Thị trường tự do có điều tiết, quản lý chặt chẽ, và Xã hội dân sự lành mạnh, thông thái, Hội nhập bình đẳng với toàn cầu.

  5. Để làm được thành công quá trình lột xác trưởng thành và vẫn giữ được vị trí lãnh đạo đất nước, Đảng cần cương quyết dũng cảm cải cách dân chủ hoá nội bộ cho thật nhanh và thành công; từng bước, có kế hoạch chu đáo dân chủ hoá toàn xã hội. Trên tinh thần nhận định rằng, “cái sai đã có, đang tồn tại là do thể chế sai lầm, không của riêng ai”, thì đất nước sẽ vẫn ổn định và phát triển, nếu đảm bảo quyền lợi của mọi tầng lớp trong Đảng và trong xã hội vẫn được bảo toàn, nhưng buộc phải điều chỉnh dần dần từng bước nhưng khẩn trương cho hợp lý, hợp luật và hợp lòng dân (quyền lợi không do độc quyền, tham nhũng, tiêu cực, bất công, ranh ma, xảo trá mà có nữa), và phù hợp xu thế của thời đại.

  6. Trên tinh thần đó, kiến nghị TƯ Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận bước đầu tiên là hãy dũng cảm, thật lòng tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, đừng kiên trì bảo thủ, chữa chạy nửa vời nữa. Hãy cùng toàn dân sửa đổi Hiến pháp cho tân tiến, hiện đại.

  Đảng không còn con đường vinh quang nào khác là tỉnh táo hơn, tự lột xác để tồn tại!

  Một công dân - đảng viên

  V.D.P.

  Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  7 phản hồi

  Phản hồi: 

  Với tiêu đề của bài viết như thế, nếu đó là do tác giả đảng viên CSVN Vũ Duy Phú tự đặt thì phải nhìn nhận đảng viên CSVN là một lũ mất dậy.

  Có phải đảng CSVN vẫn rêu rao họ là đầy tớ nhân dân?

  Là đầy tớ nhân dân thì muốn làm gì phải hỏi ý kiến của nhân dân chứ, huống chi là đòi làm lãnh đạo của họ.

  Làm thế nào để hỏi ý kiến của nhân dân? Dễ lắm. Tổ chức bầu cử dân chủ và tự do. Nếu được dân tín nhiệm thì danh chính ngôn thuận. Bằng không, đảng CSVN và cái cách cầm quyền chẳng khác gì đảng cướp và cách chúng dùng vũ lực khống chế người ngay.

  Phản hồi: 

  Về đại cương, đây cũng là những điều mà CHHV, THDT, v.v. lên tiếng kêu gọi ĐCS. Với tư cách đảng viên kỳ cựu, chắc là tác giả sẽ không bị kết tội, còn người ngoài đảng phát biểu thì bị bỏ tù vì chống phá nhà nước.

  Phản hồi: 

  Bài này viết không sâu lắm, mà lại có một số mâu thuẫn là cái BỆNH CHUNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐẢNG VIÊN, đó là muốn Đảng thay đổi theo chiều hướng tiến bộ chứ không muốn TRIỆT TIÊU ĐẢNG CS. Muốn Đảng LỘT XÁC THÌ CHÍNH NGƯỜI GÓP Ý KIẾN NÀY PHẢI LỘT XÁC TRƯỚC ĐÃ. “Lột xác” tức là từ bỏ cái xác cũ mà thay bằng xác mới, nói rõ hơn tức là phải triệt để, “tắm gội” từ đầu đến chân để không còn hơi hướng nào CSCN nữa.
  Thực ra hồi mới thành lập trong “Đảng ta” cũng có một số đảng viên xuát thân từ tầng lớp trí thức, họ ngông cuồng “trước làm cách mạng quốc gia, sau làm cách mạng thế giới”, mơ ước đến thế giới đại đồng, chỉ thấy giai cấp mà xóa nhòa biên giới dân tộc, đây là điều chỉ có trong đầu óc ngu xuẩn của nhưng kẻ ấu trĩ. Bây giờ nghe mới hài hước làm sao. Vậy mà hồi đầu thế kỷ trước họ cứ tưởng là mình làm được.
  Khi bắt tay vào việc thực hiện lý tưởng của mình thì chỉ thấy cộng sản phá phách và cướp bóc, họ không làm ra cái gì mà chỉ đi tước đoạt thành quả của người khác, y hệt họ bảo giai cấp các nhà tư bản bóc lột người lao động (mà không thấy chính các nhà tư bản cũng phải lao động, đó là lao động trí óc trong việc quản lý, điều hành, đặt ra kế hoạch sản xuất...). Những người CS đã điên cuồng tước đoạt tài sản của những người giầu có bằng mọi thủ doạn, kể cả những thủ đoạn dã man nhất là đổ máu. Nói toạc móng heo là những người CS giết người cướp của. Viết đến đây tôi xin có vài điều nói riêng với bác Phú: tôi sinh trưởng trong gia đình công nhân và bản thân cũng chỉ là anh thợ cho đến già thôi, tôi không bị mất gì VỀ VẬT CHẤT trong những việc làm vô nhân tính của Đảng CS, tôi không thuộc những người LẦU THU (thù lâu) như con cái các điạ chủ hoặc tư sản, nhưng nghĩ tới tương lai con cháu nằm trong tương tai của đất nước nên tôi phát hiểu. Đặc điểm của những người tiếp xúc với kìm búa là hay nói thẳng, noí toạc heo cho dễ hiểu chứ không vòng vo Tam quốc. Người lao động bán sức lao động mà sống nên mới thấm thía câu nói của Lỗ Tấn “Đừng hy vọng làm nô lệ cho dân tộc mình sướng hơn làm nô lệ cho dân tộc khác”. Điều này chỉ đúng trong thế giới XHCN thôi, người lao động của Pháp, Đức Mỹ, Nhật ...làm nô lệ cho dân tộc họ sướng hơn người Nga, người Tàu, người Việt làm nô lệ cho chính dân tộc mình. Điều này cắt nghĩa được bản chất chế độ trong việc đãi ngộ hay thù lao đối với người lao động. Chúng tôi không biết nhiều lý thuyết nhưng nhìn đời bằng cách so sánh cụ thể rất dễ chính xác.
  Bác Phú viết: “Cần phải nhắc đến cái nền tảng xã hội và tri thức phong kiến thuộc địa rất thấp vốn có của Việt Nam, và di sản nặng nề của mấy cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài mà đảng ta...” Vậy bác hãy so sánh ta với Nam Triều tiên (Hàn quốc), Thái Lan xem “cái nền tảng xã hội và tri thức” hồi đầu thế kỷ trước khác gì nhau? Nếu để rõ hơn thì chỉ cần so sánh hai miền Triều tiên với nhau thôi, hoặc có thể so sánh hai nước Đức hồi còn phe XHCN. Cuối cùng vẫn cho ra đáp số:

  BẢN CHẤT CHẾ ĐỘ QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ

  Trong bài này, phần viết yếu nhất của bác Phú là phần “Cuộc đại cách mạng hoà bình đại tu lột xác Đảng nên bao gồm” vì có nhiều mâu thuẫn, một mặt bác mong muốn Đảng CS cải tổ lại nhưng bác lại viết: “”1. Cương quyết từ bỏ CN Mác – Lê, thực lòng quay trở về với đường lối tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh”. Nếu đã từ bỏ CN Mác Lênin thì làm gì còn Đảng CS. Mặt khác tư tưởng HCM theo người ta cắt nghĩa thì vẫn có CNXH. Cái định nghĩa “tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH” là câu nói luẩn quẩn mà ít người phát hiện ra. Đã theo CN Mác Lê nin lại còn theo CNXH nữa ư? Có hai thứ chủ nghiã à?
  Bác Phú lại viết: “5. Để làm được thành công quá trình lột xác trưởng thành và vẫn giữ được vị trí lãnh đạo đất nước, Đảng cần cương quyết dũng cảm cải cách dân chủ hoá nội bộ cho thật nhanh và thành công; từng bước, có kế hoạch chu đáo dân chủ hoá toàn xã hội.“
  Đảng CS đã sai lầm về quan điểm tư tưởng ngay từ khi mới ra đời cho đến nay, mức độ sai lầm ngày càng trầm trọng và tệ hại hơn, mà nay bác còn muốn Đảng lãnh đạo đất nước hay sao? Mà đã độc đảng thì sao mà dân chủ hoá được?

  Ta chỉ có thể lưạ chọn hai trong một.
  Một là xóa sạch vai trò cuả Đảng trong hệ thống nhà nước mà thành lập nhà nước đa đảng da nguyên, tam quyền phân lập theo xu hướng chung của thời đại hoặc một nhà nước không có đảng (giống một số rất ít quốc gia như Brunei, Bhutan và một số quốc đảo vùng trung Mỹ...)

  Hai là duy trì sự lãnh đạo của Đảng để kéo dài sự suy thoái kinh tế, đạo đức cũng như các mặt xã hội khác rồi chờ Trung quốc nhẩy vào lãnh đạo cả Đảng cả đất nước.

  Phản hồi: 

  Đọc qua đầu đề của bài, người đọc không khỏi tự đặt câu hỏi: "Đầu óc ông Vũ Duy Phú này có bình thường không vậy?". Nếu ĐCS VN có được sự tỉnh táo cần thiết thì tình hình đất nước đã không rối như canh hẹ thế này. Còn với tình hình này, với những con người như thế mà đòi hỏi ĐCS VN phải tỉnh táo thì có khác gì bắt lợn làm thơ!

  Phản hồi: 

  Ủa, mới đây nghe ông TS Nguyễn Hưng Quốc, không là đảng viên cộng sản, bảo là chỉ nên tập trung chống độc tài, không chống cộng sản, vì bây giờ ở VN có còn cộng sản đâu mà hô chống.

  Nay lại nghe ông TS đảng viên cộng sản Vũ Duy Phú kêu gọi đảng cộng sản đang cầm quyền ở VN từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin, nghĩa là hiện nay vẫn chưa từ bỏ, vẫn còn theo chủ nghĩa Mác Lênin. Nước VN vẫn còn cộng sản.

  Tin ai đây, ông TS đảng viên cộng sản hay ông TS không phải đảng viên cộng sản ?

  Phản hồi: 

  Tác giả là trí thức, đảng viên, đã có nhiều bài viết tha thiết mong muốn đảng của mình thay đổi căn bản cho phù hợp với xu thế văn minh của thời đại.
  Tác giả dùng ngôn từ "đảng ta" để an toàn bản thân. Thông cảm được. Mấy ông Bauxite không cần nhấn mạnh rằng "mình không liên quan". Nhiều chú thích khác của bauxite là thừa, chẳng qua chỉ để tỏ ra ta đây "khác" về vài quan điểm lặt vặt (so với mục tiêu chung) mà thôi. Ví dụ, Hà Huy Tập có phải là yêu nước không (trên thực tế, ông ta bị tử hình vì hành động chống Pháp). Nêu chuyện khác biệt về quan điểm vặt khiến chủ đề bài bị loãng. Bị bắt bẻ lặt vặt - mang tính uốn nắn - sẽ không tương xứng với sự tin cậy và thiện cảm của tác giả với Bauxite (trực tiếp gửi bài cho trang này)
  Tác giả cũng thể hiện sự chán nản khi đảng CS cứ trơ trơ, mà không biết rằng đám chóp bu hiện nay chỉ là bọn "ăn mày quá khứ" để "trấn lột hiện tại".
  Một người thiện chí với đảng như TS Vũ Duy Phú mà càng ngày càng phát ngôn gay gắt thế này, chứng tỏ đảng "éo" thèm nghe ai nữa. Và cũng hết thuốc ngọt để chữa rồi.
  TS ơi! Đã từ lâu nhân dân đã dùng thuốc đắng rồi.

  Bon CS có thể khai trừ TS Phú. Ai vào đảng cũng phải tuyên thệ "tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Giáo-Mác-Lê". Chính lời thề này đã ràng buộc đảng viên - từ Bộ Chính Trị trở xuống. Chỉ cần nói khác nội dung lời thề là có thể bị khai trừ.
  Thế mà TS Phú lại chính thức đề nghị đảng CS bỏ chủ nghĩa.

  Thôi, TS ơi, đến nước này thì cần "éo" gì cái đảng lưu manh này nữa?

  Phản hồi: 

  [quote="Tên tác giả"]Cần thừa nhận Chủ nghĩa Mác – Lê đã lỗi thời. Nếu có điều gì chúng ta còn vương vấn, nuối tiếc, đó là những lý tưởng tốt đẹp, nhưng siêu hình, những lý thuyết rất hay, nhưng viển vông, không thể thích hợp với thực tiễn Loài Người hiện nay trên thế giới và trong nước. [/quote]

  Mới bắt đầu bài viết mà đã chan chát. Nếu một đảng Cộng Sản mà thừa nhận những điều trên, thì nó đã không có ý nghĩa/lý do để tồn tại.