T.Q.N - Ở Việt Nam thường xuyên có trò đánh tráo khái niệm

 • Bởi Khách
  20/05/2013
  3 phản hồi

  T.Q.N

  Ở VN, thường xuyên có trò đánh tráo khái niệm. Chẳng hạn:

  - Trong số những góp ý về sửa đổi Hiến Pháp, có vấn đề về quân đội có trung thành với Đảng hay không?

  Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 không ghi quân đội phải trung thành với Đảng. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp ghi thêm điều này.

  Có người không tán đồng điều này. Không tán đồng điều này thì bị gán cho là "âm mưu phi chính trị hóa quân đội".

  Rồi hàng loạt bài viết phê phán "âm mưu phi chính trị hóa quân đội".

  Như vậy không đồng ý Quân đội phải trung thành với Đảng được đổi thành âm mưu phi chính trị hóa quân đội.

  Thế thì những người soạn thảo các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 đều là những kẻ chủ trương Phi chính trị hóa quân đội? đều là "suy thoái"?

  - Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì gắn với chế độ Xã hội chủ nghĩa.

  Đánh tráo khái niệm Nhà nước thành khái niệm Tổ quốc/đất nước.

  Từ đó lập luận "Tổ quốc không thể không gắn với chế độ xã hội", "yêu Tổ quốc" là phải "yêu chế độ Xã hội chủ nghĩa".

  Nhà nước thì đúng là không thể không gắn với chế độ xã hội nào đó, nhưng Tổ quốc/ Đất nước thì chẳng gắn với chế độ xã hội nào. Hồ Chí Minh nói "Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" - như vậy thì Tổ quốc/ Đất nước thời vua Hùng với Tổ quốc/ Đất nước thời ông Hồ Chí Minh là một mà thôi, bất kể "chế độ xã hội" thời vua Hùng khác xa "chế độ xã hội" thời ông Hồ Chí Minh.

  Trò đánh tráo khái niệm thường được dùng khi muốn vu vạ, kết tội ai. Nó cũng thường được dùng khi muốn tuyên truyền lừa bịp.

  Trò này là một "thủ đoạn về logic", chỉ bịp được mấy đứa con nit nhưng rất "hiệu quả" và nguy hiểm khi được dùng để vu vạ người khác.

  Ở VN, trong các Bản tự kiểm điểm của các cá nhân (chẳng hạn Cán bộ công chức, Đảng viên) thường có câu "Tôi luôn chấp hành và vận động gia đình chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước".

  Ai không tán thành chủ trương của Đảng/ Nhà nước thì có mà là thằng suy thoái, phản động,...

  Khai thác Bauxite ở Tây Nguyên là một "chủ trương lớn" của Đảng, Nhà nước. Nay chủ trương lớn này đã thấy là hoàn toàn sai. Ai là người có chủ trương lớn đó phải chịu trách nhiệm chứ không phải chỉ có kẻ thừa hành.

  Trách nhiệm này còn có tình tiết tăng nặng là trước đó đã có người cảnh báo - có nghĩa là "cố tình vi phạm".

  Mà trên đời không ai phản biện, ai cũng luôn chấp hành chủ trương của Đảng/ Nhà nước bất kể nó đúng hay rõ ràng/ có nguy cơ sai thì đất nước này không biết đi về đâu?

  T.Q.N

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Phản hồi: 

  "Trò này là một "thủ đoạn về logic", chỉ bịp được mấy đứa con nit nhưng rất "hiệu quả" và nguy hiểm khi được dùng để vu vạ người khác"
  Vô lý đối với trẻ con nhưng có lý đối với đảng CS

  Phản hồi: 

  Dùng cụm từ "đánh tráo khái niệm" thì hơi khó hiểu và dẫn đến hiểu sai, ví dụ nói "cái bát" mà hiểu là "cái mồm" thì mới là "đánh tráo khái niệm" phải không thưa T.Q.N?
  Còn nếu dùng trò lừa đảo bằng cách "chơi chữ" thì dễ hiểu hơn. Cái gốc gác của vấn đề này là do "Đảng lãnh đạo".
  T.Q.N viết: "Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì gắn với chế độ Xã hội chủ nghĩa."
  Đúng là như thế, nó là điều phổ biến chứ chẳng lạ gì, nhà nước phong kiến gắn với chế độ phong kiến, nhà nước tư bản gắn với chế độ tư bản...Điều này thì không cần phê phán.

  Một ví dụ khác về cái trò "chơi chữ" của CS trong câu sau:“Đảng lãnh đạo nhân dân làm chủ”: một câu hai mệnh đề độc lập, nghĩa là hai chủ ngữ, hai vị ngữ, hai "người" làm hai việc khác nhau (Đảng thì lãnh đạo, còn nhân dân thì làm chủ) là cách hiểu ý (1) hay Đảng lãnh đạo, chỉ bảo, dạy dỗ cho nhân dân biết cách làm chủ? Đây là cách hiểu ý (2)
  Người ta vẫn hiểu theo ý (1), Đảng quá ngu dốt nên không thấy điều vô lý này hay Đảng quá lưu manh mánh lới nên mới nghĩ ra cái trò khỉ "chơi chữ" kiểu này.
  Cái trò chơi chữ cuả CS thì chỉ thấy trên giấy mà đố ai tìm thấy trong đời sống thực. "Đảng lãnh đạo nhân dân làm chủ" có nghĩa tôi làm chủ cái nhà của tôi, nhưng bày biện sắp xếp đồ đạc thế nào, bầy cái gì, không bày cái gì thì tôi phải theo ý T.Q.N (lãnh đạo) phải không? Trong thực tế có xảy ra điều này hay không?

  Phản hồi: 

  "Thế thì những người soạn thảo các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 đều là những kẻ chủ trương Phi chính trị hóa quân đội? đều là "suy thoái"?
  Đúng! 67 năm QĐVN do không trung thành với đảng, "phi chính trị" nên đã đánh thắng 3 đế quốc to là Pháp,Mỹ và Tàu nhưng đất nước vẫn chưa được vẹn toàn còn bị mất nhiều biển đảo HS,TS nhắt khu vực và thế giới?