Vãn tuồng: Không trình Quốc hội phương án đổi tên nước

 • Bởi Admin
  20/05/2013
  11 phản hồi

  Bản dự thảo vừa được trình Quốc hội đã “gỡ bỏ” phương án lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Nội dung giải trình, tiếp thu của UB Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho biết, giữ nguyên tên nước để tránh việc phải thay đổi về quốc huy, con dấu, quốc hiệu…

  Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội, đại diện Ban Biên tập sửa đổi Hiến pháp, ông Phan Trung Lý cho biết, qua tổng hợp có nhiều ý kiến đóng góp về vấn đề tên nước.


  Kết quả thăm dò ý kiến bạn đọc về hai phương án tên nước trên Dân trí điện tử

  Đa số ý kiến đề nghị tiếp tục quy định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tên gọi này ra đời trong bối cảnh cả nước vừa hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất đất nước, cả nước đi lên CNXH, khẳng định con đường mục tiêu xây dựng chế độ XHCN của Đảng, nhà nước và nhân dân.

  Tên gọi này đã được sử dụng ổn định từ tháng 7/1976 đến nay, đã được chính thức ghi nhận trong Hiến pháp năm 1980 và năm 1992. Việc thay đổi tên nước trong thời điểm này sẽ dẫn đến những hệ quả không có lợi, thậm chí bị xuyên tạc là đang xa rời mục tiêu, con đường lên CNXH và làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính, gây tốn kém, phức tạp.


  Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Phan Trung Lý

  Ý kiến đề xuất lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa thì lập luận, tên gọi này gắn với sự ra đời chính thể cộng hòa đầu tiên ở Việt Nam. Tên gọi này được ghi nhận trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tiếp tục khẳng định trong Hiến pháp 1946 và 1959. Tên gọi này thể hiện rõ thể chế chính trị là cộng hòa, bản chất nhà nước là nhà nước dân chủ.

  Ý kiến này cho rằng, việc lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa không ảnh hưởng đến mục tiêu xây dựng CNXH, phù hợp con đường quá độ lên CNXH hiện nay.

  Đưa ra quan điểm đánh giá, UB Dự thảo cho rằng, cả 2 tên gọi đều thể hiện rõ chính thể của nhà nước là cộng hòa, bản chất nhà nước là nhà nước dân chủ. Tuy nhiên, việc giữ nguyên tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhằm tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng và phát triển đất nước lên CNXH, đảm bảo tính ổn định.

  Phương án này cũng tránh việc phải thay đổi về quốc huy, con dấu, quốc hiệu trên các văn bản, giấy tờ.

  “Trải qua 37 năm, tên gọi này đã trở nên quen thuộc đối với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế” – UB Dự thảo phân tích.

  Chốt lại, dự thảo Hiến pháp mới nhất trình ra Quốc hội đã gỡ bỏ phương án đổi tên nước, giữ nguyên tên nước hiện tại.

  Về việc xác định nền tảng của quyền lực nhà nước, UB Dự thảo cũng “bác” các phương án đề xuất quy định “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, giữ nguyên quy định “nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Ông Phan Trung Lý khẳng định, hướng quy định này nhằm thể hiện bản chất giai cấp của nhà nước, đồng thời khẳng định nền tảng vững chắc của chính quyền nhân dân, phù hợp với tính chất và nguyên tắc tổ chức của nhà nước.

  Dự thảo Hiến pháp mới bổ sung quy định về việc tuyên thệ khi nhậm chức của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao tại khoản 7 Điều 75.

  Về Điều 4, có ý kiến đề nghị làm rõ hơn cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội, cơ chế chịu trách nhiệm của Đảng và cơ chế để nhân dân giám sát Đảng. Ý kiến này cho rằng cần có luật về sự lãnh đạo của Đảng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho Đảng thực thi vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình đối với nhà nước và xã hội, tạo sự minh bạch trong hoạt động của Đảng, tạo cơ sở cho nhân dân giám sát hoạt động của tổ chức Đảng và Đảng viên.

  UB Dự thảo nhận định, Đảng ta là Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo thông qua Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng, chính sách, chủ trương lớn của mình. Cách thức lãnh đạo thể hiện linh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn, thời kỳ.

  Bên cạnh đó, quy định mọi tổ chức Đảng, đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật đã là một bảo đảm quan trọng để người dân có điều kiện giám sát, giúp Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

  Hơn nữa, việc thay đổi phương thức lãnh đạo của Đảng vẫn đang được tổng kết, nghiên cứu.

  Với những lý do đó, UB Dự thảo đề nghị không đưa vấn đề ban hành luật về Đảng vào dự thảo Hiến pháp.

  Ngoài ra, bản dự thảo mới cũng chỉ giữ lại một phương án quy định rõ về bản chất giai cấp, nền tảng tư tưởng của Đảng “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, dân nhân lao động và cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làn nền tảng tư tưởng”.

  Ban Biên tập lập luận, chính do bản chất và nền tảng tư tưởng đó nên nhân dân mới thừa nhận vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng và ghi nhận vào Hiến pháp – đạo luật cơ bản của nhà nước.

  Trong chương Bảo vệ tổ quốc, hướng tiếp thu mới nhất về Điều 70, không đưa quy định “lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Đảng” lên trước cụm từ “Tổ quốc, nhân dân” mà… đặt vào giữa cụm từ này. Phương án cuối cùng: “Lực lương vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

  P.Thảo

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  11 phản hồi

  Phản hồi: 

  Bác Phan Trung Lý - qua mô tả của báo chí - giống như một thằng hề, hôm trước nói A, hôm sau nói B, mà ko hề thấy xấu hổ:

  Nhiều người dân muốn đổi lại tên nước

  Kết quả đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho thấy, nhiều người muốn trở lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhưng phương án này đã không được đưa ra trình Quốc hội.

  Tiếp tục góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tại cuộc họp tổ Quốc hội chiều 27/5, Phó trưởng ban Nội chính Phan Đình Trạc nêu nhiều ý kiến chi tiết. Về vấn đề tên nước, ông Trạc đồng tình với phương án giữ nguyên tên Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong dự thảo mới nhất trình Quốc hội.

  Tuy nhiên, phần giải trình cho phương án này được ông Trạc đánh giá là "gượng ép và không thuyết phục". Dẫn lại báo cáo, ông Trạc cho rằng, tên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt không làm ảnh hưởng tới nội hàm xây dựng xã hội chủ nghĩa và con đường, mục tiêu phát triển.


  Phó trưởng ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hưng.

  Dẫn ví dụ quốc hiệu của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, không có cụm từ “xã hội chủ nghĩa” trong tên nước song họ vẫn xây dựng chủ nghĩa xã hội, ông Trạc nói: “Tôi chưa nghĩ ra cách gì giải thích thuyết phục nhưng tôi chấm dấu hỏi ở đây”.

  “Dấu hỏi” của ông Phan Đình Trạc sau đó được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, Trưởng ban Biên tập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chia sẻ. Theo ông Lý, khi ban biên tập lập luận cho phương án tên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa thì đã giải trình “rất thuyết phục”. Sự thuyết phục này thậm chí được Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng cho là "còn hơn cả lập luận về tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

  Theo ông Lý, nhiều người cũng đã bày tỏ ý kiến rằng, giá như năm 1976 chúng ta đừng đổi tên nước. “Nhiều người muốn trở lại tên nước rất bình dị, gần gũi với chúng ta là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, ông nói.

  Theo ông, pháp luật đã khẳng định rõ, Việt Nam chính thể là cộng hòa, bản chất là dân chủ. Tên Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng thể hiện bản chất này nhưng ở một dạng khác.

  “Hai tên gọi ấy không làm ảnh hưởng tới định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên bây giờ thay rồi đổi lại thì phiền toái, tốn kém gây nên nhiều vấn đề”, Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp bày tỏ.


  Trưởng ban Biên tập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 Phan Trung Lý. Ảnh: Nguyễn Hưng.

  Chia sẻ thêm về một trong các vấn đề được cho là “nhạy cảm” này, ông Lý cho rằng, về mặt nguyên tắc, thượng tầng kiến trúc phải phù hợp với hạ tầng cơ sở, nền kinh tế Việt Nam hiện nay là định hướng chứ chưa phải là xã hội chủ nghĩa. Còn nói về chuyện xuyên tạc thì “kể cả ta làm đúng cũng có thể bị xuyên tạc”.

  Đối với quy định về sự trung thành của lực lượng vũ trang (điều 70 dự thảo), ông Lý cho hay, trong Hiến pháp hiện hành cũng không ghi, nhưng qua xem xét cương lĩnh của Đảng thì có ghi nên nhiều người đề nghị bổ sung.

  “Bổ sung thì thành vấn đề có phù hợp không? Tôi xin báo cáo, không phải là chỉ các ý kiến phá hoại đề nghị không ghi. Ngay cả các đồng chí tướng lĩnh cao cấp, các lão thành cách mạng cũng nêu không nên thể hiện điều đó. Trước đây mình không ghi thì có ảnh hưởng gì đâu? Lực lượng vũ trang lúc nào cũng trung thành với Đảng. Nhưng sau khi xem xét thì Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp thấy rằng ghi vào cũng là phù hợp”, ông Lý nói.

  Bên cạnh đó, ông Phan Trung Lý cũng trao đổi về nhiều vấn đề khác trong dự thảo. Theo ông, đến thời điểm này, chưa có nội dung nào là “thắt”. Cách trình bày dự thảo, giải trình là để đại biểu cho ý kiến. Sau kỳ họp, Ban biên tập sẽ tổng hợp trình Trung ương, Quốc hội. Đến kỳ họp Quốc hội cuối năm mới “chốt”.

  “Vì ta đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Dù đúng ý ta hay không đúng ý ta thì vẫn phải tôn trọng và vẫn phải được cân nhắc. Chúng tôi đang thiết kế một bản để xin tiếp ý kiến các đại biểu về từng điều một. Sau đó lại xin ý kiến đại biểu về 124 điều của bản dự thảo để sửa”, ông Lý cho hay.


  Ngày 16 - 27/4, gần 52.000 lượt độc giả VnExpress.net đã bày tỏ chính kiến về Quốc hiệu trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

  Nguyễn Hưng
  http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/05/nhieu-nguoi-dan-muon-doi-lai-ten-...

  Phản hồi: 

  Một tấn tuồng chính trị trơ trẽn , vô duyên đến kỳ cục. Thế gian có câu:" cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", nó ám chỉ sự mờ ám , dối trá, lèo lá . Thì đây : Ban dự thảo sửa đổi HP 1992 của QH đã "giúp" cho cử tri, nhân dân trong nước và thế giới thấy cái đuôi Dân chủ (kim) giả hiệu của đảng và nhà nước như thế nào. Bảo thủ, trì trệ, mê muội , giáo điều .. là căn bệnh của đảng và nhà nước VN sẽ dìm Đất nước này xuống tận đáy của lạc hậu, đói rách và vô nhân.

  Phản hồi: 

  Mấy ông Cùng Viết Hiếp Pháp đâu rồi, có ý kiến ý cò gì đi chớ.

  Ngày nào mà còn Điều 4, một hình thức 'đảng trị' man rợ, thì cũng không có mô tê đổi mới gì ráo.

  Phản hồi: 

  "chỉ giữ lại một phương án quy định rõ về bản chất giai cấp" ?
  Thực ra một XH mà chỉ có một loại người chuyên cầm quyền kèm theo là việc ăn ốc còn lại là đổ vỏ thì cũng nên xem lại cái "bản chất giai cấp" ấy ?

  Phản hồi: 

  "Hơn nữa, việc thay đổi phương thức lãnh đạo của Đảng vẫn đang được tổng kết, nghiên cứu."
  Nghĩa là đảng là yếu tố động,còn chứa nhiều rủi ro, được sinh ra từ dân,từ nước-yếu tố vĩnh cửu,nên không thể đặt đảng trước nhân dân và nhà nước được!

  Phản hồi: 

  Giữ nguyên dự thảo cũ là Đảng “cố đấm ăn xôi” rồi, đưa ra dự thảo hiến pháp mới theo kiểu dứ kẹo trẻ con, cho chúng nó xem để chúng nó thèm rồi lại cất vào túi.

  CHÁN MỚ ĐỜI MẤY ÔNG CỘNG.

  Dự thảo HP cũ thì ngay lời đầu tiên đã luản quẩn, vòng vo thể hiện kiểu nói vừa dốt vừa có ý đồ lừa dân, dãn chứng ngay để nói có sách, mách có chứng:
  "Đảng 'là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, dân nhân lao động và CẢ DÂN TỘC, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làn nền tảng tư tưởng'. Ban Biên tập lập luận, chính do bản chất và nền tảng tư tưởng đó nên nhân dân mới thừa nhận vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng và ghi nhận vào Hiến pháp – đạo luật cơ bản của nhà nước."

  Đã nói “cả dân tộc” rồi thì liệt kê “công nhân, nhân dân lao động” làm gì nữa?

  Câu: “Ban Biên tập lập luận, chính do bản chất và nền tảng tư tưởng đó nên nhân dân mới thừa nhận vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng và ghi nhận vào Hiến pháp – đạo luật cơ bản của nhà nước.” là một nhận định chủ quan, sai thực tế đang diễn ra ở nước ta. Chính vỉ cái bản chất và nền tảng tư tưởng” đó nên nhân dân ta mới đấu tranh đòi hủy bỏ hai ông Tây ngồi vào hiến pháp của ta. Vì cái nền tảng đó mà toàn dân tộc phải chịu bao gian lao thống khổ, điêu đứng, có cả đầu rơi máu chẩy. Dân đang lên tiếng tẩy chay vai trò lãnh đạo của Đảng, ông này mắt mù tai điếc hay sao mà không thấy?

  “Hơn nữa, việc thay đổi phương thức lãnh đạo của Đảng vẫn đang được tổng kết, nghiên cứu.” Đảng đã lãnh đạo nửa nước 21 năm cộng với lãnh đạo cả nước 38 năm với biết bao sai lầm mà nay mới “tổng kết và nghiên cứu” phương thức lãnh đạo ư? Thực ra thì Đảng bắt chước dập khuôn của Trung Cộng quá nhiều, “đổi mới” thực chất là quay về cái cũ. Đảng đang tâp sự lãnh đạo hay sao? Trước kia thì Mátxcơva cầm tay chỉ việc, nay thì Đảng vừa làm vừa mầy mò để rồi hết sai làm này đến sai làm khác, mời cả chuyên gia các nước tư bản đến chỉ bảo vẫn làm đâu hỏng đấy chỉ vì gắn cái đuôi “định hướng XHCN” vào và “giữ nguyên quy định ‘nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức’. "Ông Phan Trung Lý khẳng định, hướng quy định này nhằm thể hiện bản chất giai cấp của nhà nước, đồng thời khẳng định nền tảng vững chắc của chính quyền nhân dân, phù hợp với tính chất và nguyên tắc tổ chức của nhà nước.”

  Trong thực tế vừa “liên minh với đội ngũ trí thức” Đảng vừa bỏ tù trí thức. Cái nguyên tắc của CS là vừa đào tạo trí thức, vừa sử dụng vừa cảnh giác, vừa nghi ngờ trí thức vì thực tế cho thấy càng mở mang đầu óc, trí tuệ thì người ta càng phản đối cái học thuyết cổ lỗ sĩ cuả hai ông Tây cho ra đời từ giữa thế kỷ XIX bóp nghẹt tự do dân chủ mà chỉ biết làm nô lệ cho Đảng. Đảng có cái khôn (rất khôn) là thực chất bắt người ta làm nô lệ (một thời tâng bốc khẩu hiệu “Lao động là vinh quang”) nhưng lại giáo dục người ta cứ tưởng được làm chủ (với câu nói nổi tiếng mù mờ của Lê Duẩn “Làm chủ tập thể”)

  Một trong những giải thích ngu xuẩn và ngớ ngẩn của ông cộng này là nói thay đổi tên nước thì gây khó dễ vì người ta đã có thói quen gọi nước ta là CHXHCN VN rồi và sẽ phiền toái về thủ tục hành chính này nọ. Thói quen của dân ta là sống dưới chế độ phong kiến đã hàng nghìn năm, các ông cộng làm CM dã xóa bỏ thói quen hàng nghìn năm, nay các ông cộng lại không chịu xóa bỏ thói quen mới chưa đầy trăm năm.

  Có bà nghe dư luận viên cao cấp đến nói chuyện, nửa chừng đã quay lưng lại, vỗ đét một cái vào vòng ba rồi ra về. Đó là cách “nghe” các ông cộng thuyết giáo về đường lối chính sách bắt nguồn từ hai ông Tây ngoại bang dị tộc.

  Phản hồi: 

  [quote=Nguyễn Ngọc Già][quote=Admin][/quote]

  Kiều này thì cũng như NBC, ĐTS thôi chứ có gì thắc mắc![/quote]

  Hì, cái bọn chí thức cuốc lủi, bọn cuốc hội gian lận chuyên nghiệp này khoooái diễn tuồng hề nhưng lại diễu dở một cách nham nhở mất dạy

  Phản hồi: 

  Ông Lý nói giống đàn bà quá. Đàn bà nói có là không. Khảo sát thấy đa số uốn đổi lại tên kia thì ông Lý bảo đa số muốn giữ lại tên hiện tại!

  Thật là giọng lưỡi của các bác CS như thế quen rồi. Nó thành phong cách đàn bà từ bao giờ thế nhỉ?